โปรไฟล์ของ 231602soy คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
พิกัดบน
07.45= 345= 654-62//
08.00= 012= ❤

เสียว
07.45= 34== 654-62//
08.00= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.45= 345= 654-62//
08.00= 012= 287-10//
08.15= 789= ❤

เสียว
07.45= 34== 654-62//
08.00= 01== 287-10//
08.15= 78== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 0
บน
07.30= 345= 107-99
07.45= 890= 228-78//
08.00= 890= 604-74//
08.15= 789= 981-51//
08.30= 234= ❤

ล่าง
07.30= 901= 107-99//
07.45= 567= 228-78//
08.00= 123= 604-74
08.15= 345= 981-51//
08.30= 012= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 0
อยากแทงหวยรัฐ แอดมาหาผมนะครับ มีทางเลือกให้
❤❤❤❤❤❤❤❤
ID : Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 10
พิกัดบน
12:00= 439= 496-30//
12.15= 526= ❤

เสียว
12:00= 39== 496-30//
12.15= 26== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.30= 123= ❤

เสียว
12.30= 23== ❤

21-24-27-31-34-37

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.30= 123= 280-65/
12.45= 345= ❤

เสียว
12.30= 23== 280-65/
12.45= 45== ❤

40-41-43-50-51-53

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.30= 123= 280-65/
12.45= 345= 258-75//
13.00= 234= ❤

เสียว
12.30= 23== 280-65/
12.45= 45== 258-75//
13.00= 34== ❤

22-33-88 (เบิ้ล)

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.30= 123= 280-65/
12.45= 345= 258-75//
13.00= 234= 675-46
13.15= 789= ❤

เสียว
12.30= 23== 280-65/
12.45= 45== 258-75//
13.00= 34== 675-46//
13.15= 89== ❤

80-85-87-90-95-97

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
14.30= 876= 038-71//
14.45= 210= ❤

เสียว
14.30= 87== 038-71//
14.45= 21== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
14.30= 876= 038-71//
14.45= 210= 622-95//
15.00= 654= ❤

เสียว
14.30= 87== 038-71//
14.45= 21== 622-95//
15.00= 65== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
aomraoyrin 1 ปีที่แล้ว
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
14.30= 876= 038-71//
14.45= 210= 622-95//
15.00= 654= 186-29//
15.15= 765= ❤

เสียว
14.30= 87== 038-71//
14.45= 21== 622-95//
15.00= 65== 186-29//
15.15= 76== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
14.30= 876= 038-71//
14.45= 210= 622-95//
15.00= 654= 186-29//
15.15= 765= 979-87//
15.30= 210= ❤

เสียว
14.30= 87== 038-71//
14.45= 21== 622-95//
15.00= 65== 186-29//
15.15= 76== 979-87//
15.30= 21== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
14.30= 876= 038-71//
14.45= 210= 622-95//
15.00= 654= 186-29//
15.15= 765= 979-87//
15.30= 210= 030-74//
15.45= 210= ❤

เสียว
14.30= 87== 038-71//
14.45= 21== 622-95//
15.00= 65== 186-29//
15.15= 76== 979-87//
15.30= 21== 030-74
15.45= 21== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
999Lucky
- พิกัด
- เสียว

199฿/ตลอดชีพ
❤❤❤❤❤❤❤❤
ID : Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 461= 418-53//
06.45= 459= 746-43//
07.00= 789= 940-69/
07.15= 971= 741-84//
07.30= 782= 691-77
07.45= 721= 192-51//
08.00= 234= 313-55//
08.15= 345=

เสียว
06.30= 41= 418-53//
06.45= 49= 746-43//
07.00= 79= 940-69//
07.15= 91= 741-84//
07.30= 72= 691-77/เบิ้ล
07.45= 71= 192-51//
08.00= 23= 313-55/เบิ้ล
08.15= 34==

33-34-44

( วาง สด จาก ห้อง วี นะครับ)
100% ไม่มีแต่ง
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
พิกัดบน
09.00= 345= ❤

เสียว
09.00= 34== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 345= 565-99//
09.15= 567= ❤

เสียว
09.00= 34== 565-99
09.15= 56== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 4
พิกัดบน
19.00= 456= 065-94//
19.15= 123= 339-82//
19.30= 789= 878-24//
19.45= 012= 323-34//
20.00= 345= 113-82//
20.15= 901= 628-94
20.30= 123= 523-11//
20.45= 012= 281-27//
21.00= 012= 850-99//
21.15= 678=

เสียว
19.00= 45== 065-94//
19.15= 12== 339-82//
19.30= 78== 878-24//
19.45= 01== 323-34
20.00= 34== 113-82//
20.15= 90== 628-94//
20.30= 12== 523-11//
20.45= 01== 281-27//
21.00= 01== 850-99//
21.15= 67== ❤

(วางสดในห้องวีนะครับ)

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 456= 065-94//
19.15= 123= 339-82//
19.30= 789= 878-24//
19.45= 012= 323-34//
20.00= 345= 113-82//
20.15= 901= 628-94
20.30= 123= 523-11//
20.45= 012= 281-27//
21.00= 012= 850-99//
21.15= 678= 074-28//
21.30= 678=

เสียว
19.00= 45== 065-94//
19.15= 12== 339-82//
19.30= 78== 878-24//
19.45= 01== 323-34
20.00= 34== 113-82//
20.15= 90== 628-94//
20.30= 12== 523-11//
20.45= 01== 281-27//
21.00= 01== 850-99//
21.15= 67== 074-28//
21.30= 67== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 456= 065-94//
19.15= 123= 339-82//
19.30= 789= 878-24//
19.45= 012= 323-34//
20.00= 345= 113-82//
20.15= 901= 628-94
20.30= 123= 523-11//
20.45= 012= 281-27//
21.00= 012= 850-99//
21.15= 678= 074-28//
21.30= 678= 964-14//
21.45= 012=

เสียว
19.00= 45== 065-94//
19.15= 12== 339-82//
19.30= 78== 878-24//
19.45= 01== 323-34
20.00= 34== 113-82//
20.15= 90== 628-94//
20.30= 12== 523-11//
20.45= 01== 281-27//
21.00= 01== 850-99//
21.15= 67== 074-28//
21.30= 67== 964-14//
21.45= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 456= 065-94//
19.15= 123= 339-82//
19.30= 789= 878-24//
19.45= 012= 323-34//
20.00= 345= 113-82//
20.15= 901= 628-94
20.30= 123= 523-11//
20.45= 012= 281-27//
21.00= 012= 850-99//
21.15= 678= 074-28//
21.30= 678= 964-14//
21.45= 012= 482-99//
22.00= 789=

เสียว
19.00= 45== 065-94//
19.15= 12== 339-82//
19.30= 78== 878-24//
19.45= 01== 323-34
20.00= 34== 113-82//
20.15= 90== 628-94//
20.30= 12== 523-11//
20.45= 01== 281-27//
21.00= 01== 850-99//
21.15= 67== 074-28//
21.30= 67== 964-14//
21.45= 01== 482-99
22.00= 78== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 456= 065-94//
19.15= 123= 339-82//
19.30= 789= 878-24//
19.45= 012= 323-34//
20.00= 345= 113-82//
20.15= 901= 628-94
20.30= 123= 523-11//
20.45= 012= 281-27//
21.00= 012= 850-99//
21.15= 678= 074-28//
21.30= 678= 964-14//
21.45= 012= 482-99//
22.00= 789= 370-41//
22.15= 678=

เสียว
19.00= 45== 065-94//
19.15= 12== 339-82//
19.30= 78== 878-24//
19.45= 01== 323-34
20.00= 34== 113-82//
20.15= 90== 628-94//
20.30= 12== 523-11//
20.45= 01== 281-27//
21.00= 01== 850-99//
21.15= 67== 074-28//
21.30= 67== 964-14//
21.45= 01== 482-99
22.00= 78== 370-41//
22.15= 67== ❤

สนใจเข้าห้องวี ทักมาเลยครับ อยากรวยอยากถอนรีบทักนะครับ
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 5
พิกัดบน
09.45= 234= 342-72//
10.00= 901= 602-49//
10.15= 345= 875-66//
10.30= 678= 879-45//
10.45= 123= 416-32//
11.00= 345= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
วาง สด จาก ห้องวีนะครับ ไม่มีแต่งสถิติ
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
09.45= 234= 342-72//
10.00= 901= 602-49//
10.15= 345= 875-66//
10.30= 678= 879-45//
10.45= 123= 416-32//
11.00= 345= 823-72//
11.15= 567= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
09.45= 234= 342-72//
10.00= 901= 602-49//
10.15= 345= 875-66//
10.30= 678= 879-45//
10.45= 123= 416-32//
11.00= 345= 823-72//
11.15= 567= 447-45//
11.30= 123= 547-72
11.45= 234= 721-08//
12.00= 890= 842-36/
12.15= 567= 996-00//
12.30= 567= 196-35//
12.45= 678= 708-61//
13.00= 901= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
อยากได้กำไรและทุนคืนอย่าลังเลครับ สดรวยในห้องวีด้วยกัน

199฿ตลอดชีพ คุ้มสุดๆ
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
09.45= 234= 342-72//
10.00= 901= 602-49//
10.15= 345= 875-66//
10.30= 678= 879-45//
10.45= 123= 416-32//
11.00= 345= 823-72//
11.15= 567= 447-45//
11.30= 123= 547-72
11.45= 234= 721-08//
12.00= 890= 842-36/
12.15= 567= 996-00//
12.30= 567= 196-35//
12.45= 678= 708-61//
13.00= 901= 945-98/
13.15= 567= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 0
พิกัดบน
18.45= 123= 822-62//
19.00= 901= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 0
พิกัดบน
07.00= 678= 108-14//
07.15= 456= 035-11//
07.30= 456= 474-50//
07.45= 012= 342-51//
08.00= 012= 890-14//
08.15= 456= ❤

เสียว
07.00= 67== 108-14
07.15= 45== 035-11//
07.30= 45== 474-50//
07.45= 01== 342-51//
08.00= 01== 890-14//
08.15= 45== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 3
พิกัดบน
07.00= 678= 108-14//
07.15= 456= 035-11//
07.30= 456= ❤

เสียว
07.00= 67== 108-14
07.15= 45== 035-11//
07.30= 45== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 108-14//
07.15= 456= 035-11//
07.30= 456= 474-50//
07.45= 012= ❤

เสียว
07.00= 67== 108-14
07.15= 45== 035-11//
07.30= 45== 474-50//
07.45= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 108-14//
07.15= 456= 035-11//
07.30= 456= 474-50//
07.45= 012= 342-51//
08.00= 012= ❤

เสียว
07.00= 67== 108-14
07.15= 45== 035-11//
07.30= 45== 474-50//
07.45= 01== 342-51//
08.00= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 108-14//
07.15= 456= 035-11//
07.30= 456= 474-50//
07.45= 012= 342-51//
08.00= 012= 890-14//
08.15= 456= ❤

เสียว
07.00= 67== 108-14
07.15= 45== 035-11//
07.30= 45== 474-50//
07.45= 01== 342-51//
08.00= 01== 890-14//
08.15= 45== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 6
999Lucky
- พิกัด
- เสียว

199฿/ตลอดชีพ
❤❤❤❤❤❤❤❤
ID : Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
ตามผลงานที่บอร์ดแรกเลยนะครับเริ่มวาง 06.30 (วงาสด)
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 345= 650-06//
17.15= 567= 594-82/
17.30= 789= 698-87//
17.45= 789= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
วาง สด มาจาก ห้องวีนะครับ
สนใจทักมาครับ
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 345= 650-06//
17.15= 567= 594-82/
17.30= 789= 698-87//
17.45= 789= 795-84//
18.00= 789= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 345= 650-06//
17.15= 567= 594-82/
17.30= 789= 698-87//
17.45= 789= 795-84//
18.00= 789= 649-06//
18.15= 567= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
17.30= 456= 887-58
17.45= 901= 095-59//
18.00= 567= 962-06//
18.15= 567= 579-89//
18.30= 901= 849-09//
18.45= 123= 003-85//
19.00= 012= 923-66//
19.15= 345= 338-58//
19.30= 123= 453-12//
19.45= 012= 306-40//
20.00= 345= 485-95//
20.15= 456= ❤

วาง สดในห้องวีนะครับ ย้ำว่าวางสดครับ

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 17
พิกัดบน
06.30= 234= ❤

เสียว
06.30= 90== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= 591-72//
08.15= 890= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== 591-72//
08.15= 67== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= 591-72//
08.15= 890= 287-40//
08.30= 890= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== 591-72//
08.15= 67== 287-40//
08.30= 90== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= 591-72//
08.15= 890= 287-40//
08.30= 890= 732-16
08.45= 678= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== 591-72//
08.15= 67== 287-40//
08.30= 90== 732-16
08.45= 12== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
➖➖➖➖➖➖➖➖
วางผลงานให้ชมแบบสดๆทุกรอบ
ไม่ต้อง ลังเล ครับ

ห้องวีทักมาครับ
199฿ตลอดชีพ
Daring_14
➖➖➖➖➖➖➖➖
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= 591-72//
08.15= 890= 287-40//
08.30= 890= 732-16
08.45= 678= 631-27/
09.00= 345= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== 591-72//
08.15= 67== 287-40//
08.30= 90== 732-16
08.45= 12== 631-27//
09.00= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= 591-72//
08.15= 890= 287-40//
08.30= 890= 732-16
08.45= 678= 631-27/
09.00= 345= 690-42
09.15= 678= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== 591-72//
08.15= 67== 287-40//
08.30= 90== 732-16
08.45= 12== 631-27//
09.00= 01== 690-42//
09.15= 78== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 789= 733-52/
10.15= 345= 443-32//
10.30= 890= 786-81//
10.45= 123= ❤

เสียว
10.00= 78= 733-52/
10.15= 34= 443-32//
10.30= 89= 786-81//
10.45= 12= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 789= 733-52/
10.15= 345= 443-32//
10.30= 890= 786-81//
10.45= 123= 721-13//
11.00= 901= ❤

เสียว
10.00= 78= 733-52/
10.15= 34= 443-32//
10.30= 89= 786-81//
10.45= 12= 721-13//
11.00= 90= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 789= 733-52/
10.15= 345= 443-32//
10.30= 890= 786-81//
10.45= 123= 721-13//
11.00= 901= 739-31//
11.15= 345= ❤

เสียว
10.00= 78= 733-52/
10.15= 34= 443-32//
10.30= 89= 786-81//
10.45= 12= 721-13//
11.00= 90= 739-31//
11.15= 34= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 789= 733-52/
10.15= 345= 443-32//
10.30= 890= 786-81//
10.45= 123= 721-13//
11.00= 901= 739-31//
11.15= 345= 290-39
11.30= 789= ❤

เสียว
10.00= 78= 733-52/
10.15= 34= 443-32//
10.30= 89= 786-81//
10.45= 12= 721-13//
11.00= 90= 739-31//
11.15= 34= 290-39//
11.30= 78= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
พิกัดบน
18.00= 234= 339-42//
18.15= 123= 771-43//
18.30= 890= 118-80//
18.45= 456= ❤

เสียว
18.00= 24== 339-42//
18.15= 13== 771-43//
18.30= 80== 118-80//
18.45= 46== ❤

(วางสดในห้องวีนะครับ)

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
18.00= 234= 339-42//
18.15= 123= 771-43//
18.30= 890= 118-80//
18.45= 456= 514-11//
19.00= 456= ❤

เสียว
18.00= 24== 339-42//
18.15= 13== 771-43//
18.30= 80== 118-80//
18.45= 46== 514-11//
19.00= 46== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 0
สิบบน
09.00= 02468= 942-83//
09.15= 13579= 631-14//
09.30= 02468= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 16
พิกัดบน
12.00= 210= 010-65//
12.15= 876= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 210= 010-65//
12.15= 876= 985-58//
12.30= 098= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 210= 010-65//
12.15= 876= 985-58//
12.30= 098= 781-86//
12.45= 654= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 210= 010-65//
12.15= 876= 985-58//
12.30= 098= 781-86//
12.45= 654= 818-73
13.00= 098= ⭐


199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
15.00= (2) == 825-83//
15.15= (4) == 455-76/
15.30= (3) == 537-60//
15.45= (7) == 719-07//
16.00= (6) == ❤

รูดบน
15.00= 234= 825-83//
15.15= 456= 455-76//
15.30= 345= 537-60//
15.45= 789= 719-07//
16.00= 678= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
15.00= (2) == 825-83//
15.15= (4) == 455-76/
15.30= (3) == 537-60//
15.45= (7) == 719-07//
16.00= (6) == 896-00//
16.15= (3) == ❤

รูดบน
15.00= 234= 825-83//
15.15= 456= 455-76//
15.30= 345= 537-60//
15.45= 789= 719-07//
16.00= 678= 896-00//
16.15= 345= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
16.00= (6) == 896-00//
16.15= (3) == 782-21
16.30= (0) == ❤

รูดบน
16.00= 678= 896-00//
16.15= 345= 782-21
16.30= 012= ❤

เสียว
16.00= (6) == 896-00//
16.15= (3) == 782-21
16.30= (0) ==

รูดบน
16.00= 678= 896-00//
16.15= 345= 782-21
16.30= 012=
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
15.00= (2) == 825-83//
15.15= (4) == 455-76/
15.30= (3) == 537-60//
15.45= (7) == 719-07//
16.00= (6) == 896-00//
16.15= (3) == 782-21
16.30= (0) == ❤

รูดบน
15.00= 234= 825-83//
15.15= 456= 455-76//
15.30= 345= 537-60//
15.45= 789= 719-07//
16.00= 678= 896-00//
16.15= 345= 782-21
16.30= 012= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
➖➖➖➖➖➖➖➖
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== 040-57//
18.45= 01== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
วางสดวีนะครับ นอก ห้อง ไม่ เน้น วาง ครับ

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== 040-57//
18.45= 01== 643-59
19.00= 01== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468= 756-11
02468= 968-97//
02468=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== 040-57//
18.45= 01== 643-59
19.00= 01== 756-11//
19.15= 45== 968-97
19.30= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468= 756-11
02468= 968-97//
02468= 987-02//
13579=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== 040-57//
18.45= 01== 643-59
19.00= 01== 756-11//
19.15= 45== 968-97
19.30= 67== 987-02//
19.45= 56== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468= 756-11
02468= 968-97//
02468= 987-02//
13579= 470-92//
02468=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== 040-57//
18.45= 01== 643-59
19.00= 01== 756-11//
19.15= 45== 968-97
19.30= 67== 987-02//
19.45= 56== 470-92
20.00= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468= 756-11
02468= 968-97//
02468= 987-02//
13579= 470-92//
02468= 319-83
13579= 252-18//
02468= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468= 756-11
02468= 968-97//
02468= 987-02//
13579= 470-92//
02468= 319-83
13579= 252-18//
02468= 149-17//
02468= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 6
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= 043-93//
08.30= 123= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== 043-93
08.30= 12== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
fonnopp1 1 ปีที่แล้ว
รอค่ะ
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= 043-93//
08.30= 123= 592-82//
08.45= 123= 813-82//
09.00= 567= 450-21//
09.15= 567= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== 043-93
08.30= 12== 592-82//
08.45= 12== 813-82//
09.00= 56== 450-21//
09.15= 56== ⭐

(สด ใน กลุ่ม ทุ กรอบ ครับ)

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= 043-93//
08.30= 123= 592-82//
08.45= 123= 813-82//
09.00= 567= 450-21//
09.15= 567= 044-88
09.30= 234= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== 043-93
08.30= 12== 592-82//
08.45= 12== 813-82//
09.00= 56== 450-21//
09.15= 56== 044-88
09.30= 23== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= 043-93//
08.30= 123= 592-82//
08.45= 123= 813-82//
09.00= 567= 450-21//
09.15= 567= 044-88
09.30= 234= 838-79//
09.45= 456= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== 043-93
08.30= 12== 592-82//
08.45= 12== 813-82//
09.00= 56== 450-21//
09.15= 56== 044-88
09.30= 23== 838-79//
09.45= 45==⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= 043-93//
08.30= 123= 592-82//
08.45= 123= 813-82//
09.00= 567= 450-21//
09.15= 567= 044-88
09.30= 234= 838-79//
09.45= 456= 856-60//
10.00= 890= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== 043-93
08.30= 12== 592-82//
08.45= 12== 813-82//
09.00= 56== 450-21//
09.15= 56== 044-88
09.30= 23== 838-79//
09.45= 45== 856-60//
10.00= 89== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
เสียว
13.45= 67(7)= 974-33//
14.00= 01(0)= 007-70//
14.15= 45(4)= 224-22//
14.30= 56(5)= ⭐

พิกัดบน
13.45= 567= 974-33//
14.00= 901= 007-70//
14.15= 456= 224-22//
14.30= 567= ❤

Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
13.45= 67(7)= 974-33//
14.00= 01(0)= 007-70//
14.15= 45(4)= 224-22//
14.30= 56(5)= 178-26/
14.45= 56(5)= ⭐

พิกัดบน
13.45= 567= 974-33//
14.00= 901= 007-70//
14.15= 456= 224-22//
14.30= 567= 178-26//
14.45= 456= ❤

Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 10
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= 768-87//
09.00= 789= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== 768-87//
09.00= 78== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= 768-87//
09.00= 789= 810-94//
09.15= 678= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== 768-87//
09.00= 78== 810-94/
09.15= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
fonnopp1 1 ปีที่แล้ว
เข้าเยอะเลยอะ ซื้อเองบ้างปะคะ
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เคย เล่น แต่ ไม่เคย เข้า เลย ครับ วางเข้าดี๊ดี
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= 768-87//
09.00= 789= 810-94//
09.15= 678= 302-54*
09.30= 012= 341-72//
09.45= 890= 463-48//
10.00= 123=

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== 768-87//
09.00= 78== 810-94/
09.15= 67== 302-54*
09.30= 01== 341-72/
09.45= 89== 463-48//
10.00= 12==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
วาง ใน ห้อง ไม่มี แต่ง ครับ วาง นอก ห้อง บาง รอบ

สนใจเข้าห้องวี 199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= 768-87//
09.00= 789= 810-94//
09.15= 678= 302-54*
09.30= 012= 341-72//
09.45= 890= 463-48//
10.00= 123= 321-36//
10.15= 234= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== 768-87//
09.00= 78== 810-94/
09.15= 67== 302-54*
09.30= 01== 341-72/
09.45= 89== 463-48//
10.00= 12== 321-36//
10.15= 23== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= 768-87//
09.00= 789= 810-94//
09.15= 678= 302-54*
09.30= 012= 341-72//
09.45= 890= 463-48//
10.00= 123= 321-36//
10.15= 234= 906-06*
10.30= 567= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== 768-87//
09.00= 78== 810-94/
09.15= 67== 302-54*
09.30= 01== 341-72/
09.45= 89== 463-48//
10.00= 12== 321-36//
10.15= 23== 906-06*
10.30= 56== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 3
พิกัดล่าง
14.00= 901= 877-97//
14.15= 789= ❤

รูดล่าง
14.00= 90== 877-97//
14.15= 78== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
14.00= 901= 877-97//
14.15= 789= 107-67//
14.30= 890= ❤

รูดล่าง
14.00= 90== 877-97//
14.15= 78== 107-67//
14.30= 89== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
15.00= 012= 121-11//
15.15= 567= 735-67//
15.30= 123= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เข้า ห้อง วี แอด ไลน์ มา เลย นะ ครับ

Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 3
⭐พิกัดบน
06.00= 456= 067-02//
06.15= 123= 102-68//
06.30= 678= ❤

⭐199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
⭐พิกัดบน
06.00= 456= 067-02//
06.15= 123= 102-68//
06.30= 678= 221-06*
06.45= 567= ❤

⭐199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
⭐พิกัดบน
06.00= 456= 067-02//
06.15= 123= 102-68//
06.30= 678= 221-06*
06.45= 567= 600-45/
07.00= 123= 386-34/
07.15= 234= 774-26//
07.30= 345= 964-27//
07.45= 345= 939-75//
08.00= 123= 307-61/
08.15= 901= 560-72//
08.30= 890= 832-38/
08.45= 234= 523-39//
09.00= 123= 371-63//
09.15= 901= 944-98/
09.30= 678= 564-21//
09.45= 456= ❤

⭐199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
ผลงาน ใน ห้อง มี ครับ
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 12
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 589-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= ⭐

199฿199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= 711-65//
08.30= 012= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= 711-65//
08.30= 356= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= 711-65//
08.30= 012= 450-62//
08.45= 012= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= 711-65//
08.30= 356= 450-62//
08.45= 689= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= 711-65//
08.30= 012= 450-62//
08.45= 012= 094-23/
09.00= 345= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= 711-65//
08.30= 356= 450-62//
08.45= 689= 094-23*
09.00= 578= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= 711-65//
08.30= 012= 450-62//
08.45= 012= 094-23/
09.00= 345= 561-55/
09.15= 023= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= 711-65//
08.30= 356= 450-62//
08.45= 689= 094-23*
09.00= 578= 561-55//
09.15= 356= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= 711-65//
08.30= 012= 450-62//
08.45= 012= 094-23/
09.00= 345= 561-55/
09.15= 023= 200-37//
09.30= 245= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= 711-65//
08.30= 356= 450-62//
08.45= 689= 094-23*
09.00= 578= 561-55//
09.15= 356= 200-37//
09.30= 134= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 245= ❤

พิกัดล่าง
10.00= 356= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 245= 439-67/
10.15= 912= ❤

พิกัดล่าง
10.00= 356= 439-67//
10.15= 134= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 901= 095-67//
12.15= 012= 405-21//
12.30= 345=

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 0
หุ้นไทย 20-09-61
ทช❤ 8(9)==
87-88-80
97-98-90-91=

➖➖➖➖➖➖➖➖
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 23
หุ้นไทย 18-09-61
ทช❤ 7(8)==
71-72-74
81-82-84-85= 885-54//

ทท❤ 3(4)==
37-38-30
47-48-40-41= 174-35//

ทบ❤ 2(3)==
26-27-29
36-37-39-30= 332-93//

ทย❤ 0(1)==
02-03-05
12-13-15-16= 942-03//
➖➖➖➖➖➖➖➖
หุ้นไทย 19-09-61
ทช⭐ 0(1)==
03-04-06
13-14-16-17=

Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หน่วยบน
45678= ➖➖➖

พิกัดบน
09.00= 678= ➖

เสียว
09.00= 78== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หน่วยบน
45678= 838-28//
45678= ➖➖➖

พิกัดบน
09.00= 678= 838-28//
09.15= 678= ➖

เสียว
09.00= 78== 838-28//
09.15= 78== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หน่วยบน
45678= 838-28//
45678= 890-96
01234= ➖➖➖

พิกัดบน
09.00= 678= 838-28//
09.15= 678= 890-96/
09.30= 234= ➖

เสียว
09.00= 78== 838-28//
09.15= 78== 890-96/
09.30= 34== ➖

37-38-47-48
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 678= 838-28//
09.15= 678= 890-96/
09.30= 234= 405-24/
09.45= 456= ➖

เสียว
09.00= 78== 838-28//
09.15= 78== 890-96/
09.30= 34== 405-24//
09.45= 56== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หุ้นไทย 18-09-61
ทช❤ 7(8)==
71-72-74
81-82-84-85= 885-54//

ทท❤ 3(4)==
37-38-30
47-48-40-41= 174-35//

ทบ❤ 2(3)==
26-27-29
36-37-39-30= 332-93//

ทย❤ 0(1)==
02-03-05
12-13-15-16= 942-03//
➖➖➖➖➖➖➖➖
หุ้นไทย 19-09-61
ทช⭐ 0(1)== 293-51/•
03-04-06
13-14-16-17=

ทท⭐ 1(2)==
18-19-11
28-29-21-22=

Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= 337-26//
(คี่)= 13579= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= 337-26//
11.00= 357= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== 337-26//
11.00= 57== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= 337-26//
(คี่)= 13579= 106-26
(คี่)= 13579= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= 337-26//
11.00= 357= 106-26
11.15= 357= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== 337-26//
11.00= 57== 106-26
11.15= 57== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= 337-26//
(คี่)= 13579= 106-26
(คี่)= 13579= 459-93//
(คี่)= 13579= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= 337-26//
11.00= 357= 106-26
11.15= 357= 459-93//
11.30= 791= ➖
เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== 337-26//
11.00= 57== 106-26
11.15= 57== 459-93//
11.30= 91== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= 337-26//
(คี่)= 13579= 106-26
(คี่)= 13579= 459-93//
(คี่)= 13579= 692-48
(คี่)= 13579= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= 337-26//
11.00= 357= 106-26
11.15= 357= 459-93//
11.30= 791= 692-48//
11.45= 246= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== 337-26//
11.00= 57== 106-26
11.15= 57== 459-93//
11.30= 91== 692-48//
11.45= 46== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= 337-26//
(คี่)= 13579= 106-26
(คี่)= 13579= 459-93//
(คี่)= 13579= 692-48
(คี่)= 13579= 065-32//
(คู่)= 02468= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= 337-26//
11.00= 357= 106-26
11.15= 357= 459-93//
11.30= 791= 692-48//
11.45= 246= 065-32//
12.00= 468= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== 337-26//
11.00= 57== 106-26
11.15= 57== 459-93//
11.30= 91== 692-48//
11.45= 46== 065-32//
12.00= 46== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หุ้นไทย 18-09-61
ทช❤ 7(8)==
71-72-74
81-82-84-85= 885-54//

ทท❤ 3(4)==
37-38-30
47-48-40-41= 174-35//

ทบ❤ 2(3)==
26-27-29
36-37-39-30= 332-93//

ทย❤ 0(1)==
02-03-05
12-13-15-16= 942-03//
➖➖➖➖➖➖➖➖
หุ้นไทย 19-09-61
ทช⭐ 0(1)==
03-04-06
13-14-16-17= 293-51/•

ทท⭐ 1(2)==
18-19-11
28-29-21-22= 620-78/•

ทบ⭐ 8(9)==
80-81-83
90-91-93-95=

Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เน้นวางในห้องวีนะครับ
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= 587-56//
13.45= 024= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== 587-56//
13.45= 02== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= 587-56//
13.45= 024= 192-12//
14.00= 568= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== 587-56//
13.45= 02== 192-12//
14.00= 68== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= 587-56//
13.45= 024= 192-12//
14.00= 568= 811-98/
14.15= 680= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== 587-56//
13.45= 02== 192-12//
14.00= 68== 811-98//
14.15= 80== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= 587-56//
13.45= 024= 192-12//
14.00= 568= 811-98/
14.15= 680= 649-20/
14.30= 357= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== 587-56//
13.45= 02== 192-12//
14.00= 68== 811-98//
14.15= 80== 649-20//
14.30= 57== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83*
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= 587-56//
13.45= 024= 192-12//
14.00= 568= 811-98/
14.15= 680= 649-20/
14.30= 357= 824-17*
14.45= 468= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== 587-56//
13.45= 02== 192-12//
14.00= 68== 811-98//
14.15= 80== 649-20//
14.30= 57== 824-17//
14.45= 68== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
หุ้นไทย 18-09-61
ทช❤ 7(8)==
71-72-74
81-82-84-85= 885-54//

ทท❤ 3(4)==
37-38-30
47-48-40-41= 174-35//

ทบ❤ 2(3)==
26-27-29
36-37-39-30= 332-93//

ทย❤ 0(1)==
02-03-05
12-13-15-16= 942-03//
➖➖➖➖➖➖➖➖
หุ้นไทย 19-09-61
ทช⭐ 0(1)==
03-04-06
13-14-16-17= 293-51/•

ทท⭐ 1(2)==
18-19-11
28-29-21-22= 620-78/•

ทบ⭐ 8(9)==
80-81-83
90-91-93-95= 990-48//

ทย⭐ 8(9)==
87-88-80
97-98-90-91=
➖➖➖➖➖➖➖➖

Daring_14
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
พิกัดบน
07.00= 234= 320-96//
07.15= 890= 292-22//
07.30= 789= 058-43//
07.45= 123= ❤

เสียว
07.00= 23== 320-96//
07.15= 89== 292-22//
07.30= 78== 058-43//
07.45= 12== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
07.45= 123= 889-97
08.00= 234= ❤

เสียว
07.45= 23== 889-97
08.00= 23== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
แสดงความคิดเห็น