ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
jay2425 1 ปีที่แล้ว 3
09/06/2562

07:30 ( 3 )=734/58 ✅สบ
07:45 ( 6 )=901/76 ✅สล
08:00 ( 6 )=695/74 ✅สบ
08:15 ( 3 )=582/30 ✅สล
08:30 ( 6 )=813/51 +
08:45 ( 0 )=090/82 ✅สบ
09:00 ( 0 )=001/92 ✅สบ
09:15 ( 6 )=639/25 ✅สบ
09:30 ( 6 )=636/56 ✅✅สบล แตก 56
09:45 ( 8 )=538/61 ✅สบ
10:00 ( 5 )=564/15 ✅✅สบล
10:15 ( 1 )=110/93 ✅สบ
10:30 ( 3 )=265/32 ✅สล
----พัก----
12:30 ( 8 )=296/48 ✅สล
12:45 ( 8 )=814/14 ✅สบ
13:00 ( 8 )=833/54 ✅สบ
13:15 ( 9 )=99-29-97-897-397-829-899


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มีให้ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
รับสมัครสมาชิค ที่มียอดแทงเท่านั้น เข้าห้องทันที ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
jay2425 1 ปีที่แล้ว
12:30 ( 8 )=296/48 ✅สล
12:45 ( 8 )=814/14 ✅สบ
13:00 ( 8 )=833/54 ✅สบ
13:15 ( 9 )=931/40 ✅สบ
13:30 ( 9 )=474/76 +
13:45 ( 8 )=
jay2425 1 ปีที่แล้ว
12:30 ( 8 )=296/48 ✅สล
12:45 ( 8 )=814/14 ✅สบ
13:00 ( 8 )=833/54 ✅สบ
13:15 ( 9 )=931/40 ✅สบ
13:30 ( 9 )=474/76 +
13:45 ( 8 )=659/80 ✅สล
14:00 ( 0 )=40-90-04-09-609-590-540-640-890-190-120
jay2425 1 ปีที่แล้ว
12:30 ( 8 )=296/48 ✅สล
12:45 ( 8 )=814/14 ✅สบ
13:00 ( 8 )=833/54 ✅สบ
13:15 ( 9 )=931/40 ✅สบ
13:30 ( 9 )=474/76 +
13:45 ( 8 )=659/80 ✅สล
14:00 ( 0 )=228/77 +
14:15 ( 8 )=
แสดงความคิดเห็น