ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว 5
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:00=(4)9=317-49💘 ฟลลจ(49)
10:15=(3)2=419-72💘 ล(72)
10:30=(1)3=688-60××
10:45=(4)9=529-43💘✓ ฟลบ(29)
11:00=(1)5=836-71💘 ฟลจ(71)
11:15=(9)4=213-45💘 ล
11:30=(9)0=534-03💘 ล
11:45=(8)9=733-96💘 ล(96)
12:00=(0)4=433-05💘 ฟล
12:15=(1)0=743-57×(57)
12:45=(9)4=251-85××
13:00=(9)7=918-74💘✓ ฟรบล
13:15=(1)9=168-92💘✓ ฟรบล
13:30=(9)1=320-52××
13:45=(7)6=708-70💘✓ ฟรบลจ(70)
14:00=(9)1=858-03××
14:15=(8)6=368-33💘✓ ฟบบจ(68)
14:30=(2)0=481-56××
14:45=(3)1=894-67××
15:00=(8)9=487-79💘✓ ฟบลจ(87/79
15:15=(9)8=840-61💘✓ รบ(61)
15:30=(7)2=407-23💘✓ ฟบลจ(07
15:45=(7)8=152-15××
16:00=(3)4=443-33💘✓ ฟบลบจ(43

16:15=(9)8=98-90-93
=====098-398-093+(9830)

16:30=(9)8=98-91-92
=====198-192-182+(9821)

16:45=(4)5=45-41-46
=====145-146-156+(4561)

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:00=(4)9=317-49💘 ฟลลจ(49)
10:15=(3)2=419-72💘 ล(72)
10:30=(1)3=688-60××
10:45=(4)9=529-43💘✓ ฟลบ(29)
11:00=(1)5=836-71💘 ฟลจ(71)
11:15=(9)4=213-45💘 ล
11:30=(9)0=534-03💘 ล
11:45=(8)9=733-96💘 ล(96)
12:00=(0)4=433-05💘 ฟล
12:15=(1)0=743-57×(57)
12:45=(9)4=251-85××
13:00=(9)7=918-74💘✓ ฟรบล
13:15=(1)9=168-92💘✓ ฟรบล
13:30=(9)1=320-52××
13:45=(7)6=708-70💘✓ ฟรบลจ(70)
14:00=(9)1=858-03××
14:15=(8)6=368-33💘✓ ฟบบจ(68)
14:30=(2)0=481-56××
14:45=(3)1=894-67××
15:00=(8)9=487-79💘✓ ฟบลจ(87/79
15:15=(9)8=840-61💘✓ รบ(61)
15:30=(7)2=407-23💘✓ ฟบลจ(07
15:45=(7)8=152-15××
16:00=(3)4=443-33💘✓ ฟบลบจ(43
16:15=(9)8=950-66💘✓ ฟรบ
16:30=(9)8=824-08💘✓ บล(82
16:45=(4)5=586-63💘✓ บ

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(9)0=439-06💘✓ ฟบล

17:15=(5)6=56-51-57
=====156-756-751+(5671)

17:30=(6)7=67-60-68
=====067-867-068+(6780)

17:45=(3)4=34-35-36
=====534-634-536+(3456)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(9)0=439-06💘✓ ฟบล
17:15=(5)6=254-36💘✓ ฟบล

17:30=(6)7=67-60-68
=====067-867-068+(6780)

17:45=(3)4=34-35-36
=====534-634-536+(3456)

18:00=(5)6=56-58-59
=====856-956-859+(5689)

18:15=(0)1=01-09-05
=====901-501-509+(0195)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(9)0=439-06💘✓ ฟบล
17:15=(5)6=254-36💘✓ ฟบล
17:30=(6)7=771-33💘✓ บ

17:45=(3)4=34-35-36
=====534-634-536+(3456)

18:00=(5)6=56-58-59
=====856-956-859+(5689)

18:15=(0)1=01-09-05
=====901-501-509+(0195)


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 3 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

17:00=(9)0=439-06💘✓ ฟบล
17:15=(5)6=254-36💘✓ ฟบล
17:30=(6)7=771-33💘✓ บ
17:45=(3)4=092-53💘 ฟลจ(53
18:00=(5)6=405-53💘✓ ฟบล
18:15=(0)1=340-36💘✓ ฟบ

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
แสดงความคิดเห็น