ประกาศ ข่าวประกาศสำคัญที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบ

แก้ไขระบบถอนเรียบร้อยค่ะ


เนื่องจากธนาคารมีการแก้ไขระบบ ทำให้การเชื่อมต่อกับระบบผิดพลาด ณ ตอนนี้แก้ไขแล้วคะ

 

ขออภัยที่ล่าช้านะคะ


(ความคิดเห็นถูกปิดการใช้งาน)