ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว 10
ทดสอบ รอบเช้า
ปป.08.15 บ.3,9 ล.9,8
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.08.30 บ.0,5 ล.3,7
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.08.30 บ.0✔,5 ล.3,7
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.08.45 บ.0,6 ล.3,7
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.00 บ.4,7 ล.5,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.00 บ.4,7 ล.5✔,9
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ปป.09.15 บ.3,4 ล.7,0
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
ถ้ารอบนี้เข้าก็พักก่อนเหอะ "เหนื่อย"
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 1
ปป.09.30 บ.9,4 ล.1,8
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.09.45 บ.2,0 ล.3,7
patcharin2559 5 เดือนที่แล้ว
แก้ตัวทบตามรอบที่ 2
ปป.09.45 บ.2✔,0 ล.3,7✔
แสดงความคิดเห็น