ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 9 เดือนที่แล้ว 3
⏩❤⏩❤⏩
Line ID: mu.ptp

❤- เปลี่ยนaff เป็น mu2517 เข้ากลุ่มฟรี
❤-มีรายเดือน รายสัปดาห์
-**-ไม่รับaffผีไม่มียอดแทงนะจ๊าา❤⏯

❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

08:15=(2)5=506-71 ✔บ
08:30=(7)5= 068-75 ✅ฟลล
08:45=(7)5=990-40 -
09:00=(2)9=442-43 ✔ฟบจ
09:15=(5)7=154-11 ✔ฟบจ×3
09:30=(5)1=762-11 ✅ล
09:45=(2)7=462-21 ✔ฟบล
10:00=(4)2=052-13 ✔บ
10:15=(5)2=050-28 ✔ฟบลจ
10:30=(0)8=736-38 ✅ลจ
10:45=(3)8=965-62 -
11:00=(9)6=231-99 ✅ฟล
11:15=(3)4=457-71 ✔บ
11:30=(7)9=030-62 -
11:45=(3)8=663-30 ✔ฟบล
12:00=(0)1=880-31 ✔ฟบ
12:15=(8)0=315-08 ✅ฟล
12:30=(4)3=731-03 ✔บลจ
12:45=(3)4=691-39 ✅ฟล
13:00=(5)8=114-61 -
13:15=(1)9=198-74 ✔ฟบบ
13:30=(7)1=073-12 ✔ฟบลจ
13:45=(2)3=806-68 -
14:00=(1)0=438-31 ✅ฟลจ
14:15=(3)6=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩23-25-28-35-38

3ตัว⏩023-035-028-038

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 9 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:00=(1)0=438-31 ✅ฟลจ
14:15=(3)6=297-14 -
14:30=(5)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩52-59-82-89

3ตัว⏩098-952-982-092

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 9 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:00=(1)0=438-31 ✅ฟลจ
14:15=(3)6=297-14 -
14:30=(5)8=738-98 ✔บลจ
14:45=(6)3=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩69-60-63-39-30

3ตัว⏩369-360-930-996

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
mu2517 9 เดือนที่แล้ว
❤ปป.วิ่งบน-รูดล่าง❤
➖➖➖➖➖➖➖➖

14:00=(1)0=438-31 ✅ฟลจ
14:15=(3)6=297-14 -
14:30=(5)8=738-98 ✔บลจ
14:45=(6)3=798-95 -
15:00=(7)8=เน้นบน

เจาะ(บล)⏩74-75-84-77-88

3ตัว⏩178-778-887-974-984

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
: : ✔=(บ): : ✅=(ล)

❤ Iine ID: mu.ptp
แสดงความคิดเห็น