ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว 2
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

08:15=(3)4=944-93💘✓ ฟลบ
08:30=(4)5=560-94💘✓ ฟลบจ(94
08:45=(9)0=143-24××
09:00=(0)9=067-93💘✓ ฟรบล(93
09:15=(3)4=342-73💘✓ ฟลบบ
09:30=(2)0=473-12💘 ฟล
09:45=(3)0=808-94💘✓ บ
10:00=(0)1=969-21💘 ล
10:15=(9)7=462-81××
10:30=(3)2=428-15💘✓ บ
10:45=(4)3=806-65××
11:00=(2)3=394-13💘✓ บล
11:15=(9)0=602-52💘✓ บ
11:30=(3)2=566-85××
11:45=(6)7=948-62💘 ฟล
12:00=(6)8=621-21💘✓ ฟรบ
12:15=(2)1=620-36💘✓ ฟบ
12:30=(6)8=973-24××
12:45=(3)2=921-02💘✓ บล(02
13:00=(7)6=759-16💘✓ ฟรบล
13:15=(5)4=304-22💘✓ บ
13:30=(4)5=987-21××
13:45=(2)1=015-20💘✓ ฟลบ

14:15=(8)9=89-85-86
=====589-689-586+(8956)⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:15=(8)9=514-43××

14:30=(1)0=10-15-16
=====510-610-615+(1056)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

14:15=(8)9=514-43××
14:30=(1)0=281-05💘✓ ฟบล(05

14:45=(3)0=30-38-39
=====930-830-938+(3098)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
แสดงความคิดเห็น