ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
jay2425 3 เดือนที่แล้ว 5
เสียว 11/06/2562 ตัวเดียว


12:00 ( 6 )=565/16 ✅✅สบสล
12:15 ( 8 )=813/05 ✅สบ
12:30 ( 5 )=749/05 ✅สล
12:45 ( 6 )=637/54 ✅สบ
13:00 ( 1 )=317/76 ✅สบ
13:15 ( 2 )=513/35 +
13:30 ( 8 )=281/43 ✅สบ
13:45 ( 8 )=952/66 +
14:00 ( 8 )=558/39 ✅สบ
14:15 ( 8 )=388/76 ✅สบ 88 แตก
14:30 ( 4 )=716/39 +
14:45 ( 9 )=319/04 ✅สบ
15:00 ( 8 )=431/74 +
15:15 ( 2 )=652/82 ✅✅สบสล
15:30 ( 2 )=12-24-25-22


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:00 ( 8 )=558/39 ✅สบ
14:15 ( 8 )=388/76 ✅สบ 88 แตก
14:30 ( 4 )=716/39 +
14:45 ( 9 )=319/04 ✅สบ
15:00 ( 8 )=431/74 +
15:15 ( 2 )=652/82 ✅✅สบสล
15:30 ( 2 )=021-91 ✅สบ 12 แตก
15:45 ( 5 )=54-85-56-75
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:00 ( 8 )=558/39 ✅สบ
14:15 ( 8 )=388/76 ✅สบ 88 แตก
14:30 ( 4 )=716/39 +
14:45 ( 9 )=319/04 ✅สบ
15:00 ( 8 )=431/74 +
15:15 ( 2 )=652/82 ✅✅สบสล
15:30 ( 2 )=021-91 ✅สบ 12 แตก
15:45 ( 5 )=54-85-56-75
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:00 ( 8 )=558/39 ✅สบ
14:15 ( 8 )=388/76 ✅สบ 88 แตก
14:30 ( 4 )=716/39 +
14:45 ( 9 )=319/04 ✅สบ
15:00 ( 8 )=431/74 +
15:15 ( 2 )=652/82 ✅✅สบสล
15:30 ( 2 )=021-91 ✅สบ 12 แตก
15:45 ( 5 )=965/47 ✅สบ 12 แตก 56
16:00 ( 1 )=31-15-12
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
14:00 ( 8 )=558/39 ✅สบ
14:15 ( 8 )=388/76 ✅สบ 88 แตก
14:30 ( 4 )=716/39 +
14:45 ( 9 )=319/04 ✅สบ
15:00 ( 8 )=431/74 +
15:15 ( 2 )=652/82 ✅✅สบสล
15:30 ( 2 )=021-91 ✅สบ 12 แตก
15:45 ( 5 )=965/47 ✅สบ 12 แตก 56
16:00 ( 1 )=468/14 ✅สล
16:15 ( 4 )=45-43
jay2425 3 เดือนที่แล้ว
15:15 ( 2 )=652/82 ✅✅สบสล
15:30 ( 2 )=021-91 ✅สบ 12 แตก
15:45 ( 5 )=965/47 ✅สบ 12 แตก 56
16:00 ( 1 )=468/14 ✅สล
16:15 ( 4 )=344/16 ✅สบ
16:30 ( 6 )=66-67-36
แสดงความคิดเห็น