ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 4 สัปดาห์ที่แล้ว 3
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:00=(1)3=114-74💘✓ ฟบ
10:15=(1)3=989-69××
10:30=(0)2=433-30💘 ฟล
10:45=(0)2=915-43××
11:00=(1)0=026-99💘✓ รบ
11:15=(0)1=363-07💘 ฟลจ(07)
11:30=(7)5=949-15💘 ล
11:45=(5)6=718-07××
12:00=(7)5=059-58💘 บล
12:15=(5)7=539-58💘✓ ฟลบ
12:30=(1)2=937-18💘 ฟล
12:45=(5)7=232-59💘 ฟล
13:00=(3)2=755-37💘 ฟลจ(37)
13:15=(6)7=241-12××
13:30=(0)6=170-36💘✓ ฟแตก3💥
13:45=(5)7=202-04××
14:00=(0)7=637-41💘✓ บ(37)
14:15=(6)5=989-98××
14:30=(0)1=439-48××
14:45=(0)9=928-19💘✓ ลบ(19)
15:00=(8)1=830-04💘✓ ฟรบ
15:15=(7)9=105-72💘 ฟล
15:30=(9)1=297-41💘✓ ฟบล
15:45=(6)5=231-44××
16:00=(2)3=050-44××
16:15=(2)1=834-20💘 ฟล
16:30=(2)0=930-30💘✓ บล
16:45=(9)1=924-42💘✓ ฟรบ
17:00=(1)8=516-27💘✓ ฟบ

17:15=(1)3=13-18-17
++++813-713-718=1378

17:30=(8)1=81-89-87
++++981-987-781=8179

17:45=(7)9=79-75-70
++++579-079-075=7950

18:00=(0)2=02-05-09
++++502-902-905=0259

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 4 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

10:00=(1)3=114-74💘✓ ฟบ
10:15=(1)3=989-69××
10:30=(0)2=433-30💘 ฟล
10:45=(0)2=915-43××
11:00=(1)0=026-99💘✓ รบ
11:15=(0)1=363-07💘 ฟลจ(07)
11:30=(7)5=949-15💘 ล
11:45=(5)6=718-07××
12:00=(7)5=059-58💘 บล
12:15=(5)7=539-58💘✓ ฟลบ
12:30=(1)2=937-18💘 ฟล
12:45=(5)7=232-59💘 ฟล
13:00=(3)2=755-37💘 ฟลจ(37)
13:15=(6)7=241-12××
13:30=(0)6=170-36💘✓ ฟแตก3💥
13:45=(5)7=202-04××
14:00=(0)7=637-41💘✓ บ(37)
14:15=(6)5=989-98××
14:30=(0)1=439-48××
14:45=(0)9=928-19💘✓ ลบ(19)
15:00=(8)1=830-04💘✓ ฟรบ
15:15=(7)9=105-72💘 ฟล
15:30=(9)1=297-41💘✓ ฟบล
15:45=(6)5=231-44××
16:00=(2)3=050-44××
16:15=(2)1=834-20💘 ฟล
16:30=(2)0=930-30💘✓ บล
16:45=(9)1=924-42💘✓ ฟรบ
17:00=(1)8=516-27💘✓ ฟบ
17:15=(1)3=549-45××
17:30=(8)1=943-38💘 ฟล
17:45=(7)9=786-87💘✓ ฟลบ
18:00=(0)2=791-71××

18:15=(7)8=78-76-72
++++678-278-672=7862

18:30=(8)5=85-80-83
++++085-385-380=8530

18:45=(5)7=57-58-50
++++857-057-850=5780

19:00=(7)5=75-70-72
++++075-275-072=7502

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 4 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
_________________________

18:15=(7)8=704-10💘✓ ฟรบ
18:30=(8)5=948-91💘✓ ฟบ
18:45=(5)7=528-17💘✓ ฟรบล

19:00=(7)5=75-70-72
++++075-275-072=7502

19:15=(7)5=75-70-71
++++075-175-170=7501

19:30=(3)5=35-34-39
++++435-935-934=3594

19:45=(9)1=91-90-98
++++091-891-890=9108

20:00=(8)6=86-87-84
++++786-486-784=8674

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
mu2517 4 สัปดาห์ที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
_________________________

18:15=(7)8=704-10💘✓ ฟรบ
18:30=(8)5=948-91💘✓ ฟบ
18:45=(5)7=528-17💘✓ ฟรบล
19:00=(7)5=300-80××
19:15=(7)5=670-82💘✓ ฟบจ(70)
19:30=(3)5=463-67💘✓ ฟบ
19:45=(9)1=461-94💘✓ ฟลบ
20:00=(8)6=408-29💘✓ ฟบ


⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]
แสดงความคิดเห็น