ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
peter1234 7 เดือนที่แล้ว 11
ปิงปองฟรีๆ มาแล้วครับ ถ้าใครสับสนอยู่ว่าไม่รู้ต้องตามใคร หรือสงสัยว่าจะเริ่มเล่นยังไงให้ได้ถอนกับเค้าบ้าง แอดไลน์แล้วทักมาได้เลยครับ สอนและแนะนำตัวต่อตัวเลยครับ เน้นให้ได้ถอนกัน วันนี้ขอมาในแบบเสียวตัวเดียว เอาไปวิ่งบนและรูดล่างกันนะครับ

แอดไลน์ ID : matheasy

สามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีเลยครับ
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
17.45--56==

เลขเด่น3ตัว
17.45--035==

ปักหลักหน่อยบน
17.45--567890==
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
17.45--56==347-54✓
18.00--78==

เลขเด่น3ตัว
17.45--035==347-54✓✓
18.00--763==

ปักหลักหน่อยบน
17.45--567890==347-54✓
18.00--789012==
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
17.45--56==347-54✓
18.00--78==746-86✓✓เด้ง
18.15--89==

เลขเด่น3ตัว
17.45--035==347-54✓✓เด้ง
18.00--763==746-86✓✓✓เด้ง
18.15--862==

ปักหลักหน่อยบน
17.45--567890==347-54✓
18.00--789012==746-86**
18.15--901234==
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
17.45--56==347-54✓
18.00--78==746-86✓✓เด้ง
18.15--89==637-05**
18.30--01==

เลขเด่น3ตัว
17.45--035==347-54✓✓เด้ง
18.00--763==746-86✓✓✓เด้ง
18.15--862==637-05✓
18.30--051==

ปักหลักหน่อยบน
17.45--567890==347-54✓
18.00--789012==746-86**
18.15--901234==637-05**
18.30--678901==
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
17.45--56==347-54✓
18.00--78==746-86✓✓เด้ง
18.15--89==637-05**
18.30--01==572-64**
18.45--89==

เลขเด่น3ตัว
17.45--035==347-54✓✓เด้ง
18.00--763==746-86✓✓✓เด้ง
18.15--862==637-05✓
18.30--051==572-64✓
18.45--046==

ปักหลักหน่อยบน
17.45--567890==347-54✓
18.00--789012==746-86**
18.15--901234==637-05**
18.30--678901==572-64**
18.45--890123==
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
17.45--56==347-54✓
18.00--78==746-86✓✓เด้ง
18.15--89==637-05**
18.30--01==572-64**
18.45--89==923-38✓✓เด้ง
19.00--67==

เลขเด่น3ตัว
17.45--035==347-54✓✓เด้ง
18.00--763==746-86✓✓✓เด้ง
18.15--862==637-05✓
18.30--051==572-64✓
18.45--046==923-38**
19.00--043==

ปักหลักหน่อยบน
17.45--567890==347-54✓
18.00--789012==746-86**
18.15--901234==637-05**
18.30--678901==572-64**
18.45--890123==923-38✓
19.00--012345==
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
18.00--78==746-86✓✓เด้ง
18.15--89==637-05**
18.30--01==572-64**
18.45--89==923-38✓✓เด้ง
19.00--67==014-12**
19.15--45==

เลขเด่น3ตัว
18.00--763==746-86✓✓✓เด้ง
18.15--862==637-05✓
18.30--051==572-64✓
18.45--046==923-38**
19.00--043==014-12✓
19.15--032==

ปักหลักหน่อยบน
18.00--789012==746-86**
18.15--901234==637-05**
18.30--678901==572-64**
18.45--890123==923-38✓
19.00--012345==014-12✓
19.15--234567==
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
18.00--78==746-86✓✓เด้ง
18.15--89==637-05**
18.30--01==572-64**
18.45--89==923-38✓✓เด้ง
19.00--67==014-12**
19.15--45==034-34✓✓เด้ง
19.30--34==

เลขเด่น3ตัว
18.00--763==746-86✓✓✓เด้ง
18.15--862==637-05✓
18.30--051==572-64✓
18.45--046==923-38**
19.00--043==014-12✓
19.15--032==034-34✓✓✓เด้ง
19.30--018==

ปักหลักหน่อยบน
18.00--789012==746-86**
18.15--901234==637-05**
18.30--678901==572-64**
18.45--890123==923-38✓
19.00--012345==014-12✓
19.15--234567==034-34✓
19.30--345678==
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
18.00--78==746-86✓✓เด้ง
18.15--89==637-05**
18.30--01==572-64**
18.45--89==923-38✓✓เด้ง
19.00--67==014-12**
19.15--45==034-34✓✓เด้ง
19.30--34==950-82**
19.45--67==

เลขเด่น3ตัว
18.00--763==746-86✓✓✓เด้ง
18.15--862==637-05✓
18.30--051==572-64✓
18.45--046==923-38**
19.00--043==014-12✓
19.15--032==034-34✓✓✓เด้ง
19.30--018==950-82✓✓เด้ง
19.45--068==

ปักหลักหน่อยบน
18.00--789012==746-86**
18.15--901234==637-05**
18.30--678901==572-64**
18.45--890123==923-38✓
19.00--012345==014-12✓
19.15--234567==034-34✓
19.30--345678==950-82**
19.45--678901==
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
18.00--78==746-86✓✓เด้ง
18.15--89==637-05**
18.30--01==572-64**
18.45--89==923-38✓✓เด้ง
19.00--67==014-12**
19.15--45==034-34✓✓เด้ง
19.30--34==950-82**
19.45--67==453-00**
20.00--23==

เลขเด่น3ตัว
18.00--763==746-86✓✓✓เด้ง
18.15--862==637-05✓
18.30--051==572-64✓
18.45--046==923-38**
19.00--043==014-12✓
19.15--032==034-34✓✓✓เด้ง
19.30--018==950-82✓✓เด้ง
19.45--068==453-00✓✓
20.00--012==

ปักหลักหน่อยบน
18.00--789012==746-86**
18.15--901234==637-05**
18.30--678901==572-64**
18.45--890123==923-38✓
19.00--012345==014-12✓
19.15--234567==034-34✓
19.30--345678==950-82**
19.45--678901==453-00**
20.00--345678==
peter1234 7 เดือนที่แล้ว
เลขเด่น2ตัว
18.00--78==746-86✓✓เด้ง
18.15--89==637-05**
18.30--01==572-64**
18.45--89==923-38✓✓เด้ง
19.00--67==014-12**
19.15--45==034-34✓✓เด้ง
19.30--34==950-82**
19.45--67==453-00**
20.00--23==094-95**
20.15--78==

เลขเด่น3ตัว
18.00--763==746-86✓✓✓เด้ง
18.15--862==637-05✓
18.30--051==572-64✓
18.45--046==923-38**
19.00--043==014-12✓
19.15--032==034-34✓✓✓เด้ง
19.30--018==950-82✓✓เด้ง
19.45--068==453-00✓✓
20.00--012==094-95✓
20.15--065==

ปักหลักหน่อยบน
18.00--789012==746-86**
18.15--901234==637-05**
18.30--678901==572-64**
18.45--890123==923-38✓
19.00--012345==014-12✓
19.15--234567==034-34✓
19.30--345678==950-82**
19.45--678901==453-00**
20.00--345678==094-95✓
20.15--234567==
แสดงความคิดเห็น