ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว 16
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.08.15 บ.8,6 ล.5,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
**705/27**

แก้
ปป.08.30 บ.4,2 ล.3,1
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.08.30 บ.4,2 ล.3✔,1

❤❤ 758/03✔
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.0,1 ล.2,4

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
(อาจมีงานเบิ้ล)
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.0✔,1 ล.2,4

➡️➡️ 02,09✔,29 ⬅️⬅️

❤❤ 908/08✔✔✔
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.2,7 ล.4,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.2,7✔ ล.4,0✔

❤❤ 479/07✔✔✔
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.1,0 ล.3,2

(เบิ้ลน่ามา)
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
**452/49**

แก้
ปป.09.30 บ.3,4 ล.3,7

➡️➡️ 300,311,322
344,355,366,377
388,399 ⬅️⬅️
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.09.30 บ.3✔,4 ล.3,7

❤❤ 523/12✔✔
nongaomsinza 5 เดือนที่แล้ว
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.1,7 ล.2,8
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
**338/45**

(เวลาเราโฟกัสเบิ้ล..มันก็มักจะไม่มา)
555 เงิบไปอีกที >,
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้
ปป.10.00 บ.1,8 ล.4,6

➡️➡️ 12,14,24 (โต๊ดคู่บน)
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
**375/18**

แก้ๆ
ปป.10.15 บ.4,5 ล.7,0

➡️➡️ 45,47,57 ⬅️⬅️
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
**699/13**

แก้ๆๆ
ปป.10.30 บ.9,2 ล.7,3

➡️➡️ 02,09,29 ⬅️⬅️
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
**699/13**

แก้ๆๆ
ปป.10.30 บ.9,2 ล.7✔,3

❤❤ 775/74✔
แสดงความคิดเห็น