ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว 7
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.07.00 บ.4,7 ล.9,0

เลขชุดเดินดี ทั้งวี่ทั้งวัน
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.07.00 บ.4,7✔ ล.9,0

เลขชุดเดินดี ทั้งวี่ทั้งวัน
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97✔
99
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.07.15 บ.5,0 ล.6,3

เลขชุดเดินดี ทั้งวี่ทั้งวัน
00-02-20-04-40-05-50-07-70-09-90
22-24-42-25-52-27-72-29-92
44-45-54-47-74-49-94
55-57-75-59-95
77-79-97
99
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
673/85**
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.07.30 บ.5,1 ล.7,8
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.07.30 บ.5✔,1 ล.7,8
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.7,3 ล.6,9
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.7,3✔ ล.6,9✔
แสดงความคิดเห็น