ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว 3
วินบน 0123456 กลับ ทุกรอบจนกว่าเลขจะไม่เดิน
00 01 02 03 04 05 06
11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26
33 34 35 36
44 45 46
55 56
66
เวลา 13:15 .........รอผล ถ้าเล่นทุกตัว 49 บาท ถูกได้ 90 บาท กำไรต่อรอบ 41 บาท
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
13:15 =731/37 // -31-
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
13:15 =731/37 // -31-
13:30 =522/69// -22-
14:00 = 327/14xx
14:00=............ รอผล
sumalee2524 2 ปีที่แล้ว
13:15 =731/37 // -31-
13:30 =522/69// -22-
14:00 = 327/14xx
14:15=532/18//
14:30=........ รอผล
แสดงความคิดเห็น