ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
gasjang 1 ปีที่แล้ว 4
❤บน-ล่าง❤
19:15=(9)1=

〰98,90,18,10〰
gasjang 1 ปีที่แล้ว
❤บน-ล่าง❤
19:15=(9)1=677/45+
19:30=(0)5=

〰06,03,56,53〰
gasjang 1 ปีที่แล้ว
ฟัน 0✔

❤บน-ล่าง❤
19:15=(9)1=677/45+
19:30=(0)5=680/84✔
19:45=(0)8=

〰20,40,28,48〰
gasjang 1 ปีที่แล้ว
❤ฟัน 0 ✔
〰〰〰〰〰
❤บน-ล่าง❤
19:15=(9)1=677/45+
19:30=(0)5=680/84✔
19:45=(0)8=410/11✔
20:00=(2)7=

〰21,20,71,70〰
gasjang 1 ปีที่แล้ว
❤ฟัน 2 ✔
〰〰〰〰〰
❤บน-ล่าง❤
19:15=(9)1=677/45+
19:30=(0)5=680/84✔
19:45=(0)8=410/11✔
20:00=(2)7=604/24✔

***ตามต่อในกลุมนะคะ***
แสดงความคิดเห็น