ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
mu2517 2 เดือนที่แล้ว 3
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
❇️😆❇️😆❇️
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
✔สมัครลิ้งค์ เข้ากลุ่มฟรี
✔เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
✖️ไม่รับ aff ไม่มียอดแทง
💥Line ID: mu.ptp [มีจุด]

🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(บน)คงที่😆90123456
✳️
14:30=(7)6=593-75💘 ฟล*
14:45=(5)6=598-48💘✓ ฟรบ
15:00=(7)9=457-95💘✓ ฟแตก3❤️
15:15=(5)6=401-44🕳️
15:30=(6)5=895-57💘✓ ด°
15:45=(9)8=708-10💘✓ บ
16:00=(8)7=206-11🕳️
16:15=(2)1=981-24💘✓ ฟลบ
16:30=(0)9=298-03💘✓ ฟลบ
16:45=(9)0=980-19💘✓ ฟด
17:00=(8)9=123-86💘 ฟล*
17:15=(7)6=624-12💘✓ รบ*
17:30=(5)2=487-99🕳️
17:45=(8)6=870-04💘✓ ฟรบ
18:00=(9)7=277-58💘✓ บ
18:15=(6)4=848-67💘✓ ฟลบ
18:30=(5)0=179-01💘 ล
18:45=(0)6=348-77🕳️
19:00=(7)5=172-64💘✓ ฟบ
19:15=(4)6=690-55💘✓ รบ*
19:30=(9)5=098-24💘✓ ฟบ
19:45=(8)7=185-87💘✓ ฟดจ
20:00=(7)8=429-17💘 ฟล*
20:15=(0)1=024-37💘✓ ฟรบ*
20:30=(1)0=937-98🕳️
20:45=(9)8=935-39💘✓ ฟด*
21:00=(3)1=740-63💘 ฟล
21:15=(3)4=

*******34-35-39
*******934-935-534
วิน✳️(3495)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
ทัก ID: mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(บน)คงที่😆90123456
✳️
20:45=(9)8=935-39💘✓ ฟด*
22:00=(3)1=740-63💘 ฟล°
22:15=(3)4=645-06💘✓ บ*
22:30=(6)5=

*******65-67-64
*******765-465-764
วิน✳️(6574)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
ทัก ID: mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(บน)คงที่😆90123456
✳️
20:45=(9)8=935-39💘✓ ฟด*
22:00=(3)1=740-63💘 ฟล°
22:15=(3)4=645-06💘✓ บ*
22:30=(6)5=391-69💘 ฟล
22:45=(1)2=

*******12-10-13
*******312-012-310
วิน✳️(1230)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
ทัก ID: mu.ptp
mu2517 2 เดือนที่แล้ว
🌈 999 Lucky
วิ่งบน-รูดล่าง(เน้นบน)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
(บน)คงที่😆90123456
✳️
20:45=(9)8=935-39💘✓ ฟด*
21:00=(3)1=740-63💘 ฟล°
21:15=(3)4=645-06💘✓ บ*
21:30=(6)5=391-69💘 ฟล
21:45=(1)2=491-13💘✓ ฟดจ*
22:00=(1)5=

*******15-14-19
*******915-415-459
วิน✳️(1549)
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋

🌈 เปลี่ยนaff เข้ากลุ่มฟรี
ทัก ID: mu.ptp
แสดงความคิดเห็น