ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว 18
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.08.30 บ.9,0 ล.2,5
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.08.30 บ.9,0✔ ล.2,5
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.2,6 ล.9,4
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.00 บ.6,3 ล.6,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.00 บ.6,3 ล.6✔,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.5,6 ล.8,1
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
สลับบน-ล่างซะงั้น--!
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.30 บ.1,6 ล.4,7
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
สลับบน-ล่างซะงั้น--!
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.30 บ.1✔,6 ล.4,7
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.8,9 ล.1,5
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.09.45 บ.8✔,9 ล.1,5
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.3,0 ล.7,3
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.10.00 บ.3✔,0 ล.7,3
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.10.15 บ.0,5 ล.3,7
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.10.30 บ.9,6 ล.9,4
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.10.45 บ.2,3 ล.6,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.10.45 บ.2,3✔ ล.6,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.11.00 บ.1,6 ล.3,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.11.00 บ.1,6✔ ล.3✔,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
สนใจ ตามต่อได้
@ไป แล้วทักมา

Id: aoom-8
แสดงความคิดเห็น