ประกาศ ข่าวประกาศสำคัญที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบ

ปิดปรับปรุง ฝาก/ถอน ชั่วคราว วันที่14/03/63


ระบบฝาก/ถอนจะปิดปรับปรุงอัพเดทเพื่อให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

 

วันที่ เสาร์ 14 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 - 06:00 น. 

 

ทีมงานจึงมาแจ้งให้ทราบ  ลูกค้าทุกคนสามารถฝาก/หรือถอนก่อนเวลาที่กำหนดค่ะ


(ความคิดเห็นถูกปิดการใช้งาน)