โปรไฟล์ของ arunsri คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
arunsri ดู 5 วันที่แล้ว 2
เสียววิ่งบน รูดบน
จับไหล 2-3-4
============
10.00=3/4=887 37✔ฟล
10.15=0/1=241 16✔เด้งบล
10.30=7/8=437 48✔เด้งบล
10.45=2/3=967 34✔ล
11.00=7/8=712 54✔วิ่งร
11.15=9/0=040 58✔บ
11.30=3/4=480 37✔เด้งบล
แตก 3 ตัว กรีสส
11.45=0/1=040 08✔เด้งบล
12.00=8/9=911 78✔เด้งบล
12.15=5/6=893 16✔ล
12.30=7/8=452 48✔ล
12.45=2/3=923 27✔3เด้ง
13.00=9/0=800 99✔เด้งบล
13.15=8/9=913 73✔วิ่งร

13.30=0/1=164 840* 503 935
123 234* 552 119*

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 5 วันที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดบน
จับไหล 2-3-4
============
10.00=3/4=887 37✔ฟล
10.15=0/1=241 16✔เด้งบล
10.30=7/8=437 48✔เด้งบล
10.45=2/3=967 34✔ล
11.00=7/8=712 54✔วิ่งร
11.15=9/0=040 58✔บ
11.30=3/4=480 37✔เด้งบล
แตก 3 ตัว กรีสส
11.45=0/1=040 08✔เด้งบล
12.00=8/9=911 78✔เด้งบล
12.15=5/6=893 16✔ล
12.30=7/8=452 48✔ล
12.45=2/3=923 27✔3เด้ง
13.00=9/0=800 99✔เด้งบล
13.15=8/9=913 73✔วิ่งร
13.30=0/1=904 91✔เด้งบล

13.45=0/1=164 840* 503 935
123 234* 552 119*

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 5 วันที่แล้ว
13.45=0/1=778 85---
14.00=3/4=164 840* 503 935
123 234* 552 119*

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 6 วันที่แล้ว 2
เสียววิ่งบน รูดล่าง
=============
19.00=1/8=110 79✔ฟบ
19.15=6/3=886 83✔เด้งบล
19.30=2/4=020 25✔เด้งบล
เจาะ 25 ✔
19.45=1/0=575 81✔ฟบ
20.00=8/9=657 08✔ฟจ80
20.15=0/1=311 35✔บ
20.30=1/5=624 31✔ฟจ31
20.45=3/4=424 03✔เด้งบล
21.00=0/1=287 20✔ฟจ20
21.15=0/1=140 14✔เด้งบล
เด้งเจาะ 40 14✔✔

21.30=4/5=

40 42 43 44 45 46
50 51 52 53 54 56


364 394 324 332
469 468 223 229


เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 6 วันที่แล้ว
21.30=4/5=281 87---

21.45=5/6=

56 57 58
67 68 69


364 394 324 332
469 468 223 229
arunsri 6 วันที่แล้ว
21.30=4/5=281 87---
21.45=5/6=949 69✔ลจ69

22.00=5/4=56 57 58
45 46 47


364 394 324 332
469 468 223 229
arunsri ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 3
เสียววิ่งบน รูดล่าง
===============
10.30=7/9=759 77✔✔
10.45=9/6=521 90✔✔
แตก 3 ตัว
11.00=8/3=318 25✔✔
11.15=3/4=273 15✔
11.30=6/8=798 46✔✔
11.45=5/9=650 51✔✔
12.00=2/1=100 21✔✔
12.15=1/8=247 99----
12.30=7/3=376 40✔✔
12.45=9/8=940 49✔✔
13.00=5/0=909 51✔✔
13.15=0/1=182 78✔วิ่งร
13.30=4/7=


124 714 814
624 284 448
123* 125* 552

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดล่าง
===============
10.30=7/9=759 77✔✔
10.45=9/6=521 90✔✔
แตก 3 ตัว
11.00=8/3=318 25✔✔
11.15=3/4=273 15✔
11.30=6/8=798 46✔✔
11.45=5/9=650 51✔✔
12.00=2/1=100 21✔✔
12.15=1/8=247 99----
12.30=7/3=376 40✔✔
12.45=9/8=940 49✔✔
13.00=5/0=909 51✔✔
13.15=0/1=182 78✔วิ่งร
13.30=4/7=498 96✔
13.45=7/6=


124 714 814
624 284 448
123* 125* 552

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดล่าง
===============
10.30=7/9=759 77✔✔
10.45=9/6=521 90✔✔
แตก 3 ตัว
11.00=8/3=318 25✔✔
11.15=3/4=273 15✔
11.30=6/8=798 46✔✔
11.45=5/9=650 51✔✔
12.00=2/1=100 21✔✔
12.15=1/8=247 99----
12.30=7/3=376 40✔✔
12.45=9/8=940 49✔✔
13.00=5/0=909 51✔✔
13.15=0/1=182 78✔วิ่งร
13.30=4/7=498 96✔
13.45=7/6=313 72✔
14.00=4/0=404 65✔✔แตก
14.15=0/9=
14.30=8/2=


124 714 814
624 284 448
123* 125* 552

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดล่าง
===============
10.30=7/9=759 77✔✔
10.45=9/6=521 90✔✔
แตก 3 ตัว
11.00=8/3=318 25✔✔
11.15=3/4=273 15✔
11.30=6/8=798 46✔✔
11.45=5/9=650 51✔✔
12.00=2/1=100 21✔✔
12.15=1/8=247 99----
12.30=7/3=376 40✔✔
12.45=9/8=940 49✔✔
13.00=5/0=909 51✔✔
13.15=0/1=182 78✔วิ่งร
13.30=4/7=498 96✔
13.45=7/6=313 72✔
14.00=4/0=404 65✔✔แตก
14.15=0/9=556 62---
14.30=8/2=393 22✔
14.45=9/8=
15.00=1/3=


124 714 814
624 284 448
123* 125* 552

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 3
เสียว 2 ตัววิ่งบน รูดล่าง
==================
20.00=3/5=243 39✔✔
20.15=4/3=221 54✔
20.30=2/1=921 00✔✔แตก
20.45=2/1=727 08✔
21.00=2/7=470 39✔
21.15=7/0=025 47✔

21.30=2/5=เน้น 25 47


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว 2 ตัววิ่งบน รูดล่าง
==================
20.00=3/5=243 39✔✔
20.15=4/3=221 54✔
20.30=2/1=921 00✔✔แตก
20.45=2/1=727 08✔
21.00=2/7=470 39✔
21.15=7/0=025 47✔
21.30=2/5=609 38----

21.45=6/0=เน้น 60 09 38 36


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว 2 ตัววิ่งบน รูดล่าง
==================
20.00=3/5=243 39✔✔
20.15=4/3=221 54✔
20.30=2/1=921 00✔✔แตก
20.45=2/1=727 08✔
21.00=2/7=470 39✔
21.15=7/0=025 47✔
21.30=2/5=609 38----
21.45=6/0=620 65✔✔

22.00=6/2=เน้น 62 60 20 65


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว 2 ตัววิ่งบน รูดล่าง
==================
20.00=3/5=243 39✔✔
20.15=4/3=221 54✔
20.30=2/1=921 00✔✔แตก
20.45=2/1=727 08✔
21.00=2/7=470 39✔
21.15=7/0=025 47✔
21.30=2/5=609 38----
21.45=6/0=620 65✔✔
22.00=6/2=721 30✔

เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 3
เสียววิ่งบน รูดล่าง
==============
15.00=1/8=414 38✔✔
15.15=3/8=352 72✔
15.30=7/2=807 23✔✔
15.45=2/3=236 30✔✔✔
16.15=9/4=597 25✔✔
16.30=2/5=569 70✔
16.45=6/9=557 56✔
17.00=5/7=187 33✔
17.15=8/7=978 98✔✔✔
17.30=9/8=796 51✔
17.45=9/6=066 02✔
18.00=6/7=795 38✔
18.15=9/5=555 90✔✔

18.30=9/0=882 224 227
113 114 448


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดล่าง
==============
15.00=1/8=414 38✔✔
15.15=3/8=352 72✔
15.30=7/2=807 23✔✔
15.45=2/3=236 30✔✔✔
16.15=9/4=597 25✔✔
16.30=2/5=569 70✔
16.45=6/9=557 56✔
17.00=5/7=187 33✔
17.15=8/7=978 98✔✔✔
17.30=9/8=796 51✔
17.45=9/6=066 02✔
18.00=6/7=795 38✔
18.15=9/5=555 90✔✔
18.30=9/0=049 94✔✔

18.45=4/9=882 224 227
113 114 448


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดล่าง
==============
15.00=1/8=414 38✔✔
15.15=3/8=352 72✔
15.30=7/2=807 23✔✔
15.45=2/3=236 30✔✔✔
16.15=9/4=597 25✔✔
16.30=2/5=569 70✔
16.45=6/9=557 56✔
17.00=5/7=187 33✔
17.15=8/7=978 98✔✔✔
17.30=9/8=796 51✔
17.45=9/6=066 02✔
18.00=6/7=795 38✔
18.15=9/5=555 90✔✔
18.30=9/0=049 94✔✔
18.45=4/9=407 17✔

19.00=0/7=882 224 227
113 114 448


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดล่าง
==============
15.00=1/8=414 38✔✔
15.15=3/8=352 72✔
15.30=7/2=807 23✔✔
15.45=2/3=236 30✔✔✔
16.15=9/4=597 25✔✔
16.30=2/5=569 70✔
16.45=6/9=557 56✔
17.00=5/7=187 33✔
17.15=8/7=978 98✔✔✔
17.30=9/8=796 51✔
17.45=9/6=066 02✔
18.00=6/7=795 38✔
18.15=9/5=555 90✔✔
18.30=9/0=049 94✔✔
18.45=4/9=407 17✔
19.00=0/7=126 07✔✔
19.15=2/6=273 82✔✔
19.30=7/3=239 94✔
19.45=3/9=373 34✔✔
20.00=7/3=744 92✔

20.15=9/2=


882 224 227
113 114 448


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
รูด 19 ประตู
3====8=====9
============
29 62 83 39
68 89 69 74
12 36 78 19
==========
16.00=464 30/
16.15=647 63/ เด้งเจาะ47 63
16.30=636 30/เด้งบล เจาะ 36
16.45=981 60/บ
17.00=228 65/บ
17.15=094 13/เด้งบล
17.30=617 37/ล
17.45=893 59/3เด้ง แตก3 จ93
18.00=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
รูด 19 ประตู
3====8=====9
============
29 62 83 39
68 89 69 74
64 36 78 94
==========
16.00=464 30/บ
16.15=647 63/ เด้งเจาะ47 63
16.30=636 30/เด้งบล เจาะ 36
16.45=981 60/บ
17.00=228 65/บ
17.15=094 13/เด้งบล
17.30=617 37/ล
17.45=893 59/3เด้ง แตก3 จ93
18.00=646 43/ล
18.15=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
พิกัดบน รูดบนอย่างเดียว
=======
15.45=678=965✔
16.00=901=717✔
16.15=789=149✔
16.30=123=428✔
16.45=456=469✔
17.00=456=741✔
17.15=789=475✔
17.30=789=581✔
17.45=890=391✔
18.00=901=226**
18.15=234=735✔
18.30=345=663✔
18.45=678=346✔
19.00=456=924✔
19.15=234=525✔
19.30=234=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน รูดบนอย่างเดียว
=======
15.45=678=965✔
16.00=901=717✔
16.15=789=149✔
16.30=123=428✔
16.45=456=469✔
17.00=456=741✔
17.15=789=475✔
17.30=789=581✔
17.45=890=391✔
18.00=901=226**
18.15=234=735✔
18.30=345=663✔
18.45=678=346✔
19.00=456=924✔
19.15=234=525✔
19.30=234=150**
19.45=012=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่งบน รูดล่าง
======
15.00=7/6=504 79✔
15.15=5/0=486 84✔
15.30=2/3=366 26✔✔
15.45=8/9=497 17✔
16.00=8/9=527 49✔
16.15=3/2=157 32✔✔
16.30=5/6=961 17✔
16.45=8/9=092 81✔✔
17.00=9/0=038 43✔วิ่ง
17.15=7/8=922 62**
17.30=2/3=855 20✔
17.45=5/6=640 65✔✔
18.00=1/2=052 67✔
18.15=2/3=626 92✔✔
18.30=6/7=366 66✔✔
18.45=6/7=537 04✔
19.00=7/8=594 68✔
19.15=4/5=269 58✔

19.30=9/0=

ล่า 229 992

เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
19.30=9/0=136 08✔
19.45=6/7=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
19.30=9/0=136 08✔
19.45=6/7=852 86✔
20.00=2/3=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
19.30=9/0=136 08✔
19.45=6/7=852 86✔
20.00=2/3=654 33✔

20.15=4/5=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
19.30=9/0=136 08✔
19.45=6/7=852 86✔
20.00=2/3=654 33✔
20.15=4/5=470 96✔

20.30=0/1=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
19.30=9/0=136 08✔
19.45=6/7=852 86✔
20.00=2/3=654 33✔
20.15=4/5=470 96✔
20.30=0/1=889 83**
20.45=8/9=024 88✔

21.00=4/3=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
19.30=9/0=136 08✔
19.45=6/7=852 86✔
20.00=2/3=654 33✔
20.15=4/5=470 96✔
20.30=0/1=889 83**
20.45=8/9=024 88✔
21.00=4/3=438 95✔


เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน รูด บล
=====================
19.45 =6/2=218 71✔
20.00 =8/9=677 97✔
20.15= 6/7=055 67✔✔
20.30=3/4=820 45✔
20.45=9/0=859 36✔
21.00=9/0=501 95✔✔
21.15=4/5=526 94✔✔
21.30=3/4=473 73✔✔
21.45=0/1=254 08✔
22.00=8/9=828 87✔✔
22.15=5/6=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน รูด บล
=====================
19.45 =6/2=218 71✔
20.00 =8/9=677 97✔
20.15= 6/7=055 67✔✔
20.30=3/4=820 45✔
20.45=9/0=859 36✔
21.00=9/0=501 95✔✔
21.15=4/5=526 94✔✔
21.30=3/4=473 73✔✔
21.45=0/1=254 08✔
22.00=8/9=828 87✔✔
22.15=5/6=809 08**
22.30=8/9=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่งบน รูดบล
เลขกำลังวัน 2=4=8
====================
5.45=8/9=096 17✔
6.00=5/6=465 69✔✔✔
6.15=4/6=987 46✔✔
6.30=9/8=808 57✔
6.45=8/0=983 06✔✔
7.00=8/9=332 91✔
7.15=2/3=508 14****
7.30=8/7=854 06✔
7.45=8/5=328 77✔
8.00=3/2=412 73✔✔
8.15=4/1=428 98✔
แตก 3 ตัว
8.30=4/2=032 09✔
8.45=0/3=511 09✔
9.00=1/5=910 19✔✔
9.15=9/1=

ล่า 840 184

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่งบน รูดบล
เลขกำลังวัน 2=4=8
====================
5.45=8/9=096 17✔
6.00=5/6=465 69✔✔✔
6.15=4/6=987 46✔✔
6.30=9/8=808 57✔
6.45=8/0=983 06✔✔
7.00=8/9=332 91✔
7.15=2/3=508 14****
7.30=8/7=854 06✔
7.45=8/5=328 77✔
8.00=3/2=412 73✔✔
8.15=4/1=428 98✔
แตก 3 ตัว
8.30=4/2=032 09✔
8.45=0/3=511 09✔
9.00=1/5=910 19✔✔
9.15=9/1=519 49✔3เด้ง
9.30=5/1=

ล่า 840 184

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่งบน รูดบล
เลขกำลังวัน 2=4=8
====================
5.45=8/9=096 17✔
6.00=5/6=465 69✔✔✔
6.15=4/6=987 46✔✔
6.30=9/8=808 57✔
6.45=8/0=983 06✔✔
7.00=8/9=332 91✔
7.15=2/3=508 14****
7.30=8/7=854 06✔
7.45=8/5=328 77✔
8.00=3/2=412 73✔✔
8.15=4/1=428 98✔
แตก 3 ตัว
8.30=4/2=032 09✔
8.45=0/3=511 09✔
9.00=1/5=910 19✔✔
9.15=9/1=519 49✔3เด้ง
9.30=5/1=091 67✔
9.45=0/9=

ล่า 840 184

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่งบน รูดบล
เลขกำลังวัน 2=4=8
====================
5.45=8/9=096 17✔
6.00=5/6=465 69✔✔✔
6.15=4/6=987 46✔✔
6.30=9/8=808 57✔
6.45=8/0=983 06✔✔
7.00=8/9=332 91✔
7.15=2/3=508 14****
7.30=8/7=854 06✔
7.45=8/5=328 77✔
8.00=3/2=412 73✔✔
8.15=4/1=428 98✔
แตก 3 ตัว
8.30=4/2=032 09✔
8.45=0/3=511 09✔
9.00=1/5=910 19✔✔
9.15=9/1=519 49✔3เด้ง
9.30=5/1=091 67✔
9.45=0/9=169 16✔
10.00=1/6=

ล่า 840 184

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่งบน รูดบล
====================
19.00=5/0=363 02✔
19.15=3/4=041 10✔
19.30=6/7=665 64✔✔
19.45=9/0=250 96✔✔
20.00=5/6=507 44✔
20.15=1/2=974 88✔จ88
20.30=4/5=132 98**
20.45=6/7=851 55**
21.00=0/1=024 07✔
21.15=6/7=795 49✔
21.30=6/8=780 28✔✔
21.45=3/1=631 05✔✔
22.00=4/2=241 57✔✔
22.15=4/2=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759

ระวัง 631
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่งบน รูดบล
====================
19.00=5/0=363 02✔
19.15=3/4=041 10✔
19.30=6/7=665 64✔✔
19.45=9/0=250 96✔✔
20.00=5/6=507 44✔
20.15=1/2=974 88✔จ88
20.30=4/5=132 98**
20.45=6/7=851 55**
21.00=0/1=024 07✔
21.15=6/7=795 49✔
21.30=6/8=780 28✔✔
21.45=3/1=631 05✔✔
22.00=4/2=241 57✔✔
22.15=4/2=912 05✔

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ล่าเสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบล
===============
16.45=(6)9=192 66✔
17.00=(6)9=272 73--
17.15=(6)9=258 93✔
17.30=(6)9=406 23✔
17.45=(6)9=086 87✔
18.00=(6)9=922 85✔แตก3
18.15=(6)9=292 81✔แตก3
18.30=(6)9=593 56✔✔เด้ง
18.45=(6)9=834 43----
19.00=(6)9=363 02✔
19.15=(6)9=041 10---
19.30=(6)9=665 64✔✔
19.45=(6)9=250 96✔✔
20.00=(6)9=


ล่า 229 228 226

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบล
===============
16.45=(6)9=192 66✔
17.00=(6)9=272 73--
17.15=(6)9=258 93✔
17.30=(6)9=406 23✔
17.45=(6)9=086 87✔
18.00=(6)9=922 85✔แตก3
18.15=(6)9=292 81✔แตก3
18.30=(6)9=593 56✔✔เด้ง
18.45=(6)9=834 43----
19.00=(6)9=363 02✔
19.15=(6)9=041 10---
19.30=(6)9=665 64✔✔
19.45=(6)9=250 96✔✔
20.00=(6)9=507 44---
20.15=(9)6=974 88✔
20.30=(4)5=

ติดเบิ้ล
ล่า 229 228 226

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ปักหลักหน่วยล่าง
=============
7.00=678901=35**
7.15=890123=61✔
7.30=456789=77✔
7.45=012345=92✔
8.00=012345=51✔
8.30=678901=66✔
8.45=345678=18✔
9.00=234567=27✔
9.15=678901=61✔
9.30=789012=32✔
9.45=123456=41✔
10.00=123456=31✔
10.15=123456=56✔
10.30=123456=53✔
10.45=678901=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ปักหลักหน่วยล่าง
=============
7.00=678901=35**
7.15=890123=61✔
7.30=456789=77✔
7.45=012345=92✔
8.00=012345=51✔
8.30=678901=66✔
8.45=345678=18✔
9.00=234567=27✔
9.15=678901=61✔
9.30=789012=32✔
9.45=123456=41✔
10.00=123456=31✔
10.15=123456=56✔
10.30=123456=53✔
10.45=678901=41✔
11.00=345678=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ปักหลักหน่วยล่าง
=============
7.00=678901=35**
7.15=890123=61✔
7.30=456789=77✔
7.45=012345=92✔
8.00=012345=51✔
8.30=678901=66✔
8.45=345678=18✔
9.00=234567=27✔
9.15=678901=61✔
9.30=789012=32✔
9.45=123456=41✔
10.00=123456=31✔
10.15=123456=56✔
10.30=123456=53✔
10.45=678901=41✔
11.00=345678=91**
11.15=123456=52✔
11.30=123456=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน รูดบล
====================
6.15=5/6=995 17✔บ
6.30=(6)7=463 17✔✔เด้ง
6.45=(5)6=454 59✔✔เด้ง
7.00=(5)6=856 35✔✔เด้ง
7.15=(2)3=130 61✔
7.30=(5)6=

ล่า 56 59 16 17

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน รูดบล
====================
6.15=5/6=995 17✔บ
6.30=(6)7=463 17✔✔เด้ง
6.45=(5)6=454 59✔✔เด้ง
7.00=(5)6=856 35✔✔เด้ง
7.15=(2)3=130 61✔
7.30=(5)6=011 77**
7.45=(0)1=

ล่า 56 59 16 17

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน รูดบล
====================
6.15=5/6=995 17✔
6.30=(6)7=463 17✔✔
6.45=(5)6=454 59✔✔
7.00=(5)6=856 35✔✔
7.15=(2)3=130 61✔
7.30=(5)6=011 77**
7.45=(5)6=962 52✔
8.00=(0)1=

ล่า 56 59 16 17

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน รูดบล
====================
6.15=5/6=995 17✔
6.30=(6)7=463 17✔✔
6.45=(5)6=454 59✔✔
7.00=(5)6=856 35✔✔
7.15=(2)3=130 61✔
7.30=(5)6=011 77**
7.45=(5)6=962 52✔
8.00=(0)1=354 51✔
8.15=(1)2=

ล่า 56 59 16 17

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
ล่าเสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน
รูด บล
======================
16.15=7/8=876 47✔✔
16.30=4/5=731 74✔
16.45=4/7=429 25✔
17.15=8/9=512 58✔
17.30=6/7=536 00✔
18.00=4/5=318 17--
18.15=8/9=485 59✔
18.30=4/5=941 12✔
18.45=4/5=485 90✔✔
19.00=2/3=025 79✔
19.15= 3/4=085 63✔
19.30=8/9=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน
รูด บล
======================
16.15=7/8=876 47✔✔
16.30=4/5=731 74✔
16.45=4/7=429 25✔
17.15=8/9=512 58✔
17.30=6/7=536 00✔
18.00=4/5=318 17--
18.15=8/9=485 59✔
18.30=4/5=941 12✔
18.45=4/5=485 90✔✔
19.00=2/3=025 79✔
19.15= 3/4=085 63✔
19.30=8/9=163 62---
19.45=5/6=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน
รูด บล
======================
16.15=7/8=876 47✔✔
16.30=4/5=731 74✔
16.45=4/7=429 25✔
17.15=8/9=512 58✔
17.30=6/7=536 00✔
18.00=4/5=318 17--
18.15=8/9=485 59✔
18.30=4/5=941 12✔
18.45=4/5=485 90✔✔
19.00=2/3=025 79✔
19.15= 3/4=085 63✔
19.30=8/9=163 62---
20.00=5/6=156 46✔✔
กรีสสสสส 3 เด้งงงงงงง
20.15=0/1=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
ล่าเสียว 2 ตัวรอบบ่าย เน้นวิ่งบน
================
13.15=0/1=621 87✔บ
13.30=4/5=795 78✔บ
13.45=3/4=426 45✔เด้งบล
14.00=2/1=782 41✔เด้งบล
14.15=9/5=569 24✔เด้งบบ
14.30=2/6=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเสียว 2 ตัวรอบบ่าย เน้นวิ่งบน
================
13.15=0/1=621 87✔
13.30=4/5=795 78✔
13.45=3/4=426 45✔✔
14.00=2/1=782 41✔✔
14.15=9/5=569 24✔✔
14.30=2/6=562 50✔✔
14.45=8/2=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเสียว 2 ตัวรอบบ่าย เน้นวิ่งบน
================
13.15=0/1=621 87✔
13.30=4/5=795 78✔
13.45=3/4=426 45✔✔
14.00=2/1=782 41✔✔
14.15=9/5=569 24✔✔
14.30=2/6=562 50✔✔
14.45=8/2=778 18✔✔
15.00=6/9=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเสียว 2 ตัวรอบบ่าย เน้นวิ่งบน
================
13.15=0/1=621 87✔
13.30=4/5=795 78✔
13.45=3/4=426 45✔✔
14.00=2/1=782 41✔✔
14.15=9/5=569 24✔✔
14.30=2/6=562 50✔✔
14.45=8/2=778 18✔✔
15.00=6/9=228 83---
15.15=6/2=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน รูด บล
=====================
15.15 = 0/5=607 72 ✔ บ
15.30= 7/8 =281 55 ✔ บ
15.45 =9/0= 522 66----
16.00 =2/3=964 02 ✔ ล
16.15 =4/5=541 46✔ บล
16.30= 1/2=345 92✔ล
16.45= 5/6=216 94 ✔บ
17.00= 6/7=157 26 ✔เด้งบล
17.15= 7/8=634 06----
17.30=4/5=769 56✔ล
17.45=6/7=215 07✔ล
18.00=5/6=852 88✔บ
18.15=8/9=779 19✔เด้งบล
18.30=9/0=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน รูด บล
=====================
15.15 = 0/5=607 72 ✔ บ
15.30= 7/8 =281 55 ✔ บ
15.45 =9/0= 522 66----
16.00 =2/3=964 02 ✔ ล
16.15 =4/5=541 46✔ บล
16.30= 1/2=345 92✔ล
16.45= 5/6=216 94 ✔บ
17.00= 6/7=157 26 ✔เด้งบล
17.15= 7/8=634 06----
17.30=4/5=769 56✔ล
17.45=6/7=215 07✔ล
18.00=5/6=852 88✔บ
18.15=8/9=779 19✔เด้งบล
18.30=9/0=195 53✔บ
18.45=3/4=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน รูด บล
=====================
15.15=0/5=607 72 ✔
15.30=7/8 =281 55 ✔
15.45 =9/0= 522 66----
16.00 =2/3=964 02 ✔
16.15 =4/5=541 46✔
16.30= 1/2=345 92✔
16.45= 5/6=216 94 ✔
17.00= 6/7=157 26 ✔✔
17.15= 7/8=634 06----
17.30=4/5=769 56✔
17.45=6/7=215 07✔
18.00=5/6=852 88✔
18.15=8/9=779 19✔✔
18.30=9/0=195 53✔
18.45=3/4=446 80✔
19.00=0/1=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่งบน รูด บล
=====================
15.15=0/5=607 72 ✔
15.30=7/8 =281 55 ✔
15.45 =9/0= 522 66----
16.00 =2/3=964 02 ✔
16.15 =4/5=541 46✔
16.30= 1/2=345 92✔
16.45= 5/6=216 94 ✔
17.00= 6/7=157 26 ✔✔
17.15= 7/8=634 06----
17.30=4/5=769 56✔
17.45=6/7=215 07✔
18.00=5/6=852 88✔
18.15=8/9=779 19✔✔
18.30=9/0=195 53✔
18.45=3/4=446 80✔
19.00=0/1=682 28--
19.15=8/9=480 12✔
19.30=2/3=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่ง รูด บล
เน้น วิ่ง บน
==================
6.15 (2)3=310 85✔
6.30 (9)4=483 23✔
6.45 (7)2=192 95✔
7.00 (1)6=622 39✔
7.15 (2)1=209 04✔
7.30 (9)0=016 70✔
7.45 (5)6=674 05✔
8.00 (4)3=733 39✔
8.15 (2)3=542 76✔
8.30 (6)1=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่ง รูด บล
เน้น วิ่ง บน
==================
6.15 (2)3=310 85✔
6.30 (9)4=483 23✔
6.45 (7)2=192 95✔
7.00 (1)6=622 39✔
7.15 (2)1=209 04✔
7.30 (9)0=016 70✔
7.45 (5)6=674 05✔
8.00 (4)3=733 39✔
8.15 (2)3=542 76✔
8.30 (6)1=278 77**
8.45 (8)7=858 83✔✔
9.00 (8)7=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัว เน้นวิ่ง รูด บล
เน้น วิ่ง บน
==================
6.15 (2)3=310 85✔
6.30 (9)4=483 23✔
6.45 (7)2=192 95✔
7.00 (1)6=622 39✔
7.15 (2)1=209 04✔
7.30 (9)0=016 70✔
7.45 (5)6=674 05✔
8.00 (4)3=733 39✔
8.15 (2)3=542 76✔
8.30 (6)1=278 77**
8.45 (8)7=858 83✔✔
9.00 (8)7=077 45
เน้นเลขวิ่งบน

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่ง รูด รอบค่ำ
=====================
19.15 (5)9=205 60✔ฟบ
19.30 (6)2=894 92✔ล
19.45 (4)8=880 64✔บ
20.00 (9)5=931 72✔ฟร
20.15 (4)8=007 47✔ฟล
20.30 (3)9=895 88✔บ
20.45 (4)0=
katay5060 1 เดือนที่แล้ว
ขอยาวๆนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่ง รูด รอบค่ำ
=====================
19.15 (5)9=205 60✔ฟบ
19.30 (6)2=894 92✔ล
19.45 (4)8=880 64✔บ
20.00 (9)5=931 72✔ฟร
20.15 (4)8=007 47✔ฟล
20.30 (3)9=895 88✔บ
20.45 (4)0=074 13✔ฟบ
21.00 (9)5=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่ง รูด รอบค่ำ
=====================
19.15 (5)9=205 60✔
19.30 (6)2=894 92✔
19.45 (4)8=880 64✔
20.00 (9)5=931 72✔
20.15 (4)8=007 47✔
20.30 (3)9=895 88✔
20.45 (4)0=074 13✔
21.00 (9)5=198 01✔
21.15 (7)3=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
katay5060 1 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณนะค่ะ
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่ง รูด รอบค่ำ
=====================
19.15 (5)9=205 60✔
19.30 (6)2=894 92✔
19.45 (4)8=880 64✔
20.00 (9)5=931 72✔
20.15 (4)8=007 47✔
20.30 (3)9=895 88✔
20.45 (4)0=074 13✔
21.00 (9)5=198 01✔
21.15 (7)3=640 35✔


เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่ง รูด
==============
7.30 =(3)7=205 05++
7.45=(0)5=131 30✔ฟล
8.00=(1)3=691 47✔ฟบ
8.15=(1)9=582 57++
8.30=(8)2=450 88✔ฟล
8.45=(5)0=060 45✔ฟล
กรีสสสสสส เด้งๆๆๆๆๆๆๆ
9.00=(0)6=730 56✔ฟบ
กรีสสสสสสสส เด้งงงงงง
9.15=(0)3=117 03✔ฟล
กรีสสสสสสส เด้งงงงงงง
9.30=(1)7=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่ง รูด
==============
7.30 =(3)7=205 05++
7.45=(0)5=131 30✔
8.00=(1)3=691 47✔
8.15=(1)9=582 57++
8.30=(8)2=450 88✔
8.45=(5)0=060 45✔✔
9.00=(0)6=730 56✔✔
9.15=(0)3=117 03✔✔
9.30=(1)7=502 16✔
9.45=(0)2=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่ง รูด
==============
7.30 =(3)7=205 05++
7.45=(0)5=131 30✔
8.00=(1)3=691 47✔
8.15=(1)9=582 57++
8.30=(8)2=450 88✔
8.45=(5)0=060 45✔✔
9.00=(0)6=730 56✔✔
9.15=(0)3=117 03✔✔
9.30=(1)7=502 16✔
9.45=(0)2=746 72✔
10.00=(4)6=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่ง รูด
==============
7.30 =(3)7=205 05++
7.45=(0)5=131 30✔
8.00=(1)3=691 47✔
8.15=(1)9=582 57++
8.30=(8)2=450 88✔
8.45=(5)0=060 45✔✔
9.00=(0)6=730 56✔✔
9.15=(0)3=117 03✔✔
9.30=(1)7=502 16✔
9.45=(0)2=746 72✔
10.00=(4)6=135 04✔

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่ง รูด
==============
7.30 =(3)7=205 05
arunsri ดู 2 เดือนที่แล้ว 2
เสียว 2 ตัวเน้นวิ่ง บล
===============
10.30 (4)5=247 21✔ฟบ
10.45 (6)7=032 40 ++
11.00 (4)5=391 55✔ล
11.15 (1)0=569 76++
11.30(3)4=821 54✔ล
11.45(9)0=148 92✔ฟล
12.00 (1)2=447 65+++
12.15(1)2=042 07✔บ
12.30 (7)8=157 57✔ฟเด้ง
12.45(2)3=691 26✔ฟล
13.00(8)9=569 64✔ล
13.15(1)0=368 58+++
13.30(3)4=264 19✔บ
13.45(9)0=469 11✔ฟบ
14.00 (2)1=043 45+++
14.15 (7)8=285 72✔ฟเด้ง
กรีสสสสสส เด้งงงงง
14.30 (3)4=849 57✔บ
14.45 (3)4=688 46✔ล
15.00 (6)7=226 96✔ฟเด้ง
กรีสสสส เด้งงงงงง
15.15 (8)9=187 80✔ฟเด้ง
กรีสสสส เด้งงงฝางงง
15.30 (6)5=เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับ
สอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
15.15 (8)9=187 80✔ฟเด้ง
กรีสสสส เด้งงงฝางงง
15.30 (6)5=360 61✔ฟเด้ง
กรีสสสสส เด้งงงงงงงง
15.45(6)7=เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับ
สอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
15.15 (8)9=187 80✔ฟเด้ง
กรีสสสส เด้งงงฝางงง
15.30 (6)5=360 61✔ฟเด้ง
กรีสสสสส เด้งงงงงงงง
15.45(6)7=876 12✔ฟเด้ง
กรีสสสส เด้งงงง 76 ลากแตก

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับ
สอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
เสี่ยว 2 ตัวเน้นวิ่ง รูด บล
9.45 (8)1=589 40✔ฟบ
10.00 (6)8=995 69✔ฟล
10.15 (8)9=759 33✔บ
10.30 (8)9=531 69✔ล
10.45 (4)5=622 65✔ล
11.00 (2)1=172 55✔ฟบร
11.15 (0)2=119 40✔ฟล
11.30 (5)6=281 14++++
11.45 (6)7=297 50✔บ
12.00 (3)4=198 17++++
12.15 (7)8=228 67✔ฟลเด้ง
12.30 (5)6=754 26✔ฟบเด้ง
12.45(4)5=294 95✔ฟบเด้ง
13.00 (9)0=449 79✔ฟเด้ง
13.30(3)4=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับ
สอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
13.30 (3)4=319 60 ✔ฟร
13.45 (9)0=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับ
สอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
13.30 (3)4=319 60 ✔ฟร
13.45 (9)0=398 27✔ฟบ
14.00 (9)0=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับ
สอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
13.30 (3)4=319 60 ✔ฟร
13.45 (9)0=398 27✔ฟบ
14.00 (9)0=039 44✔ฟบร


เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับ
สอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 2 เดือนที่แล้ว 4
วินบนไปกลับ ติดเบิ้ล บนอย่างเดียว
12345689
=============
12 13 14 15 16 18 19
23 24 25 26 28 29
34 35 36 38 39
45 46 48 49
56 58 59
68 69
89
11 22 33 44 66 77 88 99
=======
10.15=972**
10.30=741✔✌
10.45=925✔✌
11.00=923✔✌
11.15=636✔✌
11.30=184✔✌
11.45=346✔✌
12.00=990***
12.15=361✔✌
12.30=668✔✌
12.45=849✔✌
13.00=295✔✌
13.15=038✔✌
13.30=124✔✌
13.45=

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับ
สอบถาม id line : 2107759
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
ในห้องไหลยาวแต่เช้า
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
10.15=972**
10.30=741✔✌
10.45=925✔✌
11.00=923✔✌
11.15=636✔✌
11.30=184✔✌
11.45=346✔✌
12.00=990***
12.15=361✔✌
12.30=668✔✌
12.45=849✔✌
13.00=295✔✌
13.15=038✔✌
13.30=124✔✌
13.45=649✔✌
14.00=
14.15=
14.30=
14.45=
15.00=
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
10.15=972**
10.30=741✔✌
10.45=925✔✌
11.00=923✔✌
11.15=636✔✌
11.30=184✔✌
11.45=346✔✌
12.00=990***
12.15=361✔✌
12.30=668✔✌
12.45=849✔✌
13.00=295✔✌
13.15=038✔✌
13.30=124✔✌
13.45=649✔✌
14.00=312✔✌
14.15=
14.30=
14.45=
15.00=
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
10.15=972**
10.30=741✔✌
10.45=925✔✌
11.00=923✔✌
11.15=636✔✌
11.30=184✔✌
11.45=346✔✌
12.00=990***
12.15=361✔✌
12.30=668✔✌
12.45=849✔✌
13.00=295✔✌
13.15=038✔✌
13.30=124✔✌
13.45=649✔✌
14.00=312✔✌
14.15=382✔✌

เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับ
สอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 2 เดือนที่แล้ว 0
พิกัดบน เน้นวิ่ง รูด
=============
7.45 345=391 ✔+3
8.00 120=602 ✔+0+2เด้ง
8.15 456=948✔+8
8.30 678=632✔+6
8.45 567=767✔+6+7เด้ง
9.00 901=598✔+9
9.15 123=924✔+2
9.30 678=831✔+8
9.45 345=


เน้นวางในกลุ่มฟรี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับ
สอบถาม id line : 2107759
แสดงความคิดเห็น