โปรไฟล์ของ gasjang คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
gasjang ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

10:30==6-7==
>>67,68,64,78,74
gasjang 2 เดือนที่แล้ว
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

10:30==6-7==830*
>>67,68,64,78,74
10:45==7-8==
>>78,72,74,82,84
gasjang 2 เดือนที่แล้ว
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

10:30==6-7==830*
>>67,68,64,78,74
10:45==7-8==401*
>>78,72,74,82,84
11:00==9-0==
>>90,92,93,02,03
gasjang ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

23:00==5-6==
>>56,53,57,63,67
gasjang 2 เดือนที่แล้ว
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

23:00==5-6==606✅
>>56,53,57,63,67
23:15==8-9==
>>89,81,87,91,97
gasjang 2 เดือนที่แล้ว
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

23:00==5-6==606✅
>>56,53,57,63,67
23:15==8-9==404*
>>89,81,87,91,97
23:30==8-9==
>>89,81,85,91,95
gasjang 2 เดือนที่แล้ว
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

23:00==5-6==606✅
>>56,53,57,63,67
23:15==8-9==404*
>>89,81,87,91,97
23:30==8-9==367*
>>89,81,85,91,95
23:45==4-5==
>>45,42,48,52,58
gasjang 2 เดือนที่แล้ว
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

23:00==5-6==606✅
>>56,53,57,63,67
23:15==8-9==404*
>>89,81,87,91,97
23:30==8-9==367*
>>89,81,85,91,95
23:45==4-5==024✅
>>45,42✅,48,52,58
gasjang ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

07:45==5-6==

>> 56,51,53,61,63
gasjang 3 เดือนที่แล้ว
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

07:45==5-6==721*
>> 56,51,53,61,63
08:00==4-5==
>>45,46,43,56,53
gasjang 3 เดือนที่แล้ว
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

07:45==5-6==721*
>> 56,51,53,61,63
08:00==4-5==172*
>>45,46,43,56,53
08:15==1-2==
>>12,13,16,23,26
gasjang 3 เดือนที่แล้ว
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

07:45==5-6==721*
>> 56,51,53,61,63
08:00==4-5==172*
>>45,46,43,56,53
08:15==1-2==270✅
>>12,13,16,23,26
08:45==1-2==
>>12-16-18-26-28
gasjang 3 เดือนที่แล้ว
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

07:45==5-6==721*
>> 56,51,53,61,63
08:00==4-5==172*
>>45,46,43,56,53
08:15==1-2==270✅
>>12,13,16,23,26
08:45==1-2==236✅
>>12-16-18-26-28
gasjang ดู 3 เดือนที่แล้ว 4
❤แนวทางปิงปอง❤
☝️☝️☝️บน

19:15==9-0==
>>90,91,01,49,80
gasjang 3 เดือนที่แล้ว
19:15==9-0==375*
19:30==6-7==

>>62,64,69,78,79
gasjang 3 เดือนที่แล้ว
19:15==9-0==375*

19:30==6-7==878✅
>>62,64,69,78✅,79

19:45==0-1==

>>01,08,81,60,19
gasjang 3 เดือนที่แล้ว
19:15==9-0==375*

19:30==6-7==878✅
>>62,64,69,78✅,79

19:45==0-1==

>>01,08,81,60,19
gasjang 3 เดือนที่แล้ว
19:15==9-0==375*

19:30==6-7==878✅
>>62,64,69,78✅,79

19:45==0-1==852*
>>01,08,81,60,19

20:00==9-0==
>>90,96,93,97,04
gasjang ดู 6 เดือนที่แล้ว 1
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ 0982405440

16:00==78==115-57✔ล
16:15==90==468-89✔ล
16:30==89==792-95✔✔บล
16:45==23==997-13✔ล
17:00==34==774-01✔บ
17:15==01==945-64*
17:30==78==095-71✔ล
17:45==56==759-45✔✔บล
18:00==12==
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
16:00==78==115-57✔ล
16:15==90==468-89✔ล
16:30==89==792-95✔✔บล
16:45==23==997-13✔ล
17:00==34==774-01✔บ
17:15==01==945-64*
17:30==78==095-71✔ล
17:45==56==759-45✔✔บล
18:00==12==103-02✔✔บล
18:15==90==
gasjang ดู 6 เดือนที่แล้ว 2
💖 ปิงปอง 💖
10:45==45==734-83✔บ
11:00==90==895-62✔บ
11:15==45==276-14✔ล
11:30==90==753-76*
11:45==23==546-85*
12:00==78==689-05✔บ
12:15==67==007-15✔บ
12:30==45==586-12✔บ
12:45==78==203-89✔ล
13:00==90==

เข้ากลุ่ม แอดไลน์
ไอดี 0982405440
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
💖 ปิงปอง 💖
10:45==45==734-83✔บ
11:00==90==895-62✔บ
11:15==45==276-14✔ล
11:30==90==753-76*
11:45==23==546-85*
12:00==78==689-05✔บ
12:15==67==007-15✔บ
12:30==45==586-12✔บ
12:45==78==203-89✔ล
13:00==90==030-02✔✔บล
13:15==56==

เข้ากลุ่ม แอดไลน์
ไอดี 0982405440
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
💖 ปิงปอง 💖
10:45==45==734-83✔บ
11:00==90==895-62✔บ
11:15==45==276-14✔ล
11:30==90==753-76*
11:45==23==546-85*
12:00==78==689-05✔บ
12:15==67==007-15✔บ
12:30==45==586-12✔บ
12:45==78==203-89✔ล
13:00==90==030-02✔✔บล
13:15==56==078-27*
13:30==01==

เข้ากลุ่ม แอดไลน์
ไอดี 0982405440
gasjang ดู 6 เดือนที่แล้ว 2
❤ ปิงปอง ❤

10:00==56==368-49✔บ
10:15==45==021-71*
10:30==67==733-07✔✔บล
10:45==90==750-30✔✔บล
11:00==34==179-55*
11:15==01==534-05✔ล
11:30==67==368-16✔✔บล
11:45==34==947-88✔บ
12:00==12==050-16✔ล
12:15==12==
12:30==56==
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
10:00==56==368-49✔บ
10:15==45==021-71*
10:30==67==733-07✔✔บล
10:45==90==750-30✔✔บล
11:00==34==179-55*
11:15==01==534-05✔ล
11:30==67==368-16✔✔บล
11:45==34==947-88✔บ
12:00==12==050-16✔ล
12:15==12==392-26✔✔บล
12:30==56==
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
10:00==56==368-49✔บ
10:15==45==021-71*
10:30==67==733-07✔✔บล
10:45==90==750-30✔✔บล
11:00==34==179-55*
11:15==01==534-05✔ล
11:30==67==368-16✔✔บล
11:45==34==947-88✔บ
12:00==12==050-16✔ล
12:15==12==392-26✔✔บล
12:30==56==066-53✔✔บล

สนใจเข้ากลุ่ม ทักแชท
ไอดีไลน์ 0982405440
gasjang ดู 6 เดือนที่แล้ว 2
📌 ปิงปอง รอบดึก 📌

22:00==23==933-92✔✔บล
22:15==78==617-12✔บ
22:30==01==571-93✔บ
22:45==45==
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
22:00==23==933-92✔✔บล
22:15==78==617-12✔บ
22:30==01==571-93✔บ
22:45==45==320-22*
23:00==67==
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
22:00==23==933-92✔✔บล
22:15==78==617-12✔บ
22:30==01==571-93✔บ
22:45==45==320-22*
23:00==67==931-16✔ล
23:15==45==

เข้ากลุ่มทักแชท
ไอดี 0982405440
gasjang ดู 6 เดือนที่แล้ว 3
❤ ปิงปอง รอบบ่าย ❤

13:00==34==647-02✔บ
13:15==90==109-99✔✔✔บบล
13:30==01==
13:45==56==
14:00==90==

สนใจเข้ากลุ่ม
แอดไลน์ ไอดี 0982405440
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
13:00==34==647-02✔บ
13:15==90==109-99✔✔✔บบล
13:30==01==308-48✔บ
13:45==56==
14:00==90==

สนใจเข้ากลุ่ม
แอดไลน์ ไอดี 0982405440
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
13:00==34==647-02✔บ
13:15==90==109-99✔✔✔บบล
13:30==01==308-48✔บ
13:45==56==262-46✔✔บล
14:00==90==

สนใจเข้ากลุ่ม
แอดไลน์ ไอดี 0982405440
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
13:00==34==647-02✔บ
13:15==90==109-99✔✔✔บบล
13:30==01==308-48✔บ
13:45==56==262-46✔✔บล
14:00==90==118-22*
14:15==01==

สนใจเข้ากลุ่ม
แอดไลน์ ไอดี 0982405440
gasjang ดู 6 เดือนที่แล้ว 3
🌞 รอบเช้า 🌞

08:15==

💖ปักสิบบน💖
➡234789⬅
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
🌞 รอบเช้า 🌞

08:15==839-55💖
08:30==

💖ปักสิบบน💖
➡123459⬅
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
08:15==839-55💖
08:30==683-43*
08:45==

💖ปักสิบบน💖
➡234689⬅
gasjang 6 เดือนที่แล้ว
08:15==839-55💖
08:30==683-43*
08:45==513-06*
09:00==

💖ปักสิบบน💖
➡134680⬅
gasjang ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
✨✨ รอบค่ำ ✨✨

20:15==5(7)==867-17✔✔ฟลบจ💘
20:30==2(6)==387-76✔ฟลจ💘
20:45==7(4)==895-41✔ฟล
21:00==5(1)==561-25✔✔ฟบล
21:15==6(0)==

เจาะ💘 2690

❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
✨✨ รอบค่ำ ✨✨

20:15==5(7)==867-17✔✔ฟลบจ💘
20:30==2(6)==387-76✔ฟลจ💘
20:45==7(4)==895-41✔ฟล
21:00==5(1)==561-25✔✔ฟบล
21:15==6(0)==921-21*
21:30==7(1)==

เจาะ💘 1790

❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
✨✨ รอบค่ำ ✨✨

20:15==5(7)==867-17✔✔ฟลบจ💘
20:30==2(6)==387-76✔ฟลจ💘
20:45==7(4)==895-41✔ฟล
21:00==5(1)==561-25✔✔ฟบล
21:15==6(0)==921-21*
21:30==7(1)==466-33*
21:45==3(2)==

เจาะ💘 2358

❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
✨✨ รอบค่ำ ✨✨

20:15==5(7)==867-17✔✔ฟลบจ💘
20:30==2(6)==387-76✔ฟลจ💘
20:45==7(4)==895-41✔ฟล
21:00==5(1)==561-25✔✔ฟบล
21:15==6(0)==921-21*
21:30==7(1)==466-33*
21:45==3(2)==423-18✔✔ฟบจ💘

❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101
gasjang ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
🔆🔆 รอบบ่าย 🔆🔆

13:00==0(6)==264-83✔ฟบ
13:15==8(1)==631-35✔ฟบ
13:30==9(4)==418-76✔ฟบ
13:45==2(5)==477-28✔ล
14:00==5(8)==584-24✔✔ฟบ
14:15==3(9)==256-31✔ล
14:30==1(8)==624-35*
14:45==4(9)==105-43✔ล
15:00==6(7)==

เจาะ💘 2367

❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
🔆🔆 รอบบ่าย 🔆🔆

13:00==0(6)==264-83✔ฟบ
13:15==8(1)==631-35✔ฟบ
13:30==9(4)==418-76✔ฟบ
13:45==2(5)==477-28✔ล
14:00==5(8)==584-24✔✔ฟบ
14:15==3(9)==256-31✔ล
14:30==1(8)==624-35*
14:45==4(9)==105-43✔ล
15:00==6(7)==559-74✔ฟล
15:15==7(2)==

เจาะ💘 2579

❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
🔆🔆 รอบบ่าย 🔆🔆

13:00==0(6)==264-83✔ฟบ
13:15==8(1)==631-35✔ฟบ
13:30==9(4)==418-76✔ฟบ
13:45==2(5)==477-28✔ล
14:00==5(8)==584-24✔✔ฟบ
14:15==3(9)==256-31✔ล
14:30==1(8)==624-35*
14:45==4(9)==105-43✔ล
15:00==6(7)==559-74✔ฟล
15:15==7(2)==483-95*เจาะล่าง💘
15:30==5(7)==

เจาะ💘 2579
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
🔆🔆 รอบบ่าย 🔆🔆

13:00==0(6)==264-83✔ฟบ
13:15==8(1)==631-35✔ฟบ
13:30==9(4)==418-76✔ฟบ
13:45==2(5)==477-28✔ล
14:00==5(8)==584-24✔✔ฟบ
14:15==3(9)==256-31✔ล
14:30==1(8)==624-35*
14:45==4(9)==105-43✔ล
15:00==6(7)==559-74✔ฟล
15:15==7(2)==483-95*ลจ💘
15:30==5(7)==602-07✔ฟล
15:45==3(9)==

เจาะ💘 3679

❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101
gasjang ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

💗ปิงปอง รอบเย็นๆ ค่ะ💗

17:15==5(9)==
17:30==(6)0==
17:45==(2)0==
18:00==6(0)==
18:15==4(9)==
18:30==(1)9==
18:45==3(5)==

〰〰〰〰〰〰
ฮานอย 21-2-20
เด่น 2-9
20-25-26-29
90-94-96-98
109-298-694
🏆=
〰〰〰〰〰〰
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
💗ตามผลจ้า💗

17:15==5(9)==177-01*
17:30==(6)0==441-65✔
17:45==(2)0==759-55*
18:00==6(0)==865-52✔
18:15==4(9)==173-95✔
18:30==(1)9==871-10✔✔เด้ง
18:45==3(5)==720-77*

〰〰〰〰〰〰
ฮานอย 21-2-20
เด่น 2-9
20-25-26-29
90-94-96-98
109-298-694
🏆=089-41✔✔
เจาะบน เน้นๆ
〰〰〰〰〰〰
gasjang ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

🔆🔆 ปิงปองรอบบ่าย 🔆🔆
⏰15:45
เด่น (7)9
เจาะ🏆2579
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰15:45
เด่น (7)9
เจาะ🏆2579
=438-68 *

⏰16:00
เด่น (7)9
เจาะ🏆7890
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰15:45
เด่น (7)9
เจาะ🏆2579
=438-68 *

⏰16:00
เด่น (7)9 ✔✔
เจาะ🏆7890
=747-71 ✔✔ เด้ง

⏰16:15
เด่น (6)7
เจาะ🏆5670
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰15:45
เด่น (7)9
เจาะ🏆2579
=438-68 *

⏰16:00
เด่น (7)9 ✔✔
เจาะ🏆7890
=747-71 ✔✔ เด้ง

⏰16:15
เด่น (6)7
เจาะ🏆5670
=992-80 *

⏰16:30
เด่น (4)5
เจาะ🏆1345
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰15:45
เด่น (7)9
เจาะ🏆2579
=438-68 *

⏰16:00
เด่น (7)9 ✔✔
เจาะ🏆7890
=747-71 ✔✔ เด้ง

⏰16:15
เด่น (6)7
เจาะ🏆5670
=992-80 *

⏰16:30
เด่น (4)5
เจาะ🏆1345
=575-42 ✔✔

⏰16:45
เด่น (2)7
เจาะ🏆2457
=
gasjang ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

✨✨ ปิงปองรอบค่ำ ✨✨
⏰21:00
เด่น 4(7)
เจาะ🏆14678
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰21:00
เด่น 4(7) ✔
เจาะ🏆14678
=431-22 ✔

⏰21:15
เด่น 7(8)
เจาะ🏆34678
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰21:00
เด่น 4(7) ✔
เจาะ🏆14678
=431-22 ✔

⏰21:15
เด่น 7(8) ✔
เจาะ🏆34678
=432-79 ✔

⏰21:30
เด่น 1(5)
เจาะ 🏆 12589
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰21:00
เด่น 4(7) ✔
เจาะ🏆14678
=431-22 ✔

⏰21:15
เด่น 7(8) ✔
เจาะ🏆34678
=432-79 ✔

⏰21:30
เด่น 1(5)
เจาะ 🏆 12589
=843-78 *

⏰21:45
เด่น 7(8)
เจาะ🏆12478
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰21:00
เด่น 4(7) ✔
เจาะ🏆14678
=431-22 ✔

⏰21:15
เด่น 7(8) ✔
เจาะ🏆34678
=432-79 ✔

⏰21:30
เด่น 1(5)
เจาะ 🏆 12589
=843-78 *

⏰21:45
เด่น 7(8) ✔
เจาะ🏆12478
=467-15 ✔

⏰22:00
เด่น 6(7)
เจาะ 🏆 13670
=
gasjang ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

⏰08:45
เด่น 3(4)
เจาะ🏆13478
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰08:45
เด่น 3(4)
เจาะ🏆13478
=156-17 *

⏰09:00
เด่น 6(8)
เจาะ🏆12468
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰08:45
เด่น 3(4)
เจาะ🏆13478
=156-17 *

⏰09:00
เด่น 6(8)✔✔
เจาะ🏆12468✔✔
=256-81✔✔เด้ง เจาะล่าง

⏰09:15
เด่น 2(3)
เจาะ🏆23458
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰08:45
เด่น 3(4)
เจาะ🏆13478
=156-17 *

⏰09:00
เด่น 6(8)✔✔
เจาะ🏆12468✔✔
=256-81✔✔เด้ง เจาะล่าง

⏰09:15
เด่น 2(3)✔✔
เจาะ🏆23458✔✔
=389-35✔✔เด้ง เจาะล่าง
~~~~~°~~~~~
gasjang ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

⏰17:15
((1-6))
เจาะ🏆12360
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰17:15
((1-6))✔
เจาะ🏆12360✔✔
=077-36✔✔🏆เจาะล่าง

⏰17:30
((2-7))
เจาะ🏆23670
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰17:30
((2-7))
เจาะ🏆23670
=069-08 +

⏰17:45
((6-8))
เจาะ🏆24689
=
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰17:15
((1-6))✔
เจาะ🏆12360✔✔
=077-36✔✔🏆เจาะล่าง

⏰17:30
((2-7))
เจาะ🏆23670
=069-08 +

⏰17:45
((6-8))✔✔
เจาะ🏆24689✔✔
=631-96✔✔🏆เจาะล่าง
gasjang ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

⏰07:15==2(3)==

เจาะ💘 23690
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰07:15==2(3)==444-99 -
⏰07:30==4(5)==

เจาะ💘 14590
gasjang 8 เดือนที่แล้ว
⏰07:15==2(3)==444-99 -
⏰07:30==4(5)==082-21 -
⏰07:45==2(3)==

เจาะ💘 23780
gasjang ดู 9 เดือนที่แล้ว 5
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

17:45==7==

win >>> 12670
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
17:45==7==727-82 /// แตกบน เด้ง
18:00==5==

win >>> 15679
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
17:45==7==727-82 /// แตกบน เด้ง
18:00==5==401-18 -
18:15==2==

win >>> 12890
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
17:45==7==727-82 /// แตกบน เด้ง
18:00==5==401-18 -
18:15==2==057-70 -
18:30==4==

win >>> 12340
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
17:45==7==727-82 /// แตกบน เด้ง
18:00==5==401-18 -
18:15==2==057-70 -
18:30==4==889-59 -
18:45==4==

win >>> 45670
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
17:45==7==727-82 /// แตกบน เด้ง
18:00==5==401-18 -
18:15==2==057-70 -
18:30==4==889-59 -
18:45==4==993-03 -
19:00==3==

win >>> 13890
gasjang ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

💘 เสียว 💘
13:30==4==

Win 💘3457💘
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
💘 เสียว 💘
13:30==4==152-77•
13:45==7==

Win 💘4578💘
gasjang ดู 9 เดือนที่แล้ว 3
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

17:30==(2)3==

>>> win 2347
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
17:30==(2)3==607-57 -
17:45==(4)7==

>>> win 2470
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
17:30==(2)3==607-57 -
17:45==(4)7==903-04 // แตกล่าง
18:00==(7)0==

>>> win 4790
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
17:30==(2)3==607-57 -
17:45==(4)7==903-04 // แตกล่าง
18:00==(7)0==468-31 -
18:15==8(9)==

>>> win 4589
gasjang ดู 9 เดือนที่แล้ว 4
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

10:00==1==

>>> win 1340
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
10:00==1==993-13 // แตกล่าง
10:15==9==

>>> win 4569
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
10:00==1==993-13 // แตกล่าง
10:15==9==263-23 -
10:30==2==

>>> win 2369
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
10:00==1==993-13 // แตกล่าง
10:15==9==263-23 -
10:30==2==625-62 //
10:45==5==

>>> win 1235
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
10:00==1==993-13 // แตกล่าง
10:15==9==263-23 -
10:30==2==625-62 //
10:45==5==564-94 //
gasjang ดู 9 เดือนที่แล้ว 4
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

15:30==3==

>>> win 2348
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
15:30==3==521-48 -
15:45==3==

>>> win 2389
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
15:30==3==521-48 -
15:45==3==945-37 //
16:00==7==

>>> win 1457
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
15:30==3==521-48 -
15:45==3==945-37 //
16:00==7==365-67 //
16:15==4==

>>> win 4568
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
15:30==3==521-48 -
15:45==3==945-37 //
16:00==7==365-67 //
16:15==4==143-10 //

>>> ต่อในกลุ่มนะคะ
gasjang ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

>>>ทดสอบเสียว win 2348
gasjang ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
❤แนวทางปิงปอง และหวยอื่นๆ❤
✔เข้ากลุ่มฟรีๆ เปลี่ยนAFF
✔ไอดีไลน์ jaypan101

20:00==68==863-74 //
20:15==60==402-12 //
20:30==67==081-77 //
20:45==89==183-52 //
21:00==78==

>>78-71-73-81-83
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
20:00==68==863-74 //
20:15==60==402-12 //
20:30==67==081-77 //
20:45==89==183-52 //
21:00==78==941-34 -
21:15==34==

>>34-32-30-42-40
gasjang 9 เดือนที่แล้ว
20:00==68==863-74 //
20:15==60==402-12 //
20:30==67==081-77 //
20:45==89==183-52 //
21:00==78==941-34 -
21:15==34==046-81 //

>>สนใจเข้ากลุ่ม แอดไลน์มาเลยค่ะ
แสดงความคิดเห็น