ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
porzaa 5 เดือนที่แล้ว 6
ปป.999
06:00>>2-1-0
บ.2-0
ล.1-0
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
ผล
บ.069// 0√
ล.79**
06:15>>3-9-5
บ.3-5
ล.9-5
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
ผล>>850-77
บ.850//5√
ล.77***
06:30>>3-5-0
บ.3-5
ล.5-0
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
ผล>>850-77
บ.850//5√
ล.77***
06:30>>3-8-5**แก้ไขวางผิด
บ.3-8
ล.5-8
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
975-03//เข้าบนล่าง 5-3วางผิดที่
บ.975*
ล.03***
06:45>>1-5-0
บ.1-0
ล.5-0
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
วางอันแรกกะถูกละน้าดันเปลี่ยน
porzaa 5 เดือนที่แล้ว
ผล>>725-73//เข้าบน 5√วางผิดที่
บ.725**
ล.73****
07:00>>3-6-5
บ.3-5
ล.6-5
แสดงความคิดเห็น