ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว 46
❤❤ ทดสอบ รอบวันใหม่ ❤❤
ปป.00.30 บ.9,6 ล.8,2
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
**532/77**
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.00.45 บ.7,5 ล.2,8
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 599/55✔
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.01.00 บ.0,9 ล.5,4

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 191/37✔
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.01.15 บ.3,1 ล.4,8

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,15,18
23,25,28
35,38
58
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
**460/66**
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.01.30 บ.6,0 ล.6,3

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 276/94✔✔
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.01.30 บ.6✔,0 ล.6,3

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67✔,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.01.45 บ.9,3 ล.2,6
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 695/95✔
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.02.00 บ.4,5 ล.9,1
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
**738/05**
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.02.15 บ.5,8 ล.0,2
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
**062/73**
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.02.30 บ.3,6 ล.9,0
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
**075/55**
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.02.45 บ.8,4 ล.1,5

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,15,18
23,25,28
35,38
58
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 115/95✔✔
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3

ปป.02.45 บ.8,4 ล.1,5✔

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,15✔,18
23,25,28
35,38
58
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบตีสี่ ❤❤
ปป.04.00 บ.5,8 ล.1,6

558,551,556

885,881,886

115,118,116

665,668,661
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
**790/98**
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.04.15 บ.1,9 ล.5,8
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 649/04✔
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.04.15 บ.1,9 ล.5,8
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.04.30 บ.6,7 ล.3,0
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 096/95✔
ปป.04.30 บ.6,7 ล.3,0
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.04.45 บ.9,5 ล.1,8
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
**761/92**
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.05.00 บ.9,1 ล.5,6
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
**833/93**
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.05.15 บ.1,4 ล.7,9
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
"ถูกยกเลิก"
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.06.00 บ.8,9 ล.5,4
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
❤❤ ทดสอบ รอบเช้า ❤❤
ปป.06.00 บ.8,9 ล.5,4✔

➡️➡️ 637/34✔
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.06.15 บ.0,6 ล.3,7
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
**774/66**
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.06.30 บ.4,7 ล.7,4

เจาะกลับ บน-ล่าง
➡️➡️ 01,06,07,08,09 ⬅️⬅️
➡️➡️ 61,62,67,68,69 ⬅️⬅️
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 425/41✔✔
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.06.45 บ.5,8 ล.1,4
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 020/94✔
ปป.06.45 บ.5,8 ล.1,4
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.07.00 บ.2,0 ล.4,5

patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 651/48✔
ปป.07.00 บ.2,0 ล.4,5

patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.07.15 บ.1,8 ล.4,3
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
**407/55**
oadthailand 6 เดือนที่แล้ว
เด่นอะไรบ้างคับ
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.07.30 บ.5,9 ล.2,3
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
➡️➡️ 756/49✔
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.07.30 บ.5✔,9 ล.2,3
แสดงความคิดเห็น