ฟีดข่าว โพสต์สาธารณะที่สามาชิกโพสต์ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง

ฟีดข่าว
nafa4317 3 เดือนที่แล้ว 2
ทดลองวางหน้ารอบแรก
➡️ปิงปอง​999⬅️
สูตร
รูด(บน)(-)(ล่าง)
==============
09:00=004-38
09:15=3-4=169-31(ใช่)
09:30=1-9=411-86(ใช่)
09:45=3-4=338-54(ใช่)
10:00=1-0=416-78(ใช่)
10:15=9-0=679-91(ใช่)
10:30=1-9=768-37*
10:45=1-0=831-07(ใช่)
11:00=3-4=
11:15=
11:30=
11:45=
12:00=

เจาะ11:00
วิน3479
34-37-39
47-49-79
🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣
nafa4317 3 เดือนที่แล้ว
➡️ปิงปอง​999⬅️
สูตร
รูด(บน)(-)(ล่าง)
==============
09:00=004-38
09:15=3-4=169-31(✔️)
09:30=1-9=411-86(✔️)
09:45=3-4=338-54(✔️)
10:00=1-0=416-78(✔️)
10:15=9-0=679-91(✔️)
10:30=1-9=768-37*
10:45=1-0=831-07(✔️)
11:00=3-4=966-03(✔️)
11:15=8-9=
11:30=
11:45=
12:00=

เจาะ11:15
วิน8907
80-87-79
90-70-89
🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣
nafa4317 3 เดือนที่แล้ว
➡️ปิงปอง​999⬅️
สูตร
รูด(บน)(-)(ล่าง)
==============
09:00=004-38
09:15=3-4=169-31(✔️)
09:30=1-9=411-86(✔️)
09:45=3-4=338-54(✔️)
10:00=1-0=416-78(✔️)
10:15=9-0=679-91(✔️)
10:30=1-9=768-37*
10:45=1-0=831-07(✔️)
11:00=3-4=966-03(✔️)
11:15=8-9=981-02✔️
11:30=3-4
11:45=
12:00=
วิน3408
แสดงความคิดเห็น