โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 17 ชั่วโมงที่แล้ว 1
จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท ด่วน !!
จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท ด่วน !!

ปิงปอง 23-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

12:45 บ 3-4 บ=397/28 ✅บ
13:00 บ 7-8 บ=579/06 ✅บ
13:15 บ 5-4 บ=566/81 ✅บ
13:30 บ 9-0 บ=738/94 +
13:45 บ 0-1 บ=122/25 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=757/58 ✅บ
14:15 บ 0-1 บ=821/39 ✅บ
14:30 บ 9-0 บ=508/18 ✅บ
14:45 บ 5-0 บ=

a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 17 ชั่วโมงที่แล้ว
12:45 บ 3-4 บ=397/28 ✅บ
13:00 บ 7-8 บ=579/06 ✅บ
13:15 บ 5-4 บ=566/81 ✅บ
13:30 บ 9-0 บ=738/94 +
13:45 บ 0-1 บ=122/25 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=757/58 ✅บ
14:15 บ 0-1 บ=821/39 ✅บ
14:30 บ 9-0 บ=508/18 ✅บ
14:45 บ 5-0 บ=859/49 ✅บ
15:00 บ 5-8 บ=
jay2425 ดู 23 ชั่วโมงที่แล้ว 1
จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท ด่วน !!
จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท ด่วน !!

ปิงปอง 23-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

05:45 บ 2-1 บ=188/38 ✅บ
06:00 บ 9-8 บ=024/69 ✅ล
06:15 บ 6-7 บ=652/68 ✅✅บ
06:30 บ 7-8 บ=337/58 ✅บ
06:45 บ 2-1 บ=955/78 +
07:00 บ 2-4 บ=262/33 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=058/20 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=149/54 ✅✅บ
07:45 บ 0-9 บ=239/87 ✅บ
08:00 บ 5-6 บ=033/34 +
08:15 บ 6-7 บ=504/57 ✅ล
08:30 บ 1-2 บ=821/92 ✅✅บบ
08:45 บ 6-7 บ=287/41 ✅บ
09:00 บ 9-0 บ=

a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 22 ชั่วโมงที่แล้ว
05:45 บ 2-1 บ=188/38 ✅บ
06:00 บ 9-8 บ=024/69 ✅ล
06:15 บ 6-7 บ=652/68 ✅✅บ
06:30 บ 7-8 บ=337/58 ✅บ
06:45 บ 2-1 บ=955/78 +
07:00 บ 2-4 บ=262/33 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=058/20 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=149/54 ✅✅บ
07:45 บ 0-9 บ=239/87 ✅บ
08:00 บ 5-6 บ=033/34 +
08:15 บ 6-7 บ=504/57 ✅ล
08:30 บ 1-2 บ=821/92 ✅✅บบ
08:45 บ 6-7 บ=287/41 ✅บ
09:00 บ 9-0 บ=701/00 ✅✅บ
09:15 บ 6-7 บ=137/59 ✅บ
09:30 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 1 วันที่แล้ว 0
จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท ด่วน !!
จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท ด่วน !!

ปิงปอง 23-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

05:45 บ 2-1 บ=188/38 ✅บ
06:00 บ 9-8 บ=024/69 ✅ล
06:15 บ 6-7 บ=652/68 ✅✅บ
06:30 บ 7-8 บ=337/58 ✅บ
06:45 บ 2-1 บ=955/78 +
07:00 บ 2-4 บ=262/33 ✅บ
07:15 บ 8-7 บ=058/20 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=149/54 ✅✅บ
07:45 บ 0-9 บ=

a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 ดู 1 วันที่แล้ว 1
จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท ด่วน !!
จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท จัด โปรโมชั่น 1 เดือน 199 บาท ด่วน !!

ปิงปอง 22-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

07:45 บ 8-0 บ=281/41 ✅บ
08:00 บ 5-6 บ=571/50 ✅✅บ
08:15 บ 9-0 บ=601/52 ✅บ
08:30 บ 9-0 บ=364/67 +
08:45 บ 4-5 บ=411/12 ✅บ
09:00 บ 9-0 บ=310/82 ✅บ
09:15 บ 0-1 บ=909/04 ✅บ
09:30 บ 5-6 บ=309/82 +
09:45 บ 3-5 บ=166/14 +
10:00 บ 2-3 บ=812/50 ✅บ
10:15 บ 4-7 บ=331/55 +
10:30 บ 2-3 บ=327/40 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=940/75 ✅✅บบ
11:00 บ 9-0 บ=730/76 ✅บ
11:15 บ 9-0 บ=403/02 ✅✅บ
11:30 บ 7-9 บ=337/05 ✅บ
11:45 บ 5-6 บ=168/25 ✅✅บ
12:00 บ 4-5 บ=544/15 ✅✅บบ
12:15 บ 1-0 บ=

a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 1 วันที่แล้ว
10:30 บ 2-3 บ=327/40 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=940/75 ✅✅บบ
11:00 บ 9-0 บ=730/76 ✅บ
11:15 บ 9-0 บ=403/02 ✅✅บ
11:30 บ 7-9 บ=337/05 ✅บ
11:45 บ 5-6 บ=168/25 ✅✅บ
12:00 บ 4-5 บ=544/15 ✅✅บบ
12:15 บ 1-0 บ=052/45 ✅บ
12:30 บ 3-2 บ=
jay2425 ดู 2 วันที่แล้ว 4
ปิงปอง 21-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

10:00 บ 5-7 บ=527/21 ✅✅บ
10:15 บ 7-9 บ=173/32 ✅บ
10:30 บ 0-5 บ=309/52 ✅บ
10:45 บ 0-5 บ=068/21 ✅บ
11:00 บ 8-9 บ=165/47 +
11:15 บ 4-8 บ=715/50 +
11:30 บ 3-4 บ=480/33 ✅✅บ
11:45 บ 3-4 บ=


a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 2 วันที่แล้ว
10:00 บ 5-7 บ=527/21 ✅✅บ
10:15 บ 7-9 บ=173/32 ✅บ
10:30 บ 0-5 บ=309/52 ✅บ
10:45 บ 0-5 บ=068/21 ✅บ
11:00 บ 8-9 บ=165/47 +
11:15 บ 4-8 บ=715/50 +
11:30 บ 3-4 บ=480/33 ✅✅บ
11:45 บ 3-4 บ=975/21 +
12:00 บ 2-8 บ=178/61 ✅บ
12:15 บ 6-5 บ=636/26 ✅✅บ
12:30 บ 5-8 บ=
jay2425 2 วันที่แล้ว
10:00 บ 5-7 บ=527/21 ✅✅บ
10:15 บ 7-9 บ=173/32 ✅บ
10:30 บ 0-5 บ=309/52 ✅บ
10:45 บ 0-5 บ=068/21 ✅บ
11:00 บ 8-9 บ=165/47 +
11:15 บ 4-8 บ=715/50 +
11:30 บ 3-4 บ=480/33 ✅✅บ
11:45 บ 3-4 บ=975/21 +
12:00 บ 2-8 บ=178/61 ✅บ
12:15 บ 6-5 บ=636/26 ✅✅บ
12:30 บ 5-8 บ=765/04 ✅บ
12:45 บ 8-5 บ=
jay2425 2 วันที่แล้ว
10:00 บ 5-7 บ=527/21 ✅✅บ
10:15 บ 7-9 บ=173/32 ✅บ
10:30 บ 0-5 บ=309/52 ✅บ
10:45 บ 0-5 บ=068/21 ✅บ
11:00 บ 8-9 บ=165/47 +
11:15 บ 4-8 บ=715/50 +
11:30 บ 3-4 บ=480/33 ✅✅บ
11:45 บ 3-4 บ=975/21 +
12:00 บ 2-8 บ=178/61 ✅บ
12:15 บ 6-5 บ=636/26 ✅✅บ
12:30 บ 5-8 บ=765/04 ✅บ
12:45 บ 8-5 บ=773/35 ✅ล
13:00 บ 3-4 บ=
jay2425 2 วันที่แล้ว
10:00 บ 5-7 บ=527/21 ✅✅บ
10:15 บ 7-9 บ=173/32 ✅บ
10:30 บ 0-5 บ=309/52 ✅บ
10:45 บ 0-5 บ=068/21 ✅บ
11:00 บ 8-9 บ=165/47 +
11:15 บ 4-8 บ=715/50 +
11:30 บ 3-4 บ=480/33 ✅✅บ
11:45 บ 3-4 บ=975/21 +
12:00 บ 2-8 บ=178/61 ✅บ
12:15 บ 6-5 บ=636/26 ✅✅บ
12:30 บ 5-8 บ=765/04 ✅บ
12:45 บ 8-5 บ=773/35 ✅ล
13:00 บ 3-4 บ=573/41 ✅บ
13:15 บ 6-7 บ=
jay2425 ดู 3 วันที่แล้ว 2
ปิงปอง 20-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

08:15 บ 5-4 บ=259/94 ✅✅บ
08:30 บ 4-3 บ=945/39 ✅✅บ
08:45 บ 5-6 บ=168/53 ✅✅บ
09:00 บ 1-2 บ=814/43 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=744/53 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=470/24 ✅✅บ
09:45 บ 8-9 บ=086/46 ✅บ
10:00 บ 8-9 บ=919/32 ✅บ
10:15 บ 8-9 บ=801/30 ✅บ
10:30 บ 5-6 บ=341/37 +
10:45 บ 1-2 บ=058/56 +
11:00 บ 8-9 บ=390/06 ✅บ
11:15 บ 3-4 บ=338/59 ✅บ
11:30 บ 6-7 บ=642/08 ✅บ
11:45 บ 0-1 บ=609/75 ✅บ
12:00 บ 7-8 บ=711/49 ✅บ
12:15 บ 8-9 บ=


a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 3 วันที่แล้ว
08:15 บ 5-4 บ=259/94 ✅✅บ
08:30 บ 4-3 บ=945/39 ✅✅บ
08:45 บ 5-6 บ=168/53 ✅✅บ
09:00 บ 1-2 บ=814/43 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=744/53 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=470/24 ✅✅บ
09:45 บ 8-9 บ=086/46 ✅บ
10:00 บ 8-9 บ=919/32 ✅บ
10:15 บ 8-9 บ=801/30 ✅บ
10:30 บ 5-6 บ=341/37 +
10:45 บ 1-2 บ=058/56 +
11:00 บ 8-9 บ=390/06 ✅บ
11:15 บ 3-4 บ=338/59 ✅บ
11:30 บ 6-7 บ=642/08 ✅บ
11:45 บ 0-1 บ=609/75 ✅บ
12:00 บ 7-8 บ=711/49 ✅บ
12:15 บ 8-9 บ=324/42 +
12:30 บ 2-3 บ=
jay2425 3 วันที่แล้ว
08:15 บ 5-4 บ=259/94 ✅✅บ
08:30 บ 4-3 บ=945/39 ✅✅บ
08:45 บ 5-6 บ=168/53 ✅✅บ
09:00 บ 1-2 บ=814/43 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=744/53 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=470/24 ✅✅บ
09:45 บ 8-9 บ=086/46 ✅บ
10:00 บ 8-9 บ=919/32 ✅บ
10:15 บ 8-9 บ=801/30 ✅บ
10:30 บ 5-6 บ=341/37 +
10:45 บ 1-2 บ=058/56 +
11:00 บ 8-9 บ=390/06 ✅บ
11:15 บ 3-4 บ=338/59 ✅บ
11:30 บ 6-7 บ=642/08 ✅บ
11:45 บ 0-1 บ=609/75 ✅บ
12:00 บ 7-8 บ=711/49 ✅บ
12:15 บ 8-9 บ=324/42 +
12:30 บ 2-3 บ=446/55 +
12:45 บ 5-8 บ=408/07 ✅บ
13:00 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 3 วันที่แล้ว 4
ปิงปอง 20-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

08:15 บ 5-4 บ=259/94 ✅✅บ
08:30 บ 4-3 บ=945/39 ✅✅บ
08:45 บ 5-6 บ=168/53 ✅✅บ
09:00 บ 1-2 บ=814/43 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=744/53 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=


a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 3 วันที่แล้ว
08:15 บ 5-4 บ=259/94 ✅✅บ
08:30 บ 4-3 บ=945/39 ✅✅บ
08:45 บ 5-6 บ=168/53 ✅✅บ
09:00 บ 1-2 บ=814/43 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=744/53 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=470/24 ✅✅บ
09:45 บ 8-9 บ=
jay2425 3 วันที่แล้ว
08:15 บ 5-4 บ=259/94 ✅✅บ
08:30 บ 4-3 บ=945/39 ✅✅บ
08:45 บ 5-6 บ=168/53 ✅✅บ
09:00 บ 1-2 บ=814/43 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=744/53 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=470/24 ✅✅บ
09:45 บ 8-9 บ=086/46 ✅บ
10:00 บ 8-9 บ=
jay2425 3 วันที่แล้ว
08:15 บ 5-4 บ=259/94 ✅✅บ
08:30 บ 4-3 บ=945/39 ✅✅บ
08:45 บ 5-6 บ=168/53 ✅✅บ
09:00 บ 1-2 บ=814/43 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=744/53 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=470/24 ✅✅บ
09:45 บ 8-9 บ=086/46 ✅บ
10:00 บ 8-9 บ=919/32 ✅บ
10:15 บ 8-9 บ=
jay2425 3 วันที่แล้ว
08:15 บ 5-4 บ=259/94 ✅✅บ
08:30 บ 4-3 บ=945/39 ✅✅บ
08:45 บ 5-6 บ=168/53 ✅✅บ
09:00 บ 1-2 บ=814/43 ✅บ
09:15 บ 6-7 บ=744/53 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=470/24 ✅✅บ
09:45 บ 8-9 บ=086/46 ✅บ
10:00 บ 8-9 บ=919/32 ✅บ
10:15 บ 8-9 บ=801/30 ✅บ
10:30 บ 5-6 บ=
jay2425 ดู 4 วันที่แล้ว 0
ปิงปอง 19-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

08:45 บ 6-7 บ=156/17 ✅✅บ
09:00 บ 6-7 บ=256/81 ✅บ
09:15 บ 7-8 บ=389/35 ✅บ
09:30 บ 9-8 บ=432/25 +
09:45 บ 1-2 บ=060/02 ✅ล
10:00 บ 1-0 บ=195/07 ✅บ
10:15 บ 6-3 บ=688/27 ✅บ
10:30 บ 6-9 บ=802/35 +
10:45 บ 0-9 บ=061/83 ✅บ
11:00 บ 2-4 บ=800/89 +
11:15 บ 3-4 บ=482/81 ✅บ
11:30 บ 3-4 บ=329/05 ✅บ
11:45 บ 1-2 บ=613/47 ✅บ
12:00 บ 6-7 บ=862/44 ✅บ
12:15 บ 6-8 บ=556/89 ✅บ
12:30 บ 6-7 บ=335/65 ✅ล
12:45 บ 6-7 บ=912/57 ✅ล
13:00 บ 1-2 บ=285/18 ✅บ
13:15 บ 1-2 บ=344/19 ✅ล
13:30 บ 8-9 บ=954/63 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=720/76 ✅บ
14:00 บ 5-6 บ=


a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 ดู 4 วันที่แล้ว 0
ปิงปอง 19-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

08:45 บ 6-7 บ=156/17 ✅✅บ
09:00 บ 6-7 บ=256/81 ✅บ
09:15 บ 7-8 บ=389/35 ✅บ
09:30 บ 9-8 บ=432/25 +
09:45 บ 1-2 บ=060/02 ✅ล
10:00 บ 1-0 บ=195/07 ✅บ
10:15 บ 6-3 บ=688/27 ✅บ
10:30 บ 6-9 บ=802/35 +
10:45 บ 0-9 บ=061/83 ✅บ
11:00 บ 2-4 บ=


a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 ดู 5 วันที่แล้ว 0
ปิงปอง 18-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

14:45 บ 7-8 บ=863/57 ✅✅บ
15:00 บ 6-8 บ=803/28 ✅บ
15:15 บ 0-9 บ=393/76 ✅บ
15:30 บ 9-8 บ=340/77 +
15:45 บ 9-8 บ=512/01 +
16:00 บ 9-8 บ=900/97 ✅✅บ
16:15 บ 0-9 บ=250/68 ✅บ
16:30 บ 4-3 บ=


a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 ดู 5 วันที่แล้ว 1
ปิงปอง 18-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

11:15 บ 1-2 บ=691/37 ✅บ
11:30 บ 7-8 บ=998/25 ✅บ
11:45 บ 4-5 บ=345/87 ✅✅บบ
12:00 บ 1-2 บ=891/21 ✅✅✅บ
12:15 บ 2-1 บ=002/64 ✅บ
12:30 บ 9-0 บ=529/99 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=397/14 ✅บ
13:00 บ 1-2 บ=


a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 5 วันที่แล้ว
11:15 บ 1-2 บ=691/37 ✅บ
11:30 บ 7-8 บ=998/25 ✅บ
11:45 บ 4-5 บ=345/87 ✅✅บบ
12:00 บ 1-2 บ=891/21 ✅✅✅บ
12:15 บ 2-1 บ=002/64 ✅บ
12:30 บ 9-0 บ=529/99 ✅บ
12:45 บ 6-7 บ=397/14 ✅บ
13:00 บ 1-2 บ=407/98 บวก
13:15 บ 2-1 บ=
jay2425 ดู 5 วันที่แล้ว 0
ปิงปอง 18-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

08:45 บ 6-7 บ=961/05 ✅บ
09:00 บ 7-8 บ=416/37 ✅ล
09:15 บ 7-8 บ=597/16 ✅บ
09:30 บ 5-7 บ=791/83 ✅บ
09:45 บ 2-3 บ=352/65 ✅✅บบ
10:00 บ 6-9 บ=


a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 ดู 6 วันที่แล้ว 0
ปิงปอง 17-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

15:15 บ 9-0 บ=340/76 ✅บ
15:30 บ 3-4 บ=542/27 ✅บ
15:45 บ 9-8 บ=290/89 ✅บ
16:00 บ 3-4 บ=875/24 +
16:15 บ 9-0 บ=794/95 ✅บ
16:30 บ 3-4 บ=223/22 ✅บ
16:45 บ 4-5 บ=058/62 ✅บ
17:00 บ 3-5 บ=594/98 ✅บ
17:15 บ 0-6 บ=


a) เลขบนเท่านั้น ประหยัดทุน
b) LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
c) ใส่รหัสแนะนำเครือข่ายปิอง คือ jay2425 แคปหน้าจอ ยืนยันเข้าห้องทันที
d) หรือ สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
ปิงปอง 16-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น

12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=120/98 ✅บ
14:00 บ 5-9 บ=239/74 ✅บ
14:15 บ 5-8 บ=010/91 ++
14:30 บ 1-4 บ=163/79 ✅บ
14:45 บ 4-5 บ=856/31 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=445/85 ✅ล
15:15 บ 8-9 บ=082/07 ✅บ
15:30 บ 4-5 บ=414/64 ✅บ
15:45 บ 8-9 บ=904/85 ✅✅บ
16:00 บ 4-5 บ=306/23 ++
16:15 บ 3-9 บ=573/61 ✅บ
16:30 บ 2-3 บ=237/94 ✅✅บบ
16:45 บ 2-3 บ=828/70 ✅บ
17:00 บ 3-4 บ=571/17 ++
17:15 บ 4-5 บ=158/28 ✅บ
17:30 บ 3-4 บ=739/20 ✅บ
17:45 บ 3-4 บ=974/37 ✅✅บ
18:00 บ 2-3 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
14:30 บ 1-4 บ=163/79 ✅บ
14:45 บ 4-5 บ=856/31 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=445/85 ✅ล
15:15 บ 8-9 บ=082/07 ✅บ
15:30 บ 4-5 บ=414/64 ✅บ
15:45 บ 8-9 บ=904/85 ✅✅บ
16:00 บ 4-5 บ=306/23 ++
16:15 บ 3-9 บ=573/61 ✅บ
16:30 บ 2-3 บ=237/94 ✅✅บบ
16:45 บ 2-3 บ=828/70 ✅บ
17:00 บ 3-4 บ=571/17 ++
17:15 บ 4-5 บ=158/28 ✅บ
17:30 บ 3-4 บ=739/20 ✅บ
17:45 บ 3-4 บ=974/37 ✅✅บ
18:00 บ 2-3 บ=475/54 ++
18:15 บ 4-8 บ=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
หวยรัฐบาล 16-02-2563

176-776-171-177

76 - 77
💚💚💚💚💚 💚💚💚💚💚 💚💚💚💚💚
ปิงปอง 16-02-2563 เลข บน บน เท่านั้น
12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=120/98 ✅บ
14:00 บ 5-9 บ=239/74 ✅บ
14:15 บ 5-8 บ=010/91 ++
14:30 บ 1-4 บ=163/79 ✅บ
14:45 บ 4-5 บ=856/31 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=445/85 ✅ล
15:15 บ 8-9 บ=082/07 ✅บ
15:30 บ 4-5 บ=414/64 ✅บ
15:45 บ 8-9 บ=904/85 ✅✅บ
16:00 บ 4-5 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=120/98 ✅บ
14:00 บ 5-9 บ=239/74 ✅บ
14:15 บ 5-8 บ=010/91 ++
14:30 บ 1-4 บ=163/79 ✅บ
14:45 บ 4-5 บ=856/31 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=445/85 ✅ล
15:15 บ 8-9 บ=082/07 ✅บ
15:30 บ 4-5 บ=414/64 ✅บ
15:45 บ 8-9 บ=904/85 ✅✅บ
16:00 บ 4-5 บ=306/23 ++
16:15 บ 3-9 บ=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 8
💚💚💚💚💚 หวยรัฐบาล 16-02-2563 💚💚💚💚💚
💚💚💚💚💚 176-776-171-177 💚💚💚💚💚
💚💚💚💚💚 76 - 77 💚💚💚💚💚
💚💚💚💚💚 💚💚💚💚💚 💚💚💚💚💚

12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=120/98 ✅บ
14:00 บ 5-9 บ=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=120/98 ✅บ
14:00 บ 5-9 บ=239/74 ✅บ
14:15 บ 5-8 บ=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=120/98 ✅บ
14:00 บ 5-9 บ=239/74 ✅บ
14:15 บ 5-8 บ=010/91 ++
14:30 บ 1-4 บ=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=120/98 ✅บ
14:00 บ 5-9 บ=239/74 ✅บ
14:15 บ 5-8 บ=010/91 ++
14:30 บ 1-4 บ=163/79 ✅บ
14:45 บ 4-5 บ=856/31 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=120/98 ✅บ
14:00 บ 5-9 บ=239/74 ✅บ
14:15 บ 5-8 บ=010/91 ++
14:30 บ 1-4 บ=163/79 ✅บ
14:45 บ 4-5 บ=856/31 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=445/85 ✅ล
15:15 บ 8-9 บ=082/07 ✅บ
15:30 บ 4-5 บ=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=120/98 ✅บ
14:00 บ 5-9 บ=239/74 ✅บ
14:15 บ 5-8 บ=010/91 ++
14:30 บ 1-4 บ=163/79 ✅บ
14:45 บ 4-5 บ=856/31 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=445/85 ✅ล
15:15 บ 8-9 บ=082/07 ✅บ
15:30 บ 4-5 บ=414/64 ✅บ
15:45 บ 8-9 บ=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12:30 บ 0-9 บ=096/08 ✅บ
12:45 บ 6-5 บ=654/00 ✅✅บบ
13:00 บ 9-8 บ=975/79 ✅✅บ
13:15 บ 9-0 บ=990/32 ✅✅บบ
13:30 บ 2-4 บ=532/23 ✅✅บ
13:45 บ 2-7 บ=120/98 ✅บ
14:00 บ 5-9 บ=239/74 ✅บ
14:15 บ 5-8 บ=010/91 ++
14:30 บ 1-4 บ=163/79 ✅บ
14:45 บ 4-5 บ=856/31 ✅บ
15:00 บ 7-8 บ=445/85 ✅ล
15:15 บ 8-9 บ=082/07 ✅บ
15:30 บ 4-5 บ=414/64 ✅บ
15:45 บ 8-9 บ=904/85 ✅✅บ
16:00 บ 4-5 บ=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
15-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

14:00 บ 7-9 บ=037/17 ✅บ
14:15 บ 2-9 บ=727/17 ✅บ
14:30 บ 1-2 บ=956/38 ++
14:45 บ 8-9 บ=098/68 ✅✅บบ
15:00 บ 2-3 บ=052/62 ✅บ
15:15 บ 6-7 บ=963/28 ✅บ
15:30 บ 5-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
14:00 บ 7-9 บ=037/17 ✅บ
14:15 บ 2-9 บ=727/17 ✅บ
14:30 บ 1-2 บ=956/38 ++
14:45 บ 8-9 บ=098/68 ✅✅บบ
15:00 บ 2-3 บ=052/62 ✅บ
15:15 บ 6-7 บ=963/28 ✅บ
15:30 บ 5-9 บ=844/51 ++
15:45 บ 5-7 บ=
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
15-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

07:45 บ 8-2 บ=186/20 ✅บ
08:00 บ 6-8 บ=919/31 ++
08:15 บ 0-8 บ=588/95 ✅บ
08:30 บ 6-8 บ=826/21 ✅✅บบ
08:45 บ 1-2 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
14-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

12:15 บ 0-3 บ=453/83 ✅บ
12:30 บ 1-9 บ=429/34 ✅บ
12:45 บ 1-3 บ=992/85 ++
13:00 บ 2-5 บ=632/23 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=387/62 ✅บ
13:30 บ 5-1 บ=116/63 ✅บ
13:45 บ 3-5 บ=664/89 ++
14:00 บ 4-5 บ=595/57 ✅✅บ
14:15 บ 7-8 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
14-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

08:15 บ 1-2 บ=782/32 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=264/94 ✅บ
08:45 บ 3-4 บ=104/29 ✅บ
09:00 บ 3-4 บ=138/08 ✅บ
09:15 บ 9-8 บ=128/61 ✅บ
09:30 บ 5-6 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
08:15 บ 1-2 บ=782/32 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=264/94 ✅บ
08:45 บ 3-4 บ=104/29 ✅บ
09:00 บ 3-4 บ=138/08 ✅บ
09:15 บ 9-8 บ=128/61 ✅บ
09:30 บ 5-6 บ=625/71 ✅✅บบ
09:45 บ 9-8 บ=587/87 ✅✅บ
10:00 บ 6-5 บ=
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
14-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

08:15 บ 1-2 บ=782/32 ✅บ
08:30 บ 5-6 บ=264/94 ✅บ
08:45 บ 3-4 บ=104/29 ✅บ
09:00 บ 3-4 บ=138/08 ✅บ
09:15 บ 9-8 บ=128/61 ✅บ
09:30 บ 5-6 บ=625/71 ✅✅บบ
09:45 บ 9-8 บ=587/87 ✅✅บ
10:00 บ 6-5 บ=328/75 +
10:15 บ 0-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
สายวิ่งบน สายรูดบน

10:30 บ 5-2 บ=182/42 ✅บ
10:45 บ 1-8 บ=016/22 ✅บ
11:00 บ 8-5 บ=382/25 ✅✅บ
11:15 บ 2-7 บ=650/57 ✅บ
11:30 บ 7-0 บ=393/11 ++
11:45 บ 7-6 บ=693/24 ✅บ
12:00 บ 5-0 บ=529/19 ✅บ
12:15 บ 2-4 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
11-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

06:30 บ 4-9 บ=290/89 ✅✅บล
06:45 บ 8-3 บ=831/12 ✅✅บบ
07:00 บ 0-1 บ=619/21 ✅✅บ
07:15 บ 2-9 บ=700/02 ✅ล
07:30 บ 4-8 บ=754/39 ✅บ
07:45 บ 8-0 บ=222/70 ✅ล
08:00 บ 2-6 บ=062/71 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=265/99 ++
08:30 บ 6-7 บ=370/38 ✅บ
08:45 บ 5-2 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
10-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

11:30 บ 4-2 บ=902/46 💚บ
11:45 บ 1-2 บ=188/61 💚บ
12:00 บ 8-9 บ=497/26 💚บ
12:15 บ 4-3 บ=367/23 💚บ
12:30 บ 7-1 บ=280/40 บวก
12:45 บ 1-2 บ=923/59 💚บ
13:00 บ 4-7 บ=489/93 💚บ
13:15 บ 9-2 บ=197/67 💚บ
13:30 บ 8-6 บ=186/49 💚💚บบ
13:45 บ 0-4 บ=297/32 บวก
14:00 บ 3-1 บ=445/76 บวก
14:15 บ 0-7 บ=607/60 💚💚บบ
14:30 บ 2-3 บ=643/41 💚บ
14:45 บ 7-2 บ=607/85 💚บ
15:00 บ 5-2 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
09-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

11:30 บ 4-2 บ=902/46 💚บ
11:45 บ 1-2 บ=188/61 💚บ
12:00 บ 8-9 บ=497/26 💚บ
12:15 บ 4-3 บ=367/23 💚บ
12:30 บ 7-1 บ=280/40 บวก
12:45 บ 1-2 บ=923/59 💚บ
13:00 บ 4-7 บ=489/93 💚บ
13:15 บ 9-2 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 9
09-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

17:30 บ 5-7 บ=127/32 💚บ
17:45 บ 6-0 บ=011/70 💚💚บ
18:00 บ 6-7 บ=074/81 💚บ
18:15 บ 1-2 บ=164/98 💚บ
18:30 บ 0-5 บ=474/61 บวก
18:45 บ 9-5 บ=525/72 💚บ
19:00 บ 4-6 บ=479/38 💚บ
19:15 บ 6-7 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
pakem 2 สัปดาห์ที่แล้ว
😀😅😄😄😄
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
10-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

11:30 บ 4-2 บ=902/46 💚บ
11:45 บ 1-2 บ=188/61 💚บ
12:00 บ 8-9 บ=497/26 💚บ
12:15 บ 4-3 บ=367/23 💚บ
12:30 บ 7-1 บ=280/40 บวก
12:45 บ 1-2 บ=923/59 💚บ
13:00 บ 4-7 บ=489/93 💚บ
13:15 บ 9-2 บ=197/67 💚บ
13:30 บ 8-6 บ=186/49 💚💚บบ
13:45 บ 0-4 บ=297/32 บวก
14:00 บ 3-1 บ=445/76 บวก
14:15 บ 0-7 บ=607/60 💚💚บบ
14:30 บ 2-3 บ=643/41 💚บ
14:45 บ 7-2 บ=607/85 💚บ
15:00 บ 5-2 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
09-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

11:30 บ 4-2 บ=902/46 💚บ
11:45 บ 1-2 บ=188/61 💚บ
12:00 บ 8-9 บ=497/26 💚บ
12:15 บ 4-3 บ=367/23 💚บ
12:30 บ 7-1 บ=280/40 บวก
12:45 บ 1-2 บ=923/59 💚บ
13:00 บ 4-7 บ=489/93 💚บ
13:15 บ 9-2 บ=197/67 💚บ
13:30 บ 8-6 บ=186/49 💚💚บบ
13:45 บ 0-4 บ=297/32 บวก
14:00 บ 3-1 บ=445/76 บวก
14:15 บ 0-7 บ=607/60 💚💚บบ
14:30 บ 2-3 บ=643/41 💚บ
14:45 บ 7-2 บ=607/85 💚บ
15:00 บ 5-2 บ=91310 บวก
15:15 บ 2-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
09-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

11:30 บ 4-2 บ=902/46 💚บ
11:45 บ 1-2 บ=188/61 💚บ
12:00 บ 8-9 บ=497/26 💚บ
12:15 บ 4-3 บ=367/23 💚บ
12:30 บ 7-1 บ=280/40 บวก
12:45 บ 1-2 บ=923/59 💚บ
13:00 บ 4-7 บ=489/93 💚บ
13:15 บ 9-2 บ=197/67 💚บ
13:30 บ 8-6 บ=186/49 💚💚บบ
13:45 บ 0-4 บ=297/32 บวก
14:00 บ 3-1 บ=445/76 บวก
14:15 บ 0-7 บ=607/60 💚💚บบ
14:30 บ 2-3 บ=643/41 💚บ
14:45 บ 7-2 บ=607/85 💚บ
15:00 บ 5-2 บ=91310 บวก
15:15 บ 2-9 บ=469/68 💚บ
15:30 บ 0-5 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
09-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

11:30 บ 4-2 บ=902/46 💚บ
11:45 บ 1-2 บ=188/61 💚บ
12:00 บ 8-9 บ=497/26 💚บ
12:15 บ 4-3 บ=367/23 💚บ
12:30 บ 7-1 บ=280/40 บวก
12:45 บ 1-2 บ=923/59 💚บ
13:00 บ 4-7 บ=489/93 💚บ
13:15 บ 9-2 บ=197/67 💚บ
13:30 บ 8-6 บ=186/49 💚💚บบ
13:45 บ 0-4 บ=297/32 บวก
14:00 บ 3-1 บ=445/76 บวก
14:15 บ 0-7 บ=607/60 💚💚บบ
14:30 บ 2-3 บ=643/41 💚บ
14:45 บ 7-2 บ=607/85 💚บ
15:00 บ 5-2 บ=91310 บวก
15:15 บ 2-9 บ=469/68 💚บ
15:30 บ 0-5 บ=018/76 💚บ
15:45 บ 2-4 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

06:30 บ 4-9 บ=290/89 ✅✅บล
06:45 บ 8-3 บ=831/12 ✅✅บบ
07:00 บ 0-1 บ=619/21 ✅✅บ
07:15 บ 2-9 บ=700/02 ✅ล
07:30 บ 4-8 บ=754/39 ✅บ
07:45 บ 8-0 บ=222/70 ✅ล
08:00 บ 2-6 บ=062/71 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=265/99 ++
08:30 บ 6-7 บ=370/38 ✅บ
08:45 บ 5-2 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
11-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

06:30 บ 4-9 บ=290/89 ✅✅บล
06:45 บ 8-3 บ=831/12 ✅✅บบ
07:00 บ 0-1 บ=619/21 ✅✅บ
07:15 บ 2-9 บ=700/02 ✅ล
07:30 บ 4-8 บ=754/39 ✅บ
07:45 บ 8-0 บ=222/70 ✅ล
08:00 บ 2-6 บ=062/71 ✅✅บบ
08:15 บ 0-8 บ=265/99 ++
08:30 บ 6-7 บ=370/38 ✅บ
08:45 บ 5-2 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

10:30 บ 5-2 บ=182/42 ✅บ
10:45 บ 1-8 บ=016/22 ✅บ
11:00 บ 8-5 บ=382/25 ✅✅บ
11:15 บ 2-7 บ=650/57 ✅บ
11:30 บ 7-0 บ=393/11 ++
11:45 บ 7-6 บ=693/24 ✅บ
12:00 บ 5-0 บ=529/19 ✅บ
12:15 บ 2-4 บ=788/00 ++
12:30 บ 3-4 บ=179/74 ✅ล
12:45 บ 1-2 บ=081/12 ✅✅บ
13:00 บ 8-0 บ=477/58 ✅ล
13:15 บ 6-8 บ=789/65 ✅บ
13:30 บ 0-7 บ=009/73 ✅✅บ
13:45 บ 6-8 บ=641/55 ✅บ
14:00 บ 5-0 บ=040/83 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=321/38 ✅ล
14:30 บ 8-9 บ=902/92 ✅✅บ
14:45 บ 3-2 บ=073/15 ✅บ
15:00 บ 2-4 บ=208/88 ✅บ
15:15 บ 2-3 บ=592/71 ✅บ
15:30 บ 5-6 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
jay2425 1 สัปดาห์ที่แล้ว
12-02-2563
สายวิ่งบน สายรูดบน

10:30 บ 5-2 บ=182/42 ✅บ
10:45 บ 1-8 บ=016/22 ✅บ
11:00 บ 8-5 บ=382/25 ✅✅บ
11:15 บ 2-7 บ=650/57 ✅บ
11:30 บ 7-0 บ=393/11 ++
11:45 บ 7-6 บ=693/24 ✅บ
12:00 บ 5-0 บ=529/19 ✅บ
12:15 บ 2-4 บ=788/00 ++
12:30 บ 3-4 บ=179/74 ✅ล
12:45 บ 1-2 บ=081/12 ✅✅บ
13:00 บ 8-0 บ=477/58 ✅ล
13:15 บ 6-8 บ=789/65 ✅บ
13:30 บ 0-7 บ=009/73 ✅✅บ
13:45 บ 6-8 บ=641/55 ✅บ
14:00 บ 5-0 บ=040/83 ✅บ
14:15 บ 8-0 บ=321/38 ✅ล
14:30 บ 8-9 บ=902/92 ✅✅บ
14:45 บ 3-2 บ=073/15 ✅บ
15:00 บ 2-4 บ=208/88 ✅บ
15:15 บ 2-3 บ=592/71 ✅บ
15:30 บ 5-6 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kkk1234sss
สนใจ ทดลอง ราคาถูก
ก. 3 วัน …. บาท
ข. 7 วัน …. บาท
ค. 2 สัปดาห์ .... บาท
ง. 1 เดือน …. บาท
แสดงความคิดเห็น