ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว 13
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.08.30 บ.4,5 ล.2,8
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.08.30 บ.4✔,5 ล.2,8✔
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.3,5 ล.6,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.3✔,5 ล.6,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.09.00 บ.6,4 ล.2,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.15 บ.5,1 ล.8,7
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.09.30 บ.2,9 ล.5,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.09.45 บ.3,1 ล.7,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.09.45 บ.3,1✔ ล.7✔,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.9,3 ล.7,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.9,3✔ ล.7,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.0,2 ล.5,7
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.0,2✔ ล.5,7✔
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
สนใจ ตามต่อได้
@ไลน์ไป แล้วทักมา

Id: aoom-8
แสดงความคิดเห็น