โปรไฟล์ของ 231602soy คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
231602soy ดู 2 ชั่วโมงที่แล้ว 0
พิกัดบน
07.00= 678= 108-14//
07.15= 456= 035-11//
07.30= 456= 474-50//
07.45= 012= 342-51//
08.00= 012= 890-14//
08.15= 456= ❤

เสียว
07.00= 67== 108-14
07.15= 45== 035-11//
07.30= 45== 474-50//
07.45= 01== 342-51//
08.00= 01== 890-14//
08.15= 45== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 2 ชั่วโมงที่แล้ว 3
พิกัดบน
07.00= 678= 108-14//
07.15= 456= 035-11//
07.30= 456= ❤

เสียว
07.00= 67== 108-14
07.15= 45== 035-11//
07.30= 45== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 ชั่วโมงที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 108-14//
07.15= 456= 035-11//
07.30= 456= 474-50//
07.45= 012= ❤

เสียว
07.00= 67== 108-14
07.15= 45== 035-11//
07.30= 45== 474-50//
07.45= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 ชั่วโมงที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 108-14//
07.15= 456= 035-11//
07.30= 456= 474-50//
07.45= 012= 342-51//
08.00= 012= ❤

เสียว
07.00= 67== 108-14
07.15= 45== 035-11//
07.30= 45== 474-50//
07.45= 01== 342-51//
08.00= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 ชั่วโมงที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 108-14//
07.15= 456= 035-11//
07.30= 456= 474-50//
07.45= 012= 342-51//
08.00= 012= 890-14//
08.15= 456= ❤

เสียว
07.00= 67== 108-14
07.15= 45== 035-11//
07.30= 45== 474-50//
07.45= 01== 342-51//
08.00= 01== 890-14//
08.15= 45== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 23 ชั่วโมงที่แล้ว 5
999Lucky
- พิกัด
- เสียว

199฿/ตลอดชีพ
❤❤❤❤❤❤❤❤
ID : Daring_14
231602soy 23 ชั่วโมงที่แล้ว
ตามผลงานที่บอร์ดแรกเลยนะครับเริ่มวาง 06.30 (วงาสด)
231602soy 16 ชั่วโมงที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 345= 650-06//
17.15= 567= 594-82/
17.30= 789= 698-87//
17.45= 789= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 16 ชั่วโมงที่แล้ว
วาง สด มาจาก ห้องวีนะครับ
สนใจทักมาครับ
231602soy 16 ชั่วโมงที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 345= 650-06//
17.15= 567= 594-82/
17.30= 789= 698-87//
17.45= 789= 795-84//
18.00= 789= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 16 ชั่วโมงที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 345= 650-06//
17.15= 567= 594-82/
17.30= 789= 698-87//
17.45= 789= 795-84//
18.00= 789= 649-06//
18.15= 567= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 วันที่แล้ว 17
พิกัดบน
06.30= 234= ❤

เสียว
06.30= 90== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= 591-72//
08.15= 890= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== 591-72//
08.15= 67== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= 591-72//
08.15= 890= 287-40//
08.30= 890= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== 591-72//
08.15= 67== 287-40//
08.30= 90== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= 591-72//
08.15= 890= 287-40//
08.30= 890= 732-16
08.45= 678= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== 591-72//
08.15= 67== 287-40//
08.30= 90== 732-16
08.45= 12== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
➖➖➖➖➖➖➖➖
วางผลงานให้ชมแบบสดๆทุกรอบ
ไม่ต้อง ลังเล ครับ

ห้องวีทักมาครับ
199฿ตลอดชีพ
Daring_14
➖➖➖➖➖➖➖➖
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= 591-72//
08.15= 890= 287-40//
08.30= 890= 732-16
08.45= 678= 631-27/
09.00= 345= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== 591-72//
08.15= 67== 287-40//
08.30= 90== 732-16
08.45= 12== 631-27//
09.00= 01== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
06.30= 234= 330-52//
06.45= 890= 192-44//
07.00= 789= 050-66
07.15= 012= 400-67//
07.30= 567= 660-77//
07.45= 789= 513-85
08.00= 012= 591-72//
08.15= 890= 287-40//
08.30= 890= 732-16
08.45= 678= 631-27/
09.00= 345= 690-42
09.15= 678= ❤

เสียว
06.30= 90== 330-52//
06.45= 12== 192-44//
07.00= 45== 050-66//
07.15= 01== 400-67//
07.30= 01== 660-77//
07.45= 89== 513-85//
08.00= 90== 591-72//
08.15= 67== 287-40//
08.30= 90== 732-16
08.45= 12== 631-27//
09.00= 01== 690-42//
09.15= 78== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 23 ชั่วโมงที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 789= 733-52/
10.15= 345= 443-32//
10.30= 890= 786-81//
10.45= 123= ❤

เสียว
10.00= 78= 733-52/
10.15= 34= 443-32//
10.30= 89= 786-81//
10.45= 12= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 23 ชั่วโมงที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 789= 733-52/
10.15= 345= 443-32//
10.30= 890= 786-81//
10.45= 123= 721-13//
11.00= 901= ❤

เสียว
10.00= 78= 733-52/
10.15= 34= 443-32//
10.30= 89= 786-81//
10.45= 12= 721-13//
11.00= 90= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 23 ชั่วโมงที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 789= 733-52/
10.15= 345= 443-32//
10.30= 890= 786-81//
10.45= 123= 721-13//
11.00= 901= 739-31//
11.15= 345= ❤

เสียว
10.00= 78= 733-52/
10.15= 34= 443-32//
10.30= 89= 786-81//
10.45= 12= 721-13//
11.00= 90= 739-31//
11.15= 34= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 22 ชั่วโมงที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 789= 733-52/
10.15= 345= 443-32//
10.30= 890= 786-81//
10.45= 123= 721-13//
11.00= 901= 739-31//
11.15= 345= 290-39
11.30= 789= ❤

เสียว
10.00= 78= 733-52/
10.15= 34= 443-32//
10.30= 89= 786-81//
10.45= 12= 721-13//
11.00= 90= 739-31//
11.15= 34= 290-39//
11.30= 78= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 วันที่แล้ว 1
พิกัดบน
18.00= 234= 339-42//
18.15= 123= 771-43//
18.30= 890= 118-80//
18.45= 456= ❤

เสียว
18.00= 24== 339-42//
18.15= 13== 771-43//
18.30= 80== 118-80//
18.45= 46== ❤

(วางสดในห้องวีนะครับ)

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 วันที่แล้ว
พิกัดบน
18.00= 234= 339-42//
18.15= 123= 771-43//
18.30= 890= 118-80//
18.45= 456= 514-11//
19.00= 456= ❤

เสียว
18.00= 24== 339-42//
18.15= 13== 771-43//
18.30= 80== 118-80//
18.45= 46== 514-11//
19.00= 46== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 2 วันที่แล้ว 0
สิบบน
09.00= 02468= 942-83//
09.15= 13579= 631-14//
09.30= 02468= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 2 วันที่แล้ว 16
พิกัดบน
12.00= 210= 010-65//
12.15= 876= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 210= 010-65//
12.15= 876= 985-58//
12.30= 098= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 210= 010-65//
12.15= 876= 985-58//
12.30= 098= 781-86//
12.45= 654= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 210= 010-65//
12.15= 876= 985-58//
12.30= 098= 781-86//
12.45= 654= 818-73
13.00= 098= ⭐


199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
เสียว
15.00= (2) == 825-83//
15.15= (4) == 455-76/
15.30= (3) == 537-60//
15.45= (7) == 719-07//
16.00= (6) == ❤

รูดบน
15.00= 234= 825-83//
15.15= 456= 455-76//
15.30= 345= 537-60//
15.45= 789= 719-07//
16.00= 678= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
เสียว
15.00= (2) == 825-83//
15.15= (4) == 455-76/
15.30= (3) == 537-60//
15.45= (7) == 719-07//
16.00= (6) == 896-00//
16.15= (3) == ❤

รูดบน
15.00= 234= 825-83//
15.15= 456= 455-76//
15.30= 345= 537-60//
15.45= 789= 719-07//
16.00= 678= 896-00//
16.15= 345= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
เสียว
16.00= (6) == 896-00//
16.15= (3) == 782-21
16.30= (0) == ❤

รูดบน
16.00= 678= 896-00//
16.15= 345= 782-21
16.30= 012= ❤

เสียว
16.00= (6) == 896-00//
16.15= (3) == 782-21
16.30= (0) ==

รูดบน
16.00= 678= 896-00//
16.15= 345= 782-21
16.30= 012=
231602soy 2 วันที่แล้ว
เสียว
15.00= (2) == 825-83//
15.15= (4) == 455-76/
15.30= (3) == 537-60//
15.45= (7) == 719-07//
16.00= (6) == 896-00//
16.15= (3) == 782-21
16.30= (0) == ❤

รูดบน
15.00= 234= 825-83//
15.15= 456= 455-76//
15.30= 345= 537-60//
15.45= 789= 719-07//
16.00= 678= 896-00//
16.15= 345= 782-21
16.30= 012= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
➖➖➖➖➖➖➖➖
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== 040-57//
18.45= 01== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
วางสดวีนะครับ นอก ห้อง ไม่ เน้น วาง ครับ

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== 040-57//
18.45= 01== 643-59
19.00= 01== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468= 756-11
02468= 968-97//
02468=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== 040-57//
18.45= 01== 643-59
19.00= 01== 756-11//
19.15= 45== 968-97
19.30= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468= 756-11
02468= 968-97//
02468= 987-02//
13579=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== 040-57//
18.45= 01== 643-59
19.00= 01== 756-11//
19.15= 45== 968-97
19.30= 67== 987-02//
19.45= 56== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468= 756-11
02468= 968-97//
02468= 987-02//
13579= 470-92//
02468=

เสียว
18.00= 89== 549-12//
18.15= 45== 845-98//
18.30= 67== 040-57//
18.45= 01== 643-59
19.00= 01== 756-11//
19.15= 45== 968-97
19.30= 67== 987-02//
19.45= 56== 470-92
20.00= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468= 756-11
02468= 968-97//
02468= 987-02//
13579= 470-92//
02468= 319-83
13579= 252-18//
02468= ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 2 วันที่แล้ว
สิบบน
02468= 549-12//
02468= 845-98//
02468= 040-57//
02468= 643-59//
02468= 756-11
02468= 968-97//
02468= 987-02//
13579= 470-92//
02468= 319-83
13579= 252-18//
02468= 149-17//
02468= ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 3 วันที่แล้ว 6
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 3 วันที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= 043-93//
08.30= 123= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== 043-93
08.30= 12== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
fonnopp1 3 วันที่แล้ว
รอค่ะ
231602soy 3 วันที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= 043-93//
08.30= 123= 592-82//
08.45= 123= 813-82//
09.00= 567= 450-21//
09.15= 567= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== 043-93
08.30= 12== 592-82//
08.45= 12== 813-82//
09.00= 56== 450-21//
09.15= 56== ⭐

(สด ใน กลุ่ม ทุ กรอบ ครับ)

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 3 วันที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= 043-93//
08.30= 123= 592-82//
08.45= 123= 813-82//
09.00= 567= 450-21//
09.15= 567= 044-88
09.30= 234= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== 043-93
08.30= 12== 592-82//
08.45= 12== 813-82//
09.00= 56== 450-21//
09.15= 56== 044-88
09.30= 23== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 3 วันที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= 043-93//
08.30= 123= 592-82//
08.45= 123= 813-82//
09.00= 567= 450-21//
09.15= 567= 044-88
09.30= 234= 838-79//
09.45= 456= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== 043-93
08.30= 12== 592-82//
08.45= 12== 813-82//
09.00= 56== 450-21//
09.15= 56== 044-88
09.30= 23== 838-79//
09.45= 45==⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 3 วันที่แล้ว
พิกัดบน
08.00= 789= 378-17//
08.15= 123= 043-93//
08.30= 123= 592-82//
08.45= 123= 813-82//
09.00= 567= 450-21//
09.15= 567= 044-88
09.30= 234= 838-79//
09.45= 456= 856-60//
10.00= 890= ⭐

วิ่งบน
08.00= 78== 378-17//
08.15= 12== 043-93
08.30= 12== 592-82//
08.45= 12== 813-82//
09.00= 56== 450-21//
09.15= 56== 044-88
09.30= 23== 838-79//
09.45= 45== 856-60//
10.00= 89== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 3 วันที่แล้ว 1
เสียว
13.45= 67(7)= 974-33//
14.00= 01(0)= 007-70//
14.15= 45(4)= 224-22//
14.30= 56(5)= ⭐

พิกัดบน
13.45= 567= 974-33//
14.00= 901= 007-70//
14.15= 456= 224-22//
14.30= 567= ❤

Daring_14
231602soy 3 วันที่แล้ว
เสียว
13.45= 67(7)= 974-33//
14.00= 01(0)= 007-70//
14.15= 45(4)= 224-22//
14.30= 56(5)= 178-26/
14.45= 56(5)= ⭐

พิกัดบน
13.45= 567= 974-33//
14.00= 901= 007-70//
14.15= 456= 224-22//
14.30= 567= 178-26//
14.45= 456= ❤

Daring_14
231602soy ดู 4 วันที่แล้ว 10
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 4 วันที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 4 วันที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 4 วันที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= 768-87//
09.00= 789= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== 768-87//
09.00= 78== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 4 วันที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= 768-87//
09.00= 789= 810-94//
09.15= 678= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== 768-87//
09.00= 78== 810-94/
09.15= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
fonnopp1 4 วันที่แล้ว
เข้าเยอะเลยอะ ซื้อเองบ้างปะคะ
231602soy 4 วันที่แล้ว
เคย เล่น แต่ ไม่เคย เข้า เลย ครับ วางเข้าดี๊ดี
231602soy 4 วันที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= 768-87//
09.00= 789= 810-94//
09.15= 678= 302-54*
09.30= 012= 341-72//
09.45= 890= 463-48//
10.00= 123=

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== 768-87//
09.00= 78== 810-94/
09.15= 67== 302-54*
09.30= 01== 341-72/
09.45= 89== 463-48//
10.00= 12==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 4 วันที่แล้ว
วาง ใน ห้อง ไม่มี แต่ง ครับ วาง นอก ห้อง บาง รอบ

สนใจเข้าห้องวี 199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 4 วันที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= 768-87//
09.00= 789= 810-94//
09.15= 678= 302-54*
09.30= 012= 341-72//
09.45= 890= 463-48//
10.00= 123= 321-36//
10.15= 234= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== 768-87//
09.00= 78== 810-94/
09.15= 67== 302-54*
09.30= 01== 341-72/
09.45= 89== 463-48//
10.00= 12== 321-36//
10.15= 23== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 3 วันที่แล้ว
พิกัดล่าง
08.00= 345= 722-44//
08.15= 123= 516-14//
08.30= 456= 656-92*
08.45= 678= 768-87//
09.00= 789= 810-94//
09.15= 678= 302-54*
09.30= 012= 341-72//
09.45= 890= 463-48//
10.00= 123= 321-36//
10.15= 234= 906-06*
10.30= 567= ⭐

เสียว
08.00= 34== 722-44//
08.15= 12== 516-14//
08.30= 45== 656-92/
08.45= 67== 768-87//
09.00= 78== 810-94/
09.15= 67== 302-54*
09.30= 01== 341-72/
09.45= 89== 463-48//
10.00= 12== 321-36//
10.15= 23== 906-06*
10.30= 56== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 4 วันที่แล้ว 3
พิกัดล่าง
14.00= 901= 877-97//
14.15= 789= ❤

รูดล่าง
14.00= 90== 877-97//
14.15= 78== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 4 วันที่แล้ว
พิกัดล่าง
14.00= 901= 877-97//
14.15= 789= 107-67//
14.30= 890= ❤

รูดล่าง
14.00= 90== 877-97//
14.15= 78== 107-67//
14.30= 89== ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 4 วันที่แล้ว
พิกัดบน
15.00= 012= 121-11//
15.15= 567= 735-67//
15.30= 123= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 4 วันที่แล้ว
เข้า ห้อง วี แอด ไลน์ มา เลย นะ ครับ

Daring_14
231602soy ดู 5 วันที่แล้ว 3
⭐พิกัดบน
06.00= 456= 067-02//
06.15= 123= 102-68//
06.30= 678= ❤

⭐199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 5 วันที่แล้ว
⭐พิกัดบน
06.00= 456= 067-02//
06.15= 123= 102-68//
06.30= 678= 221-06*
06.45= 567= ❤

⭐199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 5 วันที่แล้ว
⭐พิกัดบน
06.00= 456= 067-02//
06.15= 123= 102-68//
06.30= 678= 221-06*
06.45= 567= 600-45/
07.00= 123= 386-34/
07.15= 234= 774-26//
07.30= 345= 964-27//
07.45= 345= 939-75//
08.00= 123= 307-61/
08.15= 901= 560-72//
08.30= 890= 832-38/
08.45= 234= 523-39//
09.00= 123= 371-63//
09.15= 901= 944-98/
09.30= 678= 564-21//
09.45= 456= ❤

⭐199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 5 วันที่แล้ว
ผลงาน ใน ห้อง มี ครับ
231602soy ดู 6 วันที่แล้ว 12
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 589-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= ⭐

199฿199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= 711-65//
08.30= 012= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= 711-65//
08.30= 356= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= 711-65//
08.30= 012= 450-62//
08.45= 012= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= 711-65//
08.30= 356= 450-62//
08.45= 689= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= 711-65//
08.30= 012= 450-62//
08.45= 012= 094-23/
09.00= 345= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= 711-65//
08.30= 356= 450-62//
08.45= 689= 094-23*
09.00= 578= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= 711-65//
08.30= 012= 450-62//
08.45= 012= 094-23/
09.00= 345= 561-55/
09.15= 023= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= 711-65//
08.30= 356= 450-62//
08.45= 689= 094-23*
09.00= 578= 561-55//
09.15= 356= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 678= 579-38//
07.15= 345= 103-63//
07.30= 012= 040-78//
07.45= 901= 914-31//
08.00= 890= 236-55*
08.15= 123= 711-65//
08.30= 012= 450-62//
08.45= 012= 094-23/
09.00= 345= 561-55/
09.15= 023= 200-37//
09.30= 245= ⭐

พิกัดล่าง
07.00= 346= 579-38//
07.15= 013= 103-63//
07.30= 568= 040-78//
07.45= 013= 914-31//
08.00= 346= 236-55*
08.15= 356= 711-65//
08.30= 356= 450-62//
08.45= 689= 094-23*
09.00= 578= 561-55//
09.15= 356= 200-37//
09.30= 134= ⭐

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 245= ❤

พิกัดล่าง
10.00= 356= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
10.00= 245= 439-67/
10.15= 912= ❤

พิกัดล่าง
10.00= 356= 439-67//
10.15= 134= ❤

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy 5 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 901= 095-67//
12.15= 012= 405-21//
12.30= 345=

199฿ตลอดชีพ
Daring 14
231602soy ดู 6 วันที่แล้ว 0
หุ้นไทย 20-09-61
ทช❤ 8(9)==
87-88-80
97-98-90-91=

➖➖➖➖➖➖➖➖
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 23
หุ้นไทย 18-09-61
ทช❤ 7(8)==
71-72-74
81-82-84-85= 885-54//

ทท❤ 3(4)==
37-38-30
47-48-40-41= 174-35//

ทบ❤ 2(3)==
26-27-29
36-37-39-30= 332-93//

ทย❤ 0(1)==
02-03-05
12-13-15-16= 942-03//
➖➖➖➖➖➖➖➖
หุ้นไทย 19-09-61
ทช⭐ 0(1)==
03-04-06
13-14-16-17=

Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
หน่วยบน
45678= ➖➖➖

พิกัดบน
09.00= 678= ➖

เสียว
09.00= 78== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
หน่วยบน
45678= 838-28//
45678= ➖➖➖

พิกัดบน
09.00= 678= 838-28//
09.15= 678= ➖

เสียว
09.00= 78== 838-28//
09.15= 78== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
หน่วยบน
45678= 838-28//
45678= 890-96
01234= ➖➖➖

พิกัดบน
09.00= 678= 838-28//
09.15= 678= 890-96/
09.30= 234= ➖

เสียว
09.00= 78== 838-28//
09.15= 78== 890-96/
09.30= 34== ➖

37-38-47-48
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 678= 838-28//
09.15= 678= 890-96/
09.30= 234= 405-24/
09.45= 456= ➖

เสียว
09.00= 78== 838-28//
09.15= 78== 890-96/
09.30= 34== 405-24//
09.45= 56== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
หุ้นไทย 18-09-61
ทช❤ 7(8)==
71-72-74
81-82-84-85= 885-54//

ทท❤ 3(4)==
37-38-30
47-48-40-41= 174-35//

ทบ❤ 2(3)==
26-27-29
36-37-39-30= 332-93//

ทย❤ 0(1)==
02-03-05
12-13-15-16= 942-03//
➖➖➖➖➖➖➖➖
หุ้นไทย 19-09-61
ทช⭐ 0(1)== 293-51/•
03-04-06
13-14-16-17=

ทท⭐ 1(2)==
18-19-11
28-29-21-22=

Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= 337-26//
(คี่)= 13579= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= 337-26//
11.00= 357= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== 337-26//
11.00= 57== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= 337-26//
(คี่)= 13579= 106-26
(คี่)= 13579= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= 337-26//
11.00= 357= 106-26
11.15= 357= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== 337-26//
11.00= 57== 106-26
11.15= 57== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= 337-26//
(คี่)= 13579= 106-26
(คี่)= 13579= 459-93//
(คี่)= 13579= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= 337-26//
11.00= 357= 106-26
11.15= 357= 459-93//
11.30= 791= ➖
เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== 337-26//
11.00= 57== 106-26
11.15= 57== 459-93//
11.30= 91== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= 337-26//
(คี่)= 13579= 106-26
(คี่)= 13579= 459-93//
(คี่)= 13579= 692-48
(คี่)= 13579= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= 337-26//
11.00= 357= 106-26
11.15= 357= 459-93//
11.30= 791= 692-48//
11.45= 246= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== 337-26//
11.00= 57== 106-26
11.15= 57== 459-93//
11.30= 91== 692-48//
11.45= 46== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
หน่วยบน
(คี่)= 13579= 489-61//
(คี่)= 13579= 581-70//
(คู่)= 02468= 838-21//
(คี่)= 13579= 337-26//
(คี่)= 13579= 106-26
(คี่)= 13579= 459-93//
(คี่)= 13579= 692-48
(คี่)= 13579= 065-32//
(คู่)= 02468= ➖

พิกัดบน
10.00= 579= 489-61//
10.15= 913= 581-70//
10.30= 802= 838-21//
10.45= 357= 337-26//
11.00= 357= 106-26
11.15= 357= 459-93//
11.30= 791= 692-48//
11.45= 246= 065-32//
12.00= 468= ➖

เสียว
10.00= 79== 489-61//
10.15= 13== 581-70//
10.30= 02== 838-21//
10.45= 57== 337-26//
11.00= 57== 106-26
11.15= 57== 459-93//
11.30= 91== 692-48//
11.45= 46== 065-32//
12.00= 46== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
หุ้นไทย 18-09-61
ทช❤ 7(8)==
71-72-74
81-82-84-85= 885-54//

ทท❤ 3(4)==
37-38-30
47-48-40-41= 174-35//

ทบ❤ 2(3)==
26-27-29
36-37-39-30= 332-93//

ทย❤ 0(1)==
02-03-05
12-13-15-16= 942-03//
➖➖➖➖➖➖➖➖
หุ้นไทย 19-09-61
ทช⭐ 0(1)==
03-04-06
13-14-16-17= 293-51/•

ทท⭐ 1(2)==
18-19-11
28-29-21-22= 620-78/•

ทบ⭐ 8(9)==
80-81-83
90-91-93-95=

Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
เน้นวางในห้องวีนะครับ
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= 587-56//
13.45= 024= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== 587-56//
13.45= 02== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= 587-56//
13.45= 024= 192-12//
14.00= 568= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== 587-56//
13.45= 02== 192-12//
14.00= 68== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= 587-56//
13.45= 024= 192-12//
14.00= 568= 811-98/
14.15= 680= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== 587-56//
13.45= 02== 192-12//
14.00= 68== 811-98//
14.15= 80== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= 587-56//
13.45= 024= 192-12//
14.00= 568= 811-98/
14.15= 680= 649-20/
14.30= 357= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== 587-56//
13.45= 02== 192-12//
14.00= 68== 811-98//
14.15= 80== 649-20//
14.30= 57== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
พิกัดบน
12.15= 791= 712-80//
12.30= 791= 013-93//
12.45= 680= 178-89//
13.00= 680= 957-83*
13.15= 246= 776-21//
13.30= 357= 587-56//
13.45= 024= 192-12//
14.00= 568= 811-98/
14.15= 680= 649-20/
14.30= 357= 824-17*
14.45= 468= ➖

เสียว
12.15= 79== 712-80/
12.30= 79== 013-93//
12.45= 68== 178-89//
13.00= 68== 957-83//
13.15= 24== 776-21//
13.30= 35== 587-56//
13.45= 02== 192-12//
14.00= 68== 811-98//
14.15= 80== 649-20//
14.30= 57== 824-17//
14.45= 68== ➖

199฿ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 6 วันที่แล้ว
หุ้นไทย 18-09-61
ทช❤ 7(8)==
71-72-74
81-82-84-85= 885-54//

ทท❤ 3(4)==
37-38-30
47-48-40-41= 174-35//

ทบ❤ 2(3)==
26-27-29
36-37-39-30= 332-93//

ทย❤ 0(1)==
02-03-05
12-13-15-16= 942-03//
➖➖➖➖➖➖➖➖
หุ้นไทย 19-09-61
ทช⭐ 0(1)==
03-04-06
13-14-16-17= 293-51/•

ทท⭐ 1(2)==
18-19-11
28-29-21-22= 620-78/•

ทบ⭐ 8(9)==
80-81-83
90-91-93-95= 990-48//

ทย⭐ 8(9)==
87-88-80
97-98-90-91=
➖➖➖➖➖➖➖➖

Daring_14
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
พิกัดบน
07.00= 234= 320-96//
07.15= 890= 292-22//
07.30= 789= 058-43//
07.45= 123= ❤

เสียว
07.00= 23== 320-96//
07.15= 89== 292-22//
07.30= 78== 058-43//
07.45= 12== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
07.45= 123= 889-97
08.00= 234= ❤

เสียว
07.45= 23== 889-97
08.00= 23== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 11
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95✔
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95✔
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= ⭐

เสียว
11.00= 81== 529-95*
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= 313-12✔
12.15= 568= ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95*
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== 313-12✔
12.15= 58== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= 313-12✔
12.15= 568= 640-68✔
12.30= 790= ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95*
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== 313-12✔
12.15= 58== 640-68✔
12.30= 70== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= 313-12✔
12.15= 568= 640-68✔
12.30= 790= 406-64✔
12.45= 124= ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95*
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== 313-12✔
12.15= 58== 640-68✔
12.30= 70== 406-64✔
12.45= 14== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= 313-12✔
12.15= 568= 640-68✔
12.30= 790= 406-64✔
12.45= 124= 062-53✔
13.00= 679= ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95*
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== 313-12✔
12.15= 58== 640-68✔
12.30= 70== 406-64✔
12.45= 14== 062-53*
13.00= 69== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= 313-12✔
12.15= 568= 640-68✔
12.30= 790= 406-64✔
12.45= 124= 062-53✔
13.00= 679= 676-59✔
13.15= 124= ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95*
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== 313-12✔
12.15= 58== 640-68✔
12.30= 70== 406-64✔
12.45= 14== 062-53*
13.00= 69== 676-59✔
13.15= 24== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= 313-12✔
12.15= 568= 640-68✔
12.30= 790= 406-64✔
12.45= 124= 062-53✔
13.00= 679= 676-59✔
13.15= 124= 803-14*
13.30= 568 ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95*
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== 313-12✔
12.15= 58== 640-68✔
12.30= 70== 406-64✔
12.45= 14== 062-53*
13.00= 69== 676-59✔
13.15= 24== 803-14✔
13.30= 68== ❤

เบิ้ล
❤❤❤❤❤❤❤❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= 313-12✔
12.15= 568= 640-68✔
12.30= 790= 406-64✔
12.45= 124= 062-53✔
13.00= 679= 676-59✔
13.15= 124= 803-14*
13.30= 568= 551-48✔
13.45= 780= ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95*
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== 313-12✔
12.15= 58== 640-68✔
12.30= 70== 406-64✔
12.45= 14== 062-53*
13.00= 69== 676-59✔
13.15= 24== 803-14✔
13.30= 68== 551-48✔
13.45= 80== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= 313-12✔
12.15= 568= 640-68✔
12.30= 790= 406-64✔
12.45= 124= 062-53✔
13.00= 679= 676-59✔
13.15= 124= 803-14*
13.30= 568= 551-48✔
13.45= 780= 724-69✔
14.00= 346= 568-86✔
14.15= 902= ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95*
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== 313-12✔
12.15= 58== 640-68✔
12.30= 70== 406-64✔
12.45= 14== 062-53*
13.00= 69== 676-59✔
13.15= 24== 803-14✔
13.30= 68== 551-48✔
13.45= 80== 724-69*
14.00= 46== 568-86✔
14.15= 02== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 891= 529-95✔
11.15= 891= 309-79✔
11.30= 891= 311-10✔
11.45= 780= 575-07✔
12.00= 346= 313-12✔
12.15= 568= 640-68
12.30= 790= 406-64✔
12.45= 124= 062-53✔
13.00= 679= 676-59✔
13.15= 124= 803-14*
13.30= 568= 551-48✔
13.45= 780= 724-69
14.00= 346= 568-86✔
14.15= 902= 089-75✔
14.30= 891= ❤

เสียว
11.00= 81== 529-95*
11.15= 81== 309-79*
11.30= 81== 311-10✔
11.45= 70== 575-07✔
12.00= 36== 313-12✔
12.15= 58== 640-68✔
12.30= 70== 406-64✔
12.45= 14== 062-53*
13.00= 69== 676-59✔
13.15= 24== 803-14✔
13.30= 68== 551-48✔
13.45= 80== 724-69*
14.00= 46== 568-86✔
14.15= 02== 089-75
14.30= 91== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 10
พิกัดบน
07.00= 345= 465-20//
07.15= 345= 352-97//
07.30= 678= ❤

เสียว
07.00= 45== 465-20//
07.15= 45== 352-97//
07.30= 78== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 345= 465-20//
07.15= 345= 352-97//
07.30= 678= 848-08//
07.45= 567= ❤

เสียว
07.00= 45== 465-20//
07.15= 45== 352-97//
07.30= 78== 848-08//
07.45= 67== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
07.00= 345= 465-20//
07.15= 345= 352-97//
07.30= 678= 848-08//
07.45= 567= 490-05
08.00= 789= ❤

เสียว
07.00= 45== 465-20//
07.15= 45== 352-97//
07.30= 78== 848-08//
07.45= 67== 490-05
08.00= 89== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 789= 478-58//
09.15= 012= ⭐

เสียว
09.00= 78== 478-58//
09.15= 01== ⭐

เบิ่ง+ตอง

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
noomint 1 สัปดาห์ที่แล้ว
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 789= 478-58//
09.15= 012= 023-89//
09.30= 678= ⭐

เสียว
09.00= 78== 478-58//
09.15= 01== 023-89//
09.30= 67== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 789= 478-58//
09.15= 012= 023-89//
09.30= 678= 394-16
09.45= 567= 629-58/
10.00= 123= ❤

เสียว
09.00= 78== 478-58//
09.15= 01== 023-89//
09.30= 67== 394-16//
09.45= 56== 629-58//
10.00= 12== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 789= 478-58//
09.15= 012= 023-89//
09.30= 678= 394-16
09.45= 567= 629-58/
10.00= 123= 725-33//
10.15= 345= ⭐

เสียว
09.00= 78== 478-58//
09.15= 01== 023-89//
09.30= 67== 394-16//
09.45= 56== 629-58//
10.00= 12== 725-33//
10.15= 34== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 789= 478-58//
09.15= 012= 023-89/
09.30= 678= 394-16
09.45= 567= 629-58/
10.00= 123= 725-33//
10.15= 345= 341-94//
10.30= 789= ❤

เสียว
09.00= 78== 478-58//
09.15= 01== 023-89/
09.30= 67== 394-16//
09.45= 56== 629-58//
10.00= 12== 725-33//
10.15= 34== 341-94//
10.30= 78== ❤

เบิ้ล
❤❤❤❤❤❤❤❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
noomint 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอบคุณค่ะ☺️☺️☺️
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.00= 789= 478-58//
09.15= 012= 023-89/
09.30= 678= 394-16
09.45= 567= 629-58/
10.00= 123= 725-33//
10.15= 345= 341-94//
10.30= 789= 662-15
10.45= 456= ⭐

เสียว
09.00= 78== 478-58//
09.15= 01== 023-89/
09.30= 67== 394-16//
09.45= 56== 629-58//
10.00= 12== 725-33//
10.15= 34== 341-94//
10.30= 78== 662-15
10.45= 45== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 10
พิกัดบน
18.00= 012= ⭐

เสียว
18.00= 12== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
18.00= 012= 433-46
18.15= 345= ⭐

เสียว
18.00= 12== 433-46
18.15= 45== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 456= 285-97//
19.15= 678= 747-31//
19.30= 234= 336-17//
19.45= 456= 454-40//
20.00= 123= 825-77//
20.15= 890= ❤

เสียว
19.00= 56== 285-97//
19.15= 78== 747-31//
19.30= 34== 336-17//
19.45= 56== 454-40//
20.00= 23== 825-77//
20.15= 90== ❤

เน้นวางในห้องวีครับ
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 456= 285-97//
19.15= 678= 747-31//
19.30= 234= 336-17//
19.45= 456= 454-40//
20.00= 123= 825-77//
20.15= 890= 781-50//
20.30= 012= ❤

เสียว
19.00= 56== 285-97//
19.15= 78== 747-31//
19.30= 34== 336-17//
19.45= 56== 454-40//
20.00= 23== 825-77//
20.15= 90== 781-50//
20.30= 12== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 456= 285-97//
19.15= 678= 747-31//
19.30= 234= 336-17//
19.45= 456= 454-40//
20.00= 123= 825-77//
20.15= 890= 781-50//
20.30= 012= 631-29//
20.45= 234= ❤

เสียว
19.00= 56== 285-97//
19.15= 78== 747-31//
19.30= 34== 336-17//
19.45= 56== 454-40//
20.00= 23== 825-77//
20.15= 90== 781-50//
20.30= 12== 631-29//
20.45= 34== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 456= 285-97//
19.15= 678= 747-31//
19.30= 234= 336-17//
19.45= 456= 454-40//
20.00= 123= 825-77//
20.15= 890= 781-50//
20.30= 012= 631-29//
20.45= 234= 763-40//
21.00= 123= ❤

เสียว
19.00= 56== 285-97//
19.15= 78== 747-31//
19.30= 34== 336-17//
19.45= 56== 454-40//
20.00= 23== 825-77//
20.15= 90== 781-50//
20.30= 12== 631-29//
20.45= 34== 763-40//
21.00= 23== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 456= 285-97//
19.15= 678= 747-31//
19.30= 234= 336-17//
19.45= 456= 454-40//
20.00= 123= 825-77//
20.15= 890= 781-50//
20.30= 012= 631-29//
20.45= 234= 763-40//
21.00= 123= 488-94
21.15= 678= ❤

เสียว
19.00= 56== 285-97//
19.15= 78== 747-31//
19.30= 34== 336-17//
19.45= 56== 454-40//
20.00= 23== 825-77//
20.15= 90== 781-50//
20.30= 12== 631-29//
20.45= 34== 763-40//
21.00= 23== 488-94
21.15= 67== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดล่าง
22.00= 791= 321-12//
22.15= 357= 778-15//
22.30= 802= 139-07//
22.45= 135= ❤

เสียว
22.00= 91== 321-12//
22.15= 57== 778-15//
22.30= 02== 139-07//
22.45= 35== ❤


199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดล่าง
22.00= 791= 321-12//
22.15= 357= 778-15//
22.30= 802= 139-07//
22.45= 135= 413-36//
23.00= 468= ❤

เสียว
22.00= 91== 321-12//
22.15= 57== 778-15//
22.30= 02== 139-07//
22.45= 35== 413-36//
23.00= 68== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
noomint 1 สัปดาห์ที่แล้ว
noomint 1 สัปดาห์ที่แล้ว
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 7
พิกัดบน
09.30= 567= ❤

เสียว
09.30= 56== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.30= 567= 974-64//
09.45= 012= ❤

เสียว
09.30= 56== 974-64//
09.45= 01== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.30= 567= 974-64//
09.45= 012= 290-83//
10.00= 789= ❤

เสียว
09.30= 56== 974-64//
09.45= 01== 290-83//
10.00= 78== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.30= 567= 974-64//
09.45= 012= 290-83//
10.00= 789= 269-18//
10.15= 456= ❤

เสียว
09.30= 56== 974-64//
09.45= 01== 290-83//
10.00= 78== 269-18//
10.15= 45== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.30= 567= 974-64//
09.45= 012= 290-83//
10.00= 789= 269-18//
10.15= 456= 002-34
10.30= 012= ❤

เสียว
09.30= 56== 974-64//
09.45= 01== 290-83//
10.00= 78== 269-18//
10.15= 45== 002-34//
10.30= 12== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.30= 567= 974-64//
09.45= 012= 290-83//
10.00= 789= 269-18//
10.15= 456= 002-34
10.30= 012= 781-71//
10.45= 678= ❤

เสียว
09.30= 56== 974-64//
09.45= 01== 290-83//
10.00= 78== 269-18//
10.15= 45== 002-34//
10.30= 12== 781-71//
10.45= 78== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
09.30= 567= 974-64//
09.45= 012= 290-83//
10.00= 789= 269-18//
10.15= 456= 002-34
10.30= 012= 781-71//
10.45= 678= 659-27/•
11.00= 123= ❤

เสียว
09.30= 56== 974-64//
09.45= 01== 290-83//
10.00= 78== 269-18//
10.15= 45== 002-34//
10.30= 12== 781-71//
10.45= 78== 659-27//
11.00= 23== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
noomint 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รอๆๆ☺️☺️☺️
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 17
พิกัดบน
14.00= 234= ❤

เสียว
14.00= 23== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= 693-01//
15.45= 567= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== 693-01//
15.45= 56== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= 693-01//
15.45= 567= 602-61/•
16.00= 789= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== 693-01//
15.45= 56== 602-61//
16.00= 78== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= 693-01//
15.45= 567= 602-61/•
16.00= 789= 921-35/•
16.30= 789= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== 693-01//
15.45= 56== 602-61//
16.00= 78== 921-35
16.15= 78== ❤

เบิ้ล
❤❤❤❤❤❤❤❤

199฿/ตลอดชีพครับ
Darling_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= 693-01//
15.45= 567= 602-61/•
16.00= 789= 921-35/•
16.15= 789= 677-24//
16.30= 345= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== 693-01//
15.45= 56== 602-61//
16.00= 78== 921-35
16.15= 78== 677-24//
16.30= 34== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= 693-01//
15.45= 567= 602-61/•
16.00= 789= 921-35/•
16.15= 789= 677-24//
16.30= 345= 405-06//
16.45= 567= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== 693-01//
15.45= 56== 602-61//
16.00= 78== 921-35
16.15= 78== 677-24//
16.30= 34== 405-06/•
16.45= 56== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= 693-01//
15.45= 567= 602-61/•
16.00= 789= 921-35/•
16.15= 789= 677-24//
16.30= 345= 405-06//
16.45= 567= 762-29//
17.00= 234= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== 693-01//
15.45= 56== 602-61//
16.00= 78== 921-35
16.15= 78== 677-24//
16.30= 34== 405-06/•
16.45= 56== 762-29//
17.00= 23== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= 693-01//
15.45= 567= 602-61/•
16.00= 789= 921-35/•
16.15= 789= 677-24//
16.30= 345= 405-06//
16.45= 567= 762-29//
17.00= 234= 035-85//
17.15= 789= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== 693-01//
15.45= 56== 602-61//
16.00= 78== 921-35
16.15= 78== 677-24//
16.30= 34== 405-06/•
16.45= 56== 762-29//
17.00= 23== 035-85//
17.15= 78== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= 693-01//
15.45= 567= 602-61/•
16.00= 789= 921-35/•
16.15= 789= 677-24//
16.30= 345= 405-06//
16.45= 567= 762-29//
17.00= 234= 035-85//
17.15= 789= 298-22//
17.30= 345= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== 693-01//
15.45= 56== 602-61//
16.00= 78== 921-35
16.15= 78== 677-24//
16.30= 34== 405-06/•
16.45= 56== 762-29//
17.00= 23== 035-85//
17.15= 78== 298-22//
17.30= 34== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= 693-01//
15.45= 567= 602-61/•
16.00= 789= 921-35/•
16.15= 789= 677-24//
16.30= 345= 405-06//
16.45= 567= 762-29//
17.00= 234= 035-85//
17.15= 789= 298-22//
17.30= 345= 074-07//
17.45= 567= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== 693-01//
15.45= 56== 602-61//
16.00= 78== 921-35
16.15= 78== 677-24//
16.30= 34== 405-06/•
16.45= 56== 762-29//
17.00= 23== 035-85//
17.15= 78== 298-22//
17.30= 34== 074-07//
17.45= 56== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
14.00= 234= 228-06//
14.15= 567= 145-94//
14.30= 678= 617-08//
14.45= 567= 950-71//
15.00= 123= 211-39//
15.15= 901= 897-94//
15.30= 345= 693-01//
15.45= 567= 602-61/•
16.00= 789= 921-35/•
16.15= 789= 677-24//
16.30= 345= 405-06//
16.45= 567= 762-29//
17.00= 234= 035-85//
17.15= 789= 298-22//
17.30= 345= 074-07//
17.45= 567= 598-27/•
18.00= 345= ❤

เสียว
14.00= 23== 228-06//
14.15= 56== 145-94//
14.30= 67== 617-08//
14.45= 56== 950-71//
15.00= 12== 211-39//
15.15= 01== 897-94
15.30= 34== 693-01//
15.45= 56== 602-61//
16.00= 78== 921-35
16.15= 78== 677-24//
16.30= 34== 405-06/•
16.45= 56== 762-29//
17.00= 23== 035-85//
17.15= 78== 298-22//
17.30= 34== 074-07//
17.45= 56== 598-27/•
18.00= 34== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 123= 221-68//
19.15= 678= 170-88//
19.30= 901= ⭐

เสียว
19.00= 12== 221-68//
19.15= 67== 170-88//
19.30= 90== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
หน่วยบน
56789= 586-92//
23456= 002-86//
34567= ❤

พิกัดบน
08.00= 567= 586-92//
08.15= 234= 002-86//
08.30= 345= ❤

เสียว
08.00= 56== 586-92//
08.15= 23== 002-86//
08.30= 34== ❤

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 4
เสียวบน
09.00= 20== 128-06✔บล
09.15= 49== 704-79✔บล
➖➖
09.30= 03== 056-17✔บ
09.45= 59== 899-33✔บ
10.00= 89== 783-25✔บ
10.15= 79== 478-66✔บ
10.30= 45== ⭐

➖➖ (เริ่มวาง)
199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 890= 917-05/ร
12.15= 456= ⭐

เสียว
12.00= 80== 917-05/ล
12.15= 46== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 890= 917-05/ร
12.15= 456= 706-94/บ
12.30= 456= ⭐

เสียว
12.00= 80== 917-05/ล
12.15= 46== 706-94/บ
12.30= 46== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
12.00= 890= 917-05/ร
12.15= 456= 706-94/บ
12.30= 456= 519-44/ร
12.45= 345= ⭐

เสียว
12.00= 80== 917-05/ล
12.15= 46== 706-94/บล
12.30= 46== 519-44/ล
12.45= 35== ⭐

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
13.00= 678= 060-77//
13.15= 890= ❤

เสียว
13.00= 67== 060-77//
13.15= 89== ❤
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 8
⭐สิบบน
12345= 128-06//
90123= 704-79//
34567=

⭐พิกัดบน
09.00= 012== 128-06//
09.15= 901== 704-79//
09.30= 345==

⭐เสียว
09.00= 20== 128-06//
09.15= 49== 704-79//
09.30= 03==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⭐สิบบน
12345= 128-06//
90123= 704-79//
34567= 056-17//
90123=

⭐พิกัดบน
09.00= 012= 128-06//
09.15= 901= 704-79//
09.30= 345= 056-17//
09.45= 901=

⭐เสียว
09.00= 20== 128-06//
09.15= 49== 704-79//
09.30= 03== 056-17/•
09.45= 59==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⭐สิบบน
12345= 128-06//
90123= 704-79//
34567= 056-17//
90123= 899-33//
90123=

⭐พิกัดบน
09.00= 012= 128-06//
09.15= 901= 704-79//
09.30= 345= 056-17//
09.45= 901= 899-33//
10.00= 901=

⭐เสียว
09.00= 20== 128-06//
09.15= 49== 704-79//
09.30= 03== 056-17/•
09.45= 59== 899-33//
10.00= 89==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⭐สิบบน
12345= 128-06//
90123= 704-79//
34567= 056-17//
90123= 899-33//
90123= 783-25
90123=

⭐พิกัดบน
09.00= 012= 128-06//
09.15= 901= 704-79//
09.30= 345= 056-17//
09.45= 901= 899-33//
10.00= 901= 783-25
10.15= 901=

⭐เสียว
09.00= 20== 128-06//
09.15= 49== 704-79//
09.30= 03== 056-17/•
09.45= 59== 899-33//
10.00= 89== 783-25//
10.15= 79==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
⭐พิกัดบน
10.30= 345=

⭐เสียว
09.00= 20== 128-06//
09.15= 49== 704-79//
09.30= 03== 056-17/•
09.45= 59== 899-33//
10.00= 89== 783-25//
10.15= 79== 478-66//
10.30= 45==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
11.00= 901= 060-08/บ
11.15= 901= 594-16/บ
11.30= 678= 588-15/บ
11.45= 789= 071-25/บ
12.00= 890= 917-05/ร
12.15= 456=

เสียว
11.00= 91== 060-08
11.15= 91== 594-16/บ
11.30= 68== 588-15/บ
11.45= 79== 071-25/บ
12.00= 80== 917-05/ล
12.15= 46==

199฿/ตลอดชีพ
Daring_14
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤พิกัดบน
13.00= 678= 060-77//
13.15= 890=

❤เสียว
13.00= 67== 060-77//
13.15= 89==
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤พิกัดบน
15.00= 345= 440-01//
15.15= 567= 587-63//
15.30= 901=

❤เสียว
15.00= (3)4= 440-01//
15.15= (5)6= 587-63//
15.30= (9)0=

⭐95-96-05-06
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
❤พิกัดบน
15.00= 345= 440-01//
15.15= 567= 587-63//
15.30= 901= 361-64//
15.45= 901=

❤เสียว
15.00= (3)4= 440-01//
15.15= (5)6= 587-63//
15.30= (9)0= 361-64
15.45= (0)1=

⭐04-05-14-15
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 16
พิกัดบน
13.45= 567=

55-56-57-65-66-67
75-76-77

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
13.45= 67==
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
13.45= 567= 637-17//
⭐⭐
15.00= 678=

63-64-65-73-74-75
83-84-85

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
13.45= 67== 637-17//
⭐⭐
14.00= 78==
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
16.30= 123=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
16.30= 19==
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 734=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
17.00= 34==

⭐ 73-74
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 734= 779-89//
17.15= 645=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
17.00= 34== 779-89
17.15= 64==

⭐ 64-65
kungg08 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ตามค่ะ
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 734= 779-89//
17.15= 645= 364-57//
17.30= 012=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
17.00= 34== 779-89
17.15= 64== 364-57//
17.30= 02==

⭐ 00-02
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 734= 779-89//
17.15= 645= 364-57//
17.30= 012= 702-70//
17.45= 823=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
17.00= 34== 779-89
17.15= 64== 364-57//
17.30= 02== 702-70//
17.45= 82==

❤ 82-23
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 734= 779-89//
17.15= 645= 364-57//
17.30= 012= 702-70//
17.45= 823= 894-25/•
18.00= 645=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
17.00= 34== 779-89
17.15= 64== 364-57//
17.30= 02== 702-70//
17.45= 82== 894-25//
18.00= 64==

⭐ 64-65
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 734= 779-89//
17.15= 645= 364-57//
17.30= 012= 702-70//
17.45= 823= 894-25/•
18.00= 645= 769-83//
18.15= 734=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
17.00= 34== 779-89
17.15= 64== 364-57//
17.30= 02== 702-70//
17.45= 82== 894-25//
18.00= 64== 769-83//
18.15= 73==

⭐ 73-74
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
17.00= 734= 779-89//
17.15= 645= 364-57//
17.30= 012= 702-70//
17.45= 823= 894-25/•
18.00= 645= 769-83//
18.15= 734= 342-30//
18.30= 289=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
17.00= 34== 779-89
17.15= 64== 364-57//
17.30= 02== 702-70//
17.45= 82== 894-25//
18.00= 64== 769-83//
18.15= 73== 342-30//
18.30= 28==

⭐ 28-29
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 567= 777-48//
19.15= 123=

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
เสียว
19.00= 56== 777-48
19.15= 12==

❤ 19-10-29-20
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
19.00= 567= 777-48//
19.15= 123= 924-60//
19.30= 012=

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
เสียว
19.00= 56== 777-48
19.15= 12== 924-60//
19.30= 01==

❤ 00-02-10-11
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สิบบน
90123=

➖➖
พิกัดบน
19.45= 913=

➖➖
เสียว
19.45= 13==
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัด บน
21.00= 012= 314-44//
21.15= 456=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
21.00= 01== 314-44//
21.15= 45==

⭐ 41-42-43-51-52-53
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัด บน
21.00= 012= 314-44//
21.15= 456= 265-33//
21.30= 345=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
21.00= 01== 314-44//
21.15= 45== 265-33//
21.30= 34==

⭐ 32-33-34-42-43-44
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิกัดบน
22.00= 678= 080-68//
22.15= 789=

❤❤❤❤❤❤❤❤
เสียว
22.00= 67== 080-68//
22.30= 78==

⭐ 70-71-80-81
แสดงความคิดเห็น