ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
chaiwiwat 8 เดือนที่แล้ว 5
02/10/2018
หุ้นไทย เช้า เด่น 00000000-77777777
เด่นราวหน้า 7-0-2-4
เด่นราวท้าย 3-5-0-6
เน้น วิ่ง 00000000
00-05-09-20-27-40
45-46-47-73-75-77
เน้น ๆ 05-73-75
จับคู่บน-ล่าง
00 - 53
05 - 58
09 - 62
20 - 73
27 - 80
40 - 93
45 - 98
46 - 99
47 - 00
73 - 26
75 - 28
77 - 30
ฟันธง เน้น ๆ
73 - 26
75 - 28
05 - 58
ชุดเดียววัดใจ
05 - 58
pantikan5178 8 เดือนที่แล้ว
มาไม่ทัน ตามรอบต่อไปน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
chaiwiwat 8 เดือนที่แล้ว
02/10/2018
หุ้นไทย เที่ยง เด่น 00000000-22222222
เด่นราวหน้า 0-1-2-8-9
เด่นราวท้าย 0-3-5-6-7
เน้น วิ่ง 00000000
06-09-19-26-29-82
83-84-86-92-93-97-99
เน้น ๆ 06-26-83-86
จับคู่บน-ล่าง
06 - 41
09 - 38
19 - 28
26 - 21
29 - 18
82 - 65
83 - 64
84 - 63
86 - 61
92 - 55
93 - 54
97 - 97
99 - 48
ฟันธง เน้น ๆ
06 - 41
26 - 21
83 - 64
86 - 61
ชุดเดียววัดใจ
06 -41
chaiwiwat 8 เดือนที่แล้ว
02/10/2018
หุ้นไทย บ่าย เด่น 55555555-66666666
เด่นราวหน้า 0-1-2-5
เด่นราวท้าย 2-3-4-5-6-7
เน้น วิ่ง 55555555
02-05-26-53
54-55-56-57
เน้น ๆ 53-54-56-57
จับคู่บน-ล่าง
02 - 45
05 - 42
26 - 21
53 - 94
54 - 93
55 - 92
56 - 91
57 - 90
ฟันธง เน้น ๆ
53 - 94
54 - 93
56 - 91
57 - 90
ชุดเดียววัดใจ
57 - 90
watmoney1972 8 เดือนที่แล้ว
ตามค่ะ ขอบคุณค่ะ
chaiwiwat 8 เดือนที่แล้ว
02/10/2018
หุ้นไทย เย็น เด่น 55555555-66666666
เด่นราวหน้า 2-3-6-8-9
เด่นราวท้าย 0-3-4-5-6-7
เน้น วิ่ง 88888888
20-30-34-67-80-83-84-85-86-87-94
เน้น ๆ 80-83-85-87
จับคู่บน-ล่าง
20 - 27
30 - 17
34 - 13
67 - 80
80 - 67
83 - 64
84 - 63
85 - 62
86 - 61
87 - 60
94 - 52
ฟันธง เน้น ๆ
80 - 67
83 - 64
85 - 62
87 - 60
ชุดเดียววัดใจ
85 - 62
แสดงความคิดเห็น