โปรไฟล์ของ gun9899 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
gun9899 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

10:00➡️45➡️257-06✔บ
10:15➡️23➡️524-93✔✔บล
10:30➡️01➡️832-90✔ล
10:45➡️23➡️734-83✔✔บล
11:00➡️01➡️895-62•
11:15➡️23➡️276-14✔บ
11:30➡️23➡️753-76✔บ
11:45➡️56➡️546-85✔✔✔บบล
12:00➡️56➡️689-05✔✔บล
12:15➡️45➡️

สนใจเลข แอดไลน์
Id: werty2324
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

10:00➡️45➡️257-06✔บ
10:15➡️23➡️524-93✔✔บล
10:30➡️01➡️832-90✔ล
10:45➡️23➡️734-83✔✔บล
11:00➡️01➡️895-62•
11:15➡️23➡️276-14✔บ
11:30➡️23➡️753-76✔บ
11:45➡️56➡️546-85✔✔✔บบล
12:00➡️56➡️689-05✔✔บล
12:15➡️45➡️007-15✔ล
12:30➡️23➡️

สนใจเลข แอดไลน์
Id: werty2324
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

10:00➡️45➡️257-06✔บ
10:15➡️23➡️524-93✔✔บล
10:30➡️01➡️832-90✔ล
10:45➡️23➡️734-83✔✔บล
11:00➡️01➡️895-62•
11:15➡️23➡️276-14✔บ
11:30➡️23➡️753-76✔บ
11:45➡️56➡️546-85✔✔✔บบล
12:00➡️56➡️689-05✔✔บล
12:15➡️45➡️007-15✔ล
12:30➡️23➡️586-12✔
12:45➡️56➡️

สนใจเลข แอดไลน์
Id: werty2324
gun9899 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

18:00➡️67➡️847-73✔✔บล
18:15➡️12➡️241-92✔✔✔บบล
18:30➡️23➡️094-50•
18:45➡️56➡️712-95✔ล
19:00➡️34➡️142-17✔บ
19:15➡️56➡️052-06✔✔บล
19:30➡️23➡️265-79✔บ
19:45➡️67➡️649-70✔✔บล
20:00➡️89➡️962-87✔✔บล
20:15➡️78➡️

สนใจเลข แอดไลน์
Id: werty2324
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

18:00➡️67➡️847-73✔✔บล
18:15➡️12➡️241-92✔✔✔บบล
18:30➡️23➡️094-50•
18:45➡️56➡️712-95✔ล
19:00➡️34➡️142-17✔บ
19:15➡️56➡️052-06✔✔บล
19:30➡️23➡️265-79✔บ
19:45➡️67➡️649-70✔✔บล
20:00➡️89➡️962-87✔✔บล
20:15➡️78➡️509-11•
20:30➡️01➡️

สนใจเลข แอดไลน์
Id: werty2324
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

18:00➡️67➡️847-73✔✔บล
18:15➡️12➡️241-92✔✔✔บบล
18:30➡️23➡️094-50•
18:45➡️56➡️712-95✔ล
19:00➡️34➡️142-17✔บ
19:15➡️56➡️052-06✔✔บล
19:30➡️23➡️265-79✔บ
19:45➡️67➡️649-70✔✔บล
20:00➡️89➡️962-87✔✔บล
20:15➡️78➡️509-11•
20:30➡️01➡️447-84•
20:45➡️01➡️

สนใจเลข แอดไลน์
Id: werty2324
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

18:00➡️67➡️847-73✔✔บล
18:15➡️12➡️241-92✔✔✔บบล
18:30➡️23➡️094-50•
18:45➡️56➡️712-95✔ล
19:00➡️34➡️142-17✔บ
19:15➡️56➡️052-06✔✔บล
19:30➡️23➡️265-79✔บ
19:45➡️67➡️649-70✔✔บล
20:00➡️89➡️962-87✔✔บล
20:15➡️78➡️509-11•
20:30➡️01➡️447-84•
20:45➡️01➡️806-09✔✔บล

สนใจเลข แอดไลน์
Id: werty2324
gun9899 ดู 5 เดือนที่แล้ว 3
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

09:00➡️67➡️782-32✔บ
09:15➡️56➡️026-34✔บ
09:30➡️34➡️183-61✔บ
09:45➡️89➡️

🏳️‍🌈 89-80-83-90-93
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
09:00➡️67➡️782-32✔บ
09:15➡️56➡️026-34✔บ
09:30➡️34➡️183-61✔บ
09:45➡️89➡️757-33•
10:00➡️34➡️

🏳️‍🌈 34-36-37-46-47
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
09:00➡️67➡️782-32✔บ
09:15➡️56➡️026-34✔บ
09:30➡️34➡️183-61✔บ
09:45➡️89➡️757-33•
10:00➡️34➡️368-49✔✔บล
10:15➡️23➡️

🏳️‍🌈 23-24-27-34-37
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
09:00➡️67➡️782-32✔บ
09:15➡️56➡️026-34✔บ
09:30➡️34➡️183-61✔บ
09:45➡️89➡️757-33•
10:00➡️34➡️368-49✔✔บล
10:15➡️23➡️021-71✔บ

📌สนใจเลขแอดไลน์
ไอดี werty2324
gun9899 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

17:00➡️78➡️933-18✔ล
17:15➡️34➡️602-72•
17:30➡️78➡️720-04✔บ
17:45➡️56➡️145-60✔✔บล
18:00➡️12➡️167-97✔บ
18:15➡️78➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
17:00➡️78➡️933-18✔ล
17:15➡️34➡️602-72•
17:30➡️78➡️720-04✔บ
17:45➡️56➡️145-60✔✔บล
18:00➡️12➡️167-97✔บ
18:15➡️78➡️568-93✔บ
18:30➡️78➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
17:00➡️78➡️933-18✔ล
17:15➡️34➡️602-72•
17:30➡️78➡️720-04✔บ
17:45➡️56➡️145-60✔✔บล
18:00➡️12➡️167-97✔บ
18:15➡️78➡️568-93✔บ
18:30➡️78➡️992-52•
18:45➡️89➡️

สนใจเข้ากลุ่ม แอดไลน์
ไอดี werty2324
gun9899 ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

📌 รอบเช้า 📌

09:15==12==807-23✔ล
09:30==23==427-76✔บ
09:45==34==800-23✔ล
10:00==12==
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
09:15==12==807-23✔ล
09:30==23==427-76✔บ
09:45==34==800-23✔ล
10:00==12==012-25✔✔✔บบล
10:15==89==
gun9899 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

21:00➡️34➡️796-83✔ล
21:15➡️90➡️559-45✔บ
21:30➡️23➡️247-70✔บ
21:45➡️45➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
21:00➡️34➡️796-83✔ล
21:15➡️90➡️559-45✔บ
21:30➡️23➡️247-70✔บ
21:45➡️45➡️552-24✔✔บล
22:00➡️12➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
21:00➡️34➡️796-83✔ล
21:15➡️90➡️559-45✔บ
21:30➡️23➡️247-70✔บ
21:45➡️45➡️552-24✔✔บล
22:00➡️12➡️933-92✔ล

สนใจเข้ากลุ่ม ทักข้อความมาจ้า
gun9899 ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

15:45➡️56➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
15:45➡️56➡️747-30*
16:00➡️01➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
15:45➡️56➡️747-30*
16:00➡️01➡️808-97✔บ
16:15➡️89➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
15:45➡️56➡️747-30*
16:00➡️01➡️808-97✔บ
16:15➡️89➡️755-25*
16:30➡️56➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
15:45➡️56➡️747-30*
16:00➡️01➡️808-97✔บ
16:15➡️89➡️755-25*
16:30➡️56➡️982-56✔ล
16:45➡️67➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
15:45➡️56➡️747-30*
16:00➡️01➡️808-97✔บ
16:15➡️89➡️755-25*
16:30➡️56➡️982-56✔ล
16:45➡️67➡️726-64✔✔✔บบล
17:00➡️45➡️
gun9899 ดู 5 เดือนที่แล้ว 6
🏳️‍🌈แนวทางปิงปอง🏳️‍🌈

10:45➡️34➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
10:45➡️34➡️326-49✔✔บล
11:00➡️45➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
10:45➡️34➡️326-49✔✔บล
11:00➡️45➡️050-77✔บ
11:15➡️78➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
10:45➡️34➡️326-49✔✔บล
11:00➡️45➡️050-77✔บ
11:15➡️78➡️906-00*
11:30➡️45➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
10:45➡️34➡️326-49✔✔บล
11:00➡️45➡️050-77✔บ
11:15➡️78➡️906-00*
11:30➡️45➡️846-02✔บ
11:45➡️90➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
10:45➡️34➡️326-49✔✔บล
11:00➡️45➡️050-77✔บ
11:15➡️78➡️906-00*
11:30➡️45➡️846-02✔บ
11:45➡️90➡️873-01✔ล
12:00➡️23➡️
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
10:45➡️34➡️326-49✔✔บล
11:00➡️45➡️050-77✔บ
11:15➡️78➡️906-00*
11:30➡️45➡️846-02✔บ
11:45➡️90➡️873-01✔ล
12:00➡️23➡️735-41✔บ

สนใจเข้ากลุ่ม ทักข้อความจ้า
gun9899 ดู 5 เดือนที่แล้ว 2
💖 ปักสิบบน 💖

19:15 📌146890📌
=
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
0
💖 ปักสิบบน 💖

19:15 📌146890📌
=026-90*
19:30 📌134680📌
gun9899 5 เดือนที่แล้ว
💖 ปักสิบบน 💖

19:15 📌146890📌
=026-90*
19:30 📌134680📌
=285-69💖
19:45 📌134689📌
=
gun9899 ดู 7 เดือนที่แล้ว 3
《《 ปิงปอง 》》

19:45➡️1(2)➡️

↪12,17,18,27,28,78
↪127,128,178,278
gun9899 7 เดือนที่แล้ว
《《 ปิงปอง 》》

19:45➡️1(2)⬅️

↪12,17,18,27,28✔✔,78
↪127,128,178,278
=382-77✔เจาะบน

20:00➡️3(8)⬅️

↪38,37,32,87,82,72
↪387,382,732,827
gun9899 7 เดือนที่แล้ว
《《 ปิงปอง 》》

19:45➡️1(2)⬅️

↪12,17,18,27,28✔✔,78
↪127,128,178,278
=382-77✔เจาะบน

20:00➡️3(8)⬅️

↪38,37,32,87,82,72
↪387,382,732,827
gun9899 7 เดือนที่แล้ว
《《 ปิงปอง 》》

19:45➡️1(2)⬅️

↪12,17,18,27,28✔✔,78
↪127,128,178,278
=382-77✔เจาะบน

20:00➡️3(8)⬅️✔✔
20:15➡️3(4)⬅️

↪34,32,39,42,49,29
↪342,349,239,429
gun9899 ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
《《 ปิงปอง 》》

11:00➡️2(5)➡️

↪12,15,19,10,59,50,90
↪125,129,159-259
gun9899 7 เดือนที่แล้ว
11:00➡️2(5)➡️800-89 *
11:15➡️5(6)➡️

↪56,57,50,67,60,70
↪567-560-570-706
gun9899 7 เดือนที่แล้ว
11:00➡️2(5)➡️800-89 *
11:15➡️5(6)➡️482-81 *
11:30➡️1(3)➡️

↪13,19,10,39,30,90
↪319,130,190,093
gun9899 7 เดือนที่แล้ว
11:00➡️2(5)➡️800-89 *
11:15➡️5(6)➡️482-81 *
11:30➡️1(3)➡️329-05 ✔
11:45➡️3(4)➡️

↪34,39,30,49,40,90
↪349,340,390,904
gun9899 7 เดือนที่แล้ว
11:00➡️2(5)➡️800-89 *
11:15➡️5(6)➡️482-81 *
11:30➡️1(3)➡️329-05 ✔
11:45➡️3(4)➡️613-47✔✔เด้ง
12:00➡️1(9)➡️

↪19,17,18,97,98,78
↪197,198,178,789
gun9899 ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
ฮานอย 07-02-20

วิ่งรูด 《4 - 5》

42-45-48-49
52-53-56-58

558-642-469-347

*ระวังเบิ้ล*
gun9899 7 เดือนที่แล้ว
《 ปิงปอง 》

⏰17:15
➡️3-6⬅️
↪13-15-16-18-35-36-38-56-58-68
*เจาะ บนล่างกลับ
gun9899 7 เดือนที่แล้ว
⏰17:15=492-01*
⏰17:30=
➡️6-9⬅️
↪13-14-16-19-34-36-39-46-49-69
*เจาะ บนล่างกลับ
gun9899 ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
《《 ปป. 》》
++เข้ากลุ่ม ทักข้อความจ้า++

19:30=(2)=
gun9899 8 เดือนที่แล้ว
19:30=(2)=208-42✔✔เด้ง
19:45=(8)=
gun9899 8 เดือนที่แล้ว
19:30=(2)=208-42✔✔เด้ง
19:45=(8)=966-12*
20:00=(6)=
gun9899 8 เดือนที่แล้ว
19:30=(2)=208-42✔✔เด้ง
19:45=(8)=966-12*
20:00=(6)=863-74✔
20:15=(0)=
gun9899 8 เดือนที่แล้ว
19:30=(2)=208-42✔✔เด้ง
19:45=(8)=966-12*
20:00=(6)=863-74✔
20:15=(0)=402-12✔

++เสียวๆ ตามต่อในกลุ่มจ้า++
gun9899 ดู 9 เดือนที่แล้ว 6
ฮานอย/มาเลย์ 22-12-19

วิ่ง รูด (4) - (8)

〰เจาะ เน้นๆ〰
41-42-47-48
81-82-87-89

749-678-042
nayadapila 9 เดือนที่แล้ว
242-86
jackkoo 9 เดือนที่แล้ว
เก่งจัง 42 กับ 86
jackkoo 9 เดือนที่แล้ว
พรุ่งนี้ขออีกได้ไหม
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
วางหน้าเพจบางวันจ้า ปกติวางในกลุ่ม เข้ากลุ่มทักข้อความมาจ้า
jackkoo 9 เดือนที่แล้ว
ขด id line กลุ่มหน่อย
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
ส่งให้ทางข้อความนะคะ
gun9899 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย 14-12-19
(7) - (8)
70,74,76,78
80,83,84,89
784,589,279


มาเลย์ 14-12-19
(4)- (6)
40,41,43,47
60,64,67,69
468,094,849
gun9899 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
11-12-19

ฮานอย
(4) - (9)
41,42,43,49
90,92,93,99
940,642,389
*26,28*

มาเลย์
(2) - (8)
23,25,28,29
83,84,85,89
289,472,882
*14,23*

ลาว
(2) - (4)
20,23,24,29
40,45,48,49
249,743,902
*28,29*
gun9899 ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ฮานอย 10-12-19
(6) - (9)
60,65,67,69
90,93,95,97
693,097,159
gun9899 ดู 9 เดือนที่แล้ว 6
《《 ปป. 》》

15:30=1-4=
>>14,17,19,47,49
>>147,794,651
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
《《 ปป. 》》

15:30=1-4=153-67✔
15:45=0-2=

➡02,06,08,26,28
➡026,628,701
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
《《 ปป. 》》

15:30=1-4=153-67✔
15:45=0-2=691-52✔
16:00=6-8=

>>68,60,62,80,82
>>686,062,784
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
《《 ปป. 》》

15:30=1-4=153-67✔
15:45=0-2=691-52✔
16:00=6-8=245-47•
16:15=8-0=

>>80,81,84,01,04
>>805,578,780
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
《《 ปป. 》》

15:30=1-4=153-67✔
15:45=0-2=691-52✔
16:00=6-8=245-47•
16:15=8-0=024-63✔
16:30=4-8=

>>48,40,42,80,82
>>484,468,028
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
15:30=1-4=153-67✔
15:45=0-2=691-52✔
16:00=6-8=245-47•
16:15=8-0=024-63✔
16:30=4-8=061-15•
16:45=8-3=

>>83,84,87,34,37
>>834,678,263
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
15:30=1-4=153-67✔
15:45=0-2=691-52✔
16:00=6-8=245-47•
16:15=8-0=024-63✔
16:30=4-8=061-15•
16:45=8-3=182-54✔

เข้ากลุ่มฟรี ทักข้อความจ้า
gun9899 ดู 9 เดือนที่แล้ว 5
นิเคอิเช้า 9-12-19
《《 1↔3 》》
▶▶10,13,16,19
▶▶30,32,38,39
▶▶▶193,691,283

สนใจเข้ากลุ่มทักข้อความเลยจ้า
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
《《 ปป. 》》
09:15▶1-2◀
▶12,18,19,28,29
▶▶412,982,751
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
《《 ปป. 》》
09:15▶1-2◀×
09:30▶9-0◀
▶90,97,98,07,08
▶908,702,591
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
《《 ปป. 》》
09:15▶1-2◀983-84×
09:30▶9-0◀034-46✔
09:45▶5,6◀

▶56,53,54,63,64
▶564,345,876
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
《《 ปป. 》》
09:15▶1-2◀983-84×
09:30▶9-0◀034-46✔
09:45▶5,6◀516-95✔✔
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
นิเคอิเช้า 9-12-19
《《 1↔3 》》
▶▶10,13,16,19✔✔
▶▶30,32,38,39
▶▶▶193,691,283
❤❤159-19✔✔✔
...เด้ง เน้นๆ จ้า...
สนใจเข้ากลุ่มหวยหุ้นทักข้อความเลย
gun9899 ดู 9 เดือนที่แล้ว 4
《《ปป. รอบเช้า》》

07:30▶6◀

▶▶60,62,68,69
▶536,876,623

=
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
《《ปป. รอบเช้า》》

07:30▶6◀

▶▶60,62,68,69
▶536,876,623
==099-75•
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
07:45▶4◀

▶▶40,42,46,49
▶049,947,354

==
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
07:45▶4◀

▶▶40,42,46,49
▶049,947,354

==034-50✔
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
08:00▶9◀
▶▶90,93,95,98
▶098,459,292

==
gun9899 ดู 9 เดือนที่แล้ว 6
❤ปป.วิ่งเสียว❤
เข้ากลุ่มฟรี ทักข้อความเลยจ้า

14:00▶5◀
❤=
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
14:00▶5◀
❤=839-84•

14:30▶3◀
❤=
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
14:00▶5◀
❤=839-84•

14:30▶3◀
❤=422-50•

14:45▶9◀
❤=
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
14:00▶5◀
❤=839-84•

14:30▶3◀
❤=422-50•

14:45▶9◀
❤=460-47•

15:00▶7◀
❤=
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
14:00▶5◀
❤=839-84•

14:30▶3◀
❤=422-50•

14:45▶9◀
❤=460-47•

15:00▶7◀
❤=760-57✔✔

15:15▶4◀
❤=
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
14:00▶5◀
❤=839-84•

14:30▶3◀
❤=422-50•

14:45▶9◀
❤=460-47•

15:00▶7◀
❤=760-57✔✔

15:15▶4◀
❤=784-19✔

15:30▶6◀
❤=
gun9899 9 เดือนที่แล้ว
14:00▶5◀
❤=839-84•

14:30▶3◀
❤=422-50•

14:45▶9◀
❤=460-47•

15:00▶7◀
❤=760-57✔✔

15:15▶4◀
❤=784-19✔

15:30▶6◀
❤=416-29✔

ตามต่อในกลุ่ม ทักข้อความเลยค่ะ
gun9899 ดู 10 เดือนที่แล้ว 1
❤เลขเด่น ปป.❤

09:45
((2,8))
~~28,24,25,84,85~~
284,285,487
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
09:45
((2,8))
~~28,24,25,84,85~~
284,285,487
❤=967-28✔✔
..เด้ง แตก เน้นๆ..
gun9899 ดู 10 เดือนที่แล้ว 4
❤เลขเด่น ปป.❤
14:45
((3,4))
~~34,31,41~~
253,783,542
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
❤เลขเด่น ปป.❤
14:45
((3,4))
~~34,31,41~~
253,783,542
❤=449-73✔✔
....เด้งๆๆๆ บนล่าง...
---------------------------
15:30
((4,3))
~~43,47,31,41,38~~
138,148,434
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
❤เลขเด่น ปป.❤
14:45
((3,4))
~~34,31,41~~
253,783,542
❤=449-73✔✔
....เด้งๆๆๆ บนล่าง...
---------------------------
15:30
((4,3))
~~43,47,31,41,38~~
138,148,434
❤=013-22✔✔
...เน้นๆ 13 จ้า...
--------------------------
15:15
((1,0))
~~10,12,02,23~~
102,123,302
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
❤เลขเด่น ปป.❤
14:45
((3,4))
~~34,31,41~~
253,783,542
❤=449-73✔✔
....เด้งๆๆๆ บนล่าง...
---------------------------
15:30
((4,3))
~~43,47,31,41,38~~
138,148,434
❤=013-22✔✔
...เน้นๆ 13 จ้า...
--------------------------
15:15
((1,0))
~~10,12,02,23~~
102,123,302
❤=324-74•
----------------------
15:30
((4,8))
~~48,43,83~~
483,243,582
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
❤เลขเด่น ปป.❤
14:45
((3,4))
~~34,31,41~~
253,783,542
❤=449-73✔✔
....เด้งๆๆๆ บนล่าง...
---------------------------
15:30
((4,3))
~~43,47,31,41,38~~
138,148,434
❤=013-22✔✔
...เน้นๆ 13 จ้า...
--------------------------
15:15
((1,0))
~~10,12,02,23~~
102,123,302
❤=324-74•
----------------------
15:30
((4,8))
~~48,43,83~~
483,243,582
❤=444-12✔✔
...ฟัน 4 มา3 ตัวเลยจ้า...
ไปละ ตามต่อในกลุ่ม ขอควมมาค่ะ
gun9899 ดู 10 เดือนที่แล้ว 5
❤❤
✔เข้ากลุ่มฟรี ไม่มีเงื่อนไข
✔ไม่ต้องเปลี่ยนaf
✔ทักข้อความเลย

❤เด่น❤
08:45==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
❤เด่น❤
08:45==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=211-30✔

09:00==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
❤เด่น❤
08:45==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=211-30✔

09:00==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=392-05✔

09:15==1,2==

➡12,14,16⬅
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
❤เด่น❤
08:45==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=211-30✔

09:00==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=392-05✔

09:15==1,2==

➡12,14,16⬅

❤❤=874-69●

09:30==7,8==

➡78,75,76,85,86,56⬅
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
❤เด่น❤
08:45==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=211-30✔

09:00==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=392-05✔

09:15==1,2==

➡12,14,16⬅

❤❤=874-69●

09:30==7,8==

❤❤769-09✅

09:45==5,6==

➡56,57,58⬅

❤❤=
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
❤เด่น❤
08:45==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=211-30✔

09:00==1,2==

➡12,15,17⬅

❤❤=392-05✔

09:15==1,2==

➡12,14,16⬅

❤❤=874-69●

09:30==7,8==

❤❤769-09✅

09:45==5,6==

➡56,57,58⬅

❤❤=166-05✔✔

....เด้งๆ.... ต่อในกลุ่มนะจ้ะ
gun9899 ดู 10 เดือนที่แล้ว 3
❤❤
✔เข้ากลุ่มฟรี ไม่มีเงื่อนไข
✔ไม่ต้องเปลี่ยนaf
✔ทักข้อความเลย

18:30=(1)7=
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
18:30➡(1)7⬅

❤❤=474-57✔✔..เด้งๆๆ..

18:45➡(1)7⬅

❤❤=
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
18:30➡(1)7⬅

❤❤=474-57✔✔..เด้งๆๆ..

18:45➡(1)7⬅

❤❤=466-44

19:00➡(3)4⬅

❤❤=
gun9899 10 เดือนที่แล้ว
18:30➡(1)7⬅

❤❤=474-57✔✔
..เด้งๆๆ..

18:45➡(1)7⬅

❤❤=466-44

19:00➡(3)4⬅

❤❤=743-29✔✔
.....เด้งๆ.....
แสดงความคิดเห็น