ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว 7
ทดสอบ รอบเย็น
ปป.17.00 บ.8,0 ล.1,2
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ รอบเย็น
ปป.17.00 บ.8,0 ล.1✔,2
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.17.15 บ.4,9 ล.2,6
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.17.30 บ.7,8 ล.1,4
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
"ถูกยกเลิก"
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.18.15 บ.8,9 ล.1,4

(101,109,280,289,370,379
460,469,550,559,919)
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.18.30 บ.2,3 ล.0,7

(280,289,370,379)
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.18.30 บ.2✔,3 ล.0✔,7✔

(280,289,370,379)
แสดงความคิดเห็น