ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว 13
ทดสอบ รอบค่ำ
ปป.19.00 บ.4,5 ล.1,7
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.19.15 บ.1,3 ล.5,8

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,15,18
23,25,28
35,38
58
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.19.15 บ.1✔,3 ล.5,8✔

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,15,18✔
23,25,28
35,38
58
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.20.30 บ.4,8 ล.1,5

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,15,18
23,25,28
35,38
58
nongaomsinza 6 เดือนที่แล้ว
❤❤❤❤❤
nongaomsinza 6 เดือนที่แล้ว
719/74

(สลับค่ะ^^)
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.20.45 บ.1,7 ล.4,5
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.21.00 บ.4,1 ล.0,7
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.21.15 บ.7,8 ล.9,0

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,15,18
23,25,28
35,38
58
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.21.15 บ.7,8 ล.9,0

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
12,13,15,18
23,25,28✔
35,38
58
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.21.30 บ.2,5 ล.7,8
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.21.30 บ.2,5 ล.7✔,8
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป. 21.45 บ.7,0 ล.1,4

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
70,71,72,75,78,79
80,81,82,85,      89
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป. 21.45 บ.7,0✔ ล.1,4

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
70,71,72,75,78✔,79
80,81,82,85,      89
แสดงความคิดเห็น