ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 3 เดือนที่แล้ว 9
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.45 บ.6,4 ล.3,7
patcharin2559 3 เดือนที่แล้ว
✨✨ ทดสอบ รอบค่ำ ✨✨
ปป.19.45 บ.6✔,4 ล.3,7

❤❤ 856/64✔✔
patcharin2559 3 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.3,2 ล.0,1

➡️➡️ 01,03,13 ⬅️⬅️

(เบิ้ลน่ามา 90%)
patcharin2559 3 เดือนที่แล้ว
**197/42**

แก้
ปป.20.15 บ.3,5 ล.9,2

➡️➡️ 18,19,89 ⬅️⬅️
patcharin2559 3 เดือนที่แล้ว
**804/88**
(เบิ้ลดันมาย้อนหลัง แต่ไม่ได้ตาม ร้องไห้แปบ)

แก้ๆ
ปป.20.30 บ.6,8 ล.4,9

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 3 เดือนที่แล้ว
แก้ๆ
ปป.20.30 บ.6,8✔ ล.4,9

➡️➡️ 45,47,57✔ ⬅️⬅️

❤❤ 785/65✔✔✔

"ชดเชยให้อย่างสวยงาม^^"
patcharin2559 3 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.7,5 ล.2,0
patcharin2559 3 เดือนที่แล้ว
ปป.20.45 บ.7✔,5 ล.2,0

❤❤ 873/96✔✔
patcharin2559 3 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.4,5 ล.0,8

(เบิ้ลน่ามา 80%)
patcharin2559 3 เดือนที่แล้ว
ปป.21.00 บ.4,5✔ ล.0,8

❤❤ 165/19✔✔
แสดงความคิดเห็น