ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 8 เดือนที่แล้ว 7
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(5)7=507-93 ✔ฟบบ
12:45=(0)1=163-67 ✔บ
13:00=(4)5=482-43 ✔ฟบล
13:15=(4)5=275-64 ✔ฟลบ
13:30=(7)5=743-21 ✔ฟบ
13:45=(9)0=473-19 ✅ฟล
14:00=(5)3=045-82 ✔ฟบจ
14:15=(5)4=442-84 ✔บลจ
14:30=(1)6=715-49 ✔ฟบจ
14:45=(8)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩87-85-80-75-70

3ตัว⏩087-178-578-075

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(5)7=507-93 ✔ฟบบ
12:45=(0)1=163-67 ✔บ
13:00=(4)5=482-43 ✔ฟบล
13:15=(4)5=275-64 ✔ฟลบ
13:30=(7)5=743-21 ✔ฟบ
13:45=(9)0=473-19 ✅ฟล
14:00=(5)3=045-82 ✔ฟบจ
14:15=(5)4=442-84 ✔บลจ
14:30=(1)6=715-49 ✔ฟบจ
14:45=(8)7=695-69 -
15:00=(9)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩95-94-96-54-56

3ตัว⏩089-354-654-756

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
จะเรียงรึจะเบิ้ล
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(5)7=507-93 ✔ฟบบ
12:45=(0)1=163-67 ✔บ
13:00=(4)5=482-43 ✔ฟบล
13:15=(4)5=275-64 ✔ฟลบ
13:30=(7)5=743-21 ✔ฟบ
13:45=(9)0=473-19 ✅ฟล
14:00=(5)3=045-82 ✔ฟบจ
14:15=(5)4=442-84 ✔บลจ
14:30=(1)6=715-49 ✔ฟบจ
14:45=(8)7=695-69 -
15:00=(9)5=641-99 ✅ฟล
15:15=(9)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩92-93-95-23-25

3ตัว⏩190-129-293-123

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(5)7=507-93 ✔ฟบบ
12:45=(0)1=163-67 ✔บ
13:00=(4)5=482-43 ✔ฟบล
13:15=(4)5=275-64 ✔ฟลบ
13:30=(7)5=743-21 ✔ฟบ
13:45=(9)0=473-19 ✅ฟล
14:00=(5)3=045-82 ✔ฟบจ
14:15=(5)4=442-84 ✔บลจ
14:30=(1)6=715-49 ✔ฟบจ
14:45=(8)7=695-69 -
15:00=(9)5=641-99 ✅ฟล
15:15=(9)2=865-97 ✅ฟล
15:30=(6)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩65-67-87-89

3ตัว⏩465-567-687-089

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(5)7=507-93 ✔ฟบบ
12:45=(0)1=163-67 ✔บ
13:00=(4)5=482-43 ✔ฟบล
13:15=(4)5=275-64 ✔ฟลบ
13:30=(7)5=743-21 ✔ฟบ
13:45=(9)0=473-19 ✅ฟล
14:00=(5)3=045-82 ✔ฟบจ
14:15=(5)4=442-84 ✔บลจ
14:30=(1)6=715-49 ✔ฟบจ
14:45=(8)7=695-69 -
15:00=(9)5=641-99 ✅ฟล
15:15=(9)2=865-97 ✅ฟล
15:30=(6)8=649-35 ✔ฟบ
15:45=(5)7=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩57-58-53-78-73

3ตัว⏩657-978-453-678-

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(5)7=507-93 ✔ฟบบ
12:45=(0)1=163-67 ✔บ
13:00=(4)5=482-43 ✔ฟบล
13:15=(4)5=275-64 ✔ฟลบ
13:30=(7)5=743-21 ✔ฟบ
13:45=(9)0=473-19 ✅ฟล
14:00=(5)3=045-82 ✔ฟบจ
14:15=(5)4=442-84 ✔บลจ
14:30=(1)6=715-49 ✔ฟบจ
14:45=(8)7=695-69 -
15:00=(9)5=641-99 ✅ฟล
15:15=(9)2=865-97 ✅ฟล
15:30=(6)8=649-35 ✔ฟบ
15:45=(5)7=031-63 -
16:00=(3)2=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩32-34-39-24-29

3ตัว⏩034-032-039-432

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 8 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

12:30=(5)7=507-93 ✔ฟบบ
12:45=(0)1=163-67 ✔บ
13:00=(4)5=482-43 ✔ฟบล
13:15=(4)5=275-64 ✔ฟลบ
13:30=(7)5=743-21 ✔ฟบ
13:45=(9)0=473-19 ✅ฟล
14:00=(5)3=045-82 ✔ฟบจ
14:15=(5)4=442-84 ✔บลจ
14:30=(1)6=715-49 ✔ฟบจ
14:45=(8)7=695-69 -
15:00=(9)5=641-99 ✅ฟล
15:15=(9)2=865-97 ✅ฟล
15:30=(6)8=649-35 ✔ฟบ
15:45=(5)7=031-63 -
16:00=(3)2=773-61 ✔ฟบ
16:15=(7)5=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩75-78-79-58-59

3ตัว⏩375-378-379-579

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
แสดงความคิดเห็น