ประกาศ ข่าวประกาศสำคัญที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบ

ระบบกำลังย้ายข้อมูลค่ะ ขอเลื่อนเวลาเปิดแทงหวยรัฐ 14.00 ค่ะ กำลังเร่งอย่างด่วนค่ะ


เนื่องจากเว็บกำลังย้ายเซฟเวอร์บางส่วนค่ะ มีลูกค้าเข้ามาใช้งานจำนวนมากค่ะ คาดว่าย้ายไมเ่กิน 14.00 ค่ะ เราได้ทราบปัญหาแล้วค่ะ

 

แทงหวยทันแน่นอนค่ะ เนื่องจากข้อมูลเยอะมากค่ะ

 

ทีมงานทุกคนต้องขออภัยอย่างสูงค่ะ 


(ความคิดเห็นถูกปิดการใช้งาน)