ประกาศ ข่าวประกาศสำคัญที่จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบ

แจ้งระบบฝากเงิน ในวันที่ 1/10/61 ค่ะ


เนื่องจากบัญชีทางเว็บกำลังแก้ไขปัญหาเทคนิคบางส่วน เนื่องจากธนาคารแก้ไขระบบ ทำให้บัญชขีประจำมีปัญหาขั่วคราว ทางเว็บได้แก้ไขเลขบัญชีบางส่วน

 

กรุณาดูเลขบัญขีก่อนโอนเงินทุกครั้งค่ะ

 

สำหรับยอดที่ยังไม่ปรับกรุณา แจ้งสลิปส่งเข้ามาหาทีมงานเพื่อขอปรับค่ะ ยอดจะไล่ปรับตามคิวค่ะ 

 

หากท่านไหนไม่อยากรอแนะนำยกเลิกรายการที่รอปรับ และ ทำการกดยอดโอนเข้ามาบัญขีใหม่ค่ะ จะปรับภายใน 2-5 นาทีค่ะ

 

 

 

ขออภับอย่างสูงค่ะ


(ความคิดเห็นถูกปิดการใช้งาน)