ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว 11
❤❤ ทดสอบ รอบเที่ยง ❤❤
ปป.12.00 บ.5,9 ล.3,6

➡️➡️ 36,37,53,56,57,67
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.12.15 บ.3,9 ล.5,6


➡️ เบิ้ลเน้นๆ
➡️➡️ 33,55,66,77,99
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ 598/20✔✔
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.12.15 บ.3,9✔ ล.5,6


➡️ เบิ้ลเน้นๆ
➡️➡️ 33,55,66,77,99
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.12.30 บ.1,9 ล.3,4


➡️➡️ ตามเบิ้ลต่อ
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ 788/66✔✔

"ดักเบิ้ล ฟันสองเด้งงามๆ.."
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป12.45 บ.6,8 ล.3,4

➡️➡️ งานนี้ มีเบิ้ลต่อ
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป12.45 บ.6,8 ล.3✔,4

➡️➡️ งานนี้ มีเบิ้ลต่อ

❤❤ 475/53✔
(เบิ้ลแบบแยกส่วน แบบนี้ก็ได้หรา..)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.5,3 ล.7,0
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.13.00 บ.5,3 ล.7,0

**476/88**
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.13.15
》》 (8)(8)(8)(8)(8)
(0)
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ได้เบิ้ลเด้งมาทีเดว ตายยาวเลย..
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.13.30 บ.4,7 ล.1,3
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.13.30 บ.4,7✔ ล.1✔,3

❤❤ 076/71✔✔✔

ชดเชยให้ เด้งงามๆ ตามท้องเรื่อง^^
แสดงความคิดเห็น