โปรไฟล์ของ august44 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
×××ทดสอบรอบเย็น×××
➖➖➖➖➖➖➖➖
15:15↔️1(3)↔️120 23✔✔
15:30↔️7(1)↔️115 54✔✔
15:45↔️5(8)↔️993 20-
16:00↔️5(6)↔️595 21✔✔
16:15↔️4(9)↔️121 93✔
16:30↔️9(2)↔️975 99✔✔
16:45↔️3(9)↔️363 44✔✔
17:00↔️7(2)↔️278 79✔✔
17:15↔️6(9)↔️

〰️92 90 91〰️
แอดไลน์ดึงเข้ากลุ่มทันที!!!
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ :0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
15:15↔️1(3)↔️120 23✔✔
15:30↔️7(1)↔️115 54✔✔
15:45↔️5(8)↔️993 20-
16:00↔️5(6)↔️595 21✔✔
16:15↔️4(9)↔️121 93✔
16:30↔️9(2)↔️975 99✔✔
16:45↔️3(9)↔️363 44✔✔
17:00↔️7(2)↔️278 79✔✔
17:15↔️6(9)↔️558 06✔
17:30↔️9(6)↔️

〰️65 60 66〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
674 17✔✔✔แรี้ดดด6666
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ :0951175704
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
×××ทดสอบรอบเที่ยง×××
09:30➡️9(7)➡️389 61✔
09:45➡️0(8)➡️328 75✔
10:00➡️5(3)➡️557 80✔✔
10:15➡️9(7)➡️009 97✔✔
10:30➡️1(3)➡️180 43✔✔
10:45➡️1(3)➡️230 17✔✔
11:00➡️7(9)➡️562 15-
11:15➡️4(2)➡️847 24✔✔
11:30➡️5(3)➡️223 83✔✔
11:45➡️2(0)➡️628 78✔
12:00➡️3(5)➡️087 80-
12:30➡️6(8)➡️548 70✔
12:45➡️7(4)➡️352 92-
13:00➡️1(9)➡️

〰️99 90 92〰️
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ :0951175704
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
♥️เข้ากลุ่มฟรีๆ แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ แอดไลน์ดึงเข้ากลุ่มทันที ไม่เคยถอนห้ามพลาด !!!!
♥️ไอดีไลน์ : 0951175704
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
13:45➖3(4)➖474 42✔✔
16:00↔️9(1)↔️141 52✔✔
16:15↔️8(4)↔️625 86✔
16:30↔️3(1)↔️208 30✔
16:45↔️0(2)↔️902 33✔✔
17:00↔️7(4)↔️762 27✔✔
17:15↔️0(3)↔️213 18✔
17:30↔️7(2)↔️863 83-
17:45↔️0(7)↔️265 09✔
18:00↔️2(0)↔️

〰️00 02 09〰️
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ :
august44 1 เดือนที่แล้ว
กรร้ดดกดเด้งๆๆฟฟๆๆๆๆๆ222222
august44 1 เดือนที่แล้ว
16:00↔️9(1)↔️141 52✔✔
16:15↔️8(4)↔️625 86✔
16:30↔️3(1)↔️208 30✔
16:45↔️0(2)↔️902 33✔✔
17:00↔️7(4)↔️762 27✔✔
17:15↔️0(3)↔️213 18✔
17:30↔️7(2)↔️863 83-
17:45↔️0(7)↔️265 09✔
18:00↔️2(0)↔️525 24✔✔
18:15↔️9(7)↔️

〰️7 72 74〰️
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
♥️เข้ากลุ่มฟรีๆ แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ แอดไลน์ดึงเข้ากลุ่มทันที ไม่เคยถอนห้ามพลาด !!!!
♥️ไอดีไลน์ : 0951175704
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
13:45➖3(4)➖474 42✔✔
14:00➖1(7)➖154 14✔✔
14:15➖7(0)➖477 76✔✔
14:30➖4(0)➖900 51✔✔
14:45➖7(9)➖767 19✔✔
15:00➖6(4)➖377 53-
15:15➖0(4)➖369 00✔✔
15:30➖8(0)➖051 29✔
15:45➖5(8)➖804 46✔
16:00➖5(2)➖

〰️28 20 26〰️
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
♥️เข้ากลุ่มฟรีๆ แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ แอดไลน์ดึงเข้ากลุ่มทันที ไม่เคยถอนห้ามพลาด !!!!
♥️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
13:45➖3(4)➖474 42✔✔
14:00➖1(7)➖154 14✔✔
14:15➖7(0)➖477 76✔✔
14:30➖4(0)➖900 51✔✔
14:45➖7(9)➖767 19✔✔
15:00➖6(4)➖377 53-
15:15➖0(4)➖369 00✔✔
15:30➖8(0)➖051 29✔
15:45➖5(8)➖804 46✔
16:00➖5(2)➖017 89-
16:15➖2(5)➖

〰️50 57 58〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
952 68✔✔✔เด้งๆๆๆๆๆ
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
♥️ ทดสอบรอบดึก ♥️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
18:30➖8(4)➖347 12✔
18:45➖3(6)➖342 40✔
19:00➖1(8)➖541 30✔
19:15➖4(6)➖127 90-
19:30➖7(6)➖394 67✔✔
19:45➖0(8)➖377 28✔
20:00➖6(9)➖595 64✔✔
20:15➖5(1)➖209 17✔
20:30➖6(0)➖179 85-
20:45➖1(5)➖019 99✔
21:00➖0(5)➖571 33✔
21:15➖0(2)➖676 48-
21:30➖7(9)➖203 29✔
21:45➖7(5)➖953 53✔✔
22:00➖5(4)➖456 74✔✔
22:15➖1(6)➖

〰️66 64 67〰️
ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
♥️เข้ากลุ่มฟรีๆ แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ แอดไลน์ดึงเข้ากลุ่มทันที ไม่เคยถอนห้ามพลาด !!!!
♥️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
463 85✔✔✔✔กรี้ดดดด6666666
august44 1 เดือนที่แล้ว
18:30➖8(4)➖347 12✔
18:45➖3(6)➖342 40✔
19:00➖1(8)➖541 30✔
19:15➖4(6)➖127 90-
19:30➖7(6)➖394 67✔✔
19:45➖0(8)➖377 28✔
20:00➖6(9)➖595 64✔✔
20:15➖5(1)➖209 17✔
20:30➖6(0)➖179 85-
20:45➖1(5)➖019 99✔
21:00➖0(5)➖571 33✔
21:15➖0(2)➖676 48-
21:30➖7(9)➖203 29✔
21:45➖7(5)➖953 53✔✔
22:00➖5(4)➖456 74✔✔
22:15➖1(6)➖463 85✔
22:30➖5(4)➖

〰️45 43 44〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
18:30➖8(4)➖347 12✔
18:45➖3(6)➖342 40✔
19:00➖1(8)➖541 30✔
19:15➖4(6)➖127 90-
19:30➖7(6)➖394 67✔✔
19:45➖0(8)➖377 28✔
20:00➖6(9)➖595 64✔✔
20:15➖5(1)➖209 17✔
20:30➖6(0)➖179 85-
20:45➖1(5)➖019 99✔
21:00➖0(5)➖571 33✔
21:15➖0(2)➖676 48-
21:30➖7(9)➖203 29✔
21:45➖7(5)➖953 53✔✔
22:00➖5(4)➖456 74✔✔
22:15➖1(6)➖463 85✔
22:30➖➖ยกเลิก➖➖
22:45➖5(4)➖400 51✔✔
23:00➖1(9)➖

〰️90 94 95〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
400 51✔✔✔เด้ง
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
×××ลัคกี้เย็นๆ×××
➖➖➖➖➖➖➖
15:45↔️3(4)↔️739 40✔✔
16:00↔️0(1)↔️977 18✔
16:15↔️9(4)↔️939 58✔✔
16:30↔️8(3)↔️022 53✔
16:45↔️8(3)↔️899 95✔
17:00↔️1(6)↔️435 60✔
17:15↔️1(4)↔️054 17✔✔
17:30↔️4(0)↔️780 95✔
17:45↔️9(4)↔️221 01-
18:00↔️6(9)↔️

〰️92 90 91〰️
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
♥️เข้ากลุ่มฟรีๆ แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ แอดไลน์ดึงเข้ากลุ่มทันที ไม่เคยถอนห้ามพลาด !!!!
♥️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
15:45↔️3(4)↔️739 40✔✔
16:00↔️0(1)↔️977 18✔
16:15↔️9(4)↔️939 58✔✔
16:30↔️8(3)↔️022 53✔
16:45↔️8(3)↔️899 95✔
17:00↔️1(6)↔️435 60✔
17:15↔️1(4)↔️054 17✔✔
17:30↔️4(0)↔️780 95✔
17:45↔️9(4)↔️221 01-
18:00↔️6(9)↔️748 33-
18:15↔️4(6)↔️

〰️67 68 63〰️
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
×××ทดสอบรอบเที่ย×××
➖➖➖➖➖➖➖➖
09:30➡️7(5)➡️682 54✔
09:45➡️5(2)➡️283 74✔
10:00➡️7(3)➡️919 17✔
10:15➡️5(6)➡️545 03✔✔
10:30➡️9(6)➡️221 27-
10:45➡️0(7)➡️805 72✔✔
11:00➡️2(4)➡️825 45✔✔
11:15➡️2(6)➡️937 16✔
11:30➡️3(9)➡️711 93✔✔
11:45➡️4(7)➡️332 51-
12:00➡️4(7)➡️

〰️73 75 71〰️
สถิติจริง หลุดน้อย ถอนชัวร์ !!!!!
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
389 47✔✔✔กรี้ดดดดดด4747474 แตกทั้งสองจัวจร้าา
august44 1 เดือนที่แล้ว
09:30➡️7(5)➡️682 54✔
09:45➡️5(2)➡️283 74✔
10:00➡️7(3)➡️919 17✔
10:15➡️5(6)➡️545 03✔✔
10:30➡️9(6)➡️221 27-
10:45➡️0(7)➡️805 72✔✔
11:00➡️2(4)➡️825 45✔✔
11:15➡️2(6)➡️937 16✔
11:30➡️3(9)➡️711 93✔✔
11:45➡️4(7)➡️332 51-
12:00➡️4(7)➡️389 47✔✔
12:15➡️6(8)➡️

〰️83 84 87〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
877 63✔✔✔กรี้ดดดดๆๆๆๆ
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
×××ทดสอบรอบเย็น×××
➖➖➖➖➖➖➖➖
13:45↔️2(3)↔️064 23✔✔
14:00↔️2(5)↔️953 01✔
14:15↔️4(8)↔️622 81✔
14:30↔️3(6)↔️781 65✔
14:45↔️5(4)↔️558 42✔✔
15:00↔️5(4)↔️496 47✔✔
15:15↔️6(3)↔️076 86✔✔
15:30↔️4(2)↔️438 95✔
15:45↔️6(8)↔️103 89✔
16:00↔️8(4)↔️568 65✔
16:15↔️3(2)↔️089 93✔
16:30↔️3(1)↔️607 89-
16:45↔️4(2)↔️

〰️26 20 27〰️
สถิติจริง หลุดน้อย ถอนชัวร์ !!!!!
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
13:45↔️2(3)↔️064 23✔✔
14:00↔️2(5)↔️953 01✔
14:15↔️4(8)↔️622 81✔
14:30↔️3(6)↔️781 65✔
14:45↔️5(4)↔️558 42✔✔
15:00↔️5(4)↔️496 47✔✔
15:15↔️6(3)↔️076 86✔✔
15:30↔️4(2)↔️438 95✔
15:45↔️6(8)↔️103 89✔
16:00↔️8(4)↔️568 65✔
16:15↔️3(2)↔️089 93✔
16:30↔️3(1)↔️607 89-
16:45↔️4(2)↔️617 18-
17:00↔️9(0)↔️

〰️06 01 08〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
920 99✔✔✔✔✔กรี้ดดด99999000099999000000
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
♥️ ทดสอบรอบบ่าย ♥️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
10:45➡️8(5)➡️918 65✔✔
11:00➡️6(8)➡️892 58✔✔
11:15➡️6(5)➡️062 06✔✔
11:30➡️0(4)➡️327 46✔
11:45➡️6(2)➡️437 77-
12:00➡️5(9)➡️079 77✔
12:15➡️4(8)➡️343 56✔
12:30➡️9(3)➡️518 31✔
12:45➡️3(1)➡️488 83✔
13:00➡️7(4)➡️625 20-
13:15➡️8(2)➡️

〰️26 20 22〰️
สถิติจริง เน้นตัวเจาะ ถอนชัวร์ !!!!!
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
428 86✔✔✔กรีดดดดดดดดด เด้งๆๆๆๆๆ
2828282828
ถอนๆๆ :)))))
august44 1 เดือนที่แล้ว
อีกสักรอบ อิอิ ♥️♥️♥️
10:45➡️8(5)➡️918 65✔✔
11:00➡️6(8)➡️892 58✔✔
11:15➡️6(5)➡️062 06✔✔
11:30➡️0(4)➡️327 46✔
11:45➡️6(2)➡️437 77-
12:00➡️5(9)➡️079 77✔
12:15➡️4(8)➡️343 56✔
12:30➡️9(3)➡️518 31✔
12:45➡️3(1)➡️488 83✔
13:00➡️7(4)➡️625 20-
13:15➡️8(2)➡️

〰️26 20 22〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
10:45➡️8(5)➡️918 65✔✔
11:00➡️6(8)➡️892 58✔✔
11:15➡️6(5)➡️062 06✔✔
11:30➡️0(4)➡️327 46✔
11:45➡️6(2)➡️437 77-
12:00➡️5(9)➡️079 77✔
12:15➡️4(8)➡️343 56✔
12:30➡️9(3)➡️518 31✔
12:45➡️3(1)➡️488 83✔
13:00➡️7(4)➡️625 20-
13:15➡️8(2)➡️428 86✔✔
13:30➡️8(6)➡️

〰️64 62 66〰️
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
♥️ ทดสอบรอบบ่าย ♥️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
11:15↔️2(4)↔️562 65✔
11:30↔️5(3)↔️934 85✔✔
11:45↔️6(4)↔️186 94✔✔
12:00↔️4(2)↔️324 89✔✔
12:15↔️5(3)↔️363 66✔✔
12:30↔️4(6)↔️498 55✔
12:45↔️5(7)↔️006 92-
13:00↔️7(9)↔️

〰️99 90 92〰️
สถิติจริง เน้นตัวเจาะ ถอนชัวร์ !!!!!
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
352 96✔✔✔✔เย้ๆๆๆ9999999999
august44 1 เดือนที่แล้ว
11:15↔️2(4)↔️562 65✔
11:30↔️5(3)↔️934 85✔✔
11:45↔️6(4)↔️186 94✔✔
12:00↔️4(2)↔️324 89✔✔
12:15↔️5(3)↔️363 66✔✔
12:30↔️4(6)↔️498 55✔
12:45↔️5(7)↔️006 92-
13:00↔️7(9)↔️352 96✔
13:15↔️5(3)↔️

〰️33 39 36〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
♥️ ทดสอบรอบเย็น ♥️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
16:45➡️2(3)➡️123 31✔✔
17:00➡️3(5)➡️553 97✔✔
17:15➡️3(1)➡️028 10✔
17;30➡️4(8)➡️138 69✔
17:45➡️8(3)➡️335 34✔✔
18:00➡️4(7)➡️410 91✔
18:15➡️4(7)➡️242 67✔✔
18:30➡️3(8)➡️

〰️82 86 87〰️
สถิติจริงไม่มีแต่ง หลุดน้อยถอนชัวร์ !!!
Line: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
↔️ใครไม่เคยถอนห้ามพลาด !!! วาง3ตัวแตกทุกวัน !!!!
↔️แอดไลน์ดึงเข้ากลุ่มทันที !!!! (เปลี่ยน AFF)
↔️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
448 86✔✔เย้ๆๆๆๆเด้งๆๆๆๆๆ
august44 1 เดือนที่แล้ว
16:45➡️2(3)➡️123 31✔✔
17:00➡️3(5)➡️553 97✔✔
17:15➡️3(1)➡️028 10✔
17;30➡️4(8)➡️138 69✔
17:45➡️8(3)➡️335 34✔✔
18:00➡️4(7)➡️410 91✔
18:15➡️4(7)➡️242 67✔✔
18:30➡️3(8)➡️

〰️82 86 87〰️
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
♥️ เทสรอบบ่าย ♥️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
12:30↔️5(3)↔️403 46✔
12:45↔️8(0)↔️571 20✔
13:00↔️4(3)↔️484 46✔✔
13:15↔️8(3)↔️285 49✔
13:30↔️2(1)↔️688 74-
13:45↔️5(9)↔️406 51✔
14:00↔️0(4)↔️184 52✔
14:15↔️5(0)↔️575 63✔✔
14:30↔️7(9)↔️840 13-
14:45↔️3(0)↔️098 50✔✔
15:00↔️8(0)↔️473 77-
15:15↔️0(6)↔️103 48✔
15:30↔️7(4)↔️387 74✔✔
16:00↔️4(9)↔️

〰️93 92 97〰️
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
↔️ใครไม่เคยถอนห้ามพลาด !!! วาง3ตัวแตกทุกวัน !!!!
↔️แอดไลน์ดึงเข้ากลุ่มทันที !!!! (เปลี่ยน AFF)
↔️ไอดีไลน์ : 0951175704
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
12:30↔️5(3)↔️403 46✔
12:45↔️8(0)↔️571 20✔
13:00↔️4(3)↔️484 46✔✔
13:15↔️8(3)↔️285 49✔
13:30↔️2(1)↔️688 74-
13:45↔️5(9)↔️406 51✔
14:00↔️0(4)↔️184 52✔
14:15↔️5(0)↔️575 63✔✔
14:30↔️7(9)↔️840 13-
14:45↔️3(0)↔️098 50✔✔
15:00↔️8(0)↔️473 77-
15:15↔️0(6)↔️103 48✔
15:30↔️7(4)↔️387 74✔✔
16:00↔️4(9)↔️739 18✔
16:15↔️9(1)↔️

〰️13 17 10〰️
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
↔️ไม่เคยถอนห้ามพลาด !!! วาง3ตัวแตกทุกวัน !!!!
↔️แอดไลน์ดึงเข้ากลุ่มทันที !!!! (เปลี่ยน AFF)
↔️ไอดีไลน์ : 0951175704
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
09:15↔️9(5)↔️832 99✔✔
09:30↔️3(2)↔️126 96✔
09:45↔️0(1)↔️500 37✔✔
10:00↔️6(4)↔️274 42✔✔
10:15↔️3(2)↔️

〰️22 21 29〰️

ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
↔️ไม่เคยถอนห้ามพลาด !!! วาง3ตัวแตกทุกวัน !!!!
↔️แอดไลน์ดึงเข้ากลุ่มทันที !!!! (เปลี่ยน AFF)
↔️ไอดีไลน์ : 0951175704
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
09:15↔️9(5)↔️832 99✔✔
09:30↔️3(2)↔️126 96✔
09:45↔️0(1)↔️500 37✔✔
10:00↔️6(4)↔️274 42✔✔
10:15↔️3(2)↔️386 38✔✔
10:30↔️2(0)↔️

〰️03 00 08〰️
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
×××ทดสอบรอบเย็น×××
➖➖➖➖➖➖➖
16:00➖8(1)➖524 14✔
16:15➖3(7)➖113 37✔✔
16:30➖5(6)➖006 44✔
16:45➖4(3)➖434 30✔✔
17:00➖7(9)➖116 39✔
17:15➖5(1)➖358 58✔✔
17:30➖9(7)➖541 50-
17:45➖5(6)➖560 26✔✔
18:00➖6(4)➖515 65✔
18:15➖2(8)➖

〰️85 81 86〰️
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
785 74✔✔✔✔✔กรี้ดดดดดด88888888
august44 1 เดือนที่แล้ว
16:00➖8(1)➖524 14✔
16:15➖3(7)➖113 37✔✔
16:30➖5(6)➖006 44✔
16:45➖4(3)➖434 30✔✔
17:00➖7(9)➖116 39✔
17:15➖5(1)➖358 58✔✔
17:30➖9(7)➖541 50-
17:45➖5(6)➖560 26✔✔
18:00➖6(4)➖515 65✔
18:15➖2(8)➖785 74✔
18:30➖5(7)➖

〰️77 72 78〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
สถิติจริง เน้นวางในห้อง ไม่เคยถอนห้ามพลาด!!!!
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
798 02✔✔✔เย้ๆๆๆๆ77777777
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
♡ ทดสอบรอบบ่าย ♡
➖➖➖➖➖➖➖➖
11:30↔️6(3)↔️725 96✔
11:45↔️0(2)↔️081 12✔✔
12:00↔️9(7)↔️417 70✔✔
12:15↔️9(5)↔️483 35✔
12:30↔️2(9)↔️715 19✔
12:45↔️1(9)↔️180 75✔
13:00↔️9(6)↔️267 16✔✔
13:15↔️7(2)↔️021 28✔✔
13:30↔️7(3)↔️

〰️30 32 38〰️
สถิติจริง เข้ามากกว่าหลุด ยังไงก็ได้ถอน!!!!
Line: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
11:30↔️6(3)↔️725 96✔
11:45↔️0(2)↔️081 12✔✔
12:00↔️9(7)↔️417 70✔✔
12:15↔️9(5)↔️483 35✔
12:30↔️2(9)↔️715 19✔
12:45↔️1(9)↔️180 75✔
13:00↔️9(6)↔️267 16✔✔
13:15↔️7(2)↔️021 28✔✔
13:30↔️7(3)↔️

〰️30 32 38〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
643 57✔✔✔✔กรี้ดดดดด6666666
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
×××เทสรอบดึก×××
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
22:00↔️8(3)↔️848 19✔✔
22:15↔️9(5)↔️540 81✔
22:30↔️9(6)↔️440 93✔
22:45↔️8(4)↔️289 52✔
23:00↔️3(5)↔️211 67-
23:15↔️2(0)↔️684 50✔
23:30↔️5(6)↔️

〰️66 68 64〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
23:45➡️1(3)➡️432 53✔✔
00:00➡️3(5)➡️

〰️55 53 54〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
เด้งๆๆๆๆๆฝันหวานนนน
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
×××ทดสอบรอบเย็น×××
➖➖➖➖➖➖➖➖
15:00➡️7(9)➡️761 84✔
15:15➡️4(7)➡️271 88✔
15:30➡️7(3)➡️702 74✔✔
15:45➡️4(9)➡️833 44✔✔
16:00➡️9(0)➡️777 88
16:15➡️2(8)➡️369 02✔
16:30➡️3(6)➡️897 71-
16:45➡️1(2)➡️124 83✔✔
17:00➡️7(9)➡️194 36✔
17:15➡️6(8)➡️969 34✔
17:30➡️6(2)➡️278 97✔
17:45➡️6(4)➡️794 91✔
18:00➡️7(9)➡️

〰️99 91 90〰️
สถิติจริง ไม่มีแต่ง เน้นวางในห้อง อยากถอนแอดไลน์!!!
Line; 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
676 67✔✔✔เย้ๆๆ เด้งๆๆๆๆๆ777777
august44 1 เดือนที่แล้ว
15:00➡️7(9)➡️761 84✔
15:15➡️4(7)➡️271 88✔
15:30➡️7(3)➡️702 74✔✔
15:45➡️4(9)➡️833 44✔✔
16:00➡️9(0)➡️777 88
16:15➡️2(8)➡️369 02✔
16:30➡️3(6)➡️897 71-
16:45➡️1(2)➡️124 83✔✔
17:00➡️7(9)➡️194 36✔
17:15➡️6(8)➡️969 34✔
17:30➡️6(2)➡️278 97✔
17:45➡️6(4)➡️794 91✔
18:00➡️7(9)➡️676 67✔✔
18:15➡️6(5)➡️

〰️55 54 51〰️
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
×××ทดสอบรอบเที่ยง×××
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
10:45↔️0(6)↔️636 81✔✔
11:00↔️3(2)↔️436 94✔
11:15↔️0(8)↔️080 21✔✔
11:30↔️8(1)↔️392 55-
11:45↔️6(9)↔️790 48✔
12:00↔️6(4)↔️998 44✔✔
12:15↔️5(4)↔️102 55✔✔
12:30↔️4(8)↔️

〰️80 81 82〰️

ไอดีไลนื: 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
062 64✔✔✔✔กรี้ดดดด44444444
august44 1 เดือนที่แล้ว
10:45↔️0(6)↔️636 81✔✔
11:00↔️3(2)↔️436 94✔
11:15↔️0(8)↔️080 21✔✔
11:30↔️8(1)↔️392 55-
11:45↔️6(9)↔️790 48✔
12:00↔️6(4)↔️998 44✔✔
12:15↔️5(4)↔️102 55✔✔
12:30↔️4(8)↔️062 64✔
12:45↔️8(9)↔️

〰️90 96 99〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
850 00✔✔✔✔กรี้ดดด8888888
august44 1 เดือนที่แล้ว
สถิติจริงไม่มีแต่ง เข้ามากกว่าหลุดถอนชัวร์
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
×××ทดสอบรอบบ่าย×××
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
12:15➖1(3)➖123 45✔✔
12:30➖2(4)➖893 72✔
12:45➖5(3)➖727 63✔
13:00➖3(5)➖983 46✔
13:15➖6(4)➖051 37-
13:30➖7(9)➖357 56✔
13:45➖7(0)➖280 89✔
14:00➖7(6)➖292 25-
14:15➖8(1)➖

〰️12 19 15〰️
ไอดีไลน์: 0951175704
หลุดน้อย พาถอนชัวร์ ไม่จกตา !!!!
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
×××ทดสอบรอบดึก×××
➖➖➖➖➖➖➖➖
21:45➡️3(0)➡️946 38✔
22:00➡️4(9)➡️346 06✔
22:15➡️3(1)➡️961 98✔
22:30➡️0(2)➡️566 83-
22:45➡️0(8)➡️325 28✔
23:00➡️5(4)➡️103 51 ✔
23:15➡️4(1)➡️

〰️10 13 15〰️
ไอดีไลน์: 0951175704
หลุดน้อย พาถอนชัวร์ ไม่จกตา !!!!
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
21:45➡️3(0)➡️946 38✔
22:00➡️4(9)➡️346 06✔
22:15➡️3(1)➡️961 98✔
22:30➡️0(2)➡️566 83-
22:45➡️0(8)➡️325 28✔
23:00➡️5(4)➡️103 51 ✔
23:15➡️ยกเลิก
23:30➡️4(1)➡️947 71✔✔
23:45➡️4(0)➡️

〰️09 07 01〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
เด้งๆๆๆ ฝันหว๊านนน :))))))
august44 1 เดือนที่แล้ว
กรร้ดดดดตองงงง
000 91✔✔✔✔
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
×××ทดสอบรอบเย็น×××
➖➖➖➖➖➖➖➖
14:30➡️0(7)➡️353 20✔
14:45➡️1(7)➡️734 91✔✔
15:00➡️4(7)➡️930 34✔
15:15➡️ยกเลิก
15:30➡️3(6)➡️006 67✔✔
15:45➡️4(5)➡️139 47✔
16:00➡️3(1)➡️814 12✔✔
16:15➡️1(8)➡️848 32✔✔
16:30➡️6(9)➡️206 86✔✔
16:45➡️8(1)➡️302 02-
17:00➡️4(5)➡️

〰️53 50 52〰️

ไอดีไลน์; 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
832 50✔✔✔กรี้ดดดดด55555555
august44 1 เดือนที่แล้ว
14:30➡️0(7)➡️353 20✔
14:45➡️1(7)➡️734 91✔✔
15:00➡️4(7)➡️930 34✔
15:15➡️ยกเลิก
15:30➡️3(6)➡️006 67✔✔
15:45➡️4(5)➡️139 47✔
16:00➡️3(1)➡️814 12✔✔
16:15➡️1(8)➡️848 32✔✔
16:30➡️6(9)➡️206 86✔✔
16:45➡️8(1)➡️302 02-
17:00➡️4(5)➡️832 50✔
17:15➡️6(8)➡️

〰️82 83 80〰️
august44 1 เดือนที่แล้ว
626 71✔✔✔✔เด้งๆๆๆๆ
august44 ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
×××ทดสอบรอบเที่ยง×××
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
09:45↔️5(3)↔️163 15✔✔
10:00↔️1(7)↔️283 61✔
10:15↔️3(5)↔️956 26✔
10:30↔️5(4)↔️459 04✔✔
10:45↔️7(6)↔️210 47✔
11:00↔️8(7)↔️587 21✔✔
11:15↔️9(3)↔️062 52-
11:30↔️3(0)↔️506 46✔
11:45↔️5(7)↔️077 11✔✔
12:00↔️4(0)↔️871 13-
12:15↔️4(3)↔️646 50✔
12:30↔️7(5)↔️

〰️56 50 54〰️
ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 1 เดือนที่แล้ว
050 07✔✔กรี้ดดดดดดเด้งงงๆๆๆๆๆๆๆ
august44 1 เดือนที่แล้ว
09:45↔️5(3)↔️163 15✔✔
10:00↔️1(7)↔️283 61✔
10:15↔️3(5)↔️956 26✔
10:30↔️5(4)↔️459 04✔✔
10:45↔️7(6)↔️210 47✔
11:00↔️8(7)↔️587 21✔✔
11:15↔️9(3)↔️062 52-
11:30↔️3(0)↔️506 46✔
11:45↔️5(7)↔️077 11✔✔
12:00↔️4(0)↔️871 13-
12:15↔️4(3)↔️646 50✔
12:30↔️7(5)↔️050 07✔✔
12:45↔️6(5)↔️

〰️50 57 55〰️
august44 ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
เทสรอบดึก↔️ เชิญมาถอนด้วยกันจ่ะพี่จ๋า รับรองไม่มีผิดหวัง !!!!
ไอดีไลน์: 0951175704
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
21:00↔️1(3)↔️180 83✔✔
21:15↔️9(7)↔️113 17✔
21:30↔️8(0)↔️689 01✔✔
21:45↔️7(9)↔️078 47✔✔
22:00↔️9(7)↔️466 80-
22:15↔️7(5)↔️416 95✔
22:30↔️6(3)↔️239 80✔
22:45↔️3(1)↔️916 58✔
23:00↔️3(5)↔️

〰️59 51 56〰️
เน้นวางในห้อง !!! สถิติจริง !!! พร้อมบอกเทคนิค !!
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 2 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 2 เดือนที่แล้ว
21:00↔️1(3)↔️180 83✔✔
21:15↔️9(7)↔️113 17✔
21:30↔️8(0)↔️689 01✔✔
21:45↔️7(9)↔️078 47✔✔
22:00↔️9(7)↔️466 80-
22:15↔️7(5)↔️416 95✔
22:30↔️6(3)↔️239 80✔
22:45↔️3(1)↔️916 58✔
23:00↔️3(5)↔️492 49-
23:15↔️5(0)↔️

〰️04 02 09〰️
august44 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
×××ทดสอบรอบบ่าย×××
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
14:45➖4(6)➖404 03✔✔
15:00➖3(1)➖055 63✔
15:15➖3(1)➖274 35✔
15:30➖3(5)➖650 56✔✔
15:45➖3(1)➖015 12✔✔
16:00➖1(3)➖

〰️30 36 32〰️
เน้นวางในห้อง !!! สถิติจริง !!! พร้อมบอกเทคนิค !!
ไอดีไลน์: 0951175704
august44 2 เดือนที่แล้ว
➡️ใครยังไม่เคยถอนห้ามพลาด!! หลุดน้อยยังไงก็ได้ถอน !!!⬅️
➡️เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ วาง3ตัวแตกทุกวัน!!!!
➡️ไอดีไลน์ : 0951175704
august44 2 เดือนที่แล้ว
490 36 ✔✔✔✔
กรี้ดดดดด33333333333
august44 2 เดือนที่แล้ว
14:45➖4(6)➖404 03✔✔
15:00➖3(1)➖055 63✔
15:15➖3(1)➖274 35✔
15:30➖3(5)➖650 56✔✔
15:45➖3(1)➖015 12✔✔
16:00➖1(3)➖490 36✔
16:15➖1(3)➖

〰️33 34 39〰️
august44 2 เดือนที่แล้ว
118 70✔✔✔1111เด้งๆๆๆ
august44 ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
ทดสอบวางสด !!!!!

23:15➖ 1(3)➖
〰️33 36 38〰️
august44 2 เดือนที่แล้ว
23:15➖ 1(3)➖
〰️33 36 38〰️
114 68✔✔

23:30➖2(4)➖
〰️45 47 49〰️
august44 2 เดือนที่แล้ว
23:15➖ 1(3)➖
〰️33 36 38〰️
114 68✔✔

23:30➖2(4)➖
〰️45 47 49〰️
510 44✔✔

23:45➖1(3)➖
〰️33 37 39〰️
august44 2 เดือนที่แล้ว
เด้งดีขนาด
เข้ากลุ่มฟรี แค่เปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ คุ้มแน่นอน สนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์ !!!
Line: 0951175704
august44 2 เดือนที่แล้ว
246 33✔✔✔ดรี้ดดเ3333
แสดงความคิดเห็น