ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว 3
วันที่8/1/61
หุ้นไทยเช้า รูด 6 และ 7 เน้น7
73 74 75 76 77
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
ผลออก 126/71 ได้รูด 6

หุ้นไทยเที่ยง รูด 5 อย่างเดียว เน้นเน้น 50-51-52-53-54-55-59
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
ออก 276/31 ขอแก้ตัวใหม่ดันออกตัวเช้าไป มาทั้ง 6-7
วันที่8/1/61
หุ้นไทยบ่าย รูด 5-9 เน้นรูด 9 เน้น
เน้น 95-96-94-98-99
กัน 50-51-52-53-54
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
หุ้นบ่าย ออก929/84
หุ้นปิดเย็น 2/5 เน้นรูด 5
เน้น 50-51-52-53-54
กัน 29-22-25-28-24
แสดงความคิดเห็น