ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว 9
ทดสอบ รอบค่ำ
ปป.19.00 บ.4,7 ล.4,1
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ รอบค่ำ
ปป.19.00 บ.4✔,7 ล.4✔,1
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.19.15 บ.9,6 ล.3,4
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.19.30 บ.1,4 ล.8,9
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.19.15 บ.9,6 ล.3,4✔
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
อันบนเม้นผิด (ลบไม่ได้ด้วย) --!
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.19.45 บ.2,5 ล.9,6
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.19.45 บ.2,5✔ ล.9,6
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.3,8 ล.7,0
patcharin2559 6 เดือนที่แล้ว
ปป.20.00 บ.3,8 ล.7✔,0
แสดงความคิดเห็น