ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว 5
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.06.30 บ.4,5 ล.9,0

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ 014/56✔✔
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤

ปป.06.30 บ.4✔,5 ล.9,0

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.06.45 บ.2,5 ล.6,9

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ 172/59✔✔✔✔✔
ปป.06.45 บ.2✔,5 ล.6,9✔

➡️➡️ เลขชุด 36 หาง ⬅️⬅️
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72✔-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59✔-95
77-79-97
99
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.0,6 ล.3,8

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
▶️▶️12,13,15,18
patcharin2559 2 เดือนที่แล้ว
❤❤ 906/58✔✔✔✔✔

ปป.10.00 บ.0✔,6✔ ล.3,8✔

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06✔,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
▶️▶️12,13,15,18
แสดงความคิดเห็น