ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว 9
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.09.00 》》 3, (0) 《《

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**429/78**

แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.15 บ.7,2 ล.7,3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**086/29**

แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.09.30 บ.2,9 ล.2,4

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️90,91,92,93,94,97
     01,02,03,04,07⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ 612/08✔✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.0,4 ล.2,7

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.0,4 ล.2,7

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง
00-02-20-04✔-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99

❤❤ 126/04✔
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 》》 9, (0) 《《

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**156/22**

แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.10.30 》》 2,(3) 《《

เจาะกลับบน-ล่าง
➡️➡️20,23,24,25,26,27
30, 34,35,36,37⬅️⬅️
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
**765/54**

แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.10.45 บ.4,3 ล.1,0


➡️➡️ ไม่ตองก็เบิ้ลมาซะ
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.10.45 บ.4✔,3 ล.1✔,0

❤❤ 489/41✔✔
แสดงความคิดเห็น