ประกาศ ข่าวประกาศสำคัญที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบ

ปิดปรับปรุงระบบฝาก/ถอน ชั่วคราว


ระบบฝาก/ถอนจะปิดปรับปรุงอัพเดทเพื่อให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

 

รอบที่1 วันที่ เสาร์ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 - 06:00 น.

 

รอบที่ 2 วันที่ อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 - 06:00 น.

 

ทีมงานจึงมาแจ้งให้ทราบลูกค้าทุกคนสามารถฝาก/หรือถอนก่อนเวลาที่กำหนดค่ะ


(ความคิดเห็นถูกปิดการใช้งาน)