ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว 13
ปิงปอง11:30
40 50 55
45 35
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
เจาะ45-54
11:45=61 71 11 21
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
11:45ผล 891-72 หลุด
12:00 รูด 3
83 73 23
88 78 33
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
12:00ผล 315-17หลุด
12:15 รูด4
94 54 64
29 24 26
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
12:15ผล 773-61
12:30 รูด 4
94 64 24
72 12 22
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
12:30=ออก100-60หลุด
12:45
93 43 53
92 52 42
252 934
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
นิบ่าย
59 51 21 98
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
นิบ่ายผล 349-95เจาะ 59-95
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
จีนบ่าย
34 36 46 26 96
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
ฮั้งเส็งบ่าย
68 58 62 72 79
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
ปิงปอง 14:00
35 35 50 19 96
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
14:00 ผล763-37เข้า36-63 พิมผิดเปน35ไป2ครั้ง55
14:15
75 71 13 59 49
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
จีนหลุด
ฮั้งบ่ายเจาะ 62ตรงๆ
wanchaloem1405 2 ปีที่แล้ว
นอยยาวๆ
21 23 28 20 38
แสดงความคิดเห็น