โปรไฟล์ของ arunsri คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
arunsri ดู 3 วันที่แล้ว 3
พิกัดบน(คนชอบรูด)
=======
17.45=012(3)=516-72✅
18.00=456(7)=848-67✅
18.15=789(0)=989-25✅
18.30=123(4)=845-41✅กัน
18.45=789(0)=025-25++
19.00=567(8)=786-99✅
แตก 3 ตัว✔✔
19.15=123(4)=
เข้ากลุ่ม ทัก line: 2107759
arunsri 3 วันที่แล้ว
ปรับพิกัดบน
=======
17.45=012(3)=516-72✅
18.00=456(7)=848-67✅
18.15=789(0)=989-25✅
18.30=123(4)=845-41✅กัน
18.45=789(0)=025-25++
19.00=567(8)=786-99✅
แตก 3 ตัว
19.15=123(4)=490-67+
19.30=234(5)=182-41✅
19.45=123(4)=815-39✅
20.00=456(7)=
เข้ากลุ่ม ทัก line:2107759
arunsri 3 วันที่แล้ว
ปรับพิกัดบน
=======
17.45=012(3)=516-72✅
18.00=456(7)=848-67✅
18.15=789(0)=989-25✅
18.30=123(4)=845-41✅กัน
18.45=789(0)=025-25++
19.00=567(8)=786-99✅
แตก 3 ตัว
19.15=123(4)=490-67+
19.30=234(5)=182-41✅
19.45=123(4)=815-39✅
20.00=456(7)=714-60✅
20.15=456(7)=
arunsri 3 วันที่แล้ว
ปรับพิกัดบน
=======
17.45=012(3)=516-72✅
18.00=456(7)=848-67✅
18.15=789(0)=989-25✅
18.30=123(4)=845-41✅กัน
18.45=789(0)=025-25++
19.00=567(8)=786-99✅
แตก 3 ตัว
19.15=123(4)=490-67+
19.30=234(5)=182-41✅
19.45=123(4)=815-39✅
20.00=456(7)=714-60✅
20.15=456(7)=124-75✅
20.30=567(8)=877-93✅
20.45=012(3)=
arunsri ดู 4 วันที่แล้ว 3
พิกัดล่าง (คนชอบรูด)
=======
9.00=345=749-74✔
9.15=789=525-37✔
9.30=567=120-79✔
9.45=123=854-28✔
10.00=890=845-07✔
10.15=8901=451-49✔
10.30=456=380-45✔✔เด้ง
10.45=345=เข้ากลุ่ม ทักมาครับ line: 2107759
arunsri 4 วันที่แล้ว
พิกัดล่าง (คนชอบรูด)
=======
9.00=345(6)=749-74✔
9.15=789(0)=525-37✔
9.30=567(8)=120-79✔
9.45=123(4)=854-28✔
10.00=890(1)=845-07✔
10.15=890(1)=451-49✔
10.30=456(7)=380-45✔✔เด้ง
10.45=345(6)=603-62✔
11.00=678(9)=

เข้ากลุ่มทัก line:2107759
arunsri 4 วันที่แล้ว
พิกัดล่าง (คนชอบรูด)
=======
9.00=345(6)=749-74✔
9.15=789(0)=525-37✔
9.30=567(8)=120-79✔
9.45=123(4)=854-28✔
10.00=890(1)=845-07✔
10.15=890(1)=451-49✔
10.30=456(7)=380-45✔✔เด้ง
10.45=345(6)=603-62✔
11.00=678(9)=582-87✔✔เด้ง
11.15=567(8)=


เข้ากลุ่มทัก line:2107759
arunsri 4 วันที่แล้ว
=======
9.00=345(6)=749-74✔
9.15=789(0)=525-37✔
9.30=567(8)=120-79✔
9.45=123(4)=854-28✔
10.00=890(1)=845-07✔
10.15=890(1)=451-49✔
10.30=456(7)=380-45✔✔เด้ง
10.45=345(6)=603-62✔
11.00=678(9)=582-87✔✔เด้ง
11.15=567(8)=714-73✔
11.30=789(0)=935-39✔
11.45=901(2)=เข้ากลุ่มทัก line:2107759
arunsri ดู 4 สัปดาห์ที่แล้ว 2
รูดล่าง
=====
14.45=8901=03✔
15.00=4567=63✔
15.15=0123=35✔
15.30=2346=56✔
15.45=0123=12✔✔
16.00=6789=36✔
16.15=4567=70✔
16.30=6789=76✔✔
16.45=6789=

เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 210775
arunsri 4 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดล่าง(รูดล่าง)
16.45=6789=75✔
17.00=5678=
arunsri 4 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดล่าง(รูดล่าง)
16.45=6789=75✔
17.00=5678=73✔
17.15=3456=
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
วิ่งบน รูดล่าง
==========
16.15=56=854-80✔
16.30=56=881-46✔ฟ6
16.45=56=322-53✔
17.00=56=829-05✔
17.15=56=906-57✔2เด้งจ57
17.30=56=967-97✔ฟ6จ67
17.45=67=666 เบิ้ล


67 68 78
56 57 58
45 46 48

ลากแตก
470+++479
047+++947

เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
วิ่งบน รูดล่าง
==========
16.15=56=854-80✔
16.30=56=881-46✔ฟ6
16.45=56=322-53✔
17.00=56=829-05✔
17.15=56=906-57✔2เด้ง
จ57
17.30=56=967-97✔ฟ6
จ67
17.45=67=155-60✔ฟ6
สั่งเบิ้ล
18.00=56=666666

67 68 78
56 57 58
45 46 48

ลากแตก
470+++479
047+++947

เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
วิ่งบน รูดล่าง
==========
16.15=56=854-80✔
16.30=56=881-46✔ฟ6
16.45=56=322-53✔
17.00=56=829-05✔
17.15=56=906-57✔2ด
จ57
17.30=56=967-97✔ฟ6
จ67
17.45=67=155-60✔ฟ6
18.00=56=160-26✔ฟ6ด
18.15=56=66666

67 68 78
56 57 58
45 46 48

ลากแตก
470+++479
047+++947

ตามต่อห้องวี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
วิ่งบน รูดล่าง
==========
16.15=56=854-80✔
16.30=56=881-46✔ฟ6
16.45=56=322-53✔
17.00=56=829-05✔
17.15=56=906-57✔2ด
จ57
17.30=56=967-97✔ฟ6
จ67
17.45=67=155-60✔ฟ6
18.00=56=160-26✔ฟ6ด
18.15=56=654-66✔ฟ6ด

67 68 78
56 57 58
45 46 48

ลากแตก
470+++479
047+++947

ตามต่อห้องวี
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
วิ่งบน รูดล่าง
==========
33333---2222

30 31 34 35 36 37
20 21 23 24 25 27

00 11 22 33 44 66 77

320+++329 ลากแตก
032+++932
================
9.15=32=087-82✔
9.30=32=797-35✔
9.45=32=157-42✔
10.00=32=328-08✔แตก3ต
10.15=32=138-67✔+6จ67
10.30=32=224-12✔✔
10.45=32=098-93✔
11.00=23=132-26✔✔✔
แตก 3 ตัวตรงๆ ลากแตก

11.15=32=222222

เปิดรับสมาชิกเพิ่ม เพียง 10 ท่าน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
11.15=32=406-95+
11.30=32=091-13✔
เจาะ 13

11.45=32=22222
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
11.15=32=406-95+
11.30=32=091-13✔
เจาะ 13✔
11.45=32=700-73✔
เจาะ 73✔

12.00=32=33333
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
เสียวคู่ไหล วัดดวง
9----1
90 91 92 93 94 95
10 12 13 14 15 16

910++++919
019++++819
109++++199
===============
10.00=91=988-56✔ร
10.15=91=698-36✔+9
10.30=91=142-52✔+1
10.45=91=246-99✔+9
11.00=91=185-73✔+1ร
11.15=91=990-67✔+9จ90
11.30=91=910-84✔แตก3ตัว
11.45=91=625-14✔+1จ14

12.00=ฟ99999/11


เปิดรับสมาชิกเพิ่ม เพียง 10 ท่าน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเลข เสียว
12.30-14.00
=========
3333---5

30 31 32 34 35 36
50 51 52 53 54 56

350+++359
035+++935
530+++539
================
12.30=35=635-67✔เด้ง35
แตก 3 ตัว จ 35
12.45=35=
13.00=35=
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเลข เสียว
12.30-14.00
=========
3333---5

30 31 32 34 35 36
50 51 52 53 54 56

350+++359
035+++935
530+++539
================
12.30=35=635-67✔เด้ง35
แตก 3 ตัว จ 35
12.45=35=162-85+
13.00=35=261-03✔+3จ03
13.15=35=
13.30=35=
13.45=35=
14.00=35=
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเลข เสียว
12.30-14.00
=========
3333---5

30 31 32 34 35 36
50 51 52 53 54 56

350+++359
035+++935
530+++539
================
12.30=35=635-67✔
เด้ง35 แตก 3 ตัว จ 35
12.45=35=162-85+
13.00=35=261-03✔จ03
13.15=35=304-99✔ร
13.30=35=595-86✔
13.45=35=
14.00=35=
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเลข เสียว
12.30-14.00
=========
3333---5

30 31 32 34 35 36
50 51 52 53 54 56

350+++359
035+++935
530+++539
================
12.30=35=635-67✔
เด้ง35 แตก 3 ตัว จ 35
12.45=35=162-85+
13.00=35=261-03✔
จ03
13.15=35=304-99✔ร
13.30=35=595-86✔
13.45=35=938-24✔
14.00=35=
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าเลข เสียว
12.30-14.00
=========
3333---5

30 31 32 34 35 36
50 51 52 53 54 56

350+++359
035+++935
530+++539
================
12.30=35=635-67✔
เด้ง35 แตก 3 ตัว จ 35
12.45=35=162-85+
13.00=35=261-03✔
จ03
13.15=35=304-99✔ร
13.30=35=595-86✔
13.45=35=938-24✔
14.00=35=527-19✔ร
arunsri ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
ปักหน่วยล่าง
=========
0-1-2-3-4-5
=========
6.15=302-04✔
6.30=535-91✔
6.45=550-62✔
7.00=475-21✔
7.15=902-34✔
7.30=

เปิดรับสมาชิกเพิ่ม เพียง 10 ท่าน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ปักหน่วยล่าง
7.45-9.45
=========
1-2-3-4-5-6
=========
7.45=080-86✔
8.00=
8.15=
8.30=
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าปักหน่วยล่าง
รอบ 7.45-9.45
1-2-3-4-5-6
============
7.45=080-86✔
8.00=356-19+
8.15=844-71✔
8.30=344-99+
8.45=449-02✔
9.00=787-22✔
9.15=803-15✔ว
9.30=171-77+
9.45=899-23✔
============
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าปักหน่วยล่าง
รอบ 10.00-12.30
6-7-9-0-1-2
============
10.00=
10.15=
10.30=
10.45=
11.00=
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าปักหน่วยล่าง
รอบ 10.00-12.30
6-7-9-0-1-2
============
10.00=56✔
10.15=36✔
10.30=52✔
10.45=99✔
11.00=73+
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าปักหน่วยล่าง
รอบ 10.00-12.30
6-7-9-0-2-3
============
11.15=
11.30=
11.45=
12.00=
12.15=
arunsri 1 เดือนที่แล้ว
ล่าปักหน่วยล่าง
รอบ 10.00-12.30
6-7-9-0-2-3
==========
11.15=67✔
11.30=84✔
11.45=14-
arunsri ดู 2 เดือนที่แล้ว 3
ปักสิบล่าง
=======
13.15=23456(7)=75✔
13.30=78901(2)=76✔
13.45=89012(3)=81✔
14.00=34567(8)=30✔
14.15=23456(7)=60✔
14.30=23456(7)=78✔
14.45=01234(5)=06✔
15.00=89012(3)=87✔
15.15=90123(4)=03✔
15.30=56789(0)=12**
15.45=45678(9)=75✔
16.00=78901(2)=13✔
16.15=89012(3)=81✔
16.30=34567(8)=

เปิดรับสมาชิกเพิ่ม เพียง 10 ท่าน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
ปักสิบล่าง
16.30=34567(8)=80✔
16.45=23456(7)=
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
16.30=34567(8)=80✔
16.45=23456(7)=25✔
17.00=78901(2)=
arunsri 2 เดือนที่แล้ว
16.30=34567(8)=80✔
16.45=23456(7)=25✔
17.00=78901(2)=97✔
17.15=90123(4)=19✔
17.30=12345(6)=
arunsri ดู 3 เดือนที่แล้ว 0
วิ่งบน รูดล่าง
=========
9.45=5-1=181-70✔ฟ1
10.00=7-0=582-70✔เด้ง70
10.15=8-0=802-38✔เด้งบล
10.30=3-8=324-40✔+3วิ่ง
10.45=4-0=767-10✔ฟ0
แตก 3 ตัว✔

11.00=1-0=084-01✔เด้ง01
11.15=0-1=829-06✔ฟ0
11.30=0-6=192-60✔เด้ง60
11.45=6-0=024-07✔ฟ0
12.00=0-7=ฟัน0000

667 776✔ 345 935
864 910 116 119

เปิดรับสมาชิกเพิ่ม เพียง 10 ท่าน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri ดู 3 เดือนที่แล้ว 1
ปักสิบบน
========
15.45=123456=821✔
16.00=456789=491✔
16.15=789012=778✔
16.30=012345=724✔
16.45=345678=334✔
17.00=678901=217✔
17.15=901234=894✔
17.30=234567=875✔
17.45=567890=691✔
18.00=890123=921✔
18.15=123456=638✔
18.30=456789=882✔
18.45=789012=


เปิดรับสมาชิกเพิ่ม เพียง 10 ท่าน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 3 เดือนที่แล้ว
18.45=789012=881✔
19.00=012345=
arunsri ดู 5 เดือนที่แล้ว 5
วิ่งบน รูดล่าง
=========
8.15=1/2=532 09✔
แตก 3 ตัว ปุ๊ง ปุ๊ง
8.30=3/4=548 74✔✔
8.45=7/8=228 47✔✔
9.00=9/0=305 20✔✔
9.15=3/4=548 71✔
9.30=5/6=712 70---
9.45=5/6=476 75✔✔
10.00=9/0=724 09✔
เจาะล่า เน้นๆ 90✔
10.15=1/2=028 60✔
10.30=4/5=675 66✔
10.45=6/7=


ล่า 92 78 90
ล่า 123 234 352* 191

เปิดรับสมาชิกเพิ่ม เพียง 10 ท่าน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 5 เดือนที่แล้ว
วิ่งบน รูดล่าง
=========
8.15=1/2=532 09✔
แตก 3 ตัว ปุ๊ง ปุ๊ง
8.30=3/4=548 74✔✔
8.45=7/8=228 47✔✔
9.00=9/0=305 20✔✔
9.15=3/4=548 71✔
9.30=5/6=712 70---
9.45=5/6=476 75✔✔
10.00=9/0=724 09✔
เจาะล่า เน้นๆ 90✔
10.15=1/2=028 60✔
10.30=4/5=675 66✔
10.45=6/7=659 67✔✔
==
11.15=9/0=


ล่า 92 78 90
ล่า 123 234 352* 191

เปิดรับสมาชิกเพิ่ม เพียง 10 ท่าน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 5 เดือนที่แล้ว
วิ่งบน รูดล่าง
=========
8.15=1/2=532 09✔
แตก 3 ตัว ปุ๊ง ปุ๊ง
8.30=3/4=548 74✔✔
8.45=7/8=228 47✔✔
9.00=9/0=305 20✔✔
9.15=3/4=548 71✔
9.30=5/6=712 70---
9.45=5/6=476 75✔✔
10.00=9/0=724 09✔
เจาะล่า เน้นๆ 90✔
10.15=1/2=028 60✔
10.30=4/5=675 66✔
10.45=6/7=659 67✔✔
==
11.15=9/0=108 08✔✔
11.30=1/2=


ล่า 92 78 90
ล่า 123 234 352* 191

เปิดรับสมาชิกเพิ่ม เพียง 10 ท่าน
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 5 เดือนที่แล้ว
วิ่งบน รูดล่าง
=========
8.15=1/2=532 09✔
แตก 3 ตัว ปุ๊ง ปุ๊ง
8.30=3/4=548 74✔✔
8.45=7/8=228 47✔✔
9.00=9/0=305 20✔✔
9.15=3/4=548 71✔
9.30=5/6=712 70---
9.45=5/6=476 75✔✔
10.00=9/0=724 09✔
เจาะล่า เน้นๆ 90✔
10.15=1/2=028 60✔
10.30=4/5=675 66✔
10.45=6/7=659 67✔✔
==
11.15=9/0=108 08✔✔
11.30=1/2=809 13✔
11.45=4/5=


ล่า 92 78 90
ล่า 123 234 352* 191
arunsri 5 เดือนที่แล้ว
วิ่งบน รูดล่าง
=========
8.15=1/2=532 09✔
แตก 3 ตัว ปุ๊ง ปุ๊ง
8.30=3/4=548 74✔✔
8.45=7/8=228 47✔✔
9.00=9/0=305 20✔✔
9.15=3/4=548 71✔
9.30=5/6=712 70---
9.45=5/6=476 75✔✔
10.00=9/0=724 09✔
เจาะล่า เน้นๆ 90✔
10.15=1/2=028 60✔
10.30=4/5=675 66✔
10.45=6/7=659 67✔✔
==
11.15=9/0=108 08✔✔
11.30=1/2=809 13✔
11.45=4/5=437 80✔ไปร้อย
12.00=4/5=


ล่า 92 78 90
ล่า 123 234 352* 191
arunsri 5 เดือนที่แล้ว
วิ่งบน รูดล่าง
=========
8.15=1/2=532 09✔
แตก 3 ตัว ปุ๊ง ปุ๊ง
8.30=3/4=548 74✔✔
8.45=7/8=228 47✔✔
9.00=9/0=305 20✔✔
9.15=3/4=548 71✔
9.30=5/6=712 70---
9.45=5/6=476 75✔✔
10.00=9/0=724 09✔
เจาะล่า เน้นๆ 90✔
10.15=1/2=028 60✔
10.30=4/5=675 66✔
10.45=6/7=659 67✔✔
==
11.15=9/0=108 08✔✔
11.30=1/2=809 13✔
11.45=4/5=437 80✔ไปร้อย
12.00=4/5=982 44✔
12.15=6/7=


ล่า 92 78 90
ล่า 123 234 352* 191
arunsri ดู 5 เดือนที่แล้ว 1
เสียว 2 ตัว วิ่งบน รูดล่าง
====เลขเด้งๆ แต่เช้า===
18.30=0/1=146 50✔✔
18.45=1/2=234 01✔✔บล
19.00=4/5=274 45✔✔3เด้งบล
19.15=8/9=เน้นวางในกลุ่ม สนใจเข้ากลุ่มทัก
line id :2107759
arunsri 5 เดือนที่แล้ว
เสียว 2 ตัว วิ่งบน รูดล่าง
====เลขเด้งๆ แต่เช้า===
18.30=0/1=146 50✔✔
18.45=1/2=234 01✔✔บล
19.00=4/5=274 45✔✔3เด้งบล
19.15=8/9=725 74--
19.30=2/5=เน้นวางในกลุ่ม สนใจเข้ากลุ่มทัก
line id :2107759
arunsri ดู 5 เดือนที่แล้ว 0
ทดสอบ
วิ่งบน รูดล่าง
18.30= 7/0=
รูดบนอย่างเดียว
18.30=0123=

เปิดรับสมาชิกเพิ่ม เพียง 10 ท่าน เท่านั้น
เน้นวางเลขในกลุ่ม
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri ดู 6 เดือนที่แล้ว 0
รูดแต่ล่าง
======
7.30=9012=79✔
7.45=3456=51✔
8.00=7890=80✔✔
8.15=1234=43✔✔
8.30=5678=18✔
8.45=9012=02✔✔
9.00=3456=52✔
9.15=7890=84✔
9.30=1234=70---
9.45=5678=55✔
10.00=9012=91✔✔
10.15=3456=

เน้นวางเลขในกลุ่ม
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri ดู 6 เดือนที่แล้ว 3
วิ่งบน รูดล่าง
=========
7.30=1/0=631 70✔✔
7.45=2/1=414 01✔✔
8.00=5/4=294 95✔
8.15=2/1=343 12✔✔
8.30=1/0=044 75✔
8.45=5/4=444 02✔
9.00=2/1=580 15✔
9.15=1/0=120 42✔✔
9.30=5/4=627 70---
9.45=5/4=459 91✔
10.00=8/7=125 70✔
10.15=7/6=877 68✔✔
10.30=7/6=395 36✔✔
10.45=8/7=431 05--
11.00=4/3=149 37✔✔
11.15=0/9=906 29✔✔
11.30=7/6=469 89✔✔
11.45=6/5=795 75✔✔
12.00=4/3=


เน้นวางเลขในกลุ่ม
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 6 เดือนที่แล้ว
12.15=4/3=280 63✔
12.30=1/2=
arunsri 6 เดือนที่แล้ว
12.15=4/3=280 63✔
12.30=1/2=061 56✔
12.45=2/1=
arunsri 6 เดือนที่แล้ว
12.15=4/3=280 63✔
12.30=1/2=061 56✔
12.45=2/1=944 98---
13.00=6/5=086 49✔
.....
arunsri ดู 6 เดือนที่แล้ว 2
สายวินห้ามพลาด
เล่นวินก็รวยได้
2ตัวล่าง+กลับเลข+เบิ้ล

12 14 16 17 18 19
24 26 27 28 29
46 47 48 49
67 68 69
78 79
89
11 22 44 66 77 88 99
======
8.45=88✔
9.00=
9.15=
9.30=
9.45=
10.00=

เน้นวางเลขในกลุ่ม
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 6 เดือนที่แล้ว
สายวินห้ามพลาด
เล่นวินก็รวยได้
2ตัวล่าง+กลับเลข+เบิ้ล

12 14 16 17 18 19
24 26 27 28 29
46 47 48 49
67 68 69
78 79
89
11 22 44 66 77 88 99
======
8.45=88✔
9.00=77✔
9.15=
9.30=
9.45=
10.00=

เน้นวางเลขในกลุ่ม
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 6 เดือนที่แล้ว
สายวินห้ามพลาด
เล่นวินก็รวยได้
2ตัวล่าง+กลับเลข+เบิ้ล

12 14 16 17 18 19
24 26 27 28 29
46 47 48 49
67 68 69
78 79
89
11 22 44 66 77 88 99
======
8.45=88✔
9.00=77✔
9.15=27✔
9.30=
9.45=
10.00=

เน้นวางเลขในกลุ่ม
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
ปักหน่วยล่าง
==========
19.00=034578=10✔
19.15=034578=92--
19.30=034578=20✔
19.45=034578=98✔
20.00=034578=68✔
20.15=034578=38✔
20.30=034578=38✔
20.45=034578=53✔
21.00=034578=34✔
21.30=034578=33✔
21.45=034578=53✔
22.00=034578=รอผล


เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
22.00=034578=52--
22.15=034578=04✔
22.30=034578=รอผล


เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
22.00=034578=52--
22.15=034578=04✔
22.30=034578=35✔
22.45=034578=รอผล


เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
22.00=034578=52--
22.15=034578=04✔
22.30=034578=35✔
22.45=034578=14✔
23.00=034578=68✔
23.15=034578=07✔
23.30=034578=รอผล


เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
22.00=034578=52--
22.15=034578=04✔
22.30=034578=35✔
22.45=034578=14✔
23.00=034578=68✔
23.15=034578=07✔
23.30=034578=97✔


เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri ดู 7 เดือนที่แล้ว 2
เสียวคู่
วิ่งบน รูดล่าง
=========
8.30=2/4=020 42✔3เด้ง
8.45=9/0=312 05✔ล
9.00=4/8=519 27---
9.15=2/0=660 40✔เด้งบล
9.30=1/2=602 64✔บ
9.45=1/9=609 99✔เด้งบล
10.00=6/0=564 13✔ฟบ
10.15=0/2=421 57✔บ
10.30=0/9=409 11✔เด้งบล
10.45=6/4=466 27
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
เสียวคู่
วิ่งบน รูดล่าง
=========
8.30=2/4=020 42✔3เด้ง
8.45=9/0=312 05✔ล
9.00=4/8=519 27---
9.15=2/0=660 40✔เด้งบล
9.30=1/2=602 64✔บ
9.45=1/9=609 99✔เด้งบล
10.00=6/0=564 13✔ฟบ
10.15=0/2=421 57✔บ
10.30=0/9=409 11✔เด้งบล
10.45=6/4=466 27✔เด้ง
11.00=2/1=444 22✔
11.15=0/9=
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปิงใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
เสียวคู่
วิ่งบน รูดล่าง
=========
8.30=2/4=020 42✔3เด้ง
8.45=9/0=312 05✔ล
9.00=4/8=519 27---
9.15=2/0=660 40✔เด้งบล
9.30=1/2=602 64✔บ
9.45=1/9=609 99✔เด้งบล
10.00=6/0=564 13✔ฟบ
10.15=0/2=421 57✔บ
10.30=0/9=409 11✔เด้งบล
10.45=6/4=466 27✔เด้ง
11.00=2/1=444 22✔
11.15=0/9=484 38--
11.30=6/7=
เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เปลี่ยนผู้แนะนำปิงปองใช้ point 1000 เท่านั้น สอบถาม line : 2107759
arunsri ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
เสียววิ่งบน รูดล่าง
=============
6.00=0/1=701 58✔✔
6.15=0/1=707 98✔
6.30=0/1=980 38✔
6.45=0/1=708 43✔
7.00=5/6=45 46 56


345 346 356 456

158 115 118 551 558เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 7 เดือนที่แล้ว 3
วิ่งบน รูดล่าง
=========
7.15=7/4=792 26✔
7.30=1/4=051 76✔
7.45=2/9=672 45✔
8.00=4/6=492 97✔
8.15=5/1=583 74✔
8.30=5/0=797 30✔
9.00=4/9=790 87✔
9.15=5/8=159 41✔
9.30=7/9=170 12✔
9.45=1/7=628 17✔
10.00=7/9=500 69✔
10.15=1/5=924 21✔
10.30=1/7=


526 529 610

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
10.30=1/7=716 62✔
10.45=6/2=
526 529 610


เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
10.30=1/7=716 62✔
10.45=6/2=504 24✔
11.00=5/0=526 529 610


เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
10.30=1/7=716 62✔
10.45=6/2=504 24✔
11.00=5/0=704 16✔
11.15=9/2=526 529 610


เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 7 เดือนที่แล้ว 0
วิ่งบน รูดล่าง
=========
19.30=2/3=657 29✔ฟบ
19.45=2/1=791 58✔บ
20.00=1/2=223 23✔เด้งบล
20.15=9/0=834 38***
20.30=7/8=912 48✔ล
20.45=5/6=381 75✔ฟล
21.00=6/7=558 06✔ฟล
21.15=5/6=206 54✔เด้งบล
21.30=7/8=714 96✔วิ่งร
21.30=8/9=740 99✔ล
22.00=4/5=338 44✔ฟล
22.15=3/4=223 90✔ฟบ
22.30=5/6=562 70✔เด้งบบ
22.45=4/5=851 16✔บ332 223 113 910
793 456 164 814


เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 7 เดือนที่แล้ว 4
เสียววิ่งบน รูดล่าง+ชุดไหล
=========
01 64 65 67
69 75 79 83
84 85 86 89
93 94 95 92
=========
7.00=3/4=879 68✔+79+68
7.15=0/1=095 01✔เด้งบล
✔ +95 +01 เด้ง
7.30=6/5=658 99✔เด้งบบ
✔+58
7.45=8/7=074 83✔เด้งบล
✔ +83
8.00=4/3=441 49✔เด้งบล
✔+49

8.15=1/0=191 87✔ฟบ

8.30=1/0=293 98--
✔+93 +98 เด้ง
8.45=3/2=858 33✔ฟบ+58
9.00=8/7=941 83✔ล+83

9.15=1/0=562 25---แตก3 ตัว

9.30=2/3=938 01✔ล
✔+83+01 เด้ง

9.45=8/9=776 95✔ล
✔+76 +95 เด้ง

10.00=9/0=


526* 589 229 840 926

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดล่าง+ชุดไหล
=========
01 64 65 67
69 75 79 83
84 85 86 89
93 94 95 92
=========
10.00=9/0=875 58--
✔+75 +58เด้งเจาะ

10.15=5/4=
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดล่าง+ชุดไหล
=========
01 64 65 67
69 75 79 83
84 85 86 89
93 94 95 92
=========
10.00=9/0=875 58--
✔+75 +58เด้งเจาะ

10.15=5/4=389 07--
✔ เจาะ +89

10.30=9/0=
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดล่าง+ชุดไหล
=========
01 64 65 67
69 75 79 83
84 85 86 89
93 94 95 92
=========
10.00=9/0=875 58--
✔+75 +58เด้งเจาะ

10.15=5/4=389 07--
✔ เจาะ +89

10.30=9/0=484 08✔ล+48
10.45=4/3=
arunsri 7 เดือนที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดล่าง+ชุดไหล
=========
01 64 65 67
69 75 79 83
84 85 86 89
93 94 95 92
=========
10.00=9/0=875 58--
✔+75 +58เด้งเจาะ

10.15=5/4=389 07--
✔ เจาะ +89

10.30=9/0=484 08✔ล+48
10.45=4/3=092 10✔
+92+10เด้งเจาะ

เน้นวางในห้องครับ
arunsri ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
พิกัด รูดแต่บน
======
6.30=6789=929✔
6.45=5678=682✔
7.00=1234=321✔✔เด้ง
แตก3 ตัว✔

7.15=1234=492✔
7.30=4567=765✔✔เด้ง
แตก 3 ตัว ✔

7.45=1234=172✔
8.00=4567=475✔เด้ง
แตก 3 ตัว✔

8.15=6789=

678 679 689 789

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 8 เดือนที่แล้ว
8.15=6789=761✔
8.30=5678=736✔
8.45=1234=

123 124 134 234

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 8 เดือนที่แล้ว
8.15=6789=761✔
8.30=5678=736✔
8.45=1234=439✔
9.00=8901=

890 891 801 901

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
เสียววิ่งบน รูดบน
จับไหล 2-3-4
============
10.00=3/4=887 37✔ฟล
10.15=0/1=241 16✔เด้งบล
10.30=7/8=437 48✔เด้งบล
10.45=2/3=967 34✔ล
11.00=7/8=712 54✔วิ่งร
11.15=9/0=040 58✔บ
11.30=3/4=480 37✔เด้งบล
แตก 3 ตัว กรีสส
11.45=0/1=040 08✔เด้งบล
12.00=8/9=911 78✔เด้งบล
12.15=5/6=893 16✔ล
12.30=7/8=452 48✔ล
12.45=2/3=923 27✔3เด้ง
13.00=9/0=800 99✔เด้งบล
13.15=8/9=913 73✔วิ่งร

13.30=0/1=164 840* 503 935
123 234* 552 119*

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 8 เดือนที่แล้ว
เสียววิ่งบน รูดบน
จับไหล 2-3-4
============
10.00=3/4=887 37✔ฟล
10.15=0/1=241 16✔เด้งบล
10.30=7/8=437 48✔เด้งบล
10.45=2/3=967 34✔ล
11.00=7/8=712 54✔วิ่งร
11.15=9/0=040 58✔บ
11.30=3/4=480 37✔เด้งบล
แตก 3 ตัว กรีสส
11.45=0/1=040 08✔เด้งบล
12.00=8/9=911 78✔เด้งบล
12.15=5/6=893 16✔ล
12.30=7/8=452 48✔ล
12.45=2/3=923 27✔3เด้ง
13.00=9/0=800 99✔เด้งบล
13.15=8/9=913 73✔วิ่งร
13.30=0/1=904 91✔เด้งบล

13.45=0/1=164 840* 503 935
123 234* 552 119*

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 8 เดือนที่แล้ว
13.45=0/1=778 85---
14.00=3/4=164 840* 503 935
123 234* 552 119*

เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
เสียววิ่งบน รูดล่าง
=============
19.00=1/8=110 79✔ฟบ
19.15=6/3=886 83✔เด้งบล
19.30=2/4=020 25✔เด้งบล
เจาะ 25 ✔
19.45=1/0=575 81✔ฟบ
20.00=8/9=657 08✔ฟจ80
20.15=0/1=311 35✔บ
20.30=1/5=624 31✔ฟจ31
20.45=3/4=424 03✔เด้งบล
21.00=0/1=287 20✔ฟจ20
21.15=0/1=140 14✔เด้งบล
เด้งเจาะ 40 14✔✔

21.30=4/5=

40 42 43 44 45 46
50 51 52 53 54 56


364 394 324 332
469 468 223 229


เน้นวางในกลุ่มฟรี ถ้าไม่ใจร้อนได้ถอนกันทุกวัน เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพ เพียงเปลี่ยน AFF ปิงปองใส่ชื่อ arunsri ใช้แค่ 1000 point เท่านั้นเองครับสอบถาม id line : 2107759
arunsri 8 เดือนที่แล้ว
21.30=4/5=281 87---

21.45=5/6=

56 57 58
67 68 69


364 394 324 332
469 468 223 229
arunsri 8 เดือนที่แล้ว
21.30=4/5=281 87---
21.45=5/6=949 69✔ลจ69

22.00=5/4=56 57 58
45 46 47


364 394 324 332
469 468 223 229
แสดงความคิดเห็น