โปรไฟล์ของ chaiwiwat คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
chaiwiwat ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
===>> ปิงปอง 24-03-2019
chaiwiwat 1 เดือนที่แล้ว
11 : 30 --- 000 --- 02-05-06-09
chaiwiwat 1 เดือนที่แล้ว
16 : 00 --- 333 --- 31-32-35-38
chaiwiwat ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง ประจำวันที่ 15-03-2019
ปิงปอง 19:30 < 5-8 > (( วิ่ง 555 )) 50-54-80-84
chaiwiwat 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 19:30 < 5-8 > (( วิ่ง 555 )) 50-54-80-84 x
ปิงปอง 19:45
ปิงปอง 20:00< 5-8 > (( วิ่ง 555 )) 50-53-80-83
chaiwiwat 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 20:30< 5-9> (( วิ่ง 999 )) 54-57-94-97
chaiwiwat 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 20:30< 5-9> (( วิ่ง 999 )) 54-57-94-97 X
ปิงปอง 20:45< 5-8> (( วิ่ง 555 )) 53-54-83-84
chaiwiwat 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 20:30< 5-9 > (( วิ่ง 999 )) 54-57-94-97 X
ปิงปอง 20:45< 5-8 > (( วิ่ง 555 )) 53-54-83-84 /
ปิงปอง 21:00< 4-5 > (( วิ่ง 444 )) 42-47-52-57
chaiwiwat 1 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง 20:30< 5-9 > (( วิ่ง 999 )) 54-57-94-97 X
ปิงปอง 20:45< 5-8 > (( วิ่ง 555 )) 53-54-83-84 /
ปิงปอง 21:00< 4-5 > (( วิ่ง 444 )) 42-47-52-57 X
ปิงปอง 21:15< 3-9 > (( วิ่ง 333 )) 34-37-94-97
chaiwiwat ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
***** ฟัน ปิงปอง ตัวเดียว เน้น ๆ 12-03-2019 *****
รอบหวย เด่น ผล สถานะ
ปิงปอง 22:30 ( 2 ) 092-98 ถูก
ปิงปอง 22:45 ( 3 )
chaiwiwat 1 เดือนที่แล้ว
รอบหวย เด่น ผล สถานะ
ปิงปอง 22:30 ( 2 ) 092-98 ถูก
ปิงปอง 22:45 ( 3 ) 108-60 ไม่ถูก
ปิงปอง 23:00 ( 4 )
chaiwiwat 1 เดือนที่แล้ว
รอบหวย เด่น ผล สถานะ
ปิงปอง 22:30 ( 2 ) 092-98 ถูก
ปิงปอง 22:45 ( 3 ) 108-60 ไม่ถูก
ปิงปอง 23:00 ( 4 ) 837-43 ถูก
ปิงปอง 23:15 ( 3 ) 32-37-38-39 >> รอผล
chaiwiwat 1 เดือนที่แล้ว
รอบหวย
ปิงปอง 22:30 ( 2 ) 092-98 ถูก
ปิงปอง 22:45 ( 3 ) 108-60 ไม่ถูก
ปิงปอง 23:00 ( 4 ) 837-43 ถูก
ปิงปอง 23:15 ( 3 ) 32-37-38-39 624-62 ไม่ถูก
ปิงปอง 23:30 ( 0 ) 01-05-06-07 >> รอผล
chaiwiwat ดู 2 เดือนที่แล้ว 7
ปิงปอง ประจำวันที่ 18-02-2019
------------------------------------------
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบที่ 19:15 > 9-3 > 9 < 35878 ถูกรอง 2135878
รอบที่ 19:30 > 0-4 > 0
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบที่ 19:15 > 9-3 > 9 < 35-878 ถูกรอง 2135878
รอบที่ 19:30 > 0-4 > 0 < 95-469 ผิด 2495469
รอบที่ 19:45 > 1-3 > 1
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบที่ 21:30:00 4-6 > 4 < 41-46-48-61-68
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบที่ 21:30:00 4-6 > 4 < 15786 ถูกรอง 41-46-48-61-68 ถูกเจาะ 2315786
รอบที่ 21:45:00 3-6 > 3 32-36-37-62-67
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบที่ 21:30:00 4-6 > 4 15-786 ถูกรอง 41-46-48-61-68 ถูกเจาะ
รอบที่ 21:45:00 3-6 > 3 97-631 ถูกเน้น 32-36-37-62-67
รอบที่ 22:00:00 6-8 > 6 >> 65-68-69-85-89
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบที่ 23:30:00 >> 5-2 > 5
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบที่ 23:30:00 5-2 > 5 >> 24-25-28-45-48-58
chaiwiwat ดู 2 เดือนที่แล้ว 12
ปิงปอง ประจำวันที่ 16-02-2019
------------------------------------------
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 >9
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 > 9 48146 ผิด
รอบที่ 17:30 9-2 > 9 00261 ผิด
รอบที่ 17:45 4-5 > 4
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 > 9 48146 ผิด
รอบที่ 17:30 9-2 > 9 00261 ผิด
รอบที่ 17:45 4-5 > 4 03848 ถูกเน้น
รอบที่ 18:00 2-9 > 2
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 > 9 48146 ผิด
รอบที่ 17:30 9-2 > 9 00261 ผิด
รอบที่ 17:45 4-5 > 4 03848 ถูกเน้น
รอบที่ 18:00 2-9 > 2 27087 ถูกเน้น
รอบที่ 18:15 6-4 > 6
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 > 9 48146 ผิด
รอบที่ 17:30 9-2 > 9 00261 ผิด
รอบที่ 17:45 4-5 > 4 03848 ถูกเน้น
รอบที่ 18:00 2-9 > 2 27087 ถูกเน้น
รอบที่ 18:15 6-4 > 6 21755 ผิด
รอบที่ 18:30 6-9 > 6
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 > 9 48146 ผิด
รอบที่ 17:30 9-2 > 9 00261 ผิด
รอบที่ 17:45 4-5 > 4 03848 ถูกเน้น
รอบที่ 18:00 2-9 > 2 27087 ถูกเน้น
รอบที่ 18:15 6-4 > 6 21755 ผิด
รอบที่ 18:30 6-9 > 6 84064 ถูกเน้น
รอบที่ 18:45 2-5 > 2
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 > 9 48146 ผิด
รอบที่ 17:30 9-2 > 9 00261 ผิด
รอบที่ 17:45 4-5 > 4 03848 ถูกเน้น
รอบที่ 18:00 2-9 > 2 27087 ถูกเน้น
รอบที่ 18:15 6-4 > 6 21755 ผิด
รอบที่ 18:30 6-9 > 6 84064 ถูกเน้น
รอบที่ 18:45 2-5 > 2 80960 ผิด
รอบที่ 19:00 4-5 > 4
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 > 9 48146 ผิด
รอบที่ 17:30 9-2 > 9 00261 ผิด
รอบที่ 17:45 4-5 > 4 03848 ถูกเน้น
รอบที่ 18:00 2-9 > 2 27087 ถูกเน้น
รอบที่ 18:15 6-4 > 6 21755 ผิด
รอบที่ 18:30 6-9 > 6 84064 ถูกเน้น
รอบที่ 18:45 2-5 > 2 80960 ผิด
รอบที่ 19:00 4-5 > 4 78849 ถูกเน้น
รอบที่ 19:15 3-1 > 3
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 > 9 48146 ผิด
รอบที่ 17:30 9-2 > 9 00261 ผิด
รอบที่ 17:45 4-5 > 4 03848 ถูกเน้น
รอบที่ 18:00 2-9 > 2 27087 ถูกเน้น
รอบที่ 18:15 6-4 > 6 21755 ผิด
รอบที่ 18:30 6-9 > 6 84064 ถูกเน้น
รอบที่ 18:45 2-5 > 2 80960 ผิด
รอบที่ 19:00 4-5 > 4 78849 ถูกเน้น
รอบที่ 19:15 3-1 > 3 46062 ผิด
รอบที่ 19:30 9-8 > 9
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 > 9 48146 ผิด
รอบที่ 17:30 9-2 > 9 00261 ผิด
รอบที่ 17:45 4-5 > 4 03848 ถูกเน้น
รอบที่ 18:00 2-9 > 2 27087 ถูกเน้น
รอบที่ 18:15 6-4 > 6 21755 ผิด
รอบที่ 18:30 6-9 > 6 84064 ถูกเน้น
รอบที่ 18:45 2-5 > 2 80960 ผิด
รอบที่ 19:00 4-5 > 4 78849 ถูกเน้น
รอบที่ 19:15 3-1 > 3 46062 ผิด
รอบที่ 19:30 9-8 > 9 75807 ผิด
รอบที่ 19:45 1-8 > 1
chaiwiwat 2 เดือนที่แล้ว
รอบ เด่น เน้น ผลที่ออก สถานะ
รอบที่ 15:30 6-7 >6 38578 ถูกรอง
รอบที่ 15:45 7-8 >7 44073 ถูกเน้น
รอบที่ 16:00 5-2 >5 14257 ถูกเน้น
รอบที่ 16:15 6-1 >6 71960 ถูกเน้น
รอบที่ 16:30 2-1 >2 52595 ถูกเน้น
รอบที่ 16:45 2-1 >2 53772 ถูกเน้น
รอบที่ 17:00 9-4 >9 ไม่ออกผล
รอบที่ 17:15 9-4 > 9 48146 ผิด
รอบที่ 17:30 9-2 > 9 00261 ผิด
รอบที่ 17:45 4-5 > 4 03848 ถูกเน้น
รอบที่ 18:00 2-9 > 2 27087 ถูกเน้น
รอบที่ 18:15 6-4 > 6 21755 ผิด
รอบที่ 18:30 6-9 > 6 84064 ถูกเน้น
รอบที่ 18:45 2-5 > 2 80960 ผิด
รอบที่ 19:00 4-5 > 4 78849 ถูกเน้น
รอบที่ 19:15 3-1 > 3 46062 ผิด
รอบที่ 19:30 9-8 > 9 75807 ผิด
รอบที่ 19:45 1-8 > 1 71646 ถูกเน้น
รอบที่ 20:00 0-6 > 0
chaiwiwat ดู 3 เดือนที่แล้ว 8
** ปิงปอง 11/01/2019 **
รอบที่ 14:30:00---666-888 < 888 > 36-38-46-48-56-58-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-76-78-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 (28 ชุด)
chaiwiwat 3 เดือนที่แล้ว
ผล 08-783
chaiwiwat 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง รอบที่ 14:30:00 666-888> 36-38-46-48-56-58-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-76-78-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 >>ผล 783-08 //
ปิงปอง รอบที่ 14:45:00 000-888> 30-38-40-48-50-58-60-68-70-78-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89
chaiwiwat 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง รอบ 17:15:00 --- 111-333 > 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-41-43-51-53-61-63-71-73-81-83
chaiwiwat 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง รอบ 19:30:00 > 222-888
chaiwiwat 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง รอบ 19:30 > 222-888 (222) /
ปิงปอง รอบ 19:45 > 444-666 (444)
chaiwiwat 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง รอบ 19:30> 222-888(222) /
ปิงปอง รอบ 19:45> 444-666(444) /
ปิงปอง รอบ 20:00> 666-888(888)
chaiwiwat 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง รอบ 19:30> 222-888(222) /
ปิงปอง รอบ 19:45> 444-666(444) /
ปิงปอง รอบ 20:00> 666-888(888) /
ปิงปอง รอบ 20:15> 555-777(777)
chaiwiwat 3 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง รอบ 19:30> 222-888(222) /
ปิงปอง รอบ 19:45> 444-666(444) /
ปิงปอง รอบ 20:00> 666-888(888) /
ปิงปอง รอบ 20:15> 555-777(777)ร
ปิงปอง รอบ 20:30> 777-999(777)
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 1
22-10-2018
(( ดาวโจนส์ ))
22222222-33333333
เน้น วิ่ง 22222222
เจาะบน-ล่าง ตรง ๆ
02-20-23-27-32-33
36-39-42-63-72-93
เน้น ๆ 20-23-32-42
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง
02 - 92
20 - 74
23 - 71
32 - 62
42 - 52
จัดชุดเดียว
23 - 71
chaiwiwat 3 เดือนที่แล้ว
ผล 08-783
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 1
22-10-2018
(( หุ้นไทย เปิดเช้า ))
44444444-55555555
เน้น วิ่ง 55555555
เจาะเด่น
40-41-42
50-51-59
เจาะรอง
31-32-33-68
78-86-87-88
เน้น ๆ ตัวเดียว 51

คู่เด่น บน-ล่าง
40-51
59-32
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
คำนวณแก้เหงา
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
16-10-2018
(( หุ้นไทย ปิดเย็น ))
66666666-88888888
เน้น วิ่ง 66666666
36-60-61-62-64-65
67-68-69-78-84-85
เบิ้ล 66-55-88
เน้น 36-60-62-67
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง
58 - 42
60 - 44
62 - 46
64 - 48
67 - 51
68 - 52
69 - 53
78 - 62
ชุดเดียว วัดใจ จัดไป
67 - 51
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 2
16-10-2018
(( หุ้นไทย เปิดเช้า ))
77777777-88888888
เน้น วิ่ง 77777777
37-70-71-72-75-77
80-81-82-84-86-87-88
เน้น 70-71-72-87
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง
70 - 54
71 - 55
72 - 56
80 - 64
81 - 65
82 - 66
87 - 71
ชุดเดียว วัดใจ จัดไป
71 - 55
bbaoaolll 6 เดือนที่แล้ว
โดนเลยจ้าาา โดนเต็มๆเลย แทบหมดตัว เศร้าแป้บ
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
16-10-2018
(( หุ้นไทย เปิดเที่ยง ))
33333333-66666666
เน้น วิ่ง 33333333
31-32-34-36-37-38
54-56-60-64-68-74
เน้น 31-34-60-64
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง
31 - 85
34 - 82
37 - 79
38 - 78
60 - 56
64 - 52
68 - 48
ชุดเดียว วัดใจ จัดไป
31 - 85
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 2
14-10-2018
(( ฮานอย ))
33333333-88888888
เน้น วิ่ง 33333333
32-34-37-39-63-80
81-82-83-84-87-89
เน้น 34-37-80-84
katay5060 6 เดือนที่แล้ว
เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ
onxayoxa 6 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณ หวยเวียนามของคุณchaiwiwat
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 1
12-10-2018
(( ดาวโจนส์ ))
88888888-77777777
เน้น วิ่ง 77777777
37-48-72-75-76
79-81-82-85-87
เบิ้ล 55-77-88
เน้น 72-75-76-37
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง
37 - 22
72 - 57
75 - 60
76 - 61
81 - 66
82 - 67
85 - 70
87 - 72
คู่เดียวจัดไป
76 - 61
sky2521111 6 เดือนที่แล้ว
ขอฮานอยด้วนนะคะวันนี้
ขอบคุณล่วงหน้าคะ
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 5
12-10-2018
(( หุ้นไทย รอบเที่ยง ))
55555555-88888888
เน้น วิ่ง 55555555
43-48-52-53-56-58
73-75-80-82-83-86
เบิ้ล 44-55-77-88
เน้น 52-53-58-82
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง
48 - 59
52 - 63
53 - 64
58 - 69
73 - 84
80 - 91
82 - 93
83 - 94
คู่เดียวจัดไป
52 - 63
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
12-10-2018
(( หุ้นไทย รอบบ่าย))
44444444-00000000
เน้น วิ่ง 44444444
30-36-40-42-43-45
47-48-49-56-80-86
เบิ้ล
เน้น 42-43-45-49
sky2521111 6 เดือนที่แล้ว
ตามคะ
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
12-10-2018
(( หุ้นไทย รอบเย็น))
66666666-88888888
เน้น วิ่ง 88888888
36-37-38-46-70-74
76-79-80-85-86-89
เบิ้ล 33-77-88
เน้น 80-85-86-89
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง
36 - 47
46 - 57
74 - 85
76 - 87
79 - 90
80 - 91
85 - 96
86 - 97
89 - 00
คู่เดียวจัดไป
89 - 00
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
12-10-2018
(( ฮานอย))
55555555-77777777
เน้น วิ่ง 55555555
35-37-38-45-47-48
71-75-76-78-81-85
เบิ้ล 55-77-88
เน้น 35-37-45-75
ainwarunee 6 เดือนที่แล้ว
ขอสอบถามหน่อยค่ะ. ระบบแต้งถอนเงินปิดปรับปรุงเหมือนกันมั้ยค่ะ
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
11-10-2018
(( หุ้นไทย บ่าย ))
33333333-66666666
เน้น วิ่ง 66666666
30-34-35-36-39-45
46-60-61-62-75-76
เบิ้ล 33-44-55-77
เน้น 39-60-61-62
จับคู่บน-ล่าง ฟันะง
30 - 52
39 - 43
60 - 22
61 - 21
62 - 20
คู่เดียวจัดไป
62 - 20
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 4
09-10-2018
(( หุ้นไทย รอบเย็น))
เด่น 44444444-55555555
เด่น ราวหน้า 0-4-5-6
เด่น วิ่ง 55555555
04-05-41-45-46-47
49-56-59-67-69
เบิ้ล 44-55-66
เน้น ๆ 44-45-55-59
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง
04 - 82
44 - 22
45 - 23
46 - 24
49 - 27
54 - 32
55 - 33
59 - 37
64 - 42
คู่เดียววัดใจ
55 - 33
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
09-10-2018
(( ฮานอย ))
เด่น 55555555-88888888
เน้น วิ่ง 55555555
50-54-55-58-81
84-85-86-94-95
เน้น 54-55-95
sky2521111 6 เดือนที่แล้ว
ตามคะ
wiengzaa 6 เดือนที่แล้ว
สุดยอดค่ะ
sky2521111 6 เดือนที่แล้ว
วันนี้ขอฮานอยอีกรอบนะคะ
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 4
08-10-2018
(( หุ้นไทย รอบเที่ยง ))
เด่น 44444444-55555555
เด่น ราวหน้า 0-1-4-5-9
เด่น วิ่ง 55555555
40-41-42-49-50-51-53-54-59
เบิ้ล 11-33-44-55
เน้น ๆ 41-51-53
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง
04 - 48
14 - 38
41 - 11
42 - 10
44 - 08
51 - 01
53 - 99
54 - 98
94 - 58
คู่เดียววัดใจ
51 - 01
sky2521111 6 เดือนที่แล้ว
ตามคะ
vem2543 6 เดือนที่แล้ว
776-76
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
08-10-2018
(( หุ้นไทย รอบเย็น ))
เด่น 33333333-55555555
เด่น ราวหน้า 1-3-5-8
เด่น วิ่ง 33333333
17-30-32-34-37-50
51-52-53-54-57-87
เบิ้ล 11-33-55-88
เน้น ๆ 34-37-53-57
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง
17 - 35
30 - 22
34 - 18
37 - 15
52 - 00
53 - 99
54 - 98
57 - 95
คู่เดียววัดใจ
53 - 99
sky2521111 6 เดือนที่แล้ว
ขอฮานอยด้วยคะ
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 4
ฮานอย 07-10-2018
เด่น 00000000-77777777
เน้น วิ่ง 00000000
30-32-33-40-42-46-70-73-74-76-83-84
เน้น 30-40-70
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
07-10-2018
มาเลย์
เด่น 11111111-44444444
เน้น วิ่ง 11111111
12-16-17-26-27
31-36-37-42-46-47
เน้น 12-16-17
สามตัว 316-416-516-716-816
sky2521111 6 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณคะ
prapuang 6 เดือนที่แล้ว
ขอให้2ตัวออก74
sky2521111 6 เดือนที่แล้ว
วันขอหุ้นไทยหน่อยคะ
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 6
ปิงปอง 07-10-2018
รอบ 14.00
เด่น 000-999 เน้น 999999
ราวหน้าบน ล่าง 4-5-6
41 - 43 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 69 - 81 - 83 - 89
เน้น ๆ 49-59-69-89
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
รอบ 14.15
เด่น 7777-1111
หน้า 4-5-6-7
เน้น 7777
40-41-45-46-47-48-49-57-67-71-75-76-77-78
เน้น ๆ 47-57-77
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
รอบ 14.30
เด่น 9999-1111
หน้า 6-7-8
เน้น 9999
32-39-51-52-61-62
69-71-72-79-81-82-89
เน้น ๆ 69-79-89
kaj2524 6 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณค่ะ. ตามอีกค่ะ
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
รอบ 15.30
เด่น 3333-5555
หน้าบน-ล่าง 5-6-7-9
เน้น 6666
51-54-55-56-63-65-73-75-91-93
เน้น ๆ 56-63
sky2521111 6 เดือนที่แล้ว
ขอตัวเด็ดๆๆฮานอยด้วยคะ
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
รอบ 15.45
เด่น 7777-8888
หน้าบน-ล่าง 3-6-7-8
เน้น 7777
31-37-61-67-71-73-75
76-77-82-84-85-86-87
เน้น ๆ 71-73-76
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 4
05/10/2018
หุ้นไทย เที่ยง เด่น 44444444-11111111
เน้น วิ่ง 44444444
14-31-34-38-41-47-85
86-87-94-95-96-97-98-99
เน้น ๆ 41-94-34
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง เน้น ๆ
14 - 74
34 - 94
41 - 01
94 - 54
96 - 56
97 - 57
98 - 58
ชุดเดียววัดใจ
41 - 01
pantikan5178 6 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณค่ะ
namnarak 6 เดือนที่แล้ว
ขอบคุนค่ะ เด้งบนล่างเลย
janie 6 เดือนที่แล้ว
รอบ่ายค่ะ
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
05/10/2018
หุ้นไทย เย็น เด่น 44444444-99999999
เน้น วิ่ง 44444444
04-06-14-16-24-34-40
42-47-92-94-96-97-98
เน้น ๆ 14-42-34-96
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง เน้น ๆ
06 - 34
14 - 26
16 - 24
24 - 16
34 - 06
42 - 98
47 - 93
96 - 44
ชุดเดียววัดใจ
42 - 98
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 4
04/10/2018
หุ้นไทย เช้า เด่น 44444444-66666666
เน้น วิ่ง 44444444
10-11-20-22-31
36-40-45-46-65-66
เน้น ๆ 40-45-46
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง เน้น ๆ
31 - 35
36 - 40
40 - 44
45 - 49
65 - 69
66 - 70
ชุดเดียววัดใจ
45 - 49
nawapronn95 6 เดือนที่แล้ว
รอรอบเที่ยง
fonnopp1 6 เดือนที่แล้ว
รอคะ
pantikan5178 6 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณค่ะ รอค่ะ
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
04/10/2018
หุ้นไทย บ่าย เด่น 88888888-22222222
เน้น วิ่ง 22222222
14-18-20-24-32
34-36-42-48-52-54
เน้น ๆ 24-32-52
จับคู่บน-ล่าง ฟันธง เน้น ๆ
32 - 64
34 - 62
52 - 44
ชุดเดียววัดใจ
52 - 44
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 4
03/10/2018
หุ้นไทย เช้า เด่น 22222222-33333333
เด่นราวหน้า 0-1-2-4-9
เด่นราวท้าย 0-1-3-5-9
เน้น วิ่ง 33333333
01-10-11-13-15-20
23-25-29-41-43-93
เน้น ๆ 13-23-43
จับคู่บน-ล่าง
01 - 92
10 - 01
11 - 02
13 - 04
15 - 06
20 - 11
23 - 14
25 - 16
29 - 20
41 - 32
43 - 34
93 - 84
ฟันธง เน้น ๆ
13 - 04
23 - 14
43 - 34
ชุดเดียววัดใจ
23 - 14
vem2543 6 เดือนที่แล้ว
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
03/10/2018
หุ้นไทย เที่ยง เด่น 00000000-66666666
เด่นราวหน้า 1-2-5-6
เด่นราวท้าย 0-6-7-8-9
เน้น วิ่ง 00000000
20-26-30-50-58
60-66-67-68-69
เน้น ๆ 50-58-68-69
จับคู่บน-ล่าง
20 - 11
26 - 17
30 - 21
50 - 41
58 - 49
60 - 51
66 - 57
67 - 58
68 - 59
69 - 60
ฟันธง เน้น ๆ
50 - 41
68 - 59
69 - 60
ชุดเดียววัดใจ
50 - 41
pantikan5178 6 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณค่ะ
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
03/10/2018
หุ้นไทย บ่าย เด่น 00000000-44444444
เด่นราวหน้า 0-4-5-6-7
เด่นราวท้าย 2-3-4-5-9-0
เน้น วิ่ง 44444444
00-09-42-43-44-45-53
54-60-63-64-70-73-79
เน้น ๆ 50-58-68-69

จับคู่บน-ล่าง ฟันธง เน้น ๆ
00 - 91
09 - 00
54 - 45
60 - 51
64 - 55
70 - 61
79 - 70
ชุดเดียววัดใจ
64 - 55
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 5
02/10/2018
หุ้นไทย เช้า เด่น 00000000-77777777
เด่นราวหน้า 7-0-2-4
เด่นราวท้าย 3-5-0-6
เน้น วิ่ง 00000000
00-05-09-20-27-40
45-46-47-73-75-77
เน้น ๆ 05-73-75
จับคู่บน-ล่าง
00 - 53
05 - 58
09 - 62
20 - 73
27 - 80
40 - 93
45 - 98
46 - 99
47 - 00
73 - 26
75 - 28
77 - 30
ฟันธง เน้น ๆ
73 - 26
75 - 28
05 - 58
ชุดเดียววัดใจ
05 - 58
pantikan5178 6 เดือนที่แล้ว
มาไม่ทัน ตามรอบต่อไปน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
02/10/2018
หุ้นไทย เที่ยง เด่น 00000000-22222222
เด่นราวหน้า 0-1-2-8-9
เด่นราวท้าย 0-3-5-6-7
เน้น วิ่ง 00000000
06-09-19-26-29-82
83-84-86-92-93-97-99
เน้น ๆ 06-26-83-86
จับคู่บน-ล่าง
06 - 41
09 - 38
19 - 28
26 - 21
29 - 18
82 - 65
83 - 64
84 - 63
86 - 61
92 - 55
93 - 54
97 - 97
99 - 48
ฟันธง เน้น ๆ
06 - 41
26 - 21
83 - 64
86 - 61
ชุดเดียววัดใจ
06 -41
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
02/10/2018
หุ้นไทย บ่าย เด่น 55555555-66666666
เด่นราวหน้า 0-1-2-5
เด่นราวท้าย 2-3-4-5-6-7
เน้น วิ่ง 55555555
02-05-26-53
54-55-56-57
เน้น ๆ 53-54-56-57
จับคู่บน-ล่าง
02 - 45
05 - 42
26 - 21
53 - 94
54 - 93
55 - 92
56 - 91
57 - 90
ฟันธง เน้น ๆ
53 - 94
54 - 93
56 - 91
57 - 90
ชุดเดียววัดใจ
57 - 90
watmoney1972 6 เดือนที่แล้ว
ตามค่ะ ขอบคุณค่ะ
chaiwiwat 6 เดือนที่แล้ว
02/10/2018
หุ้นไทย เย็น เด่น 55555555-66666666
เด่นราวหน้า 2-3-6-8-9
เด่นราวท้าย 0-3-4-5-6-7
เน้น วิ่ง 88888888
20-30-34-67-80-83-84-85-86-87-94
เน้น ๆ 80-83-85-87
จับคู่บน-ล่าง
20 - 27
30 - 17
34 - 13
67 - 80
80 - 67
83 - 64
84 - 63
85 - 62
86 - 61
87 - 60
94 - 52
ฟันธง เน้น ๆ
80 - 67
83 - 64
85 - 62
87 - 60
ชุดเดียววัดใจ
85 - 62
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
01/10/2018
หุ้นไทย เย็น
11111111-44444444
เน้น วิ่ง 44444444
10-11-14-19-36-39
41-45-46-64-91
เน้น ๆ 41-45-46
จับคู่บน-ล่าง
10 - 69
11 - 70
14 - 73
19 - 78
36 - 95
39 - 98
41 - 00
45 - 04
46 - 05
64 - 23
91 - 50
ฟันธง เน้น ๆ
45 - 04
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
นอย 29-09-2018
77777777-55555555
เน้น วิ่ง 77777777
35-37-45-46-57-63-84
เน้น 35-37-57
เบิ้ล 55-66-88
สามตัว
035-135-235-157-057-266-066
chaiwiwat ดู 6 เดือนที่แล้ว 4
หุ้นไทย 27/09/2018
ไทยเช้า 55555555-66666666
เน้นวิ่ง 66666666
15-25-35-85-95-55
16-26-36-86-96-66
ฟัน ๆ 26-36-96
aoom3040aom 6 เดือนที่แล้ว
ไม่ทันรอเที่ยงค่ะ
fonnopp1 6 เดือนที่แล้ว
tk
pantikan5178 6 เดือนที่แล้ว
ตามค่ะ ขอบคุณค่ะ
nonglegnu28 6 เดือนที่แล้ว
รอด้วยคนค่ะ
แสดงความคิดเห็น