ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว 14
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.09.00 บ.4,5 ล.2,8

(ไม่แน่รอบนี้เบิ้ลมาอีก)
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.09.00 บ.4,5✔ ล.2,8
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.3,6 ล.2,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.30 บ.5,7 ล.2,8
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.09.45 บ.4,5 ล.1,7

เจาะกลับ บน-ล่าง
12,13,15,18
23,25,28
35,38
58
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.10.00 บ.6,9 ล.2,3

(101,109,280,289
370,379,460,469
550,559,919)
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 3
ปป.10.00 บ.6,9 ล.2✔,3
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.2,5 ล.8,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.10.30 บ.9,5 ล.2,0

(เบิ้ลบน)
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.10.30 บ.9✔,5 ล.2,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.10.45 บ.1,4 ล.2,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.11.00 บ.1,0 ล.5,6

(เบิ้ลมาแน่)
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.11.00 บ.1,0✔ ล.5,6
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.11.15 บ.1,9 ล.6,7

(ลองตามเบิ้ล)
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.11.15 บ.1,9✔ ล.6,7
แสดงความคิดเห็น