ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว 19
ทดสอบ รอบวันใหม่
ปป.00.30 บ.5,6 ล.2,4
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ รอบวันใหม่
ปป.00.30 บ.5,6 ล.2✔,4
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.00.45 บ.8,4 ล.2,3
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.00.45 บ.8,4 ล.2,3

"ถูกยกเลิก"
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.02.00 บ.2,6 ล.5,8
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.02.00 บ.2,6 ล.5,8

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.02.00 บ.2,6 ล.5✔,8

เจาะ 2 ตัวกลับ บน-ล่าง
42,45,46,47,48,49
52, 56,57,58,59
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.02.15 บ.5,6 ล.3,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.02.15 บ.5,6 ล.3✔,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.02.30 บ.7,0 ล.3,4
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
สลับบน-ล่างซะงั้น--!
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.02.45 บ.2,7 ล.9,8
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
สลับบน-ล่างซะงั้น--!
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.02.45 บ.2,7 ล.9,8✔
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.03.00 บ.5,1 ล.2,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
"ถูกยกเลิก"
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.04.00 บ.1,7 ล.4,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.04.00 บ.1✔,7 ล.4,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.04.15 บ.3,1 ล.6,8
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.04.15 บ.3,1✔ ล.6✔,8
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.05.30 บ.4,8 ล.1,7
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.05.30 บ.4✔,8 ล.1,7✔
แสดงความคิดเห็น