โปรไฟล์ของ 231602soy คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
เสียว

(1)3= 693-15❤️15-39
(0)2= 062-99❤️26
(8)0= 727-48❤️84
(6)8= 62-64-68 82-84-86
66-88

200ตลอดชีพ+พร้อมแจกสูตรฟรี
Gaming2009
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว

(1)3= 693-15❤️15-39
(0)2= 062-99❤️26
(8)0= 727-48❤️84
(6)8= 456-23❤️
(9)1= 93-95-97 15-17-19
99-11

200ตลอดชีพ+พร้อมแจกสูตรฟรี
Gaming2009
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว

(1)3= 693-15❤️15-39
(0)2= 062-99❤️26
(8)0= 727-48❤️84
(6)8= 456-23❤️
(9)1= 755-80 -
(0)2= 04-06-08 26-28-20
00-22

200ตลอดชีพ+พร้อมแจกสูตรฟรี
Gaming2009
231602soy ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
เสียว

(67)= 898-66
231602soy 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว
(67)= 898-66❤️
(67)= 837-22❤️
(89)= 788-13❤️
(67)= 61-63-68 71-73-78
66-77

Gaming2009
231602soy ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 0
เสียว

(8)9=513-88❤️
(0)1= 03-05-07 14-16-18
00-11

-300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
สิบล่าง
12345=833-16❤️
78901=

พิกัดล่าง
123= 833-16❤️
789=

เสียว
(1)2=833-16❤️
(7)8= 70-72-74 81-83-85
77-88

Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สิบล่าง
12345=833-16❤️
78901=841-90❤️
90123=

พิกัดล่าง
123= 833-16❤️
789= 841-90❤️
901=

เสียว
(1)2=833-16❤️
(7)8=841-90
(0)1= 03-05-07 14-16-18
00-11

Gaming2009
231602soy ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 2
เสียว
(3)4=31-32-41-42=513-01❤️
(7)8=72-73-82-83=

พิกัดบน
345=513-01❤️
789=

Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว
(3)4=31-32-41-42=513-01❤️31
(7)8=72-73-82-83=652-48❤️
(2)3=27-28-37-38=

พิกัดบน
345=513-01❤️
789=652-48
234=

Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว
(3)4=31-32-41-42=513-01❤️31
(7)8=72-73-82-83=652-48❤️
(2)3=27-28-37-38=431-43❤️
(1)2=17-19-27-29=

พิกัดบน
345=513-01❤️
789=652-48
234=431-43❤️
123=

Gaming2009
231602soy ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 5
เสียว

10.00= (2)_6 =582-70❤️
10.15= (3)_7 =802-38❤️
10.45= (0)_4 =324-40❤️
11.00= (1)_7 =

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว

10.00= (2)_6 =582-70❤️
10.15= (3)_7 =802-38❤️
10.45= (0)_4 =324-40❤️
11.00= (1)_7 =767-10❤️
11.15= (8)_4 =

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว

10.00= (2)_6 =582-70❤️
10.15= (3)_7 =802-38❤️
10.45= (0)_4 =324-40❤️
11.00= (1)_7 =767-10❤️
11.15= (8)_4 =084-01❤️
11.15= (8)_4 =

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว

10.00= (2)_6 =582-70❤️
10.15= (3)_7 =802-38❤️
10.45= (0)_4 =324-40❤️
11.00= (1)_7 =767-10❤️
11.15= (8)_4 =084-01❤️
11.15= (8)_4 =892-06❤️
11.30= (8)_4 =192-60 -
11.45= (1)_7 =024-07❤️
12.00= (4)_0 =

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว

13.00= 8_(4)=604-47❤️
13.15= 9_(5)=849-75❤️
13.30= 0_(6)=

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เสียว

13.00= 8_(4)=604-47❤️
13.15= 9_(5)=849-75❤️
13.30= 0_(6)=301-08❤️
13.45= 6_(2)=

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 5
589-48
06.00= 82 =021-57❤️
06.15= 48 =983-78❤️
06.30= 15 =

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
589-48
06.00= 8_(2) =021-57❤️
06.15= 4_(8) =983-78❤️
06.30= 1_(5) =535-75❤️
06.45= 3_(7) =

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
jindawongsun123 2 สัปดาห์ที่แล้ว
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
589-48
06.00= 8_(2) =021-57❤️
06.15= 4_(8) =983-78❤️
06.30= 1_(5) =535-75❤️
06.45= 3_(7) =199-43❤️
07.00= 3_(7) =

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
589-48
06.00= 8_(2) =021-57❤️
06.15= 4_(8) =983-78❤️
06.30= 1_(5) =535-75❤️
06.45= 3_(7) =199-43❤️
07.00= 3_(7) =225-84 -
07.15= 6_(2) =

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy 2 สัปดาห์ที่แล้ว
589-48
06.00= 8_(2) =021-57❤️
06.15= 4_(8) =983-78❤️
06.30= 1_(5) =535-75❤️
06.45= 3_(7) =199-43❤️
07.00= 3_(7) =225-84 -
07.15= 6_(2) =892-27❤️
07.30= 6_(2) =

- 300ตลอดชีพ
Gaming2009
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
เสียว❤️

9_(0) =521-00✓
8_(9) =029-76✓
4_(5) =

- 300/ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
เสียว❤️

9_(0) =521-00✓
8_(9) =029-76✓
4_(5) =734-06✓
4_(5) =

- 300/ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
เสียว❤️

9_(0) =521-00✓
8_(9) =029-76✓
4_(5) =734-06✓
4_(5) =687-57✓
4_(5) =

- 300/ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
เสียว❤️

9_(0) =521-00✓
8_(9) =029-76✓
4_(5) =734-06✓
4_(5) =687-57✓
4_(5) =113-33 -
4_(5) =350-17✓
5_(6) =

- 300/ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
เสียว❤️

5_(6) =833-68✓✓
2_(3) =039-98✓✓
7_(8) =973-69✓✓
9_(0) =394-10✓
9_(0) =843-02✓✓
2_(3) =


Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
เสียว❤️

5_(6) =833-68✓✓
2_(3) =039-98✓✓
7_(8) =973-69✓
9_(0) =394-10✓✓
9_(0) =843-02✓✓
2_(3) =888-33✓✓
1_(2) =


Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
เสียว❤️

5_(6) =833-68✓✓
2_(3) =039-98✓✓
7_(8) =973-69✓
9_(0) =394-10✓✓
9_(0) =843-02✓✓
2_(3) =888-33✓✓
1_(2) =642-95✓✓
8_(9) =


Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
เสียว❤️

5_(6) =833-68✓✓
2_(3) =039-98✓✓
7_(8) =973-69✓
9_(0) =394-10✓✓
9_(0) =843-02✓✓
2_(3) =888-33✓✓
1_(2) =642-95✓✓
8_(9) =779-68✓✓
1_(2) =


Gaming2009
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
สองตัว 19หางบนล่าง❤️
38_3 =934-45✓✓
58_5 =187-41✓
51_5 =253-35✓✓
17_1 =

ปักหลัก สิบบน❤
0381 =934-45✓✓
2581 =187-41✓✓
2514 =253-35✓✓
8170 =

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางบนล่าง❤️
38_3 =934-45✓✓
58_5 =187-41✓
51_5 =253-35✓✓
17_1 =713-67✓✓
21_2 =

ปักหลัก สิบบน❤
0381 =934-45✓✓
2581 =187-41✓✓
2514 =253-35✓✓
8170 =713-67✓✓
9214 =

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางบนล่าง❤️
38_3 =934-45✓✓
58_5 =187-41✓
51_5 =253-35✓✓
17_1 =713-67✓✓
21_2 =532-92✓✓
79_7 =

ปักหลัก สิบบน❤
0381 =934-45✓✓
2581 =187-41✓✓
2514 =253-35✓✓
8170 =713-67✓✓
9214 =532-92 -
4792 =

Gaming2009
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
วินสดบน

814257= 045-84✓✓
147036= 771-62✓✓
925814= 729-18✓✓
714036= 077-26✓✓
035869=

03 05 06 08 09
35 36 38 39
56 58 59
68 69
89
00 33 55 66 88 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
วินสดบน

814257= 045-84✓✓
147036= 771-62✓✓
925814= 729-18✓✓
714036= 077-26✓✓
035869= 470-40 -
814703=
jewja14 1 เดือนที่แล้ว
เล่นยังไงคะ
umankong 1 เดือนที่แล้ว
วินบน ต่อได้ป่าวค่ะ
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
ล่าง
678= 045-84✓
123= 771-62✓
901=

รูดคู่
(89)= 045-84✓
(01)= 771-62✓
(56)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
ล่าง
678= 045-84✓
123= 771-62✓
901= 729-18✓
890=

รูดคู่
(89)= 045-84✓
(01)= 771-62✓
(56)= 729-18 -
(01)=

Gaming2009
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
สองตัว 19หางล่าง❤
พิกัดล่าง

07.00=(934)=071-35//
07.15=(679)=787-72//
07.30=(140)=

➖ รายเดือน
➖ ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง❤
พิกัดล่าง

07.00=(934)=071-35//
07.15=(679)=787-72//
07.30=(140)=064-59 -
07.45=(230)=
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 3
07.00=(3)=(36)=3861=071-35//❤ฟล
07.15=(7)=(70)=7205=787-72//❤ฟด72
➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

07.30
44444-77777

เด่น (4)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

4972

24 27 28
47 49
79
22 44 77 99

➖ รายเดือน
➖ ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
07.00=(3)=(36)=3861=071-35//❤ฟล
07.15=(7)=(70)=7205=787-72//❤ฟด72
07.45=(4)=(47)=4972=064-59//❤ฟบ
➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

07.45
33333-66666

เด่น (3)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

3861

13 16 18
36 38
68
11 33 66 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
07.00=(3)=(36)=3861=071-35//❤ฟล
07.15=(7)=(70)=7205=787-72//❤ฟด72
07.45=(4)=(47)=4972=064-59//❤ฟบ
08.00=(3)=(36)=3861=276-66//❤66
08.15=(2)=(25)=2750=385-75//❤75
➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

08.30
66666-99999

เด่น (6)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

6194
14 16 19
46 49
69
11 44 66 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
08.30=(6)=(69)=6194=022-25 -
➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

08.45
44444-77777

เด่น (4)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
4703

03 04 07
34 37
47
00 33 44 77
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
13.00=(6)=(61)=6914=670-31//❤ฟด
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

13.15
55555-00000

เด่น (5)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

5803

03 05 08
35 38
58
00 33 55 88

- รายเดือน
- ตลอดชีพ

❤Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.00=(6)=(61)=6914=670-31//❤ฟด
13.15=(5)=(50)=5803=345-42//❤ฟบ

สองตัว 19 หางบน+ล่าง

13.30
55555-00000

เด่น (5)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

5803

03 05 08
35 38
58
00 33 55 88

- รายเดือน
- ตลอดชีพ

❤Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.00=(6)=(61)=6914=670-31//❤ฟด
13.15=(5)=(50)=5803=345-42//❤ฟบ
13.30=(5)=(50)=5803=925-77//❤ฟบ

สองตัว 19 หางบน+ล่าง

13.45
11111-44444

เด่น (1)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

1469

14 16 19
46 49
69
11 44 66 99

- รายเดือน
- ตลอดชีพ

❤Gaming2009
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 6
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

07.30
55555-99999

เด่น (5)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
5892

25 28 29
58 59
89
22 55 88 99

- รายเดือน
- ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
07.30=(5)=(59)=5892=655-39//❤ฟด55

สองตัว 19 หางบน+ล่าง

07.45
66666-00000

เด่น (6)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
6903

03 06 09
36 39
69
00 33 66 99

- รายเดือน
- ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
07.30=(5)=(59)=5892=655-39//❤ฟด55
07.45=(6)=(60)=6903=990-80//❤90

สองตัว 19 หางบน+ล่าง

08.00
99999-33333

เด่น (9)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
9236

23 26 29
36 39
69
22 33 66 99

- รายเดือน
- ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
07.30=(5)=(59)=5892=655-39//❤ฟด55
07.45=(6)=(60)=6903=990-80//❤90
08.00=(9)=(93)=9625=466-91//❤ฟล66

สองตัว 19 หางบน+ล่าง

08.15
88888-22222

เด่น (8)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
8125

12 15 18
25 28
58
11 22 55 88

- รายเดือน
- ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

08.30
77777-11111

เด่น (7)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
7214

12 14 17
24 27
47
11 22 44 77
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
08.45=(6)=(61)=6914=453-16//❤ฟด16
09.00=(6)=(61)=6914=360-13//❤ฟด
09.15=(4)=(49)=4792=599-24//❤ฟด99-24

สองตัว 19 หางบน+ล่าง

09.30
22222-77777

เด่น (2)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
2570

02 05 07
25 27
57
00 22 55 77

- รายเดือน
- ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
08.45=(6)=(61)=6914=453-16//❤ฟด16
09.00=(6)=(61)=6914=360-13//❤ฟด
09.15=(4)=(49)=4792=599-24//❤ฟด99-24
09.30=(2)=(27)=2570=545-41 -

สองตัว 19 หางบน+ล่าง

09.45
77777-22222

เด่น (7)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
2570

02 05 07
25 27
57
00 22 55 77

- รายเดือน
- ตลอดชีพ

Gaming2009
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

06.45
88888-55555

เด่น (8)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
5814

14 15 18
45 48
58
11 44 55 88

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
06.45=(8)=(85)=5814=683-49//❤ฟบ
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

07.00
66666-99999

เด่น (6)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
6925

25 26 29
56 59
69
22 55 66 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
06.45=(8)=(85)=5814=683-49//❤ฟบ
07.00=(6)=(69)=6925=196-03//❤ฟด96
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

07.15
33333-66666

เด่น (3)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
3692

23 26 29
36 39
69
22 33 66 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
06.45=(8)=(85)=5814=683-49//❤ฟบ
07.00=(6)=(69)=6925=196-03//❤ฟด96
07.15=(3)=(36)=3692=717-63//❤ฟด63

09.00=(8)=(81)=8147=131-77//❤77
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

09.15
44444-77777

เด่น (4)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
4703

03 04 07
34 37
47
00 33 44 77
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
06.45=(8)=(85)=5814=683-49//❤ฟบ
07.00=(6)=(69)=6925=196-03//❤ฟด96
07.15=(3)=(36)=3692=717-63//❤ฟด63

09.00=(8)=(81)=8147=131-77//❤77
09.15=(4)=(47)=4703=551-72//
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

09.30
88888-11111

เด่น (8)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
8147

14 17 18
47 48
78
11 44 77 88
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 0
ปักหลัก สิบบน
(ปักหลัก หน่วยบน)❤

06.00=369=(3692)=933-03//❤(นบ)
06.15=703=(7036)=146-80//❤(นบ)
06.30=369=(3692)=

Gaming2009
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 4
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

06.45
88888-11111

เด่น (8)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
0583

03 05 08
35 38
58
00 33 55 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
06.45=(8)=(81)=0583=371-30//❤30
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

07.00
22222-55555

เด่น (5)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
2750

02 05 07
25 27
57
00 22 55 77
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
06.45=(8)=(81)=0583=371-30//❤30
07.00=(5)=(25)=2750=115-01//❤ฟบ
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

07.15
77777-88888

เด่น (8)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
7081

01 07 08
17 18
78
00 11 77 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
06.45=(8)=(81)=0583=371-30//❤30
07.00=(5)=(25)=2750=115-01//❤ฟบ
07.15=(8)=(78)=7081=424-87//❤ฟด87
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

07.30
33333-44444

เด่น (4)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
3647

34 36 37
46 47
67
33 44 66 77
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

18.30
33333-88888

เด่น (8)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
3681

13 16 18
36 38
68
11 33 66 88
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 5
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

06.00=508=(5678)=109-80//❤(สล)
06.15=386=(3456)=929-69//❤(สล)
06.30=275=(2345)=867-34//❤(สล)
06.45=508=(5678)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางบน
(ปักหลัก หน่วยบน)❤

06.00=081=(8901)=109-80//❤(นบ)
06.15=869=(6789)=929-69//❤(นบ)
06.30=758=(5678)=867-34//❤(นบ)
06.45=081=(8901)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

06.00=508=(5678)=109-80//❤(สล)
06.15=386=(3456)=929-69//❤(สล)
06.30=275=(2345)=867-34//❤(สล)
06.45=508=(5678)=371-30//
07.00=942=(9012)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางบน
(ปักหลัก หน่วยบน)❤

06.00=081=(8901)=109-80//❤(นบ)
06.15=869=(6789)=929-69//❤(นบ)
06.30=758=(5678)=867-34//❤(นบ)
06.45=081=(8901)=371-30//❤(นบ)
07.00=425=(2345)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

06.00=508=(5678)=109-80//❤(สล)
06.15=386=(3456)=929-69//❤(สล)
06.30=275=(2345)=867-34//❤(สล)
06.45=508=(5678)=371-30//
07.30=942=(9012)=115-01//❤(สล)
07.45=275=(2345)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางบน
(ปักหลัก หน่วยบน)❤

06.00=081=(8901)=109-80//❤(นบ)
06.15=869=(6789)=929-69//❤(นบ)
06.30=758=(5678)=867-34//❤(นบ)
06.45=081=(8901)=371-30//❤(นบ)
07.00=425=(2345)=115-01//❤(นบ)
07.15=258=(5678)=

Gaming2009
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 19
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

09.45
11111-44444

เด่น (4)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
1649

14 16 19
46 49
69
11 44 66 99

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

10.00
22222-55555

เด่น (2)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
2750

02 05 07
25 27
57
00 22 55 77
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
10.00=(2)=(25)=2750=014-54//
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

10.15
00000-33333

เด่น (0)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
0538

03 05 08
35 38
58
00 33 55 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
10.00=(2)=(25)=2750=014-54//
10.15=(0)=(03)=0538=197-93//
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

10.30
22222-55555

เด่น (2)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
2750

02 05 07
25 27
57
00 22 55 77
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
10.00=(2)=(25)=2750=014-54//
10.15=(0)=(03)=0538=197-93//
10.30=(2)=(25)=2750=702-49//❤ฟบ02
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

10.45
77777-00000

เด่น (7)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
7205

02 05 07
25 27
57
00 22 55 77
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
10.00=(2)=(25)=2750=014-54//
10.15=(0)=(03)=0538=197-93//
10.30=(2)=(25)=2750=702-49//❤ฟบ02
10.45=(7)=(70)=7205=241-09//
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

11.00
66666-99999

เด่น (6)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
6194

14 16 19
46 49
69
11 44 66 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
10.00=(2)=(25)=2750=014-54//
10.15=(0)=(03)=0538=197-93//
10.30=(2)=(25)=2750=702-49//❤ฟบ02
10.45=(7)=(70)=7205=241-09//
11.00=(6)=(69)=6194=836-58//❤ฟบ
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

11.15
99999-22222

เด่น (9)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

9427

24 27 29
47 49
79
22 44 77 99

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
10.00=(2)=(25)=2750=014-54//
10.15=(0)=(03)=0538=197-93//
10.30=(2)=(25)=2750=702-49//❤ฟบ02
10.45=(7)=(70)=7205=241-09//
11.00=(6)=(69)=6194=836-58//❤ฟบ
11.15=(9)=(92)=9427=344-40//❤44
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

11.30
11111-44444

เด่น (1)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

1649
14 16 19
46 49
69
11 44 66 99

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
10.00=(2)=(25)=2750=014-54//
10.15=(0)=(03)=0538=197-93//
10.30=(2)=(25)=2750=702-49//❤ฟบ02
10.45=(7)=(70)=7205=241-09//
11.00=(6)=(69)=6194=836-58//❤ฟบ
11.15=(9)=(92)=9427=344-40//❤44
11.30=(1)=(14)=1649=170-97 -
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

11.45
88888-11111

เด่น (8)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

1683
13 16 18
36 38
68
11 33 66 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
10.00=(2)=(25)=2750=014-54//
10.15=(0)=(03)=0538=197-93//
10.30=(2)=(25)=2750=702-49//❤ฟบ02
10.45=(7)=(70)=7205=241-09//
11.00=(6)=(69)=6194=836-58//❤ฟบ
11.15=(9)=(92)=9427=344-40//❤44
11.30=(1)=(14)=1649=170-97 -
11.45=(8)=(81)=1683=398-84//❤ฟด
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

12.00
00000-33333

เด่น (0)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
0538

03 05 08
35 38
58
00 33 55 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
10.00=(2)=(25)=2750=014-54//
10.15=(0)=(03)=0538=197-93//
10.30=(2)=(25)=2750=702-49//❤ฟบ02
10.45=(7)=(70)=7205=241-09//
11.00=(6)=(69)=6194=836-58//❤ฟบ
11.15=(9)=(92)=9427=344-40//❤44
11.30=(1)=(14)=1649=170-97 -
11.45=(8)=(81)=1683=398-84//❤ฟด
12.00=(0)=(03)=0538=574-02//❤ฟล
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

12.15
77777-00000

เด่น (7)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
7205

02 05 07
25 27
57
00 22 55 77

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.00=(6)=(36)=3861=768-49//❤ฟบ68
09.15=(1)=(81)=8316=855-15//❤ฟล
09.30=(5)=(25)=2750=429-54//❤ฟด
09.45=(4)=(14)=1649=673-33 -
10.00=(2)=(25)=2750=014-54//
10.15=(0)=(03)=0538=197-93//
10.30=(2)=(25)=2750=702-49//❤ฟบ02
10.45=(7)=(70)=7205=241-09//
11.00=(6)=(69)=6194=836-58//❤ฟบ
11.15=(9)=(92)=9427=344-40//❤44
11.30=(1)=(14)=1649=170-97 -
11.45=(8)=(81)=1683=398-84//❤ฟด
12.00=(0)=(03)=0538=574-02//❤ฟล
12.15=(7)=(70)=7205=811-96 -
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

12.30
44444-77777

เด่น (4)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
4972

24 27 29
47 49
79
22 44 77 9

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.00=(7)=(70)=7205=105-79//❤ฟด05
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

13.15
11111-44444

เด่น (1)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

1649
14 16 19
46 49
69
11 44 66 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.00=(7)=(70)=7205=105-79//❤ฟด05
13.15=(1)=(14)=1649=195-12//❤ฟล
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

13.30
22222-55555

เด่น (2)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
2750

02 05 07
25 27
57
00 22 55 77
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.00=(7)=(70)=7205=105-79//❤ฟด05
13.15=(1)=(14)=1649=195-12//❤ฟล
13.30=(2)=(25)=2750=967-25//❤ฟด25
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

13.45
11111-44444

เด่น (1)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

1649
14 16 19
46 49
69
11 44 66 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
❤❤❤❤❤สนใจเข้าห้อง 300ตลอดชีพ

❤ขอคนสนใจจริงๆนะคับ
❤ทักมาเฉยๆบล็อก
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.00=(7)=(70)=7205=105-79//❤ฟด05
13.15=(1)=(14)=1649=195-12//❤ฟล
13.30=(2)=(25)=2750=967-25//❤ฟด25
13.45=(1)=(14)=1649=055-30 -
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

14.00
22222-55555

เด่น (2)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
2750

02 05 07
25 27
57
00 22 55 77
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.00=(7)=(70)=7205=105-79//❤ฟด05
13.15=(1)=(14)=1649=195-12//❤ฟล
13.30=(2)=(25)=2750=967-25//❤ฟด25
13.45=(1)=(14)=1649=055-30 -
14.00=(2)=(25)=2750=782-61//❤ฟบ
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

14.15
00000-33333

เด่น (0)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
0538

03 05 08
35 38
58
00 33 55 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.00=(7)=(70)=7205=105-79//❤ฟด05
13.15=(1)=(14)=1649=195-12//❤ฟล
13.30=(2)=(25)=2750=967-25//❤ฟด25
13.45=(1)=(14)=1649=055-30 -
14.00=(2)=(25)=2750=782-61//❤ฟบ
14.15=(0)=(03)=0538=145-58//❤58
➖➖➖➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

14.30
00000-33333

เด่น (0)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
0538

03 05 08
35 38
58
00 33 55 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

19.15
44444-777777

เด่น (7)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
4972

24 27 29
47 49
47 49
22 44 77 99
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 19
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
พิกัดล่าง
(สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=836-58//❤(สล)
11.15=692=(6789)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=836-58//❤(สล)
11.15=692=(6789)=344-40 -
11.30=814=(8901)=170-97//❤(สล)
11.45=581=(5678)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=836-58//❤(สล)
11.15=692=(6789)=344-40 -
11.30=814=(8901)=170-97//❤(สล)
11.45=581=(5678)=398-84//❤(สล)
12.00=703=(7890)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=836-58//❤(สล)
11.15=692=(6789)=344-40 -
11.30=814=(8901)=170-97//❤(สล)
11.45=581=(5678)=398-84//❤(สล)
12.00=703=(7890)=574-02//❤(สล)
12.15=470=(4567)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=836-58//❤(สล)
11.15=692=(6789)=344-40 -
11.30=814=(8901)=170-97//❤(สล)
11.45=581=(5678)=398-84//❤(สล)
12.00=703=(7890)=574-02//❤(สล)
12.15=470=(4567)=811-96 -
12.30=147=(1234)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=836-58//❤(สล)
11.15=692=(6789)=344-40 -
11.30=814=(8901)=170-97//❤(สล)
11.45=581=(5678)=398-84//❤(สล)
12.00=703=(7890)=574-02//❤(สล)
12.15=470=(4567)=811-96 -
12.30=147=(1234)=602-11//❤(สล)
12.45=470=(4567)=604-56//❤(สล)
13.00=470=(4567)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=836-58//❤(สล)
11.15=692=(6789)=344-40 -
11.30=814=(8901)=170-97//❤(สล)
11.45=581=(5678)=398-84//❤(สล)
12.00=703=(7890)=574-02//❤(สล)
12.15=470=(4567)=811-96 -
12.30=147=(1234)=602-11//❤(สล)
12.45=470=(4567)=604-56//❤(สล)
13.00=470=(4567)=105-79//❤(สล)
13.15=814=(8901)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=836-58//❤(สล)
11.15=692=(6789)=344-40 -
11.30=814=(8901)=170-97//❤(สล)
11.45=581=(5678)=398-84//❤(สล)
12.00=703=(7890)=574-02//❤(สล)
12.15=470=(4567)=811-96 -
12.30=147=(1234)=602-11//❤(สล)
12.45=470=(4567)=604-56//❤(สล)
13.00=470=(4567)=105-79//❤(สล)
13.15=814=(8901)=195-12//❤(สล)
13.30=925=(9012)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=836-58//❤(สล)
11.15=692=(6789)=344-40 -
11.30=814=(8901)=170-97//❤(สล)
11.45=581=(5678)=398-84//❤(สล)
12.00=703=(7890)=574-02//❤(สล)
12.15=470=(4567)=811-96 -
12.30=147=(1234)=602-11//❤(สล)
12.45=470=(4567)=604-56//❤(สล)
13.00=470=(4567)=105-79//❤(สล)
13.15=814=(8901)=195-12//❤(สล)
13.30=925=(9012)=967-25//❤(สล)
13.45=814=(8901)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
❤❤❤❤❤สนใจเข้าห้อง 300ตลอดชีพ

❤ขอคนสนใจจริงๆนะคับ
❤ทักมาเฉยๆบล็อก
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก สิบล่าง)❤

09.00=369=(3456)=768-49//❤(สล)
09.15=814=(8901)=855-15//❤(สล)
09.30=258=(2345)=429-54//❤(สล)
09.45=147=(1234)=673-33//❤(สล)
10.00=925=(9012)=014-54//
10.15=703=(7890)=197-93//❤(สล)
10.30=925=(9012)=702-49//
10.45=470=(4567)=241-09//
11.00=369=(3456)=836-58//❤(สล)
11.15=692=(6789)=344-40 -
11.30=814=(8901)=170-97//❤(สล)
11.45=581=(5678)=398-84//❤(สล)
12.00=703=(7890)=574-02//❤(สล)
12.15=470=(4567)=811-96 -
12.30=147=(1234)=602-11//❤(สล)
12.45=470=(4567)=604-56//❤(สล)
13.00=470=(4567)=105-79//❤(สล)
13.15=814=(8901)=195-12//❤(สล)
13.30=925=(9012)=967-25//❤(สล)
13.45=814=(8901)=055-30 -
14.00=925=(9012)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก หน่วยล่าง)❤

18.00=703=(0123)=054-91//❤(นล)
18.15=925=(2345)=913-15//❤(นล)
18.30=581=(8901)=552-19//❤(นล)
18.45=581=(8901)=525-11//❤(นล)
19.00=925=(2345)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
❤➖❤➖❤➖❤➖
สองตัว 19หางล่าง
(ปักหลัก หน่วยล่าง)❤

19.00=925=(2345)=049-50//
19.15=147=(4567)=

Gaming2009
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 1
สองตัว 19 หางบน+ล่าง❤

18.45
99999-22222

เด่น (9)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ❤❤

9258
25 28 29
58 59
89
22 55 88 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
21.00=280-52//❤ฟด25
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

21.15
55555-88888

เด่น (8)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

5814
14 15 18
45 48
58
11 44 55 88
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 2
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

12.00
33333-66666

เด่น (3)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

3692
23 26 29
36 39
69
22 33 66 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
12.00=229-46//
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

12.15
33333-88888

เด่น (3)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

3681
13 16 18
36 38
68
11 33 66 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
12.15=478-58//
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

12.30
33333-88888

เด่น (3)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

3681
13 16 18
36 38
68
11 33 66 88
231602soy ดู 1 เดือนที่แล้ว 16
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

09.15
44444-55555

เด่น (5)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

4950
04 05 09
45 49
59
00 44 55 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.15=529-11
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

09.30
00000-11111

เด่น (0)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

0314
01 03 04
13 14
34
00 11 33 44
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
09.30=587-34//❤34
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

09.30
88888-99999

เด่น (9)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

8394
34 38 39
48 49
89
33 44 88 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
08.45=638-89//❤ฟด38-89
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

10.00
55555-66666

เด่น (6)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

5061
01 05 06
15 16
56
00 11 55 66
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
10.00=330-00//❤00
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

10.15
99999-00000

เด่น (9)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
9405

04 05 09
45 49
59
00 44 55 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
10.15=463-42
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

10.30
66666-77777

เด่น (6)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
6970

06 07 09
67 69
79
00 66 77 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
10.30=481-97//❤79
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

10.45
00000-11111

เด่น (0)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ
0516

01 05 06
15 16
56
00 11 55 66
jindawongsun123 1 เดือนที่แล้ว
ขอตามค่ะ
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

11.15
44444-55555

เด่น (4)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

1245
12 14 15
24 25
45
11 22 44 55
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
11.15=206-99
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

11.30
33333-44444

เด่น (3)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

3849
34 38 39
48 49
89
33 44 88 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
11.30=683-25//❤ฟบ38
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

11.45
22222-33333

เด่น (2)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

2738
23 27 28
37 38
78
22 33 77 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
พิกัดล่าง
(สิบล่าง)❤

12.00=369=(2536)=791-26//❤(สล)
12.15=147=(0314)=403-12//❤(สล)
12.30=692=(5869)=475-63//❤(สล)
12.45=258=(6925)=437-56//❤(สล)
13.00=147=(5814)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

13.00
55555-88888

เด่น (5)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

5814
14 15 18
45 48
58
11 44 55 88
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
พิกัดล่าง
(สิบล่าง)❤

12.00=369=(2536)=791-26//❤(สล)
12.15=147=(0314)=403-12//❤(สล)
12.30=692=(5869)=475-63//❤(สล)
12.45=258=(6925)=437-56//❤(สล)
13.00=147=(5814)=852-23 -
13.15=703=(1470)=

Gaming2009
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.00=852-23//❤ฟบ
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

13.15
11111-44444

เด่น (1)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

1470
01 04 07
14 17
47
00 11 44 77
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.15=012-61//❤ฟด
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

13.30
00000-33333

เด่น (0)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

0369
03 06 09
36 39
69
00 33 66 99
231602soy 1 เดือนที่แล้ว
13.30=328-77 -
➖➖➖➖➖
สองตัว 19 หางบน+ล่าง

13.45
44444-77777

เด่น (4)

2ตัว บน+ล่าง+กลับ

4703
03 04 07
34 37
47
00 33 44 77
แสดงความคิดเห็น