โปรไฟล์ของ 231602soy คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
231602soy ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
พิกัดบน🌈
05.00>> 703 =

รูด🌈
70 =
>> 72-73-74 03-05-07
231602soy 3 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน🌈
05.00>> 703 =771-63✓
05.15>> 258 =

รูด🌈
70 =771-63✓
25 =
>> 25-27-29 50-58-56
231602soy 3 เดือนที่แล้ว
พิกัดบน🌈
05.00>> 703 =771-63✓
05.15>> 258 =739-65
05.30>> 036 =

รูด🌈
70 =771-63✓
25 =739-65✓
03 =
>> 00-05-07 30-36-38
เบิ้ล
231602soy ดู 3 เดือนที่แล้ว 2
พิกัดล่าง🌈
08.00>>036 =159-03✓
08.15>>703 =880-73✓
08.30>>581 =

รูด🌈
80 =159-03✓03
79 =880-73✓
59 =

50-52-58 92-94-96
231602soy 3 เดือนที่แล้ว
พิกัดล่าง🌈
08.00>>036 =159-03✓
08.15>>703 =880-73✓
08.30>>581 =695-74
08.45>>703 =

รูด🌈
80 =159-03✓03
79 =880-73✓
59 =695-74✓
79 =

70-72-74 92-94-96
231602soy 3 เดือนที่แล้ว
พิกัดล่าง🌈
08.00>>036 =159-03✓
08.15>>703 =880-73✓
08.30>>581 =695-74
08.45>>703 =365-10✓
09.00>>147 =111-37✓
09.15>>258 =932-56✓
09.30>>470 =

รูด🌈
80 =159-03✓03
79 =880-73✓
59 =695-74✓
79 =365-10
16 =111-37✓
20 =932-56✓
47 =

41-47-49 70-72-77
231602soy ดู 4 เดือนที่แล้ว 2
รูด🌈
>>27 =
276-761

สิบบน 4ตัว🌈
16.15 >>2761 =

วินไปกลับ 🌈
12-16-17
26-27
67
11-22-66-77

แอดไลน์
nunelove11 (300฿ ตลอดชีพ + แจกสูตร)
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
753-36❌
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด🌈
>>27 =753-36
>>19 =
111-119

สิบบน 4ตัว🌈
16.15 >>2761 =753-36
16.30 >>1694 =

วินไปกลับ 🌈
14-16-19
46-49
69
11-44-66-99

แอดไลน์
nunelove11 (300฿ ตลอดชีพ + แจกสูตร)
231602soy ดู 4 เดือนที่แล้ว 6
รูด🌈
>>20 =522-11/
>>83 =308-20/
>>79 =

791-910

สิบบน 4ตัว🌈
07.00 >>7250 =522-11/วิน
07.15 >>3805 =308-20/วิน
07.30 >>7294 =

วินไปกลับ
24-27-29
47-49
79
22-44-77-99

แอดไลน์
nunelove11 (300฿ ตลอดชีพ + แจกสูตร)
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
796-39🌈🌈
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด🌈
>>20 =522-11/
>>83 =308-20/
>>79 =796-39/
>>43 =

432-328

สิบบน 4ตัว🌈
07.00 >>7250 =522-11/วิน
07.15 >>3805 =308-20/วิน
07.30 >>7294 =796-39//
07.45 >>4938 =

วินไปกลับ
34-38-39
48-49
89
33-44-88-99

แอดไลน์
nunelove11 (300฿ ตลอดชีพ + แจกสูตร)
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
041-02🌈🌈
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด🌈
>>20 =522-11/
>>83 =308-20/
>>79 =796-39/
>>43 =041-02/
>>79 =

798-895

สิบบน 4ตัว🌈
07.00 >>7250 =522-11/วิน
07.15 >>3805 =308-20/วิน
07.30 >>7294 =796-39//
07.45 >>4938 =041-02//
08.00 >>7294 =

วินไปกลับ
24-27-29
47-49
79
22-44-77-99

แอดไลน์
nunelove11 (300฿ ตลอดชีพ + แจกสูตร)
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
130-96🌈
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด🌈
>>20 =522-11/
>>83 =308-20/
>>79 =796-39/
>>43 =041-02/
>>79 =130-96/
>>46 =

462-262

สิบบน 4ตัว🌈
07.00 >>7250 =522-11/วิน
07.15 >>3805 =308-20/วิน
07.30 >>7294 =796-39/
07.45 >>4938 =041-02/
08.00 >>7294 =130-96**
08.15 >>4961 =

วินไปกลับ
14-16-19
46-49
69
11-44-66-99

แอดไลน์
nunelove11 (300฿ ตลอดชีพ + แจกสูตร)
231602soy ดู 4 เดือนที่แล้ว 5
สิบบน + (พิกัดบน) วิน
8327 (327) =370-84/
2750 (750) =607-05/❤️07-05
0527 (527) =350-34/❤️50
1605 (605) =460-47/❤️60
9427 (427) =289-42-❤️42
6149 (149) =964-47/❤️64
6183 (183) =

❤️วิน (ไปกลับบน+ล่าง)
1368
13-16-18
36-38
68
11-33-66-88
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
961-86❤️สบ+พิกัด+วิน
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
สิบบน(พิกัด)+วิน
6149 (149) =964-47/❤️64
6183 (183) =961-86/❤️61-86
6149 (649) =

❤️วิน (ไปกลับบน+ล่าง)
1469
14-16-19
46-49
69
11-44-66-99
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
(83) = 81-83-85-88
30-36

สิบบน 4ตัว
14.00 >>7205 =979-48//
14.15 >>7294 =823-46//
14.30 >>6138 =

แอดไลน์
nunelove11 (300฿ตลอดชีพ + พร้อมสูตร)
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
30 >>
30-36-38 00-05-07

สิบบน 4ตัว
14.45 >>> 3805 =

แอดไลน์🍐
nunelove11 (300฿ตลอดชีพ + พร้อมสูตร)
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
>> 30 =909-97/
>> 27 =

25-27-29 70-74-78

สิบบน 4ตัว
14.45 >>> 3805 =909-97/
15.00 >>> 2750 =

แอดไลน์🍐
nunelove11 (300฿ตลอดชีพ + พร้อมสูตร)
231602soy ดู 4 เดือนที่แล้ว 22
Luck999

รูด
82 =370-84/
25 =607-05/❤️50
02 =350-34/❤️05
10 =460-47/
92 =

เจาะไปกลับบน+ล่าง
92-94-96 25-27
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
189-02❤️เด้ง
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
82 =370-84/
25 =607-05/❤️50
02 =350-34/❤️05
10 =460-47/
92 =189-02/
90 =

เจาะไปกลับบน+ล่าง
92-94-96 03-05-07
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
สิบบน + (พิกัดบน)

8327 (327) =370-84//
2750 (750) =607-05//
0527 (527) =350-34//
1605 (605) =460-47//
9427 (427) =
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
289-42❤️
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
82 =370-84/
25 =607-05/❤️50
02 =350-34/❤️05
10 =460-47/
92 =189-02/
90 =289-42/
64 =

เจาะไปกลับบน+ล่าง
61-63-69 41-47-49
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
สิบบน + (พิกัดบน)

8327 (327) =370-84//
2750 (750) =607-05//
0527 (527) =350-34//
1605 (605) =460-47//
9427 (427) =289-42
6149 (149) =
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
964-47❤️เด้ง
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
82 =370-84/
25 =607-05/❤️50
02 =350-34/❤️05
10 =460-47/
92 =189-02/
90 =289-42/
64 =964-47/❤️47
68 =

เจาะไปกลับบน+ล่าง
61-63-69 81-83-85
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
สิบบน + (พิกัดบน)
8327 (327) =370-84/
2750 (750) =607-05/❤️07-05
0527 (527) =350-34/❤️50
1605 (605) =460-47/❤️60
9427 (427) =289-42-❤️42
6149 (149) =964-47/❤️64
6183 (183) =

❤️วิน 1368
13-16-18
36-38
68
11-33-66-88
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
961-86❤️เด้ง
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
82 =370-84/
25 =607-05/❤️50
02 =350-34/❤️05
10 =460-47/
92 =189-02/
90 =289-42/
64 =964-47/❤️47
68 =961-86/❤️61
64 =

เจาะไปกลับบน+ล่าง
61-63-69 41-47-49
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
087-74❤️
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
82 =370-84/
25 =607-05/❤️50
02 =350-34/❤️05
10 =460-47/

เริ่มวางสด
รูด
12.15 >>92 =189-02/
12.30 >>90 =289-42/
12.45 >>64 =964-47/❤️47
13.00 >>68 =961-86/❤️61
13.15 >>64 =087-74/❤️47
13.30 >>14 =

เจาะไปกลับบน+ล่าง
11-14-16-18 47-49
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
เริ่มวางสด
รูด
12.15 >>92 =189-02/
12.30 >>90 =289-42/
12.45 >>64 =964-47/❤️47
13.00 >>68 =961-86/❤️61
13.15 >>64 =087-74/❤️47
13.30 >>14 =343-42/
13.45 >>05 =

เจาะไปกลับบน+ล่าง
03-05-07 52-55-58
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
430-55❤️เด้ง
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
เริ่มวางสด
รูด
12.15 >>92 =189-02/
12.30 >>90 =289-42/
12.45 >>64 =964-47/❤️47
13.00 >>68 =961-86/❤️61
13.15 >>64 =087-74/❤️47
13.30 >>14 =373-42/
13.45 >>05 =430-55/❤️03-55
14.00 >>70 =

เจาะไปกลับบน+ล่าง
70-72-74-77 03-05
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
979-48
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
979-48
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
เริ่มวางสด
รูด
12.15 >>92 =189-02//
12.30 >>90 =289-42//
12.45 >>64 =964-47/❤️47
13.00 >>68 =961-86/❤️61
13.15 >>64 =087-74/❤️47
13.30 >>14 =373-42//
13.45 >>05 =430-55/❤️03-55
14.00 >>70 =979-48//
14.15 >>79 =

เจาะไปกลับบน+ล่าง
70-72-74 92-94-96
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
30 >>
30-36-38 00-05-07

สิบบน 4ตัว
14.45 >>> 3805 =

แอดไลน์🍐
nunelove11 (300฿ตลอดชีพ + พร้อมสูตร)
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
>> 30 =909-97/
>> 27 =

25-27-29 70-74-78

สิบบน 4ตัว
14.45 >>> 3805 =909-97/
15.00 >>> 2750 =

แอดไลน์🍐
nunelove11 (300฿ตลอดชีพ + พร้อมสูตร)
231602soy 4 เดือนที่แล้ว
รูด
>> 30 =909-97/
>> 27 =117-01/
>> 36 =

สิบบน 4ตัว
14.45 >>> 3805 =909-97/
15.00 >>> 2750 =117-01
15.15 >>> 3861 =

แอดไลน์🍐
nunelove11 (300฿ตลอดชีพ + พร้อมสูตร)
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
❤️หาคนเปย์ค่ากาแฟ (500)❤️

อัดรูดบน (5 รอบ)

22.45
พิกัดบน (012) =
bb2531 1 ปีที่แล้ว
00:00=(2),(1)....ว่ามั้ยคับ..
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 0
Lucky ❤️

(91) =139-61//ฟ
(62) =661-00//ฟ

10.30
9999999999-3

92-93-32
99-33
22

พิกัดบน
(791) =139-61//
(362) =661-00//
(293) =
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 5
Lucky❤️

10.45
5555555555-6

50-52-58
61-63
65

พิกัดบน
(567) =
231602soy 1 ปีที่แล้ว
Lucky❤️

(56) =366-55//ฟ

11.00
1111111111-2

14-16-18
25-27
21

พิกัดบน
(567) =366-55//
(123) =
231602soy 1 ปีที่แล้ว
Lucky❤️

(56) =366-55//ฟ
(12) =531-53//ฟ

11.15
6666666666-7

61-63-69
70-72
76

พิกัดบน
(567) =366-55//
(123) =531-53////
(678) =
231602soy 1 ปีที่แล้ว
Lucky❤️

(56) =366-55//ฟ
(12) =531-53//ฟ
(67) =056-78//ฟ

11.30
1111111111-2

14-16-18
25-27
21

พิกัดบน
(567) =366-55//
(123) =531-53////
(678) =056-78//
(123) =
231602soy 1 ปีที่แล้ว
Lucky❤️

(56) =366-55//ฟ
(12) =531-53//ฟ
(67) =056-78//ฟ
(12) =807-93 -

11.45
4444444444-5

41-47-49
50-52
54

พิกัดบน
(567) =366-55//
(123) =531-53////
(678) =056-78//
(123) =807-93 -
(456) =
231602soy 1 ปีที่แล้ว
Lucky❤️

(56) =366-55//ฟ
(12) =531-53//ฟ
(67) =056-78//ฟ
(12) =807-93 -
(45) =094-55//ฟ

12.00
6666666666-7

61-63-69
70-72
76

พิกัดบน
(567) =366-55//
(123) =531-53////
(678) =056-78//
(123) =807-93 -
(456) =094-55//
(678) =
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 5
Lucky❤️
พิกัดบน (เสียว)

503 (03) =500-33//
169 (69) =365-06//
503 (03) =335-50//
381 (81) =81-83-85 14-16-10
231602soy 1 ปีที่แล้ว
Lucky❤️
พิกัดบน (เสียว)

14.45= 503 (03) =500-33//
15.00= 169 (69) =365-06//
15.15= 503 (03) =335-50//
15.30= 381 (81) =488-37//
15.45= 169 (69) =

61-63-69 92-94-98
231602soy 1 ปีที่แล้ว
Lucky❤️
พิกัดบน (เสียว)

14.45= 503 (03) =500-33//
15.00= 169 (69) =365-06//
15.15= 503 (03) =335-50//
15.30= 381 (81) =488-37//
15.45= 169 (69) =467-43//
16.00= 381 (81) =

81-83-85 14-16-10
231602soy 1 ปีที่แล้ว
Lucky❤️
พิกัดบน (เสียว)

14.45= 503 (03) =500-33//
15.00= 169 (69) =365-06//
15.15= 503 (03) =335-50//
15.30= 381 (81) =488-37//
15.45= 169 (69) =467-43//
16.00= 381 (81) =727-56 -
16.15= 614 (14) =

14-16-18 43-47-49
231602soy 1 ปีที่แล้ว
Lucky❤️
พิกัดบน (เสียว)

14.45= 503 (03) =500-33//
15.00= 169 (69) =365-06//
15.15= 503 (03) =335-50//
15.30= 381 (81) =488-37//
15.45= 169 (69) =467-43//
16.00= 381 (81) =727-56 -
16.15= 614 (14) =892-94//
16.30= 492 (92) =

92-94-96 25-27-21
231602soy 1 ปีที่แล้ว
Lucky❤️
พิกัดบน (เสียว)

14.45= 503 (03) =500-33//บ
15.00= 169 (69) =365-06//บ
15.15= 503 (03) =335-50//บ
15.30= 381 (81) =488-37//บ
15.45= 169 (69) =467-43//บ
16.00= 381 (81) =727-56 -
16.15= 614 (14) =892-94//
16.30= 492 (92) =834-21//บ
16.45= 503 (03) =

03-05-07 52-54-58
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ผลทำไมต้องออกรอบเว้นรอบด้วยคะ ตามไม่ทันต้องเริ่มวางให้ตลอด
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 5
อัดบน (วิ่งรูด)❤️

15.00 (67) =707-91//70
15.15 (56) =805-40//50
15.30 (56) =900-99
15.45 (45) =748-10//
16.00 (01) =317-36//
16.15 (67) =

61-63-69 70-72-74
231602soy 1 ปีที่แล้ว
อัดบน (วิ่งรูด)❤️

15.00 (67) =707-91//70
15.15 (56) =805-40//50
15.30 (56) =900-99
15.45 (45) =748-10//
16.00 (01) =317-36//
16.15 (67) =837-36//63
16.30 (56) =

50-52-58 61-63-69
231602soy 1 ปีที่แล้ว
อัดบน (วิ่งรูด)❤️

15.00 (67) =707-91//70
15.15 (56) =805-40//50
15.30 (56) =900-99
15.45 (45) =748-10//
16.00 (01) =317-36//
16.15 (67) =837-36//63
16.30 (56) =033-66 "
16.45 (23) =

25-27-29 30-36-38
231602soy 1 ปีที่แล้ว
อัดบน (วิ่งรูด)❤️

17.15 (23) =

25-27-29 30-36-38
231602soy 1 ปีที่แล้ว
อัดบน (วิ่งรูด)❤️

17.15 (23) =927-88//27
17.30 (01) =

03-05-07 14-16-18
231602soy 1 ปีที่แล้ว
อัดบน (วิ่งรูด)❤️

18.15 (01) =708-37//
18.30 (01) =741-76//14
18.45 (56) =

50-52-58 61-63-69
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
เสียว✨
(8-9) =028-98//
(6-1) =414-99//14
(0-6) =876-63//63
(8-5) =81-83-85 50-52-55

เบิ้ลๆ

หน่วยล่าง✨
6789=028-98//
8901=414-99//
3456=876-63//
5678=

Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว✨
(8-9) =028-98//
(6-1) =414-99//14
(0-6) =876-63//63
(8-5) =724-83//83
(9-4) =92-94-96 41-47-49

หน่วยล่าง✨
6789=028-98//
8901=414-99//
3456=876-63//
5678=724-83 -
1234=

Gaming2009
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
เสียว✨
(8-9) =028-98//
(6-1) =414-99//14
(0-6) =03-05-07 61-63-69

สิบบน✨
5678=028-98//
3456=414-99//
7890=

สิบล่าง✨
6789=028-98//
8901=414-99//
3456=

Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว✨
(8-9) =028-98//
(6-1) =414-99//14
(0-6) =03-05-07 61-63-69

หน่วยบน✨
5678=028-98//
3456=414-99//
7890=

หน่วยล่าง✨
6789=028-98//
8901=414-99//
3456=

Gaming2009
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
เสียว✨✨
(7) 78 =084-17//
(2) 23 =382-78//
(2) 23 =179-62//
(5) 56 =012-62//
10.00 (6) 67 =61-63-69 70-72-74

พิกัดบน✨
(456) =084-17//
(901) =382-78//
(901) =179-62//
(234) =012-62//
(345) =

หน่วยบน✨
45678=084-17//
90123=382-78//
90123=179-62//
23456=012-22//
34567=
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว✨✨
(7) 78 =084-17//
(2) 23 =382-78//
(2) 23 =179-62//
(5) 56 =012-62//
10.00 (6) 67 =296-11//69
10.15 (6) 67 =61-63-69 70-72-64

พิกัดบน✨
(456) =084-17//
(901) =382-78//
(901) =179-62//
(234) =012-62//
10.00= (345) =296-11*
10.15= (345) =

หน่วยบน✨
45678=084-17//
90123=382-78//
90123=179-62//
23456=012-22//
10.00=34567=296-11//
10.15=34567=
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 3
เสียว✨✨✨
14.00=(4) 45 =41-47-49 50-52-58

หน่วยบน✨
13.00=12345=145-41//
13.15=56789=299-99//
13.30=56789=885-43//
13.45=90123=442-82//
14.00=12345=
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว✨✨✨
14.00= (4)45==924-63//
14.15= (8)89==81-83-85-92-94-96

หน่วยบน✨
13.00= 12345=145-41//
13.15= 56789=299-99//
13.30= 56789=885-43//
13.45= 90123=442-82//
14.00= 12345=924-63//
14.15= 56789=
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว✨✨✨
14.00= (4)45==924-63//
14.15= (8)89==937-40/
14.30= (8)89==81-83-85 92-94-96

หน่วยบน✨
13.00= 12345=145-41//
13.15= 56789=299-99//
13.30= 56789=885-43//
13.45= 90123=442-82//
14.00= 12345=924-63//
14.15= 56789=937-40//
14.30= 56789=
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว✨✨✨
14.00= (4)45==924-63//
14.15= (8)89==937-40/
14.30= (8)89==476-97//
14.45= (4)45==41-47-49 50-52-58

หน่วยบน✨
13.00= 12345=145-41//
13.15= 56789=299-99//
13.30= 56789=885-43//
13.45= 90123=442-82//
14.00= 12345=924-63//
14.15= 56789=937-40//
14.30= 56789=476-97//
14.45= 12345=
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 2
เสียว
13.00 (2-3) 2=

25-27-29 30-36-38
23-22-33

สิบบน
13.00=90123=

❤️
❤️

Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
13.00=(2-3) 2=331-82//
13.15=(4-5) 4=

41-47-49 50-52-58
44-55-45

สิบบน
13.00=90123=331-82//
13.15=12345=

❤️
❤️

Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
13.00=(2-3) 2=331-82//
13.15=(4-5) 4=571-51//
13.30=(9-0) 9=

92-95-96 03-05-07
99-00-90

สิบบน
13.00=90123=331-82//
13.15=12345=571-51 -
13.30=67890=

❤️
❤️

Gaming2009
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 2
เสียว
(9-0) 9=567-00//❤️00
(2-3) 2=596-52//❤️25
(5-6) 5=061-51//❤️61
(3-4) 3=903-04//❤️30
(0-1) 0=810-43//❤️10
(4-5) 4=

41-47-49 50-52-58
45-44-55


สิบบน
67890=567-00//❤️
90123=596-52//❤️
23456=061-51//❤️
01234=903-04//❤️
78901=810-43//❤️
12345=
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
(9-0) 9=567-00//❤️00
(2-3) 2=596-52//❤️25
(5-6) 5=061-51//❤️61
(3-4) 3=903-04//❤️30
(0-1) 0=810-43//❤️10
12.15 (4-5) 4=344-48//❤️44
12.30 (3-4) 3=

30-36-38 41-47-49
33-44-34

สิบบน
67890=567-00//❤️
90123=596-52//❤️
23456=061-51//❤️
01234=903-04//❤️
78901=810-43//❤️
12.15=12345=344-48//❤️
12.30=01234=

❤️
❤️

Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
13.00 (2-3) 2=

25-27-29 30-36-38
23-22-33

สิบบน
13.00=90123=

❤️
❤️

Gaming2009
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 0
เสียว
(70)=141-30//03
(36)=618-75/
(70)=777-76//
(58)=549-81//81
(47)=

41-47-49 70-72-74

หน่วยล่าง
01234 =141-30//
23456 =618-75//
23456 =777-76//
89012 =549-81//
78901 =

Gaming2009
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 2
เสียว❤️
(1)2= 14-16-18 25-27-29

พิกัดล่าง❤️
345=

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
❤️เสียว❤️
(1)2=202-15//
(2)3=

25-27-29 30-36-38

พิกัดล่าง❤️
345=202-15//
890=

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
❤️เสียว❤️
(1)2=202-15//
(2)3=668-85 -
(1)2=14-16-18 25-27-29

พิกัดล่าง❤️
345=202-15//
890=668-85//
567=

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 3
พิกัดบน
09.00 (470)=

เสียว
08.00 7(0)= 072-57//
08.15 2(5)= 555-41//
08.30 3(6)= 189-68//
08.45 2(5)= 622-93/
09.00 4(7)=

41-47-49 70-72-74

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
09.00 (470)=887-83//
09.15 (692)=

เสียว
08.00 7(0)= 072-57//
08.15 2(5)= 555-41//
08.30 3(6)= 189-68//
08.45 2(5)= 622-93/
09.00 4(7)= 887-83//
09.15 6(9)=

61-63-69 92-96-98

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดบน
09.00 (470)=887-83//
09.15 (692)=705-29 -
09.30 (470)=

เสียว
08.00 7(0)= 072-57//
08.15 2(5)= 555-41//
08.30 3(6)= 189-68//
08.45 2(5)= 622-93/
09.00 4(7)= 887-83//
09.15 6(9)= 705-29//
09.30 4(7)=

41-47-49 70-72

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
08.00 7(0)= 072-57//
08.15 2(5)= 555-41//
08.30 3(6)= 189-68//
08.45 2(5)= 622-93/
09.00 4(7)= 887-83//
09.15 6(9)= 705-29//
09.30 4(7)= 615-82 -
09.45 0(2)=

03-05-07 25-27-29

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 3
เสียว
(4)2=138-46✓
(8)6=154-80✓
(4)1=754-04✓
(0)4=

Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
890=154-80✓
456=754-04✓
345=252-04✓
234=

เสียว
(4)2=138-46✓
(8)6=154-80✓
(4)1=754-04✓
(0)4=252-04✓
(6)8=

Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
890=154-80✓
456=754-04✓
345=252-04✓
234=814-37✓
678=

เสียว
(4)2=138-46✓
(8)6=154-80✓
(4)1=754-04✓
(0)4=252-04✓
(6)8=814-37
(2)0=

Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
พิกัดล่าง
890=154-80✓
456=754-04✓
345=252-04✓
234=814-37✓
678=119-77✓
901=

เสียว
(4)2=138-46✓
(8)6=154-80✓
(4)1=754-04✓
(0)4=252-04✓
(6)8=814-37 -
(2)0=119-77 -
(3)2=

Gaming2009
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 2
เสียว
(12)_2=202-49//❤️20
(67)_7=920-79//❤️79
(90)_0=170-08//❤️08
(01)_1=393-60//❤️06
(67)_7=

❤️60-62-64-68 ❤️71-73-75-79

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
(12)_2=202-49//❤️20
(67)_7=920-79//❤️79
(90)_0=170-08//❤️08
(01)_1=393-60//❤️06
(67)_7=128-61//
(89)_9=

❤️80-82-84-86 ❤️91-93-95-97

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
(12)_2=202-49//❤️20
(67)_7=920-79//❤️79
(90)_0=170-08//❤️08
(01)_1=393-60//❤️06
(67)_7=128-61//
(89)_9=963-90//❤️
(12)_2=593-29//❤️
(56)_6=

❤️60-62-64-68 ❤️51-53-57-59

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 2
เสียว

(1)3= 693-15❤️15-39
(0)2= 062-99❤️26
(8)0= 727-48❤️84
(6)8= 62-64-68 82-84-86
66-88

200ตลอดชีพ+พร้อมแจกสูตรฟรี
Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว

(1)3= 693-15❤️15-39
(0)2= 062-99❤️26
(8)0= 727-48❤️84
(6)8= 456-23❤️
(9)1= 93-95-97 15-17-19
99-11

200ตลอดชีพ+พร้อมแจกสูตรฟรี
Gaming2009
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว

(1)3= 693-15❤️15-39
(0)2= 062-99❤️26
(8)0= 727-48❤️84
(6)8= 456-23❤️
(9)1= 755-80 -
(0)2= 04-06-08 26-28-20
00-22

200ตลอดชีพ+พร้อมแจกสูตรฟรี
Gaming2009
231602soy ดู 1 ปีที่แล้ว 1
เสียว

(67)= 898-66
231602soy 1 ปีที่แล้ว
เสียว
(67)= 898-66❤️
(67)= 837-22❤️
(89)= 788-13❤️
(67)= 61-63-68 71-73-78
66-77

Gaming2009
แสดงความคิดเห็น