ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว 41
10:45 6
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
10:45 1,6,8
21,14,91
58,85,48,78
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก 112 44
เข้า1 เด้ง บน
ใครกลับ21 รวย✌✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
11:45 0,2,3,5,7
62,29,27,22,25
52,75,55,15
79,70,47,73
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
แก้ไข11:00
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก197 99
เข้า1 บน
79 ใคร กลับ รวย✌✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
11:15 1,2,7
17,37,75
47,79,73
29,42,62
,25,27,29
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก479 63
เข้า 7 บน,79บน ตรง
✌✌✌✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
11:30 1,2,3,7
21,14,15,11,12
32,23,22,29,42
33,30,38,31,13
75,76
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก135 82
เข้า1,3 บน, 2 ล่าง
✌✌✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
11:45 0,1,7,9
01,10,03,00,09
13,12,11,14
15,21
90,97,19
76,75
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก683 51
เข้า1✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
12:00 4,6,9
65,56
49,29
42,44,54
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก191 30 ×××
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
เข้า9บน✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
แก้ไข ออก191 20
เข้า 9 บน✌ ££
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
12:15 1,2,4,6
10,14,16,61,17
72,42
42,14,44,54
46,36,63,68,65
58,64,
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก766 48
เข้า6 เด้ง บน✌✌££
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
เข้า4ล่าง✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
12:30 1,2,3,6,8
21,14,10,11
,16,61,17
02,23,32,72,42
,13,35,63,37
66,63,76
38,89,58
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก747 14
เข้า1 ล่าง✌££
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
เข้า14 ตรง ล่าง✌✌££
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
13:00 1,3,6
17,19,18,21,12,14
13,35
66,63,76
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก054 21
เข้า1 ล่าง, 21 ตรง ล่าง✌✌✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
13:30 2,6,8
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก307 66
เข้า6เด้งล่าง✌✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
13:45 2,5,7
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
เข้า2 บน7 ล่าง✌✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
14:00 1,5,8
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
เข้า8บน✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก298 97
เข้า8บน✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
15:45 2,3,6
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก761 11
เข้า 6 บน✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
16:15 2,8,5
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก728 77
เข้า2,8 บน✌✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
16:30 3,6,7
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก892 84
×××××
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
21:15 3,7
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
21:15 2,3,7
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
ออก749 54
เข้า7 บน✌
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
แก้ไข 749 53
sweetday501 3 เดือนที่แล้ว
15:30 0,2
แสดงความคิดเห็น