โปรไฟล์ของ 231602soy คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
เสียว
07.15= 0-5= 059-40✅
07.30= 1-2= 204-90✅
07.45= 7-5=

75-76-56----756

พิกัดบน
07.15= 012= 059-40✅
07.30= 123= 204-90✅
07.45= 567=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 6
เสียว
16.45= 6-1= 469-59//
17.00= 9-4= 741-39//
17.15= 7-1= 475-43//
17.30= 6-8=

62-68-82----682

พิกัดบน
16.45= 678= 469-59//
17.00= 901= 741-39//
17.15= 789= 475-43//
17.30= 678=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
16.45= 6-1= 469-59//
17.00= 9-4= 741-39//
17.15= 7-1= 475-43//
17.30= 6-8= 581-12//
17.45= 1-6=

11-16-66----116

พิกัดบน
16.45= 678= 469-59//
17.00= 901= 741-39//
17.15= 789= 475-43//
17.30= 678= 581-12//
17.45= 123=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
16.45= 6-1= 469-59//
17.00= 9-4= 741-39//
17.15= 7-1= 475-43//
17.30= 6-8= 581-12//
17.45= 1-6= 391-07//
18.00= 0-1=

01-09-91----019

พิกัดบน
16.45= 678= 469-59//
17.00= 901= 741-39//
17.15= 789= 475-43//
17.30= 678= 581-12//
17.45= 123= 391-07//
18.00= 012=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
16.45= 6-1= 469-59//
17.00= 9-4= 741-39//
17.15= 7-1= 475-43//
17.30= 6-8= 581-12//
17.45= 1-6= 391-07//
18.00= 0-1= 226-77*
18.15= 7-8=

71-78-81---- 781

พิกัดบน
16.45= 678= 469-59//
17.00= 901= 741-39//
17.15= 789= 475-43//
17.30= 678= 581-12//
17.45= 123= 391-07//
18.00= 012= 226-77//
18.15= 789=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 234= 924-61//
19.15= 345= 525-49//
19.30= 012= 150-34//
19.45= 789= 292-61//
20.00= 234= 594-05//
20.15= 890=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
วางสดจริงในห้องวีนะครับ
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.00= 5-6= 416-91✅
13.15= 4-7= 262-51*
13.30= 7-6= 097-56✅
13.45= 9-3= 024-91✅
14.00= 0-6= 641-38✅
14.15= 3-8= 056-82✅
14.30= 9-7= 706-30✅
14.45= 3-2= 940-62✅
15.00= 0-9= 597-62✅
15.15= 4-3= 284-99✅
15.30= 7-4= 210-54✅
15.45= 8-2= 965-68✅
16.00= 0-6= 717-00✅
16.15= 3-1= 149-96✅
16.30=
16.45= 6-1= 469-59✅
17.00= 9-4= 741-39✅
17.15= 7-1= 475-43✅
17.30= 6-8= 581-12✅
17.45= 1-6= 391-07✅
18.00= 0-1= 226-77*
18.15= 7-8= 735-74✅
18.30-18.45=
19.00= 2-4= 924-61✅
19.15= 3-8= 525-49*
19.30= 0-9= 150-34✅
19.45= 7-5=

พิกัดบน
13.00= 567= 416-91✅
13.15= 456= 262-51✅
13.30= 890= 097-56✅
13.45= 123= 024-91✅
14.00= 234= 641-38✅
14.15= 456= 056-82✅
14.30= 234= 706-30*
14.45= 456= 940-62✅
15.00= 901= 597-62✅
15.15= 901= 284-99*
15.30= 234= 210-54✅
15.45= 456= 965-68✅
16.00= 901= 717-00✅
16.15= 901= 149-96✅
16.30=
16.45= 678= 469-59✅
17.00= 901= 741-39✅
17.15= 789= 475-43✅
17.30= 678= 581-12✅
17.45= 123= 391-07✅
18.00= 012= 226-77✅
18.15= 789= 735-74✅
18.30-18.45
19.00= 234= 924-61✅
19.15= 345= 525-49✅
19.30= 012= 150-34✅
19.45= 789=

==================

สถิติวางสดในห้องวี
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
เสียว
13.00= 5-6= 416-91//
13.15= 4-7= 262-51//
13.30= 7-6= 097-56//
13.45= 9-3= 024-91//
14.00= 0-6= 641-38/
14.15= 3-8= 056-82//
14.30= 9-7=

เสียว
13.00= 567= 416-91//
13.15= 456= 262-51//
13.30= 890= 097-56//
13.45= 123= 024-91//
14.00= 234= 641-38//
14.15= 456= 056-82//
14.30= 234=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.00= 5-6= 416-91//
13.15= 4-7= 262-51*
13.30= 7-6= 097-56//
13.45= 9-3= 024-91//
14.00= 0-6= 641-38/
14.15= 3-8= 056-82//
14.30= 9-7= 706-30/
14.45= 3-2=

เสียว
13.00= 567= 416-91//
13.15= 456= 262-51//
13.30= 890= 097-56//
13.45= 123= 024-91//
14.00= 234= 641-38//
14.15= 456= 056-82//
14.30= 234= 706-30*
14.45= 456=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.00= 5-6= 416-91//
13.15= 4-7= 262-51*
13.30= 7-6= 097-56//
13.45= 9-3= 024-91//
14.00= 0-6= 641-38/
14.15= 3-8= 056-82//
14.30= 9-7= 706-30/
14.45= 3-2= 940-62//
15.00= 0-9=

เสียว
13.00= 567= 416-91//
13.15= 456= 262-51//
13.30= 890= 097-56//
13.45= 123= 024-91//
14.00= 234= 641-38//
14.15= 456= 056-82//
14.30= 234= 706-30*
14.45= 456= 940-62//
15.00= 901=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.00= 5-6= 416-91//
13.15= 4-7= 262-51*
13.30= 7-6= 097-56//
13.45= 9-3= 024-91//
14.00= 0-6= 641-38/
14.15= 3-8= 056-82//
14.30= 9-7= 706-30/
14.45= 3-2= 940-62//
15.00= 0-9= 597-62//
15.15= 4-3=

เสียว
13.00= 567= 416-91//
13.15= 456= 262-51//
13.30= 890= 097-56//
13.45= 123= 024-91//
14.00= 234= 641-38//
14.15= 456= 056-82//
14.30= 234= 706-30*
14.45= 456= 940-62//
15.00= 901= 597-62//
15.15= 901=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
วางสดในห้องวีทุกรอบนะครับ คุ้มๆ
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.00= 5-6= 416-91//
13.15= 4-7= 262-51*
13.30= 7-6= 097-56//
13.45= 9-3= 024-91//
14.00= 0-6= 641-38/
14.15= 3-8= 056-82//
14.30= 9-7= 706-30/
14.45= 3-2= 940-62//
15.00= 0-9= 597-62//
15.15= 4-3= 284-99//
15.30= 7-4=

เสียว
13.00= 567= 416-91//
13.15= 456= 262-51//
13.30= 890= 097-56//
13.45= 123= 024-91//
14.00= 234= 641-38//
14.15= 456= 056-82//
14.30= 234= 706-30*
14.45= 456= 940-62//
15.00= 901= 597-62//
15.15= 901= 284-99*
15.30= 234=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.00= 5-6= 416-91//
13.15= 4-7= 262-51*
13.30= 7-6= 097-56//
13.45= 9-3= 024-91//
14.00= 0-6= 641-38/
14.15= 3-8= 056-82//
14.30= 9-7= 706-30/
14.45= 3-2= 940-62//
15.00= 0-9= 597-62//
15.15= 4-3= 284-99//
15.30= 7-4= 210-54//
15.45= 8-2=

เสียว
13.00= 567= 416-91//
13.15= 456= 262-51//
13.30= 890= 097-56//
13.45= 123= 024-91//
14.00= 234= 641-38//
14.15= 456= 056-82//
14.30= 234= 706-30*
14.45= 456= 940-62//
15.00= 901= 597-62//
15.15= 901= 284-99*
15.30= 234= 210-54/
15.45= 456=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.00= 5-6= 416-91//
13.15= 4-7= 262-51*
13.30= 7-6= 097-56//
13.45= 9-3= 024-91//
14.00= 0-6= 641-38/
14.15= 3-8= 056-82//
14.30= 9-7= 706-30/
14.45= 3-2= 940-62//
15.00= 0-9= 597-62//
15.15= 4-3= 284-99//
15.30= 7-4= 210-54//
15.45= 8-2= 965-68//
16.00= 0-6=

เสียว
13.00= 567= 416-91//
13.15= 456= 262-51//
13.30= 890= 097-56//
13.45= 123= 024-91//
14.00= 234= 641-38//
14.15= 456= 056-82//
14.30= 234= 706-30*
14.45= 456= 940-62//
15.00= 901= 597-62//
15.15= 901= 284-99*
15.30= 234= 210-54/
15.45= 456= 965-68//
16.00= 901=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียว
13.00= 5-6= 416-91//
13.15= 4-7= 262-51*
13.30= 7-6= 097-56//
13.45= 9-3= 024-91//
14.00= 0-6= 641-38/
14.15= 3-8= 056-82//
14.30= 9-7= 706-30/
14.45= 3-2= 940-62//
15.00= 0-9= 597-62//
15.15= 4-3= 284-99//
15.30= 7-4= 210-54//
15.45= 8-2= 965-68//
16.00= 0-6= 717-00//
16.15= 3-1=

เสียว
13.00= 567= 416-91//
13.15= 456= 262-51//
13.30= 890= 097-56//
13.45= 123= 024-91//
14.00= 234= 641-38//
14.15= 456= 056-82//
14.30= 234= 706-30*
14.45= 456= 940-62//
15.00= 901= 597-62//
15.15= 901= 284-99*
15.30= 234= 210-54/
15.45= 456= 965-68//
16.00= 901= 717-00//
16.15= 901=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
พิกัดบน
20.45= 234= 024-88//
21.00= 789= 438-95//
21.15= 678= ❤

เสียว
20.45= 23== 024-88//
21.00= 78== 438-95//
21.15= 67== ❤


199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
20.45= 234= 024-88//
21.00= 789= 438-95//
21.15= 678= 641-03/
21.30= 567= ❤

เสียว
20.45= 23== 024-88//
21.00= 78== 438-95//
21.15= 67== 641-03//
21.30= 56== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
20.45= 234= 024-88//
21.00= 789= 438-95//
21.15= 678= 641-03/
21.30= 567= 569-85//
21.45= 789= ❤

เสียว
20.45= 23== 024-88//
21.00= 78== 438-95//
21.15= 67== 641-03//
21.30= 56== 569-85//
21.45= 78== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
20.45= 234= 024-88//
21.00= 789= 438-95//
21.15= 678= 641-03/
21.30= 567= 569-85//
21.45= 789= 874-95//
22.00= 345= ❤

เสียว
20.45= 23== 024-88//
21.00= 78== 438-95//
21.15= 67== 641-03//
21.30= 56== 569-85//
21.45= 78== 874-95//
22.00= 34== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
20.45= 234= 024-88//
21.00= 789= 438-95//
21.15= 678= 641-03/
21.30= 567= 569-85//
21.45= 789= 874-95//
22.00= 345= 848-07//
22.15= 567= ❤

เสียว
20.45= 23== 024-88//
21.00= 78== 438-95//
21.15= 67== 641-03//
21.30= 56== 569-85//
21.45= 78== 874-95//
22.00= 34== 848-07//
22.15= 56== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
20.45= 234= 024-88//
21.00= 789= 438-95//
21.15= 678= 641-03/
21.30= 567= 569-85//
21.45= 789= 874-95//
22.00= 345= 848-07//
22.15= 567= 329-08*
22.30= 567= ❤

เสียว
20.45= 23== 024-88//
21.00= 78== 438-95//
21.15= 67== 641-03//
21.30= 56== 569-85//
21.45= 78== 874-95//
22.00= 34== 848-07//
22.15= 56== 329-08*
22.30= 56== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
พิกัดบน
07.00= 567= 852-39//
07.15= 123=

เสียว
07.00= 56== 852-39//
07.15= 12==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 567= 852-39//
07.15= 123= 907-39*
07.30= 890=

เสียว
07.00= 56== 852-39//
07.15= 12== 907-39*
07.30= 89==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 567= 852-39//
07.15= 123= 907-39*
07.30= 890= 986-70//
07.45= 123=

เสียว
07.00= 56== 852-39//
07.15= 12== 907-39*
07.30= 89== 986-70//
07.45= 12==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 567= 852-39//
07.15= 123= 907-39*
07.30= 890= 986-70//
07.45= 123= 246-26/
08.00= 345=


เสียว
07.00= 56== 852-39//
07.15= 12== 907-39*
07.30= 89== 986-70//
07.45= 12== 246-26//
08.00= 34=

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 567= 852-39//
07.15= 123= 907-39*
07.30= 890= 986-70//
07.45= 123= 246-26/
08.00= 345= 286-73
08.15= 890=


เสียว
07.00= 56== 852-39//
07.15= 12== 907-39*
07.30= 89== 986-70//
07.45= 12== 246-26//
08.00= 34== 286-73//
08.15= 89==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 17
ตอนเปนมือวางแรกๆ เลขเดิน 10-15 รอบติด หลังๆ เลขเดิน ผลก็ไม่ออก พอผลออกสูตรก็เปลี่ยน
ช่วงปรับเคร เติมเคร มีปัญหาคนไม่ค่อยพากันเล่น เลขออกทุกรอบ ผมงงจริงๆ
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 890= 938-01//
09.15= 567= 058-01//
09.30= 901=

เสียว
09.30= 90==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 890= 938-01//
09.15= 567= 058-01//
09.30= 901= 703-31//
09.45= 234=

เสียว
09.30= 90== 703-31//
09.45= 23==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 890= 938-01//
09.15= 567= 058-01//
09.30= 901= 703-31//
09.45= 234= 028-05//
10.00= 567=

เสียว
09.30= 90== 703-31//
09.45= 23== 028-05//
10.00= 56==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 890= 938-01//
09.15= 567= 058-01//
09.30= 901= 703-31//
09.45= 234= 028-05//
10.00= 567= 409-05
10.15= 345=

เสียว
09.30= 90== 703-31//
09.45= 23== 028-05//
10.00= 56== 409-05//
10.15= 45==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 509-61//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321=

เสียว
11.30= 32==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 509-61//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 447-71//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543= 930-75//
12.00= 876=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54== 930-75//
12.00= 87==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 447-71//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543= 930-75//
12.00= 876= 492-83
12.15= 765=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54== 930-75//
12.00= 87== 492-83//
12.15= 76==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 447-71//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543= 930-75//
12.00= 876= 492-83
12.15= 765= 557-37//
12.30= 210=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54== 930-75//
12.00= 87== 492-83//
12.15= 76== 557-37//
12.30= 21==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 447-71//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543= 930-75//
12.00= 876= 492-83
12.15= 765= 557-37//
12.30= 210= 654-28
12.45= 321=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54== 930-75//
12.00= 87== 492-83//
12.15= 76== 557-37//
12.30= 21== 654-28//
12.45= 32==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 447-71//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543= 930-75//
12.00= 876= 492-83
12.15= 765= 557-37//
12.30= 210= 654-28
12.45= 321= 139-63//
13.00-13.15======พัก
13.30= 876= 079-90//
13.45= 654= 365-98//
14.00= 654= 761-40//
14.15= 109=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54== 930-75//
12.00= 87== 492-83//
12.15= 76== 557-37//
12.30= 21== 654-28//
12.45= 32== 139-63//
13.00-13.15======พัก
13.30= 87== 079-90//
13.45= 65== 365-98//
14.00= 65== 761-40//
14.15= 10==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 447-71//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543= 930-75//
12.00= 876= 492-83
12.15= 765= 557-37//
12.30= 210= 654-28
12.45= 321= 139-63//
13.00-13.15======พัก
13.30= 876= 079-90//
13.45= 654= 365-98//
14.00= 654= 761-40//
14.15= 109= 150-31//
14.30= 210=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54== 930-75//
12.00= 87== 492-83//
12.15= 76== 557-37//
12.30= 21== 654-28//
12.45= 32== 139-63//
13.00-13.15======พัก
13.30= 87== 079-90//
13.45= 65== 365-98//
14.00= 65== 761-40//
14.15= 10== 150-31//
14.30= 21==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 447-71//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543= 930-75//
12.00= 876= 492-83
12.15= 765= 557-37//
12.30= 210= 654-28
12.45= 321= 139-63//
13.00-13.15======พัก
13.30= 876= 079-90//
13.45= 654= 365-98//
14.00= 654= 761-40//
14.15= 109= 150-31//
14.30= 210= 829-80//
14.45= 765=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54== 930-75//
12.00= 87== 492-83//
12.15= 76== 557-37//
12.30= 21== 654-28//
12.45= 32== 139-63//
13.00-13.15======พัก
13.30= 87== 079-90//
13.45= 65== 365-98//
14.00= 65== 761-40//
14.15= 10== 150-31//
14.30= 21== 829-80//
14.45= 76==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 447-71//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543= 930-75//
12.00= 876= 492-83*
12.15= 765= 557-37//
12.30= 210= 654-28*
12.45= 321= 139-63//
13.00-13.15
13.30= 876= 079-90//
13.45= 654= 365-98//
14.00= 654= 761-40//
14.15= 109= 150-31//
14.30= 210= 829-80//
14.45= 765= 839-03*
15.00= 543= 838-64//
15.15= 987= 007-85//
15.30= 765=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54== 930-75//
12.00= 87== 492-83//
12.15= 76== 557-37//
12.30= 21== 654-28//
12.45= 32== 139-63//
13.00-13.15
13.30= 87== 079-90//
13.45= 65== 365-98//
14.00= 65== 761-40//
14.15= 10== 150-31//
14.30= 21== 829-80//
14.45= 76== 839-03*
15.00= 54== 838-64//
15.15= 98== 007-85//
15.30= 87==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
สดในห้องวี วางนอกบางรอบนะครับ

199฿/ตลอดชีพ คุ้มสุดๆ
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 447-71//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543= 930-75//
12.00= 876= 492-83*
12.15= 765= 557-37//
12.30= 210= 654-28*
12.45= 321= 139-63//
13.00-13.15
13.30= 876= 079-90//
13.45= 654= 365-98//
14.00= 654= 761-40//
14.15= 109= 150-31//
14.30= 210= 829-80//
14.45= 765= 839-03*
15.00= 543= 838-64//
15.15= 987= 007-85//
15.30= 765= 840-79*
15.45= 765= 766-38//สั่งเบิ้ล
16.00= 210=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54== 930-75//
12.00= 87== 492-83//
12.15= 76== 557-37//
12.30= 21== 654-28//
12.45= 32== 139-63//
13.00-13.15
13.30= 87== 079-90//
13.45= 65== 365-98//
14.00= 65== 761-40//
14.15= 10== 150-31//
14.30= 21== 829-80//
14.45= 76== 839-03*
15.00= 54== 838-64//
15.15= 98== 007-85//
15.30= 87== 840-79//
15.45= 76== 766-38//สั่งเบิ้ล
16.00= 21==

เบิ้ล

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 987= 447-71//
11.15= 876= 781-27//
11.30= 321= 628-07//
11.45= 543= 930-75//
12.00= 876= 492-83*
12.15= 765= 557-37//
12.30= 210= 654-28*
12.45= 321= 139-63//
13.00-13.15
13.30= 876= 079-90//
13.45= 654= 365-98//
14.00= 654= 761-40//
14.15= 109= 150-31//
14.30= 210= 829-80//
14.45= 765= 839-03*
15.00= 543= 838-64//
15.15= 987= 007-85//
15.30= 765= 840-79*
15.45= 765= 766-38//สั่งเบิ้ล
16.00= 210= 658-55//สั่งเบิ้ล
16.15= 098=

เสียว
11.30= 32== 628-07//
11.45= 54== 930-75//
12.00= 87== 492-83//
12.15= 76== 557-37//
12.30= 21== 654-28//
12.45= 32== 139-63//
13.00-13.15
13.30= 87== 079-90//
13.45= 65== 365-98//
14.00= 65== 761-40//
14.15= 10== 150-31//
14.30= 21== 829-80//
14.45= 76== 839-03*
15.00= 54== 838-64//
15.15= 98== 007-85//
15.30= 87== 840-79//
15.45= 76== 766-38//สั่งเบิ้ล
16.00= 21== 658-55//สั่งเบิ้ล
16.15= 09==

เบิ้ล

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
07.15
1--------------- 2

12-15-25----125

พิกัดบน
125

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 11
09.00
2--------------- 1

21-22-11----211

พิกัดบน
231

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
246-41
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
09.15
7---------------- 8

74-78-84----784

พิกัดบน
784
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
787-65
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
09.30
2--------------- 4

23-24-43----243

พิกัดบน
243
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
ขายสูตราราคาถูกครับ เล่นได้ทุกวัน
รูดเสียว-พิกัดบน สูตรเดียวจบ

299฿ แถมดึงเข้าห้องวีฟรี

Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
212-42
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
09.45
8---------------- 1

88-81-11----818

พิกัดบน
819
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
752-62x
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
10.00
2---------------- 7

27-28-78----278

พิกัดบน
278
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
767-49
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
10.15
2---------------- 6

23-26-36----263

พิกัดบน
263
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
07.45
(2)---------- (0)

20-25-50----205

พิกัดบน
205

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
347-23
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
08.00
(6)---------- (8)

63-68-83----683

พิกัดบน
683
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
262-68
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
08.15
(7)---------- (6)

76-78-86----768

พิกัดบน
768
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
265-10
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
08.30
(seven)---------- (six)

76-75-65----765

พิกัดบน
765
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
133-16
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
08.45
(eight)---------- (nine)

87-88-98----897

พิกัดบน
897
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
809-68
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 6
10.00
(2)---------- (9)

21-29-91----291

พิกัดบน
291
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
เสียวคู่บ-ล+พิกัดบน
10.00= 2-9-291= 332-59//เด้ง

10.15
(6)----------- (9)

68-69-98----698

พิกัดบน
698
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
412-55
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
10.30
(6)---------- (1)

61-68-81----618

พิกัดบน
618
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
919-04//
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
10.45
(1)---------- (2)

11-12-22----111
ตอง

พิกัดบน
123
sunisa2561 8 เดือนที่แล้ว
ติดตาม
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 6
หลังหวยออก 10 ก็ฝากไว้เลยครับ พอเวปเปิดให้ซื้อ จะได้ไม่ช้า... (ประชดนะ) 555+
teekun 8 เดือนที่แล้ว
( ไม่สามารถแสดงข้อความได้เนื่องจาก สมาชิกนี้ถูกแบน )
first3636 8 เดือนที่แล้ว
ไม่มีใครอยากเอาเงินไปจมครับ บางทีต้องรอเก็บยอมด้วยไรด้วย แถมฝากไปก็ไม่แน่นอนว่าจะเท่ากับยอดรวมคนฝากมาหรือไม่
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
ถูกใจความเห็นของคุณ teekun ค่ะ
ต่อให้ฝากไว้ล่วงหน้า แต่ก็มีมีสิ่งเย้ายวน กะเล่นเพิ่มทุน บางคนเสียหมด อดเลย 55
teekun 8 เดือนที่แล้ว
( ไม่สามารถแสดงข้อความได้เนื่องจาก สมาชิกนี้ถูกแบน )
patcharin2559 8 เดือนที่แล้ว
วันนี้ก็พลาดเช่นกันค่ะ (แต่ไม่เกี่ยวกับเว็ป) ขับรถไปเขย่าเซียมซีตจว. แต่ดันมาออกทะเบียนรถที่ขับไป
teekun 8 เดือนที่แล้ว
( ไม่สามารถแสดงข้อความได้เนื่องจาก สมาชิกนี้ถูกแบน )
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
พิกัดบน
07.00= 012= 332-19//
07.15= 678= 508-14//เจาะ80
07.30= 567= 854-06//
07.45= 123= 328-77//เจาะ28
08.00= 789=

เจาะไปกลับบน-ล่าง
70-71-80-81-90-91
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 012= 332-19//
07.15= 678= 508-14//เจาะ80
07.30= 567= 854-06//
07.45= 123= 328-77//เจาะ28
08.00= 789= 412-73
08.15= 012=

เจาะไปกลับบน-ล่าง
01-02-11-12-22-23
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
พิกัดบน
08.00= 123= 993-82//
08.15= 012= 605-54//
08.30= 456= 213-90
08.45= 890= 750-80//
09.00= 234= 126-02//
09.15= 901= 004-93//
09.30= 012= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
วางสดในห้องวีแต่เช้า
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 123= 993-82//
08.15= 012= 605-54//
08.30= 456= 213-90
08.45= 890= 750-80//
09.00= 234= 126-02//
09.15= 901= 004-93//
09.30= 012= 107-09//
09.45= 901= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 123= 993-82//
08.15= 012= 605-54//
08.30= 456= 213-90
08.45= 890= 750-80//
09.00= 234= 126-02//
09.15= 901= 004-93//
09.30= 012= 107-09//
09.45= 901= 503-93//
10.00= 567= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 123= 993-82//
08.15= 012= 605-54//
08.30= 456= 213-90
08.45= 890= 750-80//
09.00= 234= 126-02//
09.15= 901= 004-93//
09.30= 012= 107-09//
09.45= 901= 503-93//
10.00= 567= 560-12//
10.15= 456= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
พิกัดบน
11.30= 457= 341-90//
11.45= 689= 595-58//
12.00= 435= 184-39//
12.15= 846= 282-13//
12.30= 203= 448-92*
12.45= 582= 826-12//
13.00= 204= 292-46//
13.15=== พัก
13.30= 956= 768-39//
13.45= 263= 932-27//
14.00= 098= 508-82//
14.15= 523= ❤

เสียว
11.30= 45== 341-90//
11.45= 68== 595-58//
12.00= 45== 184-39//
12.15= 84== 282-13//
12.30= 20== 448-92//
12.45= 58== 826-12/
13.00= 20== 292-46//
13.15=== พัก
13.30= 95== 768-39//
13.45= 26== 932-27//
14.00= 09== 508-82//
14.15= 52== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
วางสดในห้องวีทุกรอบครับ การันตี 100%
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.30= 457= 341-90//
11.45= 689= 595-58//
12.00= 435= 184-39//
12.15= 846= 282-13//
12.30= 203= 448-92*
12.45= 582= 826-12//
13.00= 204= 292-46//
13.15=== พัก
13.30= 956= 768-39//
13.45= 263= 932-27//
14.00= 098= 508-82//
14.15= 523= 925-67//
14.30= 105= ❤

เสียว
11.30= 45== 341-90//
11.45= 68== 595-58//
12.00= 45== 184-39//
12.15= 84== 282-13//
12.30= 20== 448-92//
12.45= 58== 826-12/
13.00= 20== 292-46//
13.15=== พัก
13.30= 95== 768-39//
13.45= 26== 932-27//
14.00= 09== 508-82//
14.15= 52== 925-67//
14.30= 10== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
พิกัดบน
19.15= 012= 831-14//
19.30= 567= 529-65/
19.45= 789= 539-17//
20.00= 123= 417-27//
20.15= 345= 438-97//เด้ง
20.30= 345= 543-20//แตก
20.45= 901= 309-55//เด้ง
21.00= 345= ❤

เสียว
19.15= 01== 831-14//เด้ง
19.30= 56== 529-65//เด้ง
19.45= 78== 539-17//
20.00= 12== 417-27//เด้ง
20.15= 34== 438-97//เด้ง
20.30= 34== 543-20//เด้ง
20.45= 90== 309-55//เด้ง
21.00= 34== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
วางสดเด้งๆแตกในห้องวีครับ วางสดทุกรอบ
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
19.15= 012= 831-14//
19.30= 567= 529-65/
19.45= 789= 539-17//
20.00= 123= 417-27//
20.15= 345= 438-97//เด้ง
20.30= 345= 543-20//แตก
20.45= 901= 309-55//เด้ง
21.00= 345= 612-58*
21.15= 456= 584-56//เด้ง
21.30= 234= 425-22//
21.45= 012= 321-16//เด้ง
22.00= 567= ❤

เสียว
19.15= 01== 831-14//เด้ง
19.30= 56== 529-65//เด้ง
19.45= 78== 539-17//
20.00= 12== 417-27//เด้ง
20.15= 34== 438-97//เด้ง
20.30= 34== 543-20//เด้ง
20.45= 90== 309-55//เด้ง
21.00= 34== 612-58*
21.15= 45== 584-56//เด้ง
21.30= 23== 425-22//เด้ง
21.45= 01== 321-16//เด้ง
22.00= 56== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
วางในห้องเด้งจริงครับ 100% วางนอกหลุด รอบนี้วางดูอีกรอบ
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
พิกัดบน
14.30= 867= 697-67//เด้ง
14.45= 321= 568-33
15.00= 432= 852-68//
15.15= 109= 414-53//
15.30= 654= 195-06//
15.45= 876= 281-13//
16.00= 765= 495-85//
16.15= 543= 579-36/
16.30= 432= 536-88//
16.45= 432= ❤

เสียว
14.30= 87== 697-67//เด้ง
14.45= 32== 568-33//
15.00= 43== 852-68
15.15= 10== 414-53//
15.30= 65== 195-06//เด้ง
15.45= 87== 281-13//
16.00= 76== 495-85
16.15= 54== 579-36//
16.30= 43== 536-88//
16.45= 43== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
สดทุกรอบห้องวีครับ
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
14.30= 867= 697-67//เด้ง
14.45= 321= 568-33
15.00= 432= 852-68//
15.15= 109= 414-53//
15.30= 654= 195-06//
15.45= 876= 281-13//
16.00= 765= 495-85//
16.15= 543= 579-36/
16.30= 432= 536-88//
16.45= 432= 902-60//
17.00= 109= ❤

เสียว
14.30= 87== 697-67//เด้ง
14.45= 32== 568-33//
15.00= 43== 852-68
15.15= 10== 414-53//
15.30= 65== 195-06//เด้ง
15.45= 87== 281-13//
16.00= 76== 495-85
16.15= 54== 579-36//
16.30= 43== 536-88//
16.45= 43== 902-60
17.00= 10== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
พิกัดบน
22.30= 345= 135-58//เด้ง
22.45= 567= 757-55//เด้ง
23.00= 123= 950-87
23.15= 567= 446-55//
23.30= 890= 117-68
23.45= 123= 913-40//เด้ง
00.00= 123= 824-63//
00.15= 456= 559-69//
00.30= 456= 142-56//
00.45= 345= ❤

เสียว
22.30= 34== 135-58//
22.45= 56== 757-55//เด้ง
23.00= 12== 950-87
23.15= 56== 446-55//เด้ง
23.30= 89== 117-68//
23.45= 23== 913-40//
00.00= 23== 824-63//เด้ง
00.15= 45== 559-69//
00.30= 56== 142-56//เด้ง
00.45= 34== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
วางสดจากห้องวีทุกรอบครับ
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
พิกัดบน
06.00= 345= 163-82//
06.15= 789= 201-34
06.30= 234= 259-55/
06.45= 234= 494-91//
07.00= 789= 487-09//
07.15= 234= ❤

06.00= 328= 163-82//เด้ง
06.15= 708= 201-34//
06.30= 925= 259-55//แตก
06.45= 425= 494-91//
07.00= 179= 487-09//เด้ง
07.15= 126= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
สดจากห้องวีครับ
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
06.00= 345= 163-82//
06.15= 789= 201-34
06.30= 234= 259-55/
06.45= 234= 494-91//
07.00= 789= 487-09//
07.15= 234= 420-67//
07.30= 234= ❤06.00= 328= 163-82//เด้ง
06.15= 708= 201-34//
06.30= 925= 259-55//แตก
06.45= 425= 494-91//
07.00= 179= 487-09//เด้ง
07.15= 126= 420-67//เด้ง
07.30= 628= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
06.30❤
พิกัดบน= 456
เสียว
5 ---------- (4)

53-54-43-----354
พน.+เรียง
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 4
พิกัดบน
10.00= 123= 303-25//
10:15= 789= 581-82//
10:30= 456= 868-29//
10.45= 123= 091-86//
11.00= 901= ❤

พิกัดล่าง
10.00= 129= 303-25//
10:15= 782= 581-82//
10:30= 459= 868-29//
10.45= 126= 091-86//
11.00= 903= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 901= 782-92
11.15= 234= ❤

พิกัดล่าง
11.00= 903= 782-92//
11.15= 234= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 901= 782-92
11.15= 234= 271-24/
11.30= 789= ❤

พิกัดล่าง
11.00= 903= 782-92//
11.15= 234= 271-24//
11.30= 785= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 901= 782-92
11.15= 234= 271-24/
11.30= 789= 880-97//
11.45= 123= ❤

พิกัดล่าง
11.00= 903= 782-92//
11.15= 234= 271-24//
11.30= 785= 880-97//
11.45= 125= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 901= 782-92
11.15= 234= 271-24/
11.30= 789= 880-97//
11.45= 123= 533-38//
12.00= 456= ❤

พิกัดล่าง
11.00= 903= 782-92//
11.15= 234= 271-24//
11.30= 785= 880-97//
11.45= 125= 533-38
12.00= 459= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
บน-ล่าง
08.00= 356= 733-39//เด้ง
08.15= 297= 542-76//เด้ง
08.30= 489= 278-77//บ
08.45= 752= 458-83//บ
09.00= 572= 077-45//เด้ง
09.15= 953= 789-89//เด้ง
09.30= 241= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
พิกัดบน
12.00= 382= 125-32//
12.15= 905= 315-07//
12.30= 715= ❤

เสียว
12.30= 15== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 382= 125-32//
12.15= 905= 315-07//
12.30= 715= 810-73//
12.45= 230= ❤

เสียว
12.30= 15== 810-73//
12.45= 20== ❤

เบิ้ล

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
พิกัดบน
10.15= 567= 346-64//
10.30= 901= 605-29//
10.45= 234= 027-01//
11.00= 567= 585-24//
11.15= 345= 432-44//
11.30= 123= 653-33//
11.45= 234= 422-49//
12.00= 012= 216-80//
12.15= 789= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
วางสดจากห้องวีครับ ตามมาครับแจก 5รอบ
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
10.15= 567= 346-64//
10.30= 901= 605-29//
10.45= 234= 027-01//
11.00= 567= 585-24//
11.15= 345= 432-44//
11.30= 123= 653-33//
11.45= 234= 422-49//
12.00= 012= 216-80//
12.15= 789= 845-88/
12.30= 789= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 8 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน
10.15= 567= 346-64//
10.30= 901= 605-29//
10.45= 234= 027-01//
11.00= 567= 585-24//
11.15= 345= 432-44//
11.30= 123= 653-33//
11.45= 234= 422-49//
12.00= 012= 216-80//
12.15= 789= 845-88/
12.30= 789= 038-73//
12.45= 890= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
เสียว
07.15= 19= 541-47//
07.30= 52= 232-56//
07.45= 23= 543-22//
08.00= 54= 005-65//
08.15= 52= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
katay5060 8 เดือนที่แล้ว
วางอีกไหมคะ
231602soy ดู 9 เดือนที่แล้ว 0
พิกัดบน
11.00= 234= 321-41//
11.15= 012= 290-15//
11.30= 456= ❤

❤ รับแทงหุ้นไทยไม่มีตัวอั้น ทักมาครับ

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
แสดงความคิดเห็น