โปรไฟล์ของ 231602soy คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
พิกัดบน
06.00= 890= 604-42//
06.15= 123= 692-31//
06.30= 234= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 890= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 890= 988-13//
07.15= 567= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
พิกัดบน
18.00= 790= 192-38//
18:15= 356= 386-86//
18.30= 467= 906-97//
18.45= 245= 162-23//
19.00= 689= 884-47//
19.15= 467= 183-17
19.30= 847= 942-53//
19.45= 089= 888-90//
20.00= 142= 582-80//
20.15= 458= ❤

เบิ้ล

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
วางสดจากห้องวี นะครับผลงานวางเทสข้างนอกให้ชมทุกวันครับ
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
18.00= 790= 192-38//
18:15= 356= 386-86//
18.30= 467= 906-97//
18.45= 245= 162-23//
19.00= 689= 884-47//
19.15= 467= 183-17
19.30= 847= 942-53//
19.45= 089= 888-90//
20.00= 142= 582-80//
20.15= 458= 950-45//
20.30= 081= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 6
เสียว
13.45= 90= 941-90//เด้ง
14.00= 12= 923-27//เด้ง
14.15= 34= 910-30//
14.30= 45= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
สดในห้องวีนะครับ
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.45= 90= 941-90//เด้ง
14.00= 12= 923-27//เด้ง
14.15= 34= 910-30//
14.30= 45= 074-62//
14.45= 89= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.45= 90= 941-90//เด้ง
14.00= 12= 923-27//เด้ง
14.15= 34= 910-30//
14.30= 45= 074-62//
14.45= 89= 505-45
15.00= 12= 421-43//เด้ง
15.15= 12= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
หลบไปห้อง มาเด้งนะครับ นอกบ้านหลุด
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.45= 90= 941-90//เด้ง
14.00= 12= 923-27//เด้ง
14.15= 34= 910-30//
14.30= 45= 074-62//
14.45= 89= 505-45
15.00= 12= 421-43//เด้ง
15.15= 12= 536-72//
15.30= 89= 793-40//
15.45= 12= 034-26//
16.00= 34= 983-34//เด้ง
16.15= 78=

พิกัดบน
16.00= 345= 983-34//
16.15= 789= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
สดๆเด้งๆในห้องวีนะครับ สมาชิกกว่า 50ท่าน
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 6
เสียว
17.00= 67= 974-69//เด้ง
17.15= 56= 653-16//เด้ง
17.30= 78= 701-26*
17.45= 23= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
17.00= 67= 974-69//เด้ง
17.15= 56= 653-16//เด้ง
17.30= 78= 701-26*
17.45= 23= 132-58//เด้ง
18.00= 90= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
17.00= 67= 974-69//เด้ง
17.15= 56= 653-16//เด้ง
17.30= 78= 701-26*
17.45= 23= 132-58//เด้ง
18.00= 90= 945-42*
18.15= 89= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
17.00= 67= 974-69//เด้ง
17.15= 56= 653-16//เด้ง
17.30= 78= 701-26*
17.45= 23= 132-58//เด้ง
18.00= 90= 945-42*
18.15= 89= 015-90//
18.30= 12= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
หวยลาว 17-10-61
เด่น (6)-(8)

62-60-68-80-82-86-20
2068❤
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
20.00= 680= 240-15//
20.15= 246= 271-39/
20.30= 579= 058-38//
20.45= 913= 349-33//
21.00= 024= ❤

เสียว
20.00= 60== 240-15//
20.15= 26== 271-39/
20.30= 59== 058-38//
20.45= 93== 349-33//
21.00= 04== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
สดจากห้องวีนะครับ
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 9
เสียว
09.00= 07= 730-56//เด้ง
09.15= 40= 117-03//
09.30= 01= 502-16//เด้ง
09.45= 62= 746-72//เด้ง
10.00= 38= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
วางจริงจากห้องวีครับ
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
09.00= 07= 730-56//เด้ง
09.15= 40= 117-03//
09.30= 01= 502-16//เด้ง
09.45= 62= 746-72//เด้ง
10.00= 38= 135-04//
10.15= 89= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
09.00= 07= 730-56//เด้ง
09.15= 40= 117-03//
09.30= 01= 502-16//เด้ง
09.45= 62= 746-72//เด้ง
10.00= 38= 135-04//
10.15= 89= 700-89//เด้ง
10.30= 43= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
09.00= 07= 730-56//เด้ง
09.15= 40= 117-03//
09.30= 01= 502-16//เด้ง
09.45= 62= 746-72//เด้ง
10.00= 38= 135-04//
10.15= 89= 700-89//เด้ง
10.30= 43= 636-39//เด้ง
10.45= 49= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
09.00= 07= 730-56//เด้ง
09.15= 40= 117-03//
09.30= 01= 502-16//เด้ง
09.45= 62= 746-72//เด้ง
10.00= 38= 135-04//
10.15= 89= 700-89//เด้ง
10.30= 43= 636-39//เด้ง
10.45= 49= 411-87*
11.00= 71= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
09.00= 07= 730-56//เด้ง
09.15= 40= 117-03//
09.30= 01= 502-16//เด้ง
09.45= 62= 746-72//เด้ง
10.00= 38= 135-04//
10.15= 89= 700-89//เด้ง
10.30= 43= 636-39//เด้ง
10.45= 49= 411-87*
11.00= 71= 551-21//เด้ง
11.15= 57= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
09.00= 07= 730-56//เด้ง
09.15= 40= 117-03//
09.30= 01= 502-16//เด้ง
09.45= 62= 746-72//เด้ง
10.00= 38= 135-04//
10.15= 89= 700-89//เด้ง
10.30= 43= 636-39//เด้ง
10.45= 49= 411-87*
11.00= 71= 551-21//เด้ง
11.15= 57= 612-74//
11.30= 51= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
09.00= 07= 730-56//เด้ง
09.15= 40= 117-03//
09.30= 01= 502-16//เด้ง
09.45= 62= 746-72//เด้ง
10.00= 38= 135-04//
10.15= 89= 700-89//เด้ง
10.30= 43= 636-39//เด้ง
10.45= 49= 411-87*
11.00= 71= 551-21//เด้ง
11.15= 57= 612-74//
11.30= 51= 554-00//
11.45= 57= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เสียว
09.00= 07= 730-56//เด้ง
09.15= 40= 117-03//
09.30= 01= 502-16//เด้ง
09.45= 62= 746-72//เด้ง
10.00= 38= 135-04//
10.15= 89= 700-89//เด้ง
10.30= 43= 636-39//เด้ง
10.45= 49= 411-87*
11.00= 71= 551-21//เด้ง
11.15= 57= 612-74//
11.30= 51= 554-00//
11.45= 57= 613-17//
12.00= 51= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
พิกัดบน
08.15= 876= 383-52//
08.30= 432= 892-45//
08.45= 321= 626-09//
09.00= 098= 092-08//
09.15= 321= 436-36//
09.30= 987= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.15= 876= 383-52//
08.30= 432= 892-45//
08.45= 321= 626-09//
09.00= 098= 092-08//
09.15= 321= 436-36//
09.30= 987= 627-28//
09.45= 098= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
พิกัดบน
16.00= 789= ❤

เสียว
16.00= 78== ❤

74-75-84-85-94-95

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
16.00= 789= 699-68//
16.15= 012= ❤

เสียว
16.00= 78== 699-68//
16.15= 01== ❤

05-06-07-15-16-17

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 4
พิกัดบน
09.00= 456= 616-00//
09.15= 567= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 456= 616-00//
09.15= 567= 246-57//
09.30= 012= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 456= 616-00//
09.15= 567= 246-57//
09.30= 012= 928-44//
09.45= 890= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 456= 616-00//
09.15= 567= 246-57//
09.30= 012= 928-44//
09.45= 890= 522-78
10.00= 890= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 456= 616-00//
09.15= 567= 246-57//
09.30= 012= 928-44//
09.45= 890= 522-78
10.00= 890= 740-25//
10.15= 345= ❤

เบิ้ล
199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 3
พิกัดบน
09.45= 678= 378-80//
10.00= 789= 559-72//
10.15= 890= 801-63//
10.30= 901=


เสียว
09.45= 67== 378-80//
10.00= 78== 559-72//
10.15= 89== 801-63//
10.30= 90== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
ทุกรอบที่โชว์คือวางสดจากห้องวีครับ ไม่แต่งย้อนสถิติให้ดูดี
artikarn999 9 เดือนที่แล้ว
ปิดปรับปรุง เฉยยยเลยค่ะ
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
เล่นเจตรอไปก่อนครับ
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 11
พิกัดบน
08.00= 789= 338-04//
08.15= 567=

เสียว
08.00= 78== 338-04//
08.15= 56== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 338-04//
08.15= 567= 262-13//
08.30= 456=

เสียว
08.00= 78== 338-04//
08.15= 56== 262-13//
08.30= 45== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 338-04//
08.15= 567= 262-13//
08.30= 456= 741-34//
08.45= 234=

เสียว
08.00= 78== 338-04//
08.15= 56== 262-13//
08.30= 45== 741-34//
08.45= 23== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 338-04//
08.15= 567= 262-13//
08.30= 456= 741-34//
08.45= 234= 520-55//
09.00= 012=

เสียว
08.00= 78== 338-04//
08.15= 56== 262-13//
08.30= 45== 741-34//
08.45= 23== 520-55//
09.00= 01== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
รับสมัคร 3ท่านนะครับ นานๆทีออกมาแจก วางทุกวันในห้องวี เน้นพิกัดครับ
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 338-04//
08.15= 567= 262-13//
08.30= 456= 741-34//
08.45= 234= 520-55//
09.00= 012= 516-96//
09.15= 678=

เสียว
08.00= 78== 338-04//
08.15= 56== 262-13//
08.30= 45== 741-34//
08.45= 23== 520-55//
09.00= 01== 516-96//
09.15= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 338-04//
08.15= 567= 262-13//
08.30= 456= 741-34//
08.45= 234= 520-55//
09.00= 012= 516-96//
09.15= 678= 111-49
09.30= 789= 285-63//
09.45= 234= 331-52//
10.00= 789=

เสียว
08.00= 78== 338-04//
08.15= 56== 262-13//
08.30= 45== 741-34//
08.45= 23== 520-55//
09.00= 01== 516-96//
09.15= 67== 111-49
09.30= 78== 285-63//
09.45= 23== 331-52//
10.00= 78== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
ต่อเนื่องทุกรอบในห้องวีนะครับ
วางสด
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 338-04//
08.15= 567= 262-13//
08.30= 456= 741-34//
08.45= 234= 520-55//
09.00= 012= 516-96//
09.15= 678= 111-49
09.30= 789= 285-63//
09.45= 234= 331-52//
10.00= 789= 429-48//
10.15= 901=

เสียว
08.00= 78== 338-04//
08.15= 56== 262-13//
08.30= 45== 741-34//
08.45= 23== 520-55//
09.00= 01== 516-96//
09.15= 67== 111-49
09.30= 78== 285-63//
09.45= 23== 331-52//
10.00= 78== 429-48//
10.15= 90== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 338-04//
08.15= 567= 262-13//
08.30= 456= 741-34//
08.45= 234= 520-55//
09.00= 012= 516-96//
09.15= 678= 111-49
09.30= 789= 285-63//
09.45= 234= 331-52//
10.00= 789= 429-48//
10.15= 901= 337-29
10.30= 234=

เสียว
08.00= 78== 338-04//
08.15= 56== 262-13//
08.30= 45== 741-34//
08.45= 23== 520-55//
09.00= 01== 516-96//
09.15= 67== 111-49
09.30= 78== 285-63//
09.45= 23== 331-52//
10.00= 78== 429-48//
10.15= 90== 237-29//
10.30= 23== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 338-04//
08.15= 567= 262-13//
08.30= 456= 741-34//
08.45= 234= 520-55//
09.00= 012= 516-96//
09.15= 678= 111-49
09.30= 789= 285-63//
09.45= 234= 331-52//
10.00= 789= 429-48//
10.15= 901= 337-29
10.30= 234= 247-21//
10.45= 345=

เสียว
08.00= 78== 338-04//
08.15= 56== 262-13//
08.30= 45== 741-34//
08.45= 23== 520-55//
09.00= 01== 516-96//
09.15= 67== 111-49
09.30= 78== 285-63//
09.45= 23== 331-52//
10.00= 78== 429-48//
10.15= 90== 237-29//
10.30= 23== 247-21//
10.45= 34== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 338-04//
08.15= 567= 262-13//
08.30= 456= 741-34//
08.45= 234= 520-55//
09.00= 012= 516-96//
09.15= 678= 111-49
09.30= 789= 285-63//
09.45= 234= 331-52//
10.00= 789= 429-48//
10.15= 901= 337-29
10.30= 234= 247-21//
10.45= 345= 032-40//
11.00= 678=

เสียว
08.00= 78== 338-04//
08.15= 56== 262-13//
08.30= 45== 741-34//
08.45= 23== 520-55//
09.00= 01== 516-96//
09.15= 67== 111-49
09.30= 78== 285-63//
09.45= 23== 331-52//
10.00= 78== 429-48//
10.15= 90== 237-29//
10.30= 23== 247-21//
10.45= 34== 032-40//
11.00= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
พิกัดล่าง
22.00= 876= 511-96//
22.15= 654= 143-35//
22.30= 210= 034-84
22.45= 765= 771-05//
23.00= 543= 615-47//
23.15= 109= 986-93//
23.30= 321= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
พิกัดบน
17.00= 345= 225-25//
17.15= 567= 956-86//
17.30= 456= 456-42//
17.45= 123= 751-98//
18.00= 789= 708-33//
18.15= 789= 049-49//
18.30= 123= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 345= 225-25//
17.15= 567= 956-86//
17.30= 456= 456-42//
17.45= 123= 751-98//
18.00= 789= 708-33//
18.15= 789= 049-49//
18.30= 123= 253-88//
18.45= 789= ⭐

ตอง

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 345= 225-25//
17.15= 567= 956-86//
17.30= 456= 456-42//
17.45= 123= 751-98//
18.00= 789= 708-33//
18.15= 789= 049-49//
18.30= 123= 253-88//
18.45= 789= 200-86*
19.00= 012= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
พิกัดบน
08.00= 567= 954-83//
08.15= 012= 217-83//
08.30= 789= 938-29//
08.45= 123= ⭐

เสียว
08.15= 01== 217-83//
08.30= 78== 938-29//
08.45= 12== ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
วางสดจากห้องวี ครับ
ไม่แต่งสถิติ
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
⭐รับแทงหวยลาวครับราคาเท่ากับเวปให้..
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
เสียว
09.45= 10== 025-92/
10.00= 09== 669-72//
10.15= 21== 972-12//
10.30= 43== 741-69//
10.45= 76== ⭐


พิกัดบน
09.45= 109= 025-92/
10.00= 098= 669-72//
10.15= 210= 972-12//
10.30= 432= 741-69//
10.45= 765= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
วางสดจากห้องวีทุกรอบครับ
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 4
สิบบน
1234= 830-27//
7890= 392-30//
9012= ⭐

พิกัดบน
13.00= 123= 830-27//
13.15= 789= 392-30//
13.30= 901= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
สิบบน
1234= 830-27//
7890= 392-30//
9012= 789-55
4567= ⭐

พิกัดบน
13.00= 123= 830-27//
13.15= 789= 392-30//
13.30= 901= 789-55//
13.45= 567= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
16.00= 123= 101-37//
16.15= 789= 753-08/
16.30= 567= 025-65//
16.45= 678= 669-46//
17.00= 901= 067-95/
17.15= 456= 836-46//
17.30= 678= 262-64//
17.45= 456= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
วางสดจากห้องวีทุกรอบครับ
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
16.00= 123= 101-37//
16.15= 789= 753-08/
16.30= 567= 025-65//
16.45= 678= 669-46//
17.00= 901= 067-95/
17.15= 456= 836-46//
17.30= 678= 262-64//
17.45= 456= 855-79//
18.00= 456= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 2
พิกัดบน
08.00= 890= ⭐

เสียว
08.00= 84== ⭐

82-83-84-42-43

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 890= 602-26//
08.15= 456= 948-90//
08.30= 345= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 890= 602-26//
08.15= 456= 948-90//
08.30= 345= 632-42//
08.45= 890= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 7
พิกัดบน
14.00= 345= 813-95//
14.15= 567= 760-52//52
14.30= 567= 565-71//65
14.45= 901= ❤

เจาะบ-ลไปกลับ
93-94-03-04-13-14

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 345= 813-95//
14.15= 567= 760-52//52
14.30= 567= 565-71//65
14.45= 901= 309-10//
15.00= 789= ❤

เจาะบ-ลไปกลับ
72-73-82-83-92-93

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 345= 813-95//
14.15= 567= 760-52//52
14.30= 567= 565-71//65
14.45= 901= 309-10//
15.00= 789= 074-07//
15.15= 456= ❤

เจาะบ-ลไปกลับ
49-40-59-50-69-60

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 345= 813-95//
14.15= 567= 760-52//52
14.30= 567= 565-71//65
14.45= 901= 309-10//
15.00= 789= 074-07//
15.15= 456= 885-91//
15.30= 456= ❤

เจาะบ-ลไปกลับ
45-46-55-56-65-66

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 345= 813-95//
14.15= 567= 760-52//52
14.30= 567= 565-71//65
14.45= 901= 309-10//
15.00= 789= 074-07//
15.15= 456= 885-91//
15.30= 456= 704-85//
15.45= 789= 674-60//
16.00= 789= 327-07//70
16.15= 901= 797-28//
16.30= 567= ❤

เจาะบ-ลไปกลับ
57-58-67-68-77-78

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 345= 813-95//
14.15= 567= 760-52//52
14.30= 567= 565-71//65
14.45= 901= 309-10//
15.00= 789= 074-07//
15.15= 456= 885-91//
15.30= 456= 704-85//
15.45= 789= 674-60//
16.00= 789= 327-07//70
16.15= 901= 797-28//
16.30= 567= 741-46/
16.45= 789= ❤

เจาะบ-ลไปกลับ
79-70-89-80-99-90

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 345= 813-95//
14.15= 567= 760-52//52
14.30= 567= 565-71//65
14.45= 901= 309-10//
15.00= 789= 074-07//
15.15= 456= 885-91//
15.30= 456= 704-85//
15.45= 789= 674-60//
16.00= 789= 327-07//70
16.15= 901= 797-28//
16.30= 567= 741-46/
16.45= 789= 609-34//90
17.00= 890= ❤

เจาะบ-ลไปกลับ
82-83-92-93-02-03

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 345= 813-95//
14.15= 567= 760-52//52
14.30= 567= 565-71//65
14.45= 901= 309-10//
15.00= 789= 074-07//
15.15= 456= 885-91//
15.30= 456= 704-85//
15.45= 789= 674-60//
16.00= 789= 327-07//70
16.15= 901= 797-28//
16.30= 567= 741-46/
16.45= 789= 609-34//90
17.00= 890= 890-81//แตก
17.15= 234= ❤

เจาะบ-ลไปกลับ
28-29-38-39-48-49

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
พิกัดบน
11.00= 345= ❤

เสียว
11.00= 34== ❤

30-31-32-40-41-42

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
11.00= 345= 070-49
11.15= 856= ❤

เสียว
11.00= 34== 070-49//
11.15= 56== ❤

68-59-50-68-69-60
199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 3
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901= 869-03//
09.00= 567= 675-08//
09.15= 567= 692-79/-
09.30= 789= 987-57//
09.45= 901= 797-49//
10.00= 012= 741-27//
10.15= 345= 761-33
10.30= 234= 457-22/-
10.45= 345= 452-12//
11.00= 456= 616-04//
11.15= 567= 027-80//
11.30= 789= 495-69//
11.45= 890= 701-40//
12.00= 123= 033-96//
12.15= 678= ❤

วาง สด จาก ห้อง วี ครับ

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901= 869-03//
09.00= 567= 675-08//
09.15= 567= 692-79/-
09.30= 789= 987-57//
09.45= 901= 797-49//
10.00= 012= 741-27//
10.15= 345= 761-33
10.30= 234= 457-22/-
10.45= 345= 452-12//
11.00= 456= 616-04//
11.15= 567= 027-80//
11.30= 789= 495-69//
11.45= 890= 701-40//
12.00= 123= 033-96//
12.15= 678= 816-28//
12.30= 345= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901= 869-03//
09.00= 567= 675-08//
09.15= 567= 692-79/-
09.30= 789= 987-57//
09.45= 901= 797-49//
10.00= 012= 741-27//
10.15= 345= 761-33
10.30= 234= 457-22/-
10.45= 345= 452-12//
11.00= 456= 616-04//
11.15= 567= 027-80//
11.30= 789= 495-69//
11.45= 890= 701-40//
12.00= 123= 033-96//
12.15= 678= 816-28//
12.30= 345= 907-56
===
13.00= 012= 061-55//
13.15= 012= 942-92//
13.30= 678= 871-56//
13.45= 012= 770-95//
14.00= 678= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
มาครับผมวางสดจริงรอบไหนไม่ทันไม่วาง หลุด จริง เข้า จริง ครับ

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 10
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012=

เสียว
08.15= 01==

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456=

เสียว
08.15= 01== 831-10//
08.30= 45=

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901=

เสียว
08.15= 01== 831-10//
08.30= 45== 192-59//
08.45= 90==

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901= 869-03//
09.00= 567=

เสียว
08.15= 01== 831-10//
08.30= 45== 192-59//
08.45= 90== 869-03//
09.00= 56==

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901= 869-03//
09.00= 567= 675-08//
09.15= 567=

เสียว
08.15= 01== 831-10//
08.30= 45== 192-59//
08.45= 90== 869-03//
09.00= 56== 675-08//
09.15= 56==

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901= 869-03//
09.00= 567= 675-08//
09.15= 567= 692-79/
09.30= 789=

เสียว
08.15= 01== 831-10//
08.30= 45== 192-59//
08.45= 90== 869-03//
09.00= 56== 675-08//
09.15= 56== 692-79/
09.30= 78==

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901= 869-03//
09.00= 567= 675-08/แตก
09.15= 567= 692-79/
09.30= 789= 987-57/แตก
09.45= 901=

เสียว
08.15= 01== 831-10//
08.30= 45== 192-59//
08.45= 90== 869-03//
09.00= 56== 675-08//
09.15= 56== 692-79/
09.30= 78== 987-57//
09.45= 90==

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
แจก ฟรี เยอะ แล้ว ครับ แตก 3ตัว 2รอบ ไป ต่อ ห้อง วี ยาวๆกันครับ

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901= 869-03//
09.00= 567= 675-08//
09.15= 567= 692-79/
09.30= 789= 987-57//
09.45= 901= 797-49//
10.00= 012=

เสียว
08.15= 01== 831-10//
08.30= 45== 192-59//
08.45= 90== 869-03//
09.00= 56== 675-08//
09.15= 56== 692-79/
09.30= 78== 987-57//
09.45= 90== 797-49//
10.00= 01==

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901= 869-03//
09.00= 567= 675-08//
09.15= 567= 692-79/
09.30= 789= 987-57//
09.45= 901= 797-49//
10.00= 012= 741-27//
10.15= 345=

เสียว
08.15= 01== 831-10//
08.30= 45== 192-59//
08.45= 90== 869-03//
09.00= 56== 675-08//
09.15= 56== 692-79/
09.30= 78== 987-57//
09.45= 90== 797-49//
10.00= 01== 741-27//
10.15= 34==

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
บน
08.00= 234= 253-54//
08.15= 012= 831-10//
08.30= 456= 192-59
08.45= 901= 869-03//
09.00= 567= 675-08//
09.15= 567= 692-79/
09.30= 789= 987-57//
09.45= 901= 797-49//
10.00= 012= 741-27//
10.15= 345= 761-33

เสียว
08.15= 01== 831-10//
08.30= 45== 192-59//
08.45= 90== 869-03//
09.00= 56== 675-08//
09.15= 56== 692-79/
09.30= 78== 987-57//
09.45= 90== 797-49//
10.00= 01== 741-27//
10.15= 34== 761-33//

❤❤❤❤❤❤❤❤
199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
พิกัดบน
19.30= 901= 905-76//
19.45= 890= ❤


เสียว
19.30= 90== 905-76//
19.45= 89== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
พิกัดบน
17.00= 901= 930-48//
17.15= 901= 841-09//
17.30= 456= 331-38
17.45= 234= 135-36//
18.00= 567= 635-91//
18.15= 678= ❤

นบ
4567= 331-38
2345= 135-36//
5678= 635-91//
6789= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
ใคร ไม่มี ที่ ซื้อ หวย ลาว ทางนี้เลยนะครับ ช่วงเวปปรับยอดช้า
❤❤❤❤❤❤❤❤
Daring_14
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 1
พิกัดบน
07.45= 345= 654-62//
08.00= 012= ❤

เสียว
07.45= 34== 654-62//
08.00= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 9 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
07.45= 345= 654-62//
08.00= 012= 287-10//
08.15= 789= ❤

เสียว
07.45= 34== 654-62//
08.00= 01== 287-10//
08.15= 78== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
แสดงความคิดเห็น