ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
peter1234 8 เดือนที่แล้ว 18
ไม่ได้ให้หน้าเว็บมานาน ปิงปองฟรีๆ มาแล้วครับ ถ้าใครสับสนอยู่ว่าไม่รู้ต้องตามใคร หรือสงสัยว่าจะเริ่มเล่นยังไงให้ได้ถอนกับเค้าบ้าง แอดไลน์แล้วทักมาได้เลยครับ สอนและแนะนำตัวต่อตัวเลยครับ เน้นให้ได้ถอนกัน วันนี้ขอมาในแบบเสียวตัวเดียว เอาไปวิ่งบนและรูดล่างกันนะครับ

แอดไลน์ ID : matheasy

สามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีเลยครับ
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
12.30--67==

ปักหน่วยบน
12.30--456789==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
12.30--6-7==025-98**
12.45--0-1==

ปักหน่วยบน
12.30--456789==025-98✓
12.45--567890==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
12.30--6-7==025-98**
12.45--0-1==365-73**
13.00--0-1==

ปักหน่วยบน
12.30--456789==025-98✓
12.45--567890==365-73✓
13.00--234567==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
12.30--6-7==025-98**
12.45--0-1==365-73**
13.00--0-1==253-58**
13.15--0-1=

ปักหน่วยบน
12.30--456789==025-98✓
12.45--567890==365-73✓
13.00--234567==253-58✓
13.15--456789==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
12.30--6-7==025-98**
12.45--0-1==365-73**
13.00--0-1==253-58**
13.15--0-1==671-04✓✓
13.30--5-6==

ปักหน่วยบน
12.30--456789==025-98✓
12.45--567890==365-73✓
13.00--234567==253-58✓
13.15--456789==671-04**
13.30--789012==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
12.30--6-7==025-98**
12.45--0-1==365-73**
13.00--0-1==253-58**
13.15--0-1==671-04✓✓
13.30--5-6==579-95✓
13.45--5-6==

ปักหน่วยบน
12.30--456789==025-98✓
12.45--567890==365-73✓
13.00--234567==253-58✓
13.15--456789==671-04**
13.30--789012==579-95✓
13.45--567890==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
12.30--6-7==025-98**
12.45--0-1==365-73**
13.00--0-1==253-58**
13.15--0-1==671-04✓✓เด้ง
13.30--5-6==579-95✓
13.45--5-6==077-41**
14.00--0-1==

ปักหน่วยบน
12.30--456789==025-98✓
12.45--567890==365-73✓
13.00--234567==253-58✓
13.15--456789==671-04**
13.30--789012==579-95✓
13.45--567890==077-41✓
14.00--789012==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
12.30--6-7==025-98**
12.45--0-1==365-73**
13.00--0-1==253-58**
13.15--0-1==671-04✓✓เด้ง
13.30--5-6==579-95✓
13.45--5-6==077-41**
14.00--0-1==469-27**
14.15--4-5==

ปักหน่วยบน
12.30--456789==025-98✓
12.45--567890==365-73✓
13.00--234567==253-58✓
13.15--456789==671-04**
13.30--789012==579-95✓
13.45--567890==077-41✓
14.00--789012==469-27✓
14.15--678901==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
13.00--0-1==253-58**
13.15--0-1==671-04✓✓เด้ง
13.30--5-6==579-95✓
13.45--5-6==077-41**
14.00--0-1==469-27**
14.15--4-5==848-33✓
14.30--4-5==

ปักหน่วยบน
13.00--234567==253-58✓
13.15--456789==671-04**
13.30--789012==579-95✓
13.45--567890==077-41✓
14.00--789012==469-27✓
14.15--678901==848-33✓
14.30--890123==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
13.00--0-1==253-58**
13.15--0-1==671-04✓✓เด้ง
13.30--5-6==579-95✓
13.45--5-6==077-41**
14.00--0-1==469-27**
14.15--4-5==848-33✓
14.30--4-5==720-68**
14.45--8-9==

ปักหน่วยบน
13.00--234567==253-58✓
13.15--456789==671-04**
13.30--789012==579-95✓
13.45--567890==077-41✓
14.00--789012==469-27✓
14.15--678901==848-33✓
14.30--890123==720-68✓
14.45--123456==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
13.00--0-1==253-58**
13.15--0-1==671-04✓✓เด้ง
13.30--5-6==579-95✓
13.45--5-6==077-41**
14.00--0-1==469-27**
14.15--4-5==848-33✓
14.30--4-5==720-68**
14.45--8-9==366-40**
15.00--4-5==

ปักหน่วยบน
13.00--234567==253-58✓
13.15--456789==671-04**
13.30--789012==579-95✓
13.45--567890==077-41✓
14.00--789012==469-27✓
14.15--678901==848-33✓
14.30--890123==720-68✓
14.45--123456==366-40✓
15.00--456789==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
13.00--0-1==253-58**
13.15--0-1==671-04✓✓เด้ง
13.30--5-6==579-95✓
13.45--5-6==077-41**
14.00--0-1==469-27**
14.15--4-5==848-33✓
14.30--4-5==720-68**
14.45--8-9==366-40**
15.00--4-5==445-93✓✓✓เด้ง
15.15--6-7==

ปักหน่วยบน
13.00--234567==253-58✓
13.15--456789==671-04**
13.30--789012==579-95✓
13.45--567890==077-41✓
14.00--789012==469-27✓
14.15--678901==848-33✓
14.30--890123==720-68✓
14.45--123456==366-40✓
15.00--456789==445-93✓
15.15--678901==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
13.00--0-1==253-58**
13.15--0-1==671-04✓✓เด้ง
13.30--5-6==579-95✓
13.45--5-6==077-41**
14.00--0-1==469-27**
14.15--4-5==848-33✓
14.30--4-5==720-68**
14.45--8-9==366-40**
15.00--4-5==445-93✓✓✓เด้ง
15.15--6-7==742-48✓
15.30--0-1==

ปักหน่วยบน
13.00--234567==253-58✓
13.15--456789==671-04**
13.30--789012==579-95✓
13.45--567890==077-41✓
14.00--789012==469-27✓
14.15--678901==848-33✓
14.30--890123==720-68✓
14.45--123456==366-40✓
15.00--456789==445-93✓
15.15--678901==742-48**
15.30--678901==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
14.00--0-1==469-27**
14.15--4-5==848-33✓
14.30--4-5==720-68**
14.45--8-9==366-40**
15.00--4-5==445-93✓✓✓เด้ง
15.15--6-7==742-48✓
15.30--0-1==328-03✓
15.45--5-6==

ปักหน่วยบน
14.00--789012==469-27✓
14.15--678901==848-33✓
14.30--890123==720-68✓
14.45--123456==366-40✓
15.00--456789==445-93✓
15.15--678901==742-48**
15.30--678901==328-03✓
15.45--789012==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
14.00--0-1==469-27**
14.15--4-5==848-33✓
14.30--4-5==720-68**
14.45--8-9==366-40**
15.00--4-5==445-93✓✓✓เด้ง
15.15--6-7==742-48✓
15.30--0-1==328-03✓
15.45--5-6==647-41✓
16.00--7-8==

ปักหน่วยบน
14.00--789012==469-27✓
14.15--678901==848-33✓
14.30--890123==720-68✓
14.45--123456==366-40✓
15.00--456789==445-93✓
15.15--678901==742-48**
15.30--678901==328-03✓
15.45--789012==647-41✓
16.00--123456==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
14.00--0-1==469-27**
14.15--4-5==848-33✓
14.30--4-5==720-68**
14.45--8-9==366-40**
15.00--4-5==445-93✓✓✓เด้ง
15.15--6-7==742-48✓
15.30--0-1==328-03✓
15.45--5-6==647-41✓
16.00--7-8==461-87✓✓เด้ง
16.15--4-5==

ปักหน่วยบน
14.00--789012==469-27✓
14.15--678901==848-33✓
14.30--890123==720-68✓
14.45--123456==366-40✓
15.00--456789==445-93✓
15.15--678901==742-48**
15.30--678901==328-03✓
15.45--789012==647-41✓
16.00--123456==461-87✓
16.15--678901==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
14.00--0-1==469-27**
14.15--4-5==848-33✓
14.30--4-5==720-68**
14.45--8-9==366-40**
15.00--4-5==445-93✓✓✓เด้ง
15.15--6-7==742-48✓
15.30--0-1==328-03✓
15.45--5-6==647-41✓
16.00--7-8==461-87✓✓เด้ง
16.15--4-5==716-21**
16.30--6-7==

ปักหน่วยบน
14.00--789012==469-27✓
14.15--678901==848-33✓
14.30--890123==720-68✓
14.45--123456==366-40✓
15.00--456789==445-93✓
15.15--678901==742-48**
15.30--678901==328-03✓
15.45--789012==647-41✓
16.00--123456==461-87✓
16.15--678901==716-21✓
16.30--890123==
peter1234 8 เดือนที่แล้ว
เด่น 2 ตัว
15.00--4-5==445-93✓✓✓เด้ง
15.15--6-7==742-48✓
15.30--0-1==328-03✓
15.45--5-6==647-41✓
16.00--7-8==461-87✓✓เด้ง
16.15--4-5==716-21**
16.30--6-7==858-00**
16.45--8-9==

ปักหน่วยบน
15.15--678901==742-48**
15.30--678901==328-03✓
15.45--789012==647-41✓
16.00--123456==461-87✓
16.15--678901==716-21✓
16.30--890123==858-00✓
16.45--345678==
แสดงความคิดเห็น