ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:15=(2)0=654-92💘 ฟลจ(92
15:30=(2)3=126-82💘✓ ฟด
15:45=(0)2=358-00💘 ฟล
16:00=(1)2=091-11💘✓ ฟบล
16:15=(5)4=800-41💘 ล
16:30=(9)0=762-74××
16:45=(6)5=315-22💘✓ บ
17:00=(9)8=838-82💘✓ บล
17:15=(2)1=956-52💘 ฟลจ(52
17:30=(1)0=061-00💘✓ แตก3💥ด
17:45=(0)9=292-94💘✓ บล(92
18:00=(2)1=632-97💘✓ ฟบ
18:15=(0)9=187-22××
18:30=(7)8=679-76💘✓ ฟบล

18:45=(4)5=45-41-43
=====145-345-143+(4513)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 2 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

15:15=(2)0=654-92💘 ฟลจ(92
15:30=(2)3=126-82💘✓ ฟด
15:45=(0)2=358-00💘 ฟล
16:00=(1)2=091-11💘✓ ฟบล
16:15=(5)4=800-41💘 ล
16:30=(9)0=762-74××
16:45=(6)5=315-22💘✓ บ
17:00=(9)8=838-82💘✓ บล
17:15=(2)1=956-52💘 ฟลจ(52
17:30=(1)0=061-00💘✓ แตก3💥ด
17:45=(0)9=292-94💘✓ บล(92
18:00=(2)1=632-97💘✓ ฟบ
18:15=(0)9=187-22××
18:30=(7)8=679-76💘✓ ฟบล
18:45=(4)5=474-87💘✓ ฟบ

19:00=(8)7=87-80-83
=====087-387-380+(8730)⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
แสดงความคิดเห็น