ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
porzaa 5 เดือนที่แล้ว 6
13:00>>1-2-0
บ.1-2
ล.2-0สนใจเข้ากลุ่มทักมาค่ะ ID line opor3359764
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
ผล>>458-05
13:15>>2-5-0
บ.2-0
ล.2-5
สนใจเข้ากลุ่มทักมาค่ะ ID line opor3359764
วางทั้งปป.และหวยหุ้นไทยเทศ
ลาว..นอย..เลย์์ให้เด่นและเจาะ
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
ผล>>458-05// 0 ล.√
13:15>>2-5-0
บ.2-0
ล.2-5
สนใจเข้ากลุ่มทักมาค่ะ ID line opor3359764
วางทั้งปป.และหวยหุ้นไทยเทศ
ลาว..นอย..เลย์์ให้เด่นและเจาะ
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
ผล>>458-05// 0 ล.√
13:15>>2-5-0
บ.2-0
ล.2-5
ผล>>223-11// เข้า 2บน√
13:30>>ตัวเดียว 5
สนใจเข้ากลุ่มทักมาค่ะ ID line opor3359764
วางทั้งปป.และหวยหุ้นไทยเทศ
ลาว..นอย..เลย์์ให้เด่นและเจาะ
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
เน้นตามเบิ้ลตอง5รอบ
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
13:30>>ตัวเดียว 5
ผล>>001-34**หลุด
13:45>> 1-7-0
บ. 1-0
ล. 7-0สนใจเข้ากลุ่มทักมาค่ะ ID line opor3359764
วางทั้งปป.และหวยหุ้นไทยเทศ
ลาว..นอย..เลย์์ให้เด่นและเจาะ
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
ผล>>578-77//เข้า7ล.และเบิ้ล√√
14:00>>3-8-5
บ. 3-5
ล. 8-5
*ตามติดตองเบิ้ล
แสดงความคิดเห็น